Hlavní navigace

Jak lépe řídit a organizovat

4. 5. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Správné řízení firmy je jedním ze základů úspěchů podnikání. Drobní podnikatelé se spoléhají především na přirozeně se vyvíjející vztahy, to ale může bránit dalšímu rozvoji firmy. Jak lze řídit a organizovat firmu lépe? Jaké jsou trendy řízení malých a středních podniků?

Povědomí o nových trendech ve vývoji organizačních struktur u českých podnikatelů není malé. Efektivním organizováním se spíše zabývají filiálky mezinárodních firem či restrukturalizované tradiční velké podniky. Menší a střední podnikatelé této problematice nepřikládají dostatečný význam. Spoléhají se na přirozeně se vyvíjející vztahy, ale právě analýza těchto vztahů může přinést značné úspory.

V prostředí vyspělých ekonomik využívaly velké a silné podniky při řízení klasické liniově-štábní či funkcionální formy organizace. Jejich slabou stránkou se stala nepružnost v reakci na potřeby zákazníků. Je to rovněž určitý přežitek centrálně plánované ekonomiky, kdy bylo třeba přesně vytvořit, co bylo zadáno.

Přísný, neomylný a všemocný šéf je již dávno minulostí. V současném tržním prostředí se však dějí neustálé změny – nastala „doba turbulentní“. Jedině přizpůsobiví podnikatelé se stanou úspěšnými.

Dnešní manažeři nesmí hledat argumenty, aby obhájili své stanovisko – musí hledat správná rozhodnutí. Proto je potřeba dostat se do těsnějšího a kolegiálnějšího vztahu s podřízenými. Organizační struktura se mění z vertikální na horizontální.

Tvorba týmů

Dalším trendem je tvoření týmů. K řešení převážně technických problémů se týmy používaly i v plánovaných ekonomikách. Jako příklad může sloužit montážní parta. Důvody tvorby týmu se dnes lehce odlišují. Hlavním důvodem je samozřejmě vypořádání se s nějakou neobvyklou, výjimečnou situací. Týmy jsou tedy dočasnou strukturou.

Dalším a neméně důležitým důvodem je, že podnik musí čelit neustále se měnícím situacím, a těm se nemůže postavit jeden člověk. Tým je tak možností využít potenciálu zaměstnanců. V týmu by se nikdo neměl cítit podřízený. Je zde velká míra osobní zodpovědnosti i zodpovědnosti za tým jako celek. Pracovníci týmu se mohou předhánět v iniciativnosti, a tak se z týmu stane velice progresivní skupina.

Vznikají i organizace typu „květ“, kdy uprostřed je manažer a okolo něj jsou vysoce sofistikované týmy, které pracují efektivně. Podobá se to rozdělení podniku na divize. Rozdíl je v hierarchickém uspořádání divize. Členové týmu jsou si „rovni“.

Řízení týmů

Tým, popřípadě týmy, je potřeba řídit. V okolí specializovaných týmů může být úloha vedoucího problematická. Jsou-li členové týmu špičkoví odborníci a mají-li specifické znalosti a vlastnosti, manažer musí být ještě špičkovější a poradit si s přirozenou nepřítomností všech specifických znalostí a vlastností. Zde je možné i oslabení vlastní autority ve prospěch pracovního výsledku podřízených. Pro manažera je důležitý především cíl.

Jakou formu organizace zvolit?

Týmová práce je dnes však i objektem satiry a ironických narážek. Podnikatelé si musí uvědomit, že žádná organizační forma v čisté podobě nebude patrně optimální. Pro tvorbu organizační struktury je důležitá pružnost. Tvorba dále závisí na oboru podnikání, prostředí a mnoha dalších okolnostech.

V současnosti mezi sebou soupeří dvě organizační formy. Jedna je funkcionální, kde má každý svou úlohu, své nadřízené a podřízené, své kontrolory. Tato forma je přirozená, odvozená od uspořádání vojska. I Mojžíš rozdělil svůj lid hierarchicky a podřízení byli odpovědni nadřízeným.

Proti funkcionální struktuře vystupují formy svobodnější, které se snaží probudit v lidech tvořivého ducha. Předpokládají, že pracovníci se budou sami snažit dobře pracovat a kontrolovat se budou sami, bez přítomnosti kontrolora s důtkami. Mezi ně patří například: buňková organizace (améba), síťová, virtuální organizace, holarchie, heterarchie apod. Tyto formy se dnes teprve prosazují. Jejich životaschopnost prokáže budoucnost.

Tip do článku - účto fakturace duben

Není však dobré zapomínat na argument, že pro člověka je nejlepším týmem on sám.

Pro efektivní organizační strukturu je potřeba hledat kombinaci či kompromis mezi oběma. Podnikatel se touto problematikou musí podrobně zabývat a rozhodnout se na základě různých analýz. Je také velice důležité uvědomit si, že organizační struktura není daná napořád a podnikatel by měl být připraven ji flexibilně měnit.

Anketa

Řídíte svou firmu efektivně?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).