Hlavní navigace

Jak je to s vycházkami práce neschopných?

8. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jednou ze základních povinností dočasně práce neschopného pojištěnce je dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Jaký režim to ale je?

Práce neschopný pojištěnec by měl dodržovat stanovený léčebný režim. Ten zahrnuje i povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených (ošetřujícím lékařem stanovených) vycházek, samozřejmě za předpokladu, že pojištěnec vůbec nějaké vycházky povoleny má…

Jednou ze základních povinností dočasně práce neschopného pojištěnce (pacienta) je dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, ten zahrnuje i povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených (ošetřujícím lékařem stanovených) vycházek, samozřejmě za předpokladu, že pojištěnec vůbec nějaké vycházky povoleny má…

Až do 1. 1. 2012 podrobnější úprava stanovení těchto vycházek scházela, teprve od tohoto data jsou taková pravidla součástí zákona (č. 187/2006 Sb.) o nemocenském pojištění (v jeho ust. § 56 odst. 6). Zasloužil se o to především ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, kterému jako by vycházky práce neschopných vůbec byly trnem v oku – podle jeho představ by patrně každý nemocný bez ohledu na diagnózu, charakter onemocnění, měl stále ležet doma v posteli…

Není přitom známo, že by předtím někdo tak výrazně usiloval o zpřísnění podmínek pro vycházky. Přitom mnozí lékaři je stanovovali neradi nebo je vůbec odmítali pojištěncům povolit, a to i v podobě minimálních, tzv. existenčních vycházek. Je samozřejmě pravdou, že pojištěnec třeba s chřipkou nemá nikam z domova chodit, má se zde léčit, jenže co když je osamělý, pro nákup potravin prostě na několik desítek minut do nejbližšího obchodu dříve či později, jakmile se mu uleví, musí, ať chce či nechce…

Před časem se objevil článek, který informoval o změnách úpravy vycházek. Čtěte více: Nemocenské a vycházky postihly změny. Nepřipravte se o ně. Pojištěnec se však o vycházky nemůže připravit, leda snad, že by o ně zapomněl lékaře požádat.

Rada  „Později než v pět byste venku být neměli“ není zcela správná. Pojištěnec může podniknout vycházku například od šesti do sedmi večer (18.00 – 19.00 hod.), pokud má v oblibě zrovna podvečerní procházky nebo nákupy a jeho ošetřující lékař s tím souhlasí, protože to dovoluje jeho zdravotní stav a způsob léčby. Uvedená časová hranice je proto nesprávná.

Maximálně 6 hodin v intervalu od 7 ráno do 7 večer

Vycházky může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ošetřující lékař může vycházky povolit v celkovém rozsahu nejvýše 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Ošetřující lékař přitom musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek, přičemž může určit i více časových úseků (v celkovém rozsahu 6 hodin denně), například od 9.30 hod. do 12.30 hod. a od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek sám podle svého aktuálního zdravotního stavu (v tomto případě tedy neplatí uvedené limity, vycházky jsou povoleny „bez omezení“). V praxi se bude jednat například o onkologická nebo psychiatrická onemocnění.

Takto však může ošetřující lékař postupovat na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění (okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení), přičemž o tento souhlas žádá ošetřující lékař; ošetřující lékař může tento individuální režim určování vycházek povolit nejvýše na dobu 3 měsíců s tím, že takto lze vycházky povolit i opakovaně. K podání žádosti o tento souhlas lze využít tiskopis „Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce“.

Do 31. 12. 2011 takto mohl kupř. onkolog nebo psychiatr pacientovi stanovit (povolit) vycházky na základě svého vlastního rozhodnutí, žádného souhlasu státního orgánu k tomu nebylo potřeba.

Může „sociálka“ nařídit omezení vycházek i dlouhodobě nemocným?

Nová pravidla týkající se stanovování doby vycházek se podle názoru České správy sociálního zabezpečení použijí i v případech, kdy dočasná pracovní neschopnost byla uznána (vznikla) do 31. 12. 2011 a přechází (přešla) do roku 2012.

Pokud u těchto dočasných pracovních neschopností byly stanoveny vycházky v rozporu s výše uvedenými pravidly, tedy např. i mimo dobu od 7 do 19 hodin nebo v rozsahu širším, než 6 hodin za den, je (bylo) podle názoru ČSSZ třeba změnit rozsah a dobu vycházek při nejbližší příležitosti (kontrole pacienta u ošetřujícího lékaře) následující po 1. 1. 2012 tak, aby vycházky odpovídaly novým pravidlům, a to pokud možno do 31. 1. 2012. To je výklad a přístup ČSSZ, který sdělila lékařům.

V zákoně (tedy v zákonu o nemocenském pojištění, ani příslušné novele, která novou úpravu zavedla) ovšem nic takového obsaženo není, ani přechodná opatření, která by něco takového lékaři ukládala.

V praxi se samozřejmě lékař podvolí nátlaku ČSSZ a pacient rozhodnutí lékaře, nicméně takovéto záplatování chyb v zákoně (absence přechodných ustanovení) výkladem není správné. Podle obecných právních zásad je sice pravda, že i nová právní úprava účinná od 1. 1. 2012 dopadá i na právní vztahy založené před tímto datem (avšak právě až od 1. 1. 2012, nikoliv zpětně), tedy omezení vycházek i na dříve vzniklé pracovní neschopnosti, nicméně ČSSZ není oprávněna takto lékařům nařizovat, její postup nemá oporu v zákoně, a proto pokud by lékař nařízení nerespektoval a pacienta s vycházkami např. „bez omezení“ k jejich omezení s ohledem na jeho zdravotní stav a charakter léčby nenutil a vycházky nezměnil, pojištěnec bude podle mého názoru oprávněně užívat výhod široce pojatých vycházek stanovených mu již před 1. 1. 2012.

dan_z_prijmu

Kontroly

Důsledkem případně bez limitů nebo nadlimitně stanovených vycházek pro dočasně práce neschopného pojištěnce logicky je to, že v praxi tento individuální režim vycházek nelze ze strany orgánu nemocenského pojištění, ani zaměstnavatele kontrolovat.

Použitá literatura: Přib, J.: Změny v nemocenském pojištění v roce 2012, Práce a mzda č. 2/2012, Wolters Kluwer ČR a.s.; Informace pro ošetřující lékaře – nejdůležitější změny od 1. 1. 2012, informace ČSS z 2. 1. 2012 (www.csss.cz)

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).