Hlavní navigace

Osm odpovědí, které potřebujete znát k daňovému přiznání

8. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Co platí v daních pro rok 2011 a co pro letošek? Kdy zdanit důchod, podat přehled či uplatnit bonus? Čtěte odpovědi, které vám usnadní se přiznat k dani.

Správce daně nikdy nespí, a proto je potřeba mít přiznání v pořádku. Dnes si proto odpovíme na nejčastější dotazy, které vás mohou při vyplňování pověstného formuláře napadnout.

Jaké jsou letos termíny pro odevzdání?

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Daňový řád ale stanovil, že tato lhůta začíná běžet až dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. Protože konec zdaňovacího období je 31. 12. 2011, lhůta začíná běžet až 1. ledna 2012 a končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh této lhůty. Kdyby tedy 1. duben nevycházel na neděli, podávali bychom formulář na apríla, což by možná potěšilo nejednoho odvážného nenechavce. Letos tedy vychází lhůta na další následující den, kterým je 2. duben. Pokud si necháváte zpracovat daňové přiznání poradcem, platí pro vás termín 2. července.

Reforma, zvýhodnění, povodňová daň. Co platí letos?

Z dotazů, které chodí do redakce, je zřejmé, že stále panují pochybnosti o tom, v jaké výši je letos možné uplatnit daňovou slevu. Protože povodňová daň platila pro rok 2011, bude potřeba o ni (o 1200 Kč za rok) ponížit slevu na poplatníka při letošním přiznání, které podáváte právě za minulý rok. 

Až letos se naopak zvýšilo daňové zvýhodnění na dítě na 13 404 Kč. Tuto zvýšenou částku si ale budete moci uplatnit v daňovém přiznání až za rok.

S daňovou reformou si pro účely daně z příjmu ještě lámat hlavu nemusíte. Ačkoli byla představena už loni, účinek se posunul přes rok 2013 až na 2015. Ani to ale nemusí být definitivní, protože v roce 2014 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, a proto bude koalice tlačit na to, aby se termín začátku reformy znovu posunul (tentokrát se hovoří o roku 2014), a ta stihla vejít v platnost pro případ, že by se po volbách k moci dostala opozice, které se návrh nelíbí. 

Výše daňových slev za rok 2011

 • 23 640 Kč na poplatníka,
 • 24 840 Kč na druhého z manželů bez vlastních příjmů nebo s příjmy do 68 000 Kč
 • 49 680 Kč jedná-li se o druhého z manželů, který je držitelem průkazu ZTP/P,
 • 11 604 Kč na dítě,
 • 2520 Kč u poživatele invalidního důchodu (I. a II. stupeň),
 • 5040 Kč u poživatele invalidního důchodu (III. stupeň),
 • 16 140 Kč u držitele průkazu ZTP/P,
 • 4020 Kč pro studenta.

Někdy se daní i důchod. V jakých případech?

Pokud si k důchodu přivyděláváte, bude vám důchod zdaněn v plné výši v případě, že váš součet příjmů ze závislé činnosti, z podnikání a z pronájmu přesáhne částku 840 000 Kč. U příjmů ze závislé činnosti se započítává skutečný příjem, tedy ne super hrubá mzda. U příjmů dle § 7 a § 9 je pak míněn dílčí základ daně, tedy příjem po odečtu daňově uznatelných výdajů.

Pokud jiné příjmy kromě důchodu nemáte, je od daně osvobozen pravidelně vyplácený důchod či penze ve výši 36násobku minimální mzdy, tedy 288 000 Kč, která odpovídá částce 24 000 Kč měsíčně.

Kdy mám podat přehled na pojišťovnu a okresní správu?

Pokud vám daňové přiznání nezpracovává poradce, musíte Přehled za rok 2011 předložit do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli odevzdat daňové přiznání. Tedy nejpozději do 2. května 2012. 

Případný doplatek za zdravotní a sociální pojištění pak musíte uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém měl být nejpozději podán přehled. Tedy nejpozději do 10. května. Nezapomeňte ale, že toto datum platí v situaci, kdy jste přehled podali opravdu 2. května. Pokud jste si pospíšili a podali přehled třeba už 5. března, je nutné počítat lhůtu pro doplatek od 5. března. Nezapomeňte také, že dnem platby je až ten den, kdy se peníze připíší na účet příslušného finančního úřadu vedený u poskytovatele platebních služeb.

Chci uplatnit slevu na manželku. Co započíst do příjmů?

Slevu na vyživovanou manželku můžete uplatnit v případě, že nemá příjmy nebo se s nimi vejde do hranice 68 000 Kč. Při stanovování těchto příjmů se neustále plete mateřská a rodičovský příspěvek. Co se tedy započítává do příjmů vyživované manželky:

 • veškeré příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu (v hrubém),
 • příjmy od daně osvobozené např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Do příjmů se pro tyto účely naopak nezapočítává:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky sociální péče,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,  který je od daně osvobozen.

Rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory (stejně jako  porodné) se tedy do příjmů pro tyto účely nezahrnuje.

Jak stanovit výši slevy na vyživovanou manželku?

Jak stanovit výši slevy v případě, že jste s manželkou „svoji“ například jen půl roku a ta je například ještě od druhého měsíce v roce na mateřské?

Pokud příjmy za minulý rok nedosáhly 68 000 Kč, můžete o slevě uvažovat. Pozor ale na to, že do těchto příjmů se započítává právě peněžitá dávka v mateřství. Pokud jste byli sezdáni například během července, můžete si slevu uplatnit za srpen až prosinec. Tedy za pět měsíců sleva činí 5×2070 = 10 350 Kč.

Co je daňový bonus a jak ho uplatnit?

Daňový bonus je vlastně sleva na dani, kterou uplatňujete na své dítě. Pro rok 2011 platí sleva 11 604 Kč za každé dítě. Pokud máte nízké příjmy a slevu nevyčerpáte, získáte tento přebytek ve formě daňového bonusu.

Slevu nebo bonus můžete uplatnit na každé dítě, které s vámi žije v domácnosti, je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky) nebo je ve věku do 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se ze zdravotních důvodů připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů či vnouče, jehož rodiče jsou bez příjmů, ze kterých by mohli slevu uplatnit.

Může ho uplatnit ten, kdo měl za období 2011 příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 zákona o daních z příjmů minimálně ve výši 6násobku minimální mzdy, tedy 48 000 Kč. Bonus můžete uplatnit, pokud je jeho výše alespoň 100 Kč, maximálně za rok 2011 ale můžete získat zpět částku 52 200 Kč.

U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 zákona o daních z příjmů, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, vysvětluje web ministerstva financí. 

Pro letošek, za který budete přiznání podávat až příští rok, bude činit sleva na jedno dítě 13 404 Kč a maximálně bude možné získat na daňovém bonusu zpět částku 60 300 Kč.

Pokud se vám loni dítko teprve narodilo, uplatňujete slevu za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky nebo v měsíci, ve kterém se dítě narodilo.

Co když chci zrušit „životko“ a nechci nic dodanit?

Máte životní pojištění, uplatňujete si daňovou úlevu a smlouva se vám nezdá výhodná. Co udělat abyste nic nemuseli dodaňovat za předchozí období, ve kterých jste si uplatnili daňovou úlevu?

skoleni_8_6

V případě, že bude vaše plnění či odbytné převedeno na novou smlouvu u jiné pojišťovny, můžete si odpočet uplatnit. Ale pouze v případě, pokud budou stále splněny podmínky § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů. (Výplata plnění sjednána po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení 60 let a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití je to navíc za předpokladu, že smlouva s pojistnou dobou od 5 do 15 let vč. má sjednanou pojistnou částku alespoň za 40 000 Kč a s dobou nad 15 let pak alespoň 70 000 Kč.)

Pokud si odbytné necháte vyplatit na svůj účet, nárok na odpočet nezdanitelné části základu daně zaniká. Podle § 10 zákona vám navíc ve zdaňovacím období, do kterého spadá zrušení smlouvy, vznikl příjem ve výši částek zaplaceného pojistného, o které jste si v příslušných letech snížili základ daně.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).