Hlavní navigace

Jak investovat do komodit

18. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Komodity jsou často zahaleny tajemstvím z neznáma, přitom zbytečně. Je několik možností, jak investovat do komodit a neprodělat. Naučíme vás to.

V poslední části našeho seriálu o investování se zaměříme na způsoby, pomocí nichž se může drobný investor podílet na růstu či poklesu komoditních trhů. Mnohými jsou komodity považovány stále za oblast exotických investic, které jsou vyhrazeny primárně velkým institucionálním investorům v podobě bank a hedge fondů. Obzvláště pak v případě ČR, v níž obyvatelé preferují převážně konzervativní investice v podobě stavebních spoření a termínovaných účtů. Situace se nicméně rok od roku zlepšuje a v posledních letech si začínáme pomalu zvykat i na jiné investiční instrumenty. Mezi ně se řadí i komodity. Evoluce finančního sektoru způsobila, že již i drobní investoři mohou bez větších problémů do komodit investovat. Pojďme se nyní podívat na základní produkty.

Futures kontrakty

Přímou cestou na komoditní trhy jsou futures kontrakty. Pomocí těchto nástrojů zmíněných v předchozích dílech seriálu je možné nakoupit desítky nejrůznějších komodit po celém světě. Škála je opravu pestrá. Investovat lze do energetického sektoru, do obilovin a olejnin, do průmyslových kovů, drahých kovů, potravin a dalších. Čtěte více: Jaké komodity se kde obchodují a co jsou to futures a margin

Pomocí futures kontraktů lze však spekulovat i na pohyby úrokových sazeb, dluhopisů, akciových indexů nebo měn. Pro obchodování je nutné mít otevřený účet u obchodníka s cennými papíry. Pokud se investor obává, že podobné poskytovatele služeb bude nucen hledat v zahraničí, nemusí. V současnosti existuje v ČR hned několik obchodníků s cennými papíry, kteří umožňují s futures kontrakty obchodovat. Z pohledu aktivního investora, který hodlá své finanční prostředky spravovat sám, je tato varianta jednou z nejlepších.

Je však nutné upozornit na fakt, že je potřeba mít alespoň základní znalosti související s touto problematikou. Pokud je investor nemá, potom je pravděpodobnost ztráty vložených prostředků mnohem větší. Řada obchodníků s cennými papíry však poskytuje asistenční pomoc, kdy je investorovi přidělen osobní makléř, jehož služby a rady mohou být v začátcích velmi užitečné. Stejně tak poskytují o odborné semináře. Mezi hlavní výhody samostatného obchodování s futures kontrakty patří možnost správy vlastních finančních prostředků a absolutní svoboda v rozhodování. Nevýhodou pro převážnou část drobných investorů jsou vysoké nároky na čas a na znalosti.   

Managed futures

Nemá-li investor dostatečné znalosti a čas na správu svých finančních prostředků, nemusí hned “házet flintu do žita“. Existuje mnoho variant, jakými se může i přesto podílet na růstu či poklesu komoditních trhů. Jednou z nich jsou i managed futures. Jedná se o individuální správu klientských prostředků profesionálními portfolio manažery na futures trzích. Široké portfolio dostupných trhů spolu s možností participovat na rostoucích i klesajících trendech umožňuje manažerům účinně řídit rizika a současně dosahovat výnosu například i v době hospodářské recese. V České republice je tato forma investování zatím méně známá, ale někteří tuzemští obchodníci s cennými papíry již individuální správu peněz formou managed futures nabízejí, přičemž částky startují kolem 1 miliónu korun. Mezi hlavní výhody patří možnost vydělávat v jakékoliv fázi ekonomického cyklu, snížení rizika celkového portfolia investic a možnost snadné participace na vývoji globálních trhů. Při využití managed futures je však nutné mít dlouhodobý investiční horizont (několik let) a připravit se na vyšší volatilitu ve výnosech. Čtěte více: Petr Šimčák: Investor by potřeboval chránit před sebou samým

Komoditní fondy

Třetí možností jsou komoditní fondy. Jak již název napovídá, jedná se o fondy, které investují primárně do komodit. Mnohé bývají navázány na některý z komoditních indexů. Často se setkáváme i s určitou nepřímou formou, kdy fondy investují do akcií komoditních společností. Nabídka na světových trzích se v posledních letech rozrostla. V našich končinách ovšem situace až tak příznivá není a podobných produktů je stále jako šafránu.

Drobní investoři jsou proto z velké míry odkázáni na nákup zahraničních fondů. K hlavním výhodám patří bezesporu profesionální správa, kdy se investor nemusí zatěžovat rozhodnutími v podobě nákupu či prodeje jednotlivých komodit. Hlavní nevýhodou bývají často vyšší poplatky a měnové riziko. Pro vyhledávání zahraničních fondů lze využít například stránky www.screen.ya­hoo.com/funds­.html

Anketa

Jakou komoditu považujete za nejdůležitější?

Exchange Traded Funds

Zajímavé příležitosti nabízí i Exchange Traded Funds (ETF). Jedná se o produkt, který poskytuje drobným investorům možnost široké diverzifikace za velmi nízké náklady. ETF jsou  burzovně obchodované fondy, s nimiž je možné obchodovat stejně jako s akciemi. Komoditní ETF mohou kopírovat vývoj vybraného komoditního indexu, jednotlivých komodit, mohou být sektorově zaměřeny, či investovat do akcií komoditních společností. Hranice jsou určeny výhradně představivostí tvůrců fondu a zájmem investorů. ETF tak poskytují možnost rozličných investičních strategií.

Jedním z nejznámějších ETF je například SPDR Gold Shares, který nakupuje a uskladňuje fyzické zlato. Nákupem na burze potom investor získává na těchto zásobách podíl. Hlavní výhodou ETF jsou nízké náklady, protože se jedná o pasivně spravované fondy, které nejčastěji kopírují cenu podkladového aktiva (například zlata, ropy, komoditního indexu, atd.). Díky tomu jsou i nižší náklady na správu. Dále pak možnost diverzifikace. Mezi hlavní nevýhody patří často měnové riziko. Možnosti vyhledávání vhodných ETF na internetu jsou poměrně rozsáhlé. Jako příklad lze uvést stránky www.finance.y­ahoo.com/etf nebo www.etfdb.com.

Investiční certifikáty

Za zmínku stojí i oblast investičních certifikátů, které jsou populární především v Evropě. Certifikáty jsou v podstatě dlužní úpisy, kterými se emitent zavazuje ve stanovenou dobu splatit hodnotu certifikátu. Hodnota, kterou investor obdrží, je závislá na vývoji podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být jako v případě ETF jednotlivé komodity, koše komodit, komoditní indexy a jiné. Vydavatelem certifikátu jsou většinou velké bankovní instituce. Certifikáty se stejně jako akcie a ETF obchodují především přes burzu. Je však možné je obchodovat i mimoburzovně. Podobné téma: Co potřebujete znát o komoditách?

Certifikáty jsou v podstatě velmi podobným investičním instrumentem jako ETF. Hlavní rozdíl je v tom, že se jedná o dlužní úpis. To s sebou přináší riziko možného nesplacení. Je proto potřeba ověřit si pečlivě bonitu banky, která certifikát vydává. Nevýhodou je pro českého investora již tradičně i měnové riziko. K hlavním výhodám patří opět možnost velké diverzifikace při nízkých nákladech. Dále pak možnost širokého výběru z různých investičních strategií. Ve vyhledávání vhodných certifikátů určitě pomohou stránky www.boerse-stuttgart.de. (Zde se dostaneme do sekce Investment products a zvolíme Investment Certificate Finder). Stránky je možné zobrazit v němčině a angličtině. Užitečná je bezpochyby i stránka www.scoach.de. (V kolonce Products již můžeme přímo vybírat jednotlivé druhy certifikátů). Zde je potřeba ovládat němčinu, angličtinu nebo italštinu.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že investice do komodit je v dnešní době opravdu přístupná každému. Stačí si jen zvolit vhodný instrument. Před samotným výběrem by se měl investor pečlivě seznámit s jednotlivými variantami a zhodnotit všechny klady a zápory. Výše uvedené možnosti jsou pouze vodítkem, kterým směrem se vydat.

Autor je analytikem ve společnosti Colosseum

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).