Hlavní navigace

Jak finanční poradce (ne)sjednává smlouvy a proč číst smlouvy?

29. 7. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Čtěte smlouvy. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Přemýšlejte, ptejte se. Pokud vám při dotazu na nějaké ustanovení řeknou, že „to tak mají všichni“, neznamená to, že to tak musíte mít i vy. Nebo že to musíte podepsat.

Jsem finanční poradce, ale také se starám o několik bytů, mimo jiné i o přepisy smluv na energie mezi nájemníky či pronajímatelem. Na jarním FINFESTu pro finanční poradce byla mimo jiné i prezentace dvou společností nabízejících spolupráci v oblasti dodávky energie. Jeden český dodavatel energie a druhý, který se tváří jako partner pro zajištění kompletního servisu pro klienty z hlediska energií (optimalizace, úspory, výběr dodavatele). Vstoupil jsem do jednání s oběma, nakonec uzavřel smlouvu jen s přímým dodavatelem.

Srovnání dvou nabídek společností

Prezentace druhé společnosti byla zajímavá, produkt pravděpodobně výborný, ale ty smluvní podmínky byly pro mě neakceptovatelné. Udávám příklady textů a důvody, které mě nakonec vedly k neuzavření, jako inspiraci, co ve smlouvách číst a čeho se vyvarovat. V textu ONI reprezentuje název jejich společnosti a JÁ reprezentuje označení mně jako jejich partnera.

Změny podmínek a výpovědní doba

1. Jednostranné změny 14 dní dopředu, ale výpovědní doba až 60 dní. Konkrétně: ONI je oprávněn interní předpisy jednostranně měnit a doplňovat. Změnu interních předpisů oznámí ONI všem JÁ 14 dní před nabytím jejich účinnosti. Reakce byla, že změn je málo, že vždy dávají vědět výrazně dříve. Nicméně smlouva jim umožňuje jen 14 dní. A jiný bod smlouvy zavádí výpovědní dobu jeden kalendářní měsíc, takže třeba i 60 dní: Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu, přičemž je nutno dodržet měsíční výpovědní lhůtu. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne  následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně. Důsledek? Chtějí podepsat smlouvu, kde kdykoliv mohou změnit podmínky, a i kdybych reagoval okamžitě, neskončí smlouvu před změnou smlouvy. U soudu by takový průběh doufám neprošel, ale
bohužel je zde i bod 5 – rozhodčí doložka, a to navíc podezřelá s podezřelým rozhodcem.

2. Potenciální rozpor mezi poskytovat poradenství pro každého jednotlivého klienta, přičemž nesmí nadřazovat zájem svůj ani třetí osoby nad zájmy klienta a JÁ nesmí zejména obracet se na klienty ONI a navádět je ke Stornu, vypovězení klientské smlouvy nebo jiné činnosti, která by jakkoliv poškodila ONI nebo jeho Obchodní partnery, sjednávat a uzavírat klientské smlouvy a sjednávat návrhy smluv o energetických produktech těch společností, které nejsou Obchodními partnery ONI dle přílohy č. 4 této smlouvy – Partneři. Reakce byla je myšleno, že pokud je klient již u ONI přes jiného obchodníka, tak jej nemůžete přetahovat. Jen se souhlasem dotyčného obchodníka. Klientům u ONI v průběhu správy energii měníme dodavatele tak, aby vždy měl co nejlepší cenu. Jako partnery máme dodavatele, kteří jsou k nám vstřícní v těchto věcech. Vysvětlení zní rozumně a oprávněně.

Bez práce není ani pasivní příjem

Nicméně text smlouvy zní jinak a minimálně můj výklad se může vztahovat na všechny klienty, i ty pode mnou. Tohle by pro mě nebylo nepodepsatelné z toho důvodu, že mám vysvětlení písemně (vytiskl bych a přiložil si ke smlouvě jak v papírové, tak v elektronické formě), ale protože je zde podezřelá rozhodčí doložka u podezřelého rozhodce.

3. Podmínka minimální produkce. Text smlouvy: Minimální status aktivity je dán interním předpisem ONI. Při jeho neplnění má ONI právo převést JÁ do klubu přátel a nesmí dále jménem ONI vykonávat činnosti dle čl. 1 této Smlouvy. Tedy následné provize člověk ztratí neaktivitou, žádný pasivní příjem. Nemluvě o možnosti kdykoliv vypovědět smlouvu s měsíční výpovědní dobou se stejným důsledkem a kdykoliv jednostranně změnit podmínky.

Reakce: zde z praxe je potřeba provést minimální výkon, pro výplatu, tzn. provést jeden převod během roku kalendářního, aby byla vidět aktivita. V opačném případě ONI ukončuje spolupráci. Vzhledem k tomu, že vypovědět mohou kdykoliv smlouvu, je to jen varování, že spoléhat se na práci a pak pobírat pasivní příjem u této společnosti není možné. Podepsatelné.

Pozor na případné smluvní pokuty

4. Konkurenční doložka. JÁ se po dobu platnosti této Smlouvy a 24 měsíců po jejím ukončení zdrží na vlastní nebo cizí účet činnosti, která je předmětem podle této Smlouvy nebo jiné činnosti, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání ONI. Činností soutěžní povahy se rozumí například poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb v oblasti prodeje energií apod., a to na území České republiky. A to pod minimální pokutou 100 000 Kč, po dobu těch 24 měsíců mám nárok na následné provize. Ale opět obecně nesmím nic dělat s klienty ONI bez ohledu na to, jestli jsem je přivedl sám či ne. (Přesný text smlouvy je rozsáhlý.) Důsledek? AFAIK nesměl bych spolupracovat s jinou společností, třeba se kterou ONI nespolupracují. Pro mě nepodepsatelné v tomto znění.

Rozhodčí řízení může mít i výhody

5. Rozhodčí doložka. Obecně nesouzním s názorem, jak je rozhodčí řízení špatně, zvláště když člověk trochu sleduje soudní spory, které trvají 10 let, stojí statisíce, po 10 letech se člověk dočká překvapivého rozhodnutí a po dobu těch 10 let uzavřel plno podobných smluv s potenciálně podobným problémem.

Nicméně je důležitá nezávislost osoby rozhodce, například Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu podle českého práva. ONI si sjednali rozhodčí doložkuMgr. Terezou Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492, což je samo o sobě rizikové, dokud nevyloučím vazby mezi ONI a daným rozhodcem. Navíc v tomhle případě i s potenciálně negativní pověstí: (Společnost Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147, sídlem Brno, Cejl 91, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 4512, tímto činí oznámení o ukončení své spolupráce s osobou rozhodce Mgr. Terezou Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492). Rozhodce i URMT komunikují přes stejnou adresu, a to Cejl 91 v Brně.

Mimochodem adresa sídlí v oblasti v Brně známé kriminalitou, rasovými konflikty. Pro mě nepodepsatelné samo o sobě, nemluvě o smlouvě s dalšími problémovými místy a mnoha smluvními pokutami ve výši 100 000 Kč.

FIN21

Odhalte případná skrytá rizika

Tuhle smlouvu podepsalo mnoho poradců, přemýšlím, kolik ji vůbec četlo, kolik jich dokonce nad ní přemýšlelo. Nebo množná četli a vztah založili na důvěře, nebo upřednostnili nabízet zajímavý produkt. Nevím. Osobně jsem ji nepodepsal kvůli potenciálním rizikům.

A doufám, že vám tento text trochu pomůže odhalit možná riziková ustanovení u smluv, které chcete uzavřít vy. A je jedno, jestli jako podnikatel, nebo soukromá firma. A je téměř jedno, jak moc je druhá strana velká, jak dlouho působí na trhu. I banky mívají pro mě nepodepsatelná ustanovení, nebo jen podezřelá, takže jdu raději jinam.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).