Hlavní navigace

Jak draze budeme bydlet v Evropské unii?

11. 2. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jaká je dostupnost bydlení v zemích Evropské unie? Kolik činí náklady na bydlení domácností? To jsou otázky, které nám mohou napovědět, jakým směrem se bude vyvíjet trh s nemovitostmi v České republice. Dramatický nárůst nejspíš nepřijde, pokles nás ale také nečeká.

V zemích Evropské unie se počet bytů na 1000 obyvatel pohybuje od 319 v Irsku po 491 ve Francii. Největší přebytek bytů na počet domácností je ve Španělsku, největší nedostatek je v Nizozemí.

Nejvyšší náklady na bydlení mají domácnosti v Dánsku a Francii (okolo 28 % měsíčního příjmu), nejnižší pak v Irsku a Portugalsku (okolo 16 %).

Bytová výstavba se zpomaluje. Intenzitu bytové výstavby vyšší než 6 nových bytů na 1000 obyvatel vykázalo pouze Irsko (9) a Německo, Rakousko, Řecko a Lucembursko (7,5). Dle vlastnických práv k nemovitosti a uživatelských práv můžeme bydlení ve všech zemích Evropské unie rozlišit na vlastnické bydlení a nájemní bydlení, které může být soukromé nebo neziskové.

Vlastnické bydlení

Vlastnické bydlení je nejstarší formou bydlení. Vlastník nemovitosti je současně jejím uživatelem. Průměrné zastoupení vlastnického bydlení na trhu s byty dosahuje v zemích Evropské unie 57 %. Vlastní byty jsou typické pro Španělsko či Finsko.

Naopak v Nizozemí nebo v Německu je poměr vlastního bydlení nízký. Financování vlastnického bydlení je založeno na kapitálovém trhu (hypotéční úvěry). Státy většinou umožňují daňové úlevy a dotují úrokové sazby. V současné době je vlastnické bydlení v zemích Evropské unie velmi drahé kvůli liberalizaci trhu s byty a deregulaci hypotéčního bankovnictví.

Nájemní bydlení

Nájemní bydlení je v Evropské unii převážně ve městech v bytových domech a jen malou část tohoto sektoru tvoří rodinné domky. Nájemní byty vyhledávají domácnosti se středními příjmy.

Podíl nájemního bydlení na celkovém bytovém fondu se pohybuje od 30 do 60 %. Ve většině zemí jsou vlastníky soukromé osoby a financování probíhá ze soukromých zdrojů. Včetně půjček od bank a úvěrů.

Neziskové nájemní bydlení

Cílem provozování neziskového bydlení není dosáhnout zisku, nýbrž uspokojit bytové potřeby občanů. Je určené skupinám obyvatel, jejichž špatná ekonomická situace je spojena se zdravotními problémy, nebo se jedná o důležité profese pro obci – učitelé, lékaři, policisté. Tato forma bydlení je poskytována obcemi či neziskovými organizacemi.

skoleni_27_5

Typ bydlení v jednotlivých zemích EU v roce 2002
Stát Vlastnické byty (v %) Soukromé nájemní byty (v %) Sociální nájemní byty (v %)
Belgie 62 26 12
Dánsko 66 15 19
Finsko 78 11 11
Francie 54 31 15
Irsko 77 9 14
Itálie 70 14 16
Lucembursko 67 20 13
Německo 39 48 13
Nizozemí 48 12 40
Portugalsko 74 16 10
Rakousko 55 23 22
Řecko 66 22 12
Španělsko 78 21 1
Švédsko 55 23 22
Velká Británie 68 9 23

Pramen: Eurostat

Závěr

Vzhledem k vývoji a cenám bydlení v zemích Evropské unie usuzuji, že ani v České republice nájemné a ceny bytů a domů neklesnou, ale budou se udržovat na současné úrovni, případně porostou s kupní sílou obyvatel.

Anketa

Bydlíte...

53 %
21 %
11 %
9 %
6 %
Odpovědělo 142 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).