Hlavní navigace

Kolik stojí ocenění nemovitosti pro zajištění úvěru

17. 12. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Každý hypoteční úvěr musí být zajištěn nemovitostí. Rovněž vyšší úvěr ze stavebního spoření málokdy bývá zajištěn jinak. Vždy je k tomu třeba znalecký posudek o tržní ceně nemovitosti. Kolik za něj zaplatíte u jednotlivých hypotečních bank a u spořitelen?

Každý, kdo půjčuje peníze, chce mít jistotu, že půjčka bude ve stanoveném termínu splacena. Půjčovat na čestné slovo se nevyplácí, protože řady neplatících dlužníků se rozrůstají přinejmenším stejně rychle jako celkový objem půjček. Každý rozumný věřitel snižuje nebezpečí, že o své peníze přijde, požadavkem na kvalitní zajištění úvěru. Možnosti jsou různé, ale od určité výše se prakticky u všech druhů úvěrů používá zajištění zřízením zástavního práva k nemovitosti.

Pravidla hypotečních bank a stavebních spořitelen pro oceňování nemovitostí sloužících k zajištění úvěru se liší. Někde je vše plně v režii banky, jinde si musíte ocenění obstarat sami. Někde nebudete platit nic navíc, protože cena za odhad je zahrnuta do poplatku za zpracování žádosti o úvěr, jinde zaplatíte za ocenění nemovitosti paušální či individuálně stanovený poplatek, popř. bude cena za posudek věcí vaší dohody se znalcem. Od některých bank obdržíte jedno vyhotovení znaleckého posudku automaticky, od jiných vůbec ne, protože jej banky pokládají za interní dokument atd. Pro vaši orientaci vám přinášíme kompletní přehled.

Hypoteční banky

Česká spořitelna

Klient si vybírá smluvního znalce banky, a s ním sjednává podmínky ocenění (termíny, podklady, cenu). Cena za standardní posudek bývá kolem 4 500 Kč. Banka požaduje předložení jednoho vyhotovení posudku ve druhé fázi projednávání úvěru, tzn. nebezpečí, že by žadatel o úvěr zbytečně zaplatil za posudek, aniž by mu byl úvěr poskytnut, je relativně malé. Posudek zpracovaný jiným než smluvním znalcem banky nelze použít, resp. může být použit jen jako podklad pro zpracování nového posudku.

Českomoravská hypoteční banka

Žadatel o úvěr si může vybrat ze seznamu smluvních znalců banky nebo odhad zpracuje přímo banka. Výše poplatku za zpracování odhadu se řídí sazebníkem banky podle typu oceňované nemovitosti – samostatný pozemek, bytová jednotka nebo nebytový prostor: 2 500 Kč, standardní rodinný dům nebo rekreační objekt s příslušenstvím a pozemky: 4 000 Kč, ostatní nemovitosti: individuálně od 5 000 Kč. Poplatek je splatný jednorázově a je nevratný, tzn. není-li úvěr poskytnut, nevrací se. Jedno vyhotovení posudku je součástí žádosti o úvěr. Je-li odhad zpracováván přímo bankou, klient žádné vyhotovení posudku neobdrží. Odhady původně zpracované např. pro jiné bankovní ústavy se po prověření běžně akceptují.

eBanka

V současné době ocenění nemovitosti zajišťuje banka formou výběrového řízení ze spolupracujících odhadců. Odhad provede ten, který nabídne nejvýhodnější cenu. Žadatel o úvěr platí bance poplatek za posouzení rizik spojených s hypotečním úvěrem bez ohledu na poskytnutí úvěru. Ocenění je zpracováváno hned v úvodní fázi jednání o poskytnutí úvěru. Posudek je vyhotovován v několika stejnopisech pro banku, žadatel o úvěr však žádné vyhotovení neobdrží. Posudek, který má k dispozici žadatel o úvěr, může být použit pouze jako podklad pro ocenění zpracované znalcem vybraným bankou.

Od 15. 1. 2004 banka připravuje zásadní změnu systému. Posudek si bude zajišťovat sám žadatel o úvěr na základě dohody se znalcem, kterého si vybere ze seznamu banky, popř. bude moci zvolit alternativu, že mu banka výběrovým řízením najde znalce s nejnižší cenou, s nímž pak žadatel o úvěr uzavře smlouvu na zpracování posudku. Nově také klient obdrží dvě vyhotovení ocenění.

GE Capital Bank

Banka informace nedodala. Na infolince bylo zjištěno, že odhad si zajišťuje klient sám a cena za něj je závislá na dohodě se znalcem. Banka pouze požaduje, aby znalec byl členem Komory soudních znalců ČR. Pokud má žadatel o úvěr zájem, banka mu pomůže znalce nalézt. Informaci, kdy je ocenění požadováno, podá žadateli hypoteční bankéř. Na infolince se mi ji získat nepodařilo.

HVB Bank

U hypotečního úvěru HVB Bank Majordomus je ocenění nemovitosti zajišťováno bankou ihned na počátku jednání o poskytnutí úvěru a není zpoplatněno žádným zvláštním poplatkem. Je součástí poplatku za zpracování žádosti o úvěr, který patří k nejvyšším na trhu. V případě neposkytnutí úvěru ho žadatel neplatí. Posudek, který má případně žadatel o úvěr k dispozici, může použít interní odhadce banky při zpracování svého posudku.

Komerční banka

Ocenění zajišťuje banka po podání žádosti o úvěr. Klient hradí poplatek podle druhu nemovitosti a složitosti ocenění – např. posudek na byt 3+kk o velikosti 70 m2 v pražské novostavbě může stát mezi 2 000 Kč a 3 800 Kč. Není-li úvěr poskytnut, poplatek se žadateli o úvěr nevrací. Posudek je interním materiálem banky a klient může získat informace o ceně nemovitosti formou dopisu. Má-li žadatel o úvěr k dispozici aktuální znalecký posudek o ceně nemovitosti, vyhovující nárokům banky, může být použit jako podklad pro nově provedené ocenění se snížením ceny za jeho zpracování.

Raiffeisenbank

Žadatel o úvěr od banky získá seznam jí akceptovatelných odhadců a zajištění ocenění nemovitosti je pak již plně v jeho režii. Znalci dle banky obvykle účtují za ocenění bytové jednotky 2 500 Kč – 3 500 Kč, za ocenění rodinného domu pak 3 500 Kč – 4 500 Kč. Znalecký posudek se přikládá spolu s ostatními podklady k žádosti o úvěr, a je ho tedy třeba mít hned na začátku. Nezíská-li klient úvěr, o peníze, které vynaložil na ocenění nemovitosti, přijde.

Wüstenrot hypoteční banka

Ocenění nemovitosti zajišťuje banka svými interními nebo externími znalci a je jí zpoplatněno dle sazebníku, a sice 0,6 % z objemu úvěru, min. 3 000 Kč, max. 8 000 Kč. Ocenění lze provést buď před podáním žádosti o úvěr, nebo až po posouzení žádosti z hlediska bonity žadatele a účelu použití úvěru. Vyplatí se asi spíše druhá možnost, protože zaplacený poplatek je nevratný. Ocenění je určeno pro vnitřní potřeby banky, klient tedy jeho písemné vyhotovení nezíská. Banka může výjimečně akceptovat i ocenění nemovitosti zpracované pro jiné banky, není-li o jeho věrohodnosti pochyb, vždy je však prováděna jeho supervize odborníkem banky.

Živnostenská banka

Ocenění nemovitosti zpracovává smluvní znalec ze seznamu banky s tím, že náklady na ocenění hradí žadatel o úvěr – u standardních hypotečních úvěrů až po vyhodnocení bonity, tedy ve chvíli, kdy je zřejmé, že mu úvěr pravděpodobně bude moci být poskytnut. Náklady na ocenění bytu banka odhaduje do 3 000 Kč, rodinného domu nebo rekreačního objektu do 5 500 Kč, pozemku do 2 500 Kč. Žadatel o úvěr vždy obdrží jedno vyhotovení posudku. Akceptován je pouze posudek zpracovaný odhadcem, s nímž má banka smlouvu, a to není-li starší 6 měsíců (ten posudek, ne znalec).

Stavební spořitelny

Českomoravská stavební spořitelna

Spořitelna informace nedodala. Podle informací z infolinky si žadatel o úvěr vybírá odhadce ze seznamu spořitelny a podmínky zpracování posudku si s ním domlouvá sám. Znalcem zpracované ocenění nemovitosti je součástí dokumentace požadované již při předložení žádosti o poskytnutí úvěru.

HYPO stavební spořitelna

Spořitelna požaduje aktuální odhad ceny nemovitosti již při předložení žádosti o úvěr, k jehož zajištění má sloužit. Akceptuje pouze posudek zpracovaný znalcem uvedeným v seznamu spořitelny, ne starší 6 měsíců.

Raiffeisen stavební spořitelna

Znalecký posudek si zajišťuje žadatel o úvěr sám u odhadce doporučeného spořitelnou, popř. i kteréhokoliv jiného. Posudek je požadován až ve fázi projednávání úvěru, kdy je zřejmé, zda může být úvěr poskytnut. Je tedy nezbytnou součástí podkladů až pro samotné schválení úvěru.

Stavební spořitelna České spořitelny

Ocenění zpracované znalcem vybraným ze seznamu spořitelny je požadováno až při schvalování úvěru. Je na rozhodnutí klienta, kdy si ocenění nechá zpracovat, dle spořitelny je však vhodné, aby tak učinil až po projednání reálnosti poskytnutí úvěru z hlediska bonity a účelovosti, aby neplatil ocenění zbytečně.

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky

Spořitelna požaduje předložení ocenění nemovitosti (u staveb ceny současné i budoucí) provedené jedním ze znalců spolupracujících se spořitelnou, a to společně s ostatními podklady při podání žádost o úvěr. Spořitelna akceptuje i posudek dalších znalců užívajících obdobnou metodiku (např. Komerční banka, ČSOB, ČMHB), ovšem po schválení svým specialistou.

Wüstenrot stavební spořitelna

Spořitelna informace nedodala. Na infolince bylo zjištěno, že ocenění nemovitosti zpracovává interní znalec spořitelny a klient za něj platí poplatek 0,3 % z výše úvěru v případě, že není třeba místní šetření (např. u pozemků). Musí-li znalec v rámci zpracování posudku osobně prohlédnout oceňovanou nemovitost, je poplatek dvojnásobný, nejvýše však 6 000 Kč. Pozitivní je, že spořitelna jej bude požadovat jen v případě, že úvěr poskytne.

Závěrečné shrnutí

V případě, že budete žádat o hypoteční úvěr nebo vyšší úvěr ze stavebního spoření, budete jej muset zajistit zástavním právem k nemovitosti. V každém případě budete muset prokázat své vlastnické právo k ní, popř. souhlas vlastníka nemovitosti s její zástavou.

Aby banka měla jistotu, že hodnota nemovitosti je dostatečná pro zajištění úvěru, požaduje vždy provedení znaleckého posouzení její tržní, resp. obvyklé ceny. Tato cena se odvíjí od aktuálního stavu na realitním trhu a může se i značně lišit od ceny uvedené ve znaleckém posudku, který byl zpracován třeba pro účel vyměření daně z převodu nemovitosti (tzv. vyhlášková cena).

skoleni8_12

Banky a spořitelny vždy požadují, aby ocenění provedl znalec, který má pro oceňování nemovitostí oprávnění podle zákona o soudních znalcích a tlumočnících a používá bankou požadovanou metodiku. Pokud banka nezajišťuje odhady přímo sama svými interními nebo externími odborníky, má seznam smluvních odhadců, z nichž si může žadatel o úvěr vybrat. Podmínky provedení ocenění nemovitosti (termín, cena, požadované podklady, počet vyhotovení posudku atd.) si pak žadatel sjednává přímo s odhadcem. Cena, kterou za odhad zaplatí, je závislá především na druhu oceňované nemovitosti a náročnosti zpracování posudku a u jednotlivých odhadců se může lišit.

Zpracování posudku se vyplatí zadat vždy až ve fázi, kdy je zřejmé, že splníte požadavky banky stanovené pro poskytnutí úvěru. I tam, kde je ocenění nemovitosti povinnou přílohou žádosti o úvěr už při jejím předložení, lze poskytnutí úvěru předjednat a ověřit si, zda pro požadovanou výši úvěru bude dostatečná výše příjmů, popř. zda budou splněny i další podmínky pro jeho poskytnutí. Jen tak nebudou náklady na zpracování posudku vynaloženy zbytečně a v době schvalování žádosti o úvěr určitě bude splněn i požadavek, aby znalecký posudek nebyl starší šesti měsíců.

Anketa

Kdo vám dělal odhad ceny nemovitosti?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).