Hlavní navigace

Invalidní jste, ale důchod vám sebereme. Kdy se odebírají invalidní důchody?

11. 8. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Aktualizováno 12. 8. 2017 16:08
Máte přiznaný invalidní důchod a snažíte se alespoň trochu pracovat a být užiteční. Pak vás ale uznají jako osobu adaptovanou, která je schopna se o sebe starat a živit se a důchod vám seberou. Přinášíme příběhy lidí, kterým byl invalidní důchod odebrán nebo snížen.

V předchozím článku Kdy vám mohou přidělit a kdy sebrat invalidní důchod? Napište nám svůj příběh jsme se podrobně věnovali tomu, za jakých podmínek je invalidní důchod přidělen, kdy může dojít k odebrání, ale i jaká je výše invalidního důchodu. V závěru článku jsme také oslovili čtenáře Měšce, kteří mají s touto problematikou zkušenosti, aby nám svůj příběh napsali.

Několik čtenářů tak učinilo a my v dnešním článku vybrané z nich uveřejníme.

Snažíte se pracovat? Tak nám vraťte důchod

Výše invalidního důchodu je závislá na tom, jak byla snížena vaše schopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Pokud vám přiznali například invalidní důchod 2. stupně, znamená to, že vaše schopnost pracovat byla snížena o 50–69 %. Částečně byste tedy měli být schopni za určitých podmínek pracovat. Když ale začnete, nemusí se to úřadům líbit.

Onemocněla jsem rakovinou prsu, kdy mi byly odoperovány mírní uzliny v podpaží. Přiznali mi invalidní důchod 2. stupně. Musela jsem přestat se svou profesí veterinární sestry, kterou jsem dělala 28 let. Důvod – nesmím dostat do ruky infekci a nesmím zvedat více jak 2 kg. Našla jsem si zaměstnání na poloviční úvazek, protože na plný to ještě nešlo kvůli medikaci, která způsobuje únavu a bolesti kloubů, popisuje svůj příběh čtenářka Měšce s přezdívkou Maca. Po prodělané operaci musela chodit každý měsíc na proplach portu, po kterém byla na další dva dny zcela nepoužitelná. Každé 3 měsíce ji čekaly kontroly u lékařů a několikrát týdně docházela na lymfodrenáže.

Časem ale došlo k odebrání invalidního důchodu. V roce 2013 mi byl invalidní důchod odebrán. Prý jsem zdravá a adaptovala jsem se. Odvolala jsem se a byla pozvána do Prahy na přezkoumání. S sebou jsem měla a rovněž s odvoláním jsem posílala čerstvou zprávu od lékařů, kde byl zdravotní stav popsán s červeně podtrženou triplicitou. Carcinom, melanom a bazaliom, 3 zhoubné nádory. Slovenská lékařka v komisi se ke mně stále obracela s jiným jménem a jiným stupněm invalidity, stále mluvila o 1. stupni. Nakonec se letmo podívala na ruku s tím, že nemá centimetr, aby si to přeměřila, a poslala mě domů s tím, že se žádost zamítá, dodává Maca.

Pochopitelně odcházela od lékařky se smíšenými pocity. Nakonec si ale řekla, že si sežene práci na plný úvazek, aby se uživila, a o další přezkoumání již žádat nebude.

Zázračná uzdravení?

Někdy nedojde přímo k odebrání invalidního důchodu jako takového, ale jen ke změně jeho výše. To postihlo například pana Pavla, který nám zaslal svůj příběh. Náročnost práce informatika v nemocnici mě přivedla na okraj existence. Invalidní důchod jsem dostal v roce 2004, a to plný, říká pan Pavel. Poté se ale změnilo hodnocení pracovních schopností. Ze dvou stupňů se staly 3 a pan Pavel spadl do druhé skupiny. Nikoho nezajímalo, že při svých potížích (periodická deprese) opravdu pracovat nemůžu. Po roce na Úřadu práce jsem práci získal, ale nevydrželo to. Zaměstnavatel měl vyšší nároky, než jsem zvládal, putoval jsem proto do pracovní neschopnosti, ani po roce to nebylo lepší. Proto se moje ošetřující lékařky rozhodly, že požádáme o stupeň tři, dodává pan Pavel.

Ten ale lékaři zamítli. Podle tabulek byla diagnoza jasná a spadala do 2. skupiny, nikoli do třetí. Nárok na vyšší invalidní důchod tedy nevznikl. Pracovat ale nemůže. Zrovna včera jsem měl příležitost pozorovat cvrkot v supermarketu. Na první pohled snadná práce v takovém obchodě by mě zabila. Ruch a spěch, hektičnost doby. Asi si dokážete představit, jak drtivě působí na člověka trpící depresí, když se nemůže dobrat důstojného příjmu. Jedině z toho důvodu, že jsem nějaké peníze ušetřil, když jsem ještě pracoval, můžu nyní přežívat, uzavírá pan Pavel.

Podobná situace ale potkala více lidí. Byl jsem v částečném invalidním důchodu a po změně prováděcí vyhlášky jsem se zázračně uzdravil, a tak nemám nárok na nic. Ale nemoc zůstala a to je ten největší paradox, říká pan Kopal, který nám také zaslal svůj příběh.

Když jdou věci k soudu

V některých případech se nepodaří situaci vyřešit kladně a hladce. Když se pak nechcete smířit s výsledkem, je potřeba se obrátit na soud. Příbuzný byl pozván na přezkum (nikdo ho neviděl), a přesto, že se závislost oproti předešlému období ještě prohloubila, byl přesunut ze stupně 3 do stupně 1, popisuje čtenářka Měšce situaci ve své rodině. K přesunu do jiné skupiny podle jejích slov došlo i přes fakt, že zprávy od ošetřujících lékařů uváděly naprostou závislost na pomoci druhé osoby. Podali tedy stížnost a záležitost byla přezkoumána.

Po stížnosti byla posudková lékařka v ‚první linii‘ svým nadřízeným z dalšího řízení odvolána pro podjatost a věc se měla znovu posoudit jiným lékařem. To se však nekonalo a věc šla dále na kraj. Tam se všechny následné komise ale rozhodly první podjaté rozhodnutí odvolané lékařky udržet za jakoukoli cenu. Opakovaně potvrzovaly rozhodnutí podjaté kolegyně. První soud na kraji žalobě vyhověl s konstatováním, že ve spisu není absolutně nic, co by mohlo snížení stupně závislosti podpořit, a věc vrátil zpět k došetření, popisuje dále.

Ačkoli situace vzhledem k rozhodnutí soudu vypadala nadějně, neskončila úplně dobře. Komise opět rozhodla nepříznivě, a to na základě podkladů, které soud odmítl.

Podala se nová žaloba s očekáváním, že soud věc opět zruší a bude, již důrazněji, vymáhat právo. To se ovšem nestalo. Žalovaný (MPSV) se k jednání ani jednou nedostavil a obhajoby žalované strany se v podstatě chopila sama paní soudkyně. Žalobu smetla jako nedůvodnou. Příbuzný a jeho příbuzní, kteří o něj pečují (jeden musí být už 4,5 roku z důvodu poskytování péče doma za 880 Kč) přesto stále věří, že spravedlnost nakonec zvítězí, dodává čtenářka.

Nesouhlasíte? Bojujte dál

Situace se pak může zdát bezvýchodná. Ačkoli se cítíte stále hůře, lékař naopak nabude dojmu, že je vám lépe a z lékařského hlediska jste vlastně méně nemocní. Tudíž můžete více pracovat a pobírat méně peněz.

Skoro 25 let trpím RS (roztroušenou sklerózou, pozn. red.). Po roční PN (pracovní neschopnosti, pozn. red.) jsem tenkrát dostal plný ID (invalidní důchod, pozn. red.). Po změnách za p. Drábka jsem se dle posudkové doktorky při stejném zdravotním stavu „překlopil“ do ID 2. st. K tomu ovšem dospěla tím, že nezohlednila celkový zdravotní stav. Když jsem se snažil něco namítat, doporučila podat námitku. K tomu došlo, jenže v námitkovém řízení jsem se dočkal ještě horšího jednání. Doktorka řekla: „Tak já Vás posoudím jinak…“ Jako důvod k přiznání ID zvolila jinou mou diagnózu (tu, kterou předchozí komise považovala za irelevantní!), říká pan Karel. Paradoxně tímto krokem ze strany lékařky došlo ke zvýšení pracovní schopnosti než podle původně posuzované diagnózy.

RS nezohlednila vůbec a ponechala mě v ID II. st. Když jsem se podivil nad takovým postupem, arogantně řekla, že „to mohu dát k soudu, ale stejně prohraji“… Protože jsem se nechtěl smířit s tak nespravedlivým systémem, svůj případ jsem „dal k soudu“. Čekalo mě ještě jedno zklamání u ministerské LPK, ale díky Bohu, paní soudkyně viděla sled všech účelových rozhodnutí LPS a vyžádala si nový posudek, který by zhodnotil zdrav. stav poctivě a celkově. Po cca 1,5 roce jsem docílil ponechání ID 3. st. Stálo mě to hodně sil i zdraví, ale chci podpořit všechny v podobné situaci. Nevzdávejte se, když jste v právu!! uzavírá pan Karel. Ne vždy tedy platí, že co se jednou rozhodne ve váš neprospěch, to už nejde vrátit zpátky. Pokud i vy nesouhlasíte s tím, jak lékaři rozhodli, braňte se.

Invalidní jste, ale důchod vám sebereme

V některých případech dochází až k nelogičnostem. S těmi se potýká paní Jaroslava, která onemocněla v roce 2002 Parkinsonovou chorobou. Až do roku 2013 jí ale nemoc nebyla léčena, jelikož lékaři nerozpoznali, co je příčinou zdravotních obtíží.

Manželka je plně invalidní z důvodu onemocnění Parkinsonovou chorobou. Po neskutečných peripetiích, byrokratických překážkách, neprofesionálním postupu a dalších obtížích se manželka – za mojí vydatné pomoci z titulu mé právnické profese – konečně po 12 letech (v r. 2016, pozn. red.) dobrala přiznání plné invalidity + odpovídajícího důchodu pro III. stupeň. Bylo to až po třech žádostech a dvou odvoláních, vypráví příběh své manželky pan Miroslav.

Tento invalidní důchod však pobírala paní Jaroslava jen rok. V nově na počátku letošního roku zahájeném řízení bylo však rozhodnuto, že důchod jí bude počínaje červencem 2017 odebrán, i když plná invalidita jí zůstane přiznána, říká pan Miroslav.

Paní Jaroslava a její manžel se s nastalou situací nechtěli smířit, a tak poslali žádost o přezkum. Oslovili také ombudsmanku. Veřejná ochránkyně práv mě poslala na sociálku, ať žádám o příspěvky, říká paní Jaroslava. Navštívila i svou lékařku, která se divila, proč jí invalidní důchod odebrali. Mám od ní novou lékařskou zprávu – můj zdrav. stav se zhoršil. A za další – se mě paní doktorka ptala, zda mě lékař, který usoudil a dal podnět k tomu, že důchod nepotřebuji, vůbec viděl. Nejenže neviděl, ani mi nic neoznámil, že o mě rozhoduje, dodává paní Jaroslava.

Záleží na konkrétním lékaři

I když k posudkovému lékaři půjdete a myslíte si, že máte nárok na invalidní důchod, nemusí to být pravda. Lékař má správně vše posuzovat podle tabulek, a tedy dva lékaři by nezávisle na sobě měli dojít ke stejnému výsledku, ale ne vždy se to podaří.

skoleni_8_6

Záleží hodně na tom, jaké máte odborné lékaře. Já poprvé žádal jako těžce tělesně postižený – stav po dětské obrně – v době, kdy mi bylo 49 let. Do té doby jsem měl pouze částečný invalidní důchod. Marodoval jsem 11 měsíců a po té době mi bylo sděleno, že mi chybí 1 bod a měl bych nárok, říká pan Ruda. Následně šel znovu do práce a po týdnu opět skončil v pracovní neschopnosti. Šel však k jinému lékaři a věci se daly do pohybu. Ti noví se samozřejmě divili, jak to, že nejsem už dávno v plném invalidním důchodu. No a do 4 měsíců jsem tam již byl, a to ještě s větším počtem bodů k získání důchodu, než bylo potřeba, dodává pan Ruda.

Platíte často hotovostí? Podívejte se, jaké bankovky vám v krámě ještě vezmou a jaké nikoli. V naší galerii naleznete přehled možných poškození bankovek a doporučení, jak s nimi dále naložit.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).