Hlavní navigace

Hvězdy fondového nebe

8. 10. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Mnoho investorů nejen u nás, ale i na celém světě by mohlo zcela jistě dosvědčit, že v podílových fondech lze velmi jednoduše přijít o všechny nebo velkou část úspor. Našlo by se ovšem i mnoho investorů, kteří ve fondech svoje investice zhodnotili měrou zřídkakdy vídanou.

Vysoké zisky a nemalé ztráty jsou na trhu fondů zcela přirozené a není výjimkou, že tentýž fond v jednom roce obsazuje přední příčky fondových hitparád a v dalším ztratí desítky procent.

Dnes se ovšem nebudeme věnovat všeobecně velmi oblíbenému strašení drobných investorů na příkladech fondů, které ve velmi krátké době prohospodařily velkou část majetku. Naopak si představíme fondy, které v České republice v posledním roce zhodnotily vložený majetek v jednotlivých třídách fondů nejlépe.

Akcie táhnou

Není to tak dávno, co investice do akcií, ať už přímo nebo prostřednictvím fondů, byly pro investory doslova noční můrou. Kvůli mnoha nepříznivým událostem v letech 2000 až 2002 přinášely fondy investující do akcií v tomto období převážně pouze vysoké ztráty.

Poslední rok ovšem představoval zásadní obrat. Akciové trhy vykazovaly dlouhodoběji růstové tendence a tento trend se promítl i do zlepšených výsledků akciových a smíšených fondů.

Akciové fondy
Název fondu Roční výnos (k 19.9.2003) Roční poplatky
ING Český akciový fond 45,91 % 1,25 %
ISČS Sporotrend 36,29 % 1,8 %
ČPI OPF Nové ekonomiky 34,27 % 2 %

Zdroj: UNIS ČR a ING
Poznámka: Fond ING Český akciový je sice registrován v zahraničí (Lucembursko), ale je založen v korunách, takže ho je možné mezi české fondy zařadit.

Doslova pohádkových výnosů vzhledem k současné mizérii úrokových sazeb v bankách dosahují nejlepší akciové fondy. Roční výnos přesahující 30 % se u českých fondů obecně nevyskytoval snad od roku 1999, kdy měly akciové fondy podobně úspěšný rok, jako bude zřejmě ten letošní.

V porovnání s vysokými výnosy tak investorům asi jen minimálně vadí značně vysoké obhospodařovatelské poplatky, blížící se maximální hranici 2 %. U těchto fondů si manageři takovou odměnu bezesporu zaslouží, přestože se jim nepodařilo (až na fond ING) překonat vývoj indexu pražské burzy PX-50, který během stejného období vzrostl o 43,6 %. Index PX-50 lze s určitým nadhledem považovat za dobré měřítko úspěšnosti akciových fondů u nás, protože přibližně zobrazuje možnosti investorů při přímém investování do akcií.

Vedle výnosů je nutné brát u akciových fondů na vědomí též vysoké riziko. To se projeví u výsledků za delší období, kdy akciové fondy naopak zatím převážně ztrácejí. Do budoucna si tak můžeme jenom přát, aby akciové fondy v letošních výnosech pokračovaly, protože z hlediska doporučeného investičního horizontu (5 let) mají rozhodně co napravovat.

Na vlně růstu cen akcií se v posledním období vezou i smíšené fondy. Ačkoliv mezi nejlepšími se roční výnos pohybuje pouze okolo 20 %, i to lze hodnotit jako velmi výrazné zlepšení proti minulému roku.

Smíšené fondy
Název fondu Roční výnos (k 19.9.2003) Roční poplatky
IKS Balancovaný 24,81 % 1,6 %
AKRO OPF Český 18,46 % 2 %
ISČS Sporomix 5 16,3 % 1,75 %

Zdroj: UNIS ČR

Rozhodnout o tom, zda výsledky smíšených fondů opravdu plynou z výjimečně dobré práce managerů, už není tak jednoduché. Neznáme totiž přesný podíl akcií na majetku fondů, a tudíž nelze výnos přesněji poměřovat s nějakým akciovým indexem.

Podobně nelze zcela přesně hodnotit riziko těchto fondů, které se může blížit při agresivním portfoliu i riziku u akciových fondů. Fakt, že nejlepší smíšené fondy přinášely v posledním roce velmi dobré zhodnocení peněz, je ale neoddiskutovatelný. Tento dojem nezkalí ani vysoké poplatky blížící se opět maximální možné míře.

Boj s úrokovými sazbami

Pro fondy investující do dluhopisů nebo instrumentů peněžního trhu se poslední rok nesl ve znamení boje se snižujícími se úrokovými sazbami. Tento trend plynoucí u nás z velmi nízké míry inflace a nízko nastavených sazeb České národní banky vedl ke snížení absolutního ročního výnosu těchto fondů. Investoři preferující jisté výnosy před rizikem ale rozhodně nemusí být s některými fondy nespokojeni. Porovnání s bankovními depozity je totiž stále pro tyto fondy příznivé.

Dluhopisové fondy
Název fondu Roční výnos (k 19.9.2003) Roční poplatky
ISČS Trendbond 7,09 % 1,5 %
IKS Plus bondový 6,06 %
ISČS Bondinvest 5 % 1,2 %

Zdroj: UNIS ČR

Jak je patrné, u nejlepších dluhopisových fondů dochází i po odečtení obhospodařovacích poplatků k uspokojivému zhodnocování. Dluhopisové fondy ale proti ostatním zvýhodňují hlavně dlouhodobější výsledky. Výnosy nad úrovní 5 % totiž ty nejlepší dosahují zcela pravidelně již několik let. Výnos v rámci doporučeného investičního horizontu (2 roky) tak u mnoha fondů dosahuje zmíněné hranice 5 %, což je znatelně více, než kolik mohly nabídnout dlouhodobější termínové vklady.

Bohužel při postupném poklesu výnosu těchto fondů neklesají obhospodařovací poplatky, takže výhodnost dluhopisových fondů postupně klesá (v předcházejících letech při komplexnějším hodnocení výkon-riziko-poplatky jednoznačně vítězily).

Fondy peněžního trhu
Název fondu Roční výnos (k 19.9.2003) Roční poplatky
OPF AKRO Obligace 5,48 % 2 %
ČSOB institucionální Euro peněžní 2,76 % 0,3 %
J&T AM PERSPEKTIVA – P 2,41 % 1 %

Zdroj: UNIS ČR
Poznámka: Fond ČSOB institucionální Euro peněžní je fondem výhradně se specializujícím na velké firemní investory (minimální počáteční investice 1 milion korun), takže pro klienty fyzické osoby je prakticky nedostupný.

Pořadí fondů peněžního trhu by se určitě měnilo (alespoň na 3. místě), pokud by jako rozhodující byl brán výnos očištěný o poplatky. Větší fondy s nižšími poplatky sice nepronikly na uvedené stupně vítězů, ale jejich výnos se od fondu na třetí příčce lišil jen velmi málo. Celkově vzato byly roční výnosy fondů peněžního trhu dost podobné, a tak se v oblasti 2 – 2,4 % nachází velký počet fondů, včetně těch největších (v celkovém pořadí: 4. IKS Peněžní trh, 5. ČSOB Výnosový, 7. ISČS Sporoinvest).

Pro fondy peněžního trhu se jako určité srovnávací měřítko velmi často užívá jednoroční sazba PRIBOR. Při porovnání s jejím ročním průměrem (2,49 %) ale vychází jako výrazně lepší pouze fond OPF AKRO Obligace. Ostatní fondy se této hranici jen blíží. I přesto je ovšem výnos lepších fondů peněžního trhu stále vyšší než výnos termínových vkladů. Díky vysoké státní podpoře překonává jak dluhopisové, tak fondy peněžního trhu stavební spoření, které si tak uchovává mezi málo rizikovými formami uložení prostředků výsadní postavení. Tato pozice se nezmění, ani pokud budeme uvažovat podmínky stanovené novou podobou zákona o stavebním spoření (dochází zde například ke snížení maximální státní podpory z 4 500 Kč na 3 000 Kč).

Závěr

Náhled na nejlepší fondy posledního roku určitě mění názor na v posledních letech zatracované investování do akcií. Celkově lze sledované období hodnotit pro investory fondů jako úspěšné, protože adrenalinovým investorům přinášelo většinou vysoké zisky a konzervativním povahám jistotu slušného výnosu. Dokumentuje to i vzrůstající objem peněz ve fondech – za toto období se objem prostředků spravovaných podílovými fondy zvýšil podle Unie investičních společností o 22 miliard Kč.

Anketa

Jaký byl výnos vašeho investičního portfolia?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).