Hlavní navigace

Jak prodělat kalhoty

18. 6. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Investice do podílových fondů bývá označována za výhodnější alternativu termínovaných vkladů. Každá mince má ale dvě strany – podívejme se, o kolik je možné s podílovými fondy přijít. Vyplatí se riskovat, nebo sázet na jistotu?

Při investování do podílových fondů můžete dosáhnout výnosu, který mnohonásobně předčí úroky z termínovaného vkladu. Pokud ale zvolíte špatný fond, nejen že lepšího zhodnocení nedocílíte, ale můžete přijít i o vklad, který jste do fondu vložili.

Akciové fondy
Mezi nejrizikovější patří akciové fondy. Investor se s nimi často vrací do dětských let a nechává si dráždit útroby investiční houpačkou. Aby ne! Vždyť celá řada akciových titulů mění každý den kurs o několik procent a nepodaří-li se správci vašich peněz správně odhadnout pohyb trhu, tratíte i desítky procent denně. Takovéto ztráty bývají kompenzovány obdobnými zisky a do značné míry závisí na investiční strategii fondu.

Pokud jste před rokem (16. 6. 2002) zvolili nejhorší akciový fond, k pondělku tohoto týdne se vaše jmění zhroutilo o více než 70 % a z investovaných 100 tis. Kč vám zbývá necelých 30 tis. Kč. Naštěstí takto špatných fondů není příliš mnoho – na serveru iFondy.cz jsou registrovány pouze dva.

Tabulka č. 1058
Název fondu Zhodnocení za rok
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT  –71.83 %
CS EF (LUX) JAPAN MEGATREND B YEN  –71.06 %
GLOBAL HEALTHCARE  –21.93 %
Patria – Evropský akciový  –17.96 %
JAPANESE EQUITY  –14.80 %

Zdroj: iFondy.cz

K uvedeným ztrátám je nutno ještě připočíst vstupní poplatek a poplatek za správu portfolia a samozřejmě výstupní poplatek, pokud chcete zachránit alespoň to, co z vaší investice zbylo. Poslední zmíněný bývá zpravidla zdarma, vstupní a správcovský poplatek se pohybuje každý až ke 2,5 %.

Dluhopisové fondy
Dluhopisové fondy jsou označovány za méně rizikové, navíc v loňském roce zažily rozkvět díky poklesu úrokových sazeb a nízké inflaci. Přesto jste mohli učinit investici, která by vás jistě nepotěšila.

Největší možná ztráta činila něco málo přes 11,5 % plus poplatky (u dluhopisových fondů bývají o něco nižší než u akciových) a zajímavostí je, že nejhůře hospodařily fondy z finančních skupin HVB Group a Erste-Sparinvest, zaujímající i dalších pět příček, které se do tabulky již „nevešly“. Všechny dluhopisové fondy s roční ztrátou přes pět procent jsou pod jejich správou.

Tabulka č. 1059
Název fondu Zhodnocení za rok
CI EURO HEDGE BOND- DIVIDENDOVÝ  –11.64 %
CI CENTRAL EUROPE BOND – DIVID.  –9.35 %
ESPA BOND DOLLAR – REINV.  –7.68 %
ESPA BOND DOLLAR – PLNĚ REINV.  –7.68 %
ESPA BOND DOLLAR – DIV.  –7.68 %

Zdroj: iFondy.cz

Fondy peněžního trhu
Za nejbezpečnější fondy jsou obecně považovány fondy peněžního trhu. Jejich správci mohou investovat pouze do nástrojů peněžního trhu (a v omezené míře do obligací), které mají takřka nulovou rizikovost, ale také téměř nulový zisk.

Přes veškerou „bezpečnost“ fondů peněžního trhu se našly výjimky, které dokázaly generovat ztrátu. Z nabídky přehledů serveru iFondy.cz jsou pouze tři.

Tabulka č. 1060
Název fondu Zhodnocení za rok
AKRO OBLIGACE  –1.40 %
HGIF-US DOLLAR RESERVE P  –0.39 %
MERKUR*)  –0.26 %

Zdroj: iFondy.czOprava 18. 6. 2003 16:30:
*) Merkur dosáhl meziročního zhodnocení před výplatou podílů ve výši + 2,69 %. Záporný výsledek je způsoben právě výplatou podílu na zisku účastníkům fondu. Tato skutečnost není na serveru iFondy.cz zohledněna.

Přestože nejméně úspěšný fond peněžního trhu má ve svém názvu slovo „obligace“, podílem nástrojů peněžního trhu 99,79 % se jednoznačně řadí do skupiny fondů peněžního trhu.

Smíšené fondy
Smíšené fondy představují kompromis mezi akciovými a dluhopisovými fondy. Podle toho také vypadá rizikovost a výsledek nejhorších hráčů na trhu.

Tabulka č. 1061
Název fondu Zhodnocení za rok
Euro  –31.27 %
SMÍŠENÝ otevřený podílový fond  –17.58 %
FOND PLUS  –14.64 %
International  –13.94 %
YSE Akcionářů  –13.53 %

Zdroj: iFondy.cz

Ztráty neméně výhodných investic do smíšených fondů se pohybují od více než 31 % do více než 13,5 %. Tabulce vévodí společnost Newton, které náleží všechny uvedené fondy s výjimkou Smíšeného OPF společnosti PPF IS.

Fondy fondů
Fondy fondů se zaměřují na rozložení rizika. Investují výhradně do podílových listů, čímž získávají podíl na již diversifikovaných portfoliích jiných podílových fondů a dále tak snižují riziko. Při výběru podílových fondů mohou být jejich správci až neuvěřitelně omylní. Přesto jejich ztráty nepřesahují 5 %, čímž se nejméně úspěšní zařadili těsně za fondy peněžního trhu.

Tabulka č. 1062
Název fondu Zhodnocení za rok
IKS Fond fondů  –4.42 %
GLOBALTREND  –3.53 %
KOMFORT PORTFOLIO DYNAMIC  –2.25 %
STRATEGY GROWTH EUR  –1.21 %
1.IN – Fond fondů  –0.74 %

Zdroj: iFondy.cz

Zajištěné fondy
Zajištěné fondy jsou nejmladší novinkou mezi podílovými fondy. Zdá se, že jsou skutečně dobře „zajištěné“, neboť jen jediný fond tohoto typu je ve ztrátě – HSBC CSGF-EUROPE III GBP hospodařila rok do minulého pondělka se ztrátou 0,54 %.

Malé riziko, měřené v tomto případě nikoli běžně užívanou volatilitou (tj. „rozkmitem“ kursu), ale počtem fondů ve ztrátě a výší ztráty nejhoršího fondu, je vykoupeno poměrně nízkým ziskem nejziskovějších fondů.

První strana mince
Druhá strana mince – možné ztráty podílových fondů – byla ukázána, k ní se však hodí první strana mince – kolik bylo možné vydělat s jednotlivými typy fondů.

Tabulka č. 1063
Typ fondu Název fondu Zhodnocení za rok
Akciový GLOBAL INDUSTRIALS +41.72 %
Dluhopisový ABN AMRO FUNDS-LATIN AM.BOND F +36.99 %
Peněžní RAIFFEISEN DOLAROVÝ +2.95 %
Smíšený PIONEER MIX 1 +21.38 %
Fondů KBC MF ČSOB KONZERV. FOND +2.29 %
Zajištěný HSBC CSGF-NASDAQ BONUS EUR +9.70 %

Zdroj: iFondy.cz

Od výnosů podílových fondů je třeba odečíst opět poplatky. Protože hovoříme o investici na období jednoho roku, je výnos z podílových listů osvobozen od daně z příjmů.

školení říjen - GDPR

Další podstatnou stránkou je, že minulý výnos (ovšem ani ztráta) nezaručuje stejný ani podobný výsledek v příštím roce. Tak se fond z čela výnosové tabulky za rok může propracovat mezi pět nejztrátovějších a naopak.

Dlouhodobá úspěšnost fondu, přestože nezajistí úspěch s jistotou, vypovídá mnohé o správně zvolené investiční strategii. Nelze však ani na ni spoléhat.

Prodělal/a jste s podílovými fondy?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).