Hlavní navigace

Home office – práce z domu nejen v době protiepidemických opatření: odpovědi na vaše otázky

13. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak se liší podmínky práce na pracovišti zaměstnavatele a z domova při tzv. home office? Jaké jsou vaše nároky? Odpovídáme na otázky, které vás zajímají.

Práce z domova se během pandemie masově rozšířila a hodně firem u ní alespoň částečně zůstává dál. Jaké jsou vaše nároky a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, když pracujete tzv. na home office?

Může zaměstnavatel home office zaměstnanci nařídit?

Zaměstnavatel vám nikdy nemůže jednostranně nařídit práci z domova. Podkladem pro ni vždy musí být dohoda – smlouva mezi oběma stranami. Je přitom jedno, jestli možnosti home office jsou sjednány přímo v pracovní smlouvě, popř. dohodě o práci konané mimo pracovní poměr, nebo v dodatku k nim či ve zvláštní samostatné dohodě.

Ust. § 2 odst. 2 zákoníku práce říká, že „Závislá práce musí být vykonávána … v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě“. Hovoří se tedy o jiném dohodnutém (dohodnutém!) místě, takže je jasné, že vám z ničeho nic nemůže zaměstnavatel jednostranně nařídit, abyste pracovali doma.

Takže vláda a její právníci (legislativci) to tedy na jaře 2021 s prominutím přepískli, pokud chtěla vláda svým usnesením nařídit, a ne jen doporučit „zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště“. Nařídit to rozhodně nešlo, jen doporučit. A pokud se k tomu zaměstnavatel odhodlal, potřeboval souhlas zaměstnance.

Mohou mít práci na home office jen zaměstnanci v pracovním poměru, nebo i ti činní na dohody o práci konané mimo pracovní poměr?

Jak už jsem naznačil v předchozí odpovědi, práce z domova může být dohodnuta i se zaměstnanci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Nemusejí být v pracovním poměru.

Může zaměstnavatel zrušit home office, odstoupit od dohody o něm?

Takovéto otázky jistě nemíří (nemířily) přímo na formality odstoupení od smlouvy o home office ve smyslu ukončení smlouvy, ale více či méně na faktický přechod zpět do standardního režimu výkonu práce na pracovišti. Záleží jen na textu smlouvy, co si v ní zaměstnavatel vymínil a ujednal, tedy nechal stvrdit zaměstnancem. Zda je home office vázán na opatření vlády, parlamentu v rámci ochrany před nebezpečím šíření koronaviru, popř. jiná protiepidemická či protipandemická opatření, nebo zda ho vyhlašuje zaměstnavatel podle svých potřeb.

Odpovídá zaměstnavatel za škodu vzniklou zaměstnanci při úrazu, který si způsobil doma během home office?

Této problematice věnujeme samostatný článek. Podrobnosti najdete ve článku Máte nárok na odškodnění úrazu, který se vám stal při home office?

Musí být home office konán jen v trvalém bydlišti zaměstnance?

Ne, není to nutné. Nadto mnozí zaměstnanci bydlí v nájmu či podnájmu, kde ani nejsou hlášeni k trvalému pobytu.

Práce tzv. z domova může být vykonávána i třeba z chalupy. Rozhodně však nedoporučujeme výkon domácké práce třeba z internetové kavárny, ostatně ty byly během protiepidemických opatření zavřeny. Ani jakékoliv jiné podobné dohody s kreativně nebo libovolně vymezeným místem výkonu práce. Nedoporučujeme tedy  home office takříkajíc odkudkoliv, třeba z lavičky v parku, kde má zaměstnanec přístup na internet, ani třeba z pláže u rybníka či u moře. Důvody naznačujeme v samostatném článku.

Co když zaměstnanec nedodržuje sjednané místo výkonu práce při home office a vykonává práci jinde, než je dohodnuto?

Jen těžko lze předjímat, k čemu všemu by takové nedodržování dohody se zaměstnavatelem mohlo vést. Nicméně nejspíš, a to ať již tato možnost bude výslovně sjednána v dohodě o home office, nebo ne, vznikne zaměstnavateli právo ji vypovědět či odstoupit od ní (ukončit ji), ale též případně i celý pracovněprávní vztah, nejen home office jako takový. Rozhodně vám ale, pokud nevykonáváte práci tam, kde podle dohody se zaměstnavatelem máte, nevznikne právo na náhradu případné škody vzniklé pracovním úrazem, pokud se vám přihodí.

Jestliže zaměstnanec nedochází, nedojíždí do práce, znamená to, že může práci vykonávat kdykoliv se mu to hodí, pokud dodrží rozsah – délku, objem – pracovní doby?

Ne, určitě ne. I rozvrh pracovní doby by měl být součástí dohody o home office, ale není-li sjednáno nic jiného, platí běžná obecná pravidla, která se u zaměstnavatele uplatňují při výkonu práce na jeho pracovišti.

A nejste-li povinni (povinni!) s ohledem na svůj druh práce a jeho specifika pracovat právě v noci (v době od 22:00 předchozího dne do 6:00 následujícího dne), nemáte-li dohodnutu nebo rozvrženou práci na noc, i z mnoha dalších důvodů nelze – nemůžete pracovat v noci, i když by se to někomu hodilo. Pro práci v noci platí celá řada speciálních pravidel.

Má zaměstnanec na home office nárok na stravenku nebo stravenkový (stravovací) paušál?

Není žádného důvodu, pokud jsou dodrženy všechny ostatní podmínky a jedinou odlišností od běžného režimu práce je práce z domova, aby tomu tak nebylo. Naopak, pokud by zaměstnavatel rozhodl, že někteří zaměstnanci nadále docházejí či dojíždějí na pracoviště a s nimi se nedohodl na home office, avšak jen jim poskytoval uvedené výhody, zatímco zaměstnancům na home office nikoliv, nejspíš by šlo o nepřípustnou diskriminaci (nerovné zacházení) se zaměstnanci na home office.

Může být zaměstnanec během home office vyslán na pracovní cestu?

Ano, může, za obecných podmínek. Možnost vysílání na pracovní cesty je třeba předem ujednat.

Tematice pracovních cest se věnujeme i v řadě dalších textů. Vybíráme pár příkladů za všechny:

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).