Hlavní navigace

Hazard pod kontrolou

9. 10. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

ČR má v současné době přibližně na 190 kasin a 3500 elektronických kasin. Je to šestkrát více než v celé Evropě dohromady. Není proto divu, že zvyšující se zájem o hazardní hry je i v hledáčku státních orgánů. Proto se připravují změny, které hraní i provozování her mají alespoň zkomplikovat.

Pro srovnání Rakousko má 12 kasin, Belgie 9, některé země EU mají úplný zákaz těchto provozoven. 60 000 výherních automatů odpovídá jednomu automatu na 170 lidí, pro srovnání ve Francii se dělí o jeden automat 18 000 lidí. Z údajů ministerstva financí vyplývá, že v loňském roce bylo vsazeno do loterií a jiných podobných her 98,04 miliardy korun. Na výhrách bylo vyplaceno 76,2 miliardy, příjmy ze hry činily 21,88 miliardy Kč. Z této sumy zaplatili provozovatelé na správních poplatcích zhruba 2,3 miliardy a přibližně stejnou částku odvedli na veřejně prospěšné účely, převážně na sport.

Na základě statistiky hraje a sází u nás až 5 milionů lidí, nevyjímaje mladistvých. Nejvyšší nárůst vykazují technické hry – automaty. V důsledku závislosti na hraní se v psychiatrických léčebnách ocitne zhruba 600 gamblerů ročně. Sebevraždy, jako důsledek patologické závislosti, v průměru převyšují úmrtí v důsledku dopravních nehod. Varující fakta uvedlo Ministerstvo financí (MF) k přípravě zcela nového herního zákona. V současnosti proběhla veřejná diskuse a poté MF vypracuje návrh věcného záměru zákona, který má předložit vládě do konce roku 2008. Hlavním důvodem přípravy nového zákona je to, že ten stávající již nevyhovuje současným podmínkám, nový zákon bude moderněji reagovat na potřeby současnosti. Jedním z hlavních úkolů státu v oblasti loterií je přitom ochrana mladistvých a skupin sociálně slabých osob před negativními dopady hazardu, řekla pro Měšec.cz ing. Zuzana Chocholová z odboru komunikace MF. Pokud projde legislativním procesem, měl by vstoupit v platnost v průběhu roku 2009.

Jaká je současnost?

Zvýšený zájem o hazard se datuje již od roku 2006, především u nových druhů her, které reprezentují různá technická zařízení obsluhovaná přímo sázejícími (elektromechanické rulety, a online centrální loterijní systémy). V loňském roce Češi vsadili téměř l miliardu korun, což je meziroční nárůst o 8,2 %. Do státního rozpočtu a rozpočtu obcí bylo formou správních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 2 507,7 milionů korun. Technické hry se z hlediska tržního podílu staly druhou nejvýznamnější hrou na trhu loterií a jiných podobných her. Stejnou úroveň v oblíbenosti u sázejících si dlouhodobě udržují kursové sázky a loterie. Nárůst kursových sázek v roce 2006 činil 916,9 mil. Kč (8,1 %), nárůst vsazených částek u loterií 642,7 mil. Kč (9,3 %), přičemž objem vsazených kursových sázek byl 12 292,5 mil. Kč a objem vsazených částek u loterií dosáhl výše 7 564,4 mil. Kč. Relativně malý nárůst byl zaznamenán u kasin provozujících tzv. „živou hru“ (3,9 %), přičemž objem vsazených částek v kasinech se dlouhodobě pohybuje v úrovni 10 miliard Kč.

skoleni_10_10

Pokles vsazených částek v roce 2006 byl zaznamenán pouze u hry bingo, kde se touto hrou se v současné době zabývají pouze dva provozovatelé. Zdaleka přitom nejde jen o internetové sázení. Na trhu se objevily i nové výherní videoterminály. Současně platný zákon na ně nepamatuje a veškeré výnosy z nich jdou přímo na účet Ministerstva financí. To se samozřejmě nelíbí obcím, z nichž videoterminály postupně vytlačují klasické automaty a obce tak postupně ztrácejí kontrolu nad hazardem.

Co připadne státu?

Výše odvodu na veřejně prospěšnou činnost se odvíjí z definice výtěžku jako zisku provozovatele, to znamená po odečtení vlastních nákladů. To v mnoha případech svádí k tomu, že když už provozovatel musí něco odvést, udělá vše pro to, aby to bylo co nejméně. V zemích EU je běžné, že odvod na veřejně prospěšné účely je stanoven procentuálně z celkových příjmů provozovatele. Například ve Velké Británii je to 28 % z příjmů loterie, což je více 2,5× více, než odvádí Sazka. Je to způsobeno tím, že v Česku je podle současného zákona stanoven limit odvodů ve výši 10 milionů pro všechny provozovatele herního byznysu bez rozdílu. Na největší peníze si tak přijde „velká trojka“ – Sazka, Tipsport a Fortuna. Odvody od všech provozovatelů dohromady se u nás pohybují okolo dvou miliard ročně. A není to vždy jen na sport. Mnohé peníze často končí na kontech pseudonadací a podobných organizací, jež si provozovatelé loterií sami zřizují. Peníze pak mohou využívat spíše k hrazení rekreace svých rodin, zdůvodňované jako školení, čerpání a výměna zkušeností: konstatují představitelé nevládních organizací kolem Rady vlády pro neziskové organizace. Nebo může kasino investovat peníze určené na veřejně prospěšný účel například do vydání publikace o architektuře českých kasin.

Navrhované změny

  • Zpřísňují se podmínky zákazu hry osob mladších 18 let a stanovuje provozovatelům všech her povinnost učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry účastnit.
  • U většiny druhů sázkových her stanovuje jako obligatorní formu provozovatele akciovou společnost s akciemi na jméno a s minimálním základním jměním.
  • Rozšiřuje se povinnost složení jistoty na provozovatele všech loterií a jiných podobných her.
  • Stanovuje se povinnost prokazovat bezúhonnost fyzických osob – akcionářů, popřípadě společníků provozovatele, respektive žadatele o povolení a dále osob v postavení statutárního orgánu.
  • Zavádí se nový způsob stanovení základu pro výpočet odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely, který vychází ze stejného základu, jako je tomu u správních poplatků z provozování, tedy ze základu, který odhlíží od vlastních nákladů provozovatele, resp. nepřihlíží k dosaženému zisku.
  • Zpřísňuje se sankce za porušení zákona či podmínek povolení.
  • Zkvalitní se výkon státního dozoru nad celou touto oblastí například zapojením finančních úřadů do kontroly provozování výherních hracích přístrojů povolovaných do provozu obcemi.
  • Poprvé v české legislativě je zakotveno oprávnění obcí vydat pro svůj územní obvod obecně závaznou vyhlášku regulující provozování výherních hracích přístrojů.

Hrajete občas na automatech?

Autor článku

Neúnavná cestovatelka po zemích známých i objevitelských, pravidelná návštěvnice fitness centra, milovnice vysokohorské turistiky v Alpách. Objevila jsem i kouzlo paraglidingu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).