Hlavní navigace

Golfové pojištění: kde si jej můžete sjednat?

15. 11. 2016
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Vybavení na golf může stát pořádný ranec peněz. A hraním golfu můžete způsobit i škodu. Pojištění sice existuje, ale každý je vám nenabídne.

Před časem jsme vás v článku Co vám pojistí vaše banka a úvěrová společnost (PŘEHLED) informovali o tom, jaké možnosti máte, pokud si za poplatek chcete u své banky nebo úvěrové společnosti sjednat „něco navíc“.

Tím něčím navíc myslíme například cestovní pojištění k platební kartě, o kterém se můžete dočíst v článku Cestovní pojištění k platebním kartám (PŘEHLED). Připlatit si ale můžete i za to, že v případě zneužití vaší platební karty, její krádeže a krádeže vašich osobních věcí společně s platební kartou vám banka či finanční instituce uhradí odcizené věci. O tom jsme psali v článku Pojištění proti zneužití platební karty: kde si jej můžete dokoupit?

Trochu méně tradičním či běžným pojištěním, které banky a úvěrové společnosti poskytují, je golfové pojištění. To u nás v rámci volitelného pojištění k platebním kartám nabízejí pouze 2 instituce, a to Diners Club a J&T Banka.

J&T Banka

Golfové pojištění nabízí banka pod názvem J&T GOLF. Platí v rámci celého světa, ale pouze pro držitele platební karty. Golfové pojištění v sobě obsahuje řadu dílčích pojištění, a to:

 • pojištění golfového vybavení,
 • úrazové pojištění,
 • pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu,
 • pojištění pronájmu náhradního golfového vybavení,
 • pojištění hráčských příspěvků,
 • pojištění poplatku za hru,
 • pojištění hole in one.

Výše limitů jednotlivých pojištění se odvíjí od toho, jakou variantu pojištění si zvolíte.

Golfové vybavení

Pojištění golfového vybavení je sjednáváno jako škodové. To znamená, že výše částky, kterou obdržíte v případě pojistné události, je závislá na výši škody, která se stala. Na rozdíl od obnosového pojištění tak nikdy nemůžete v rámci pojistného plnění dostat více peněz, než jaká byla vyčíslena škoda. A zároveň se musíte vejít do sjednaných limitů. 

Pojištění se vztahuje na krádež, případně ztrátu golfového vybavení. Pokud vám bylo golfové vybavení ukradeno, musí se tak stát v golfovém areálu, případně na přilehlém parkovišti. Ztrátu vám jako pojistnou událost uznají jen ve chvíli, kdy k ní došlo v situaci, kdy jste se zranili a museli jste být okamžitě ošetřeni, nebo byla způsobena živelnou událostí.

Případně se mohlo jednat o loupež, ale v takové situaci musíte mít vybavení uloženo v uzamčeném autě, v uzamčeném boxu například na střeše a vybavení nesmí být vidět. Podle vybrané varianty se pak pojištění na golfové vybavení sjednává v těchto limitech:

Pojištění Varianta Exkluziv
Pojištění golfového vybavení 150 000 Kč

Pojištění se vztahuje na všechny škody na vašem golfovém vybavení.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je na rozdíl od pojištění golfového vybavení sjednáváno jako obnosové. Stačí tedy, aby se stala pojistná událost, a bude vám vyplacena plná částka, kterou jste si sjednali.

V tomto případě se pojištění vztahuje na smrt následkem úrazu a na vyjmenované trvalé následky vinou úrazu. Detailní přehled vyjmenovaných trvalých následků s procentuálním rozsahem jsou k dispozici v pojistných podmínkách.

Pojištění Varianta Exkluziv
Smrt následkem úrazu 600 000 Kč
Vyjmenované trvalé následky úrazu 600 000 Kč

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu si v rámci tohoto balíčku sjednáváte jako škodové a vztahuje se na odpovědnost za škodu či újmu, kterou jste coby pojištěný způsobili někomu jinému v souvislosti s golfovou hrou a pouze v golfovém areálu.

Pojištění Varianta Exkluziv
Odpovědnost za škodu na životě, zdraví 3 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu na věci 1 500 000 Kč
Odpovědnost za škodu na pronajaté věci 50 000 Kč

Všechny pojistné události v rámci pojistného roku se ale musejí vejít do souhrnného limitu:

Pojištění Varianta Exkluziv
Odpovědnost za škodu na životě, zdraví 15 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu na věci 7 500 000 Kč
Odpovědnost za škodu na pronajaté věci 250 000 Kč

V případě, že se stane škoda na pronajaté věci, máte spoluúčast. Ta tvoří 30 % a je nastavena na minimální částku 5000 Kč.

Pronájem náhradního golfového vybavení

V rámci golfového pojištění jsou definovány i situace, ve kterých vám pojištění platí i na úhradu nákladů, které jsou spojené s půjčením náhradního golfového vybavení. A to v případě, kdy:

 • vaše zavazadlo bylo dopravcem dodáno s více než 6hodinovým zpožděním a došlo k tomu z opodstatněných a prokazatelných důvodů po vašem příletu,
 • zničení či ztráta v době, kdy jste zavazadlo svěřili dopravci k přepravě na potvrzenku,
 • zničení či ztráta v souvislosti s živelní událostí nebo dopravní nehodou.
Pojištění Varianta Exkluziv
Pronájem náhradního golfového vybavení 3000 Kč na den / max. 15 000 Kč

Pokud se vám například golfové vybavení zpozdí jen o 5 hodin, ale vy si je už stejně musíte vypůjčit, bohužel k pojistnému plnění nedojde. V rámci pojištění vám navíc tato náhrada přísluší jen na 5 dní zapůjčení golfového vybavení. Cokoliv nad jde z vaší kapsy.

Hráčský příspěvek jen jednou ročně

Pojištění hráčského příspěvku je sjednáváno rovněž jako škodové. Vztahuje se na úhradu nákladů za zaplacený a nevratný roční příspěvek, který coby hráč zaplatíte příslušnému golfovému klubu.

K výplatě pojistného dojde, pokud akutně onemocníte a v důsledku zdravotního stavu nebudete schopni hrát golf nejméně 45 dní. Pokud doba vašeho léčení překročí 45 dní, vyplatí vám zpětně za každý den nezbytného léčení poměrnou částku hráčského příspěvku do výše pojistného limitu.

Pojištění Varianta Exkluziv
Pojištění hráčského příspěvku 300 Kč na den / max. 100 000 Kč

K vyplacení ale dojde maximálně jednou ročně. Zároveň se také bude přihlížet k sezónnosti a otevírací době golfového areálu.

Poplatek za hru

Pojištění poplatku za hru, neboli green fee, se také sjednává jako škodové a slouží k úhradě nákladů za zaplacený a nevratný poplatek za golfovou hru. Aby vám byla vyplacena pojistná částka, musí dojít k nevyužití zaplacené golfové hry v důsledku akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí. K takové pojistné události musí dojít před odehráním prvního míčku. Váš ošetřující lékař navíc musí vydat zprávu, ve které jasně uveden, že váš zdravotní stav vám neumožňuje ve sjednaném termínu hru absolvovat.

Pojištění Varianta Exkluziv
Pojištění poplatku za hru 10 000 Kč

Hole in one

Pojištění hole in one se sjednává jako obnosové. Stačí tedy, aby došlo k pojistné události, kterou se v tomto případě myslí dosažení „Hole in one“, a dojde k vyplacení pojistné částky.

Předmětem pojištění je příspěvek na pohoštění pojištěného a účastníků turnaje. Ten musí pořádat Česká golfová federace nebo národní golfový svaz příslušné země.

Pojištění Varianta Exkluziv
Pojištění Hole in one 40 000 Kč

Hole in one znamená zahrání jamky na jeden úder z odpaliště.

Souhrnný přehled veškerého pojištění obsaženého v golfovém pojištění J&T GOLF uvádíme v tabulce.

Pojištění Varianta Exkluziv
Pojištění golfového vybavení 150 000 Kč
Smrt následkem úrazu 600 000 Kč
Vyjmenované trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Odpovědnost za škodu na životě a zdraví 3 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu na věci 1 500 000 Kč
Odpovědnost za škodu na pronajaté věci 50 000 Kč
Pronájem náhradního golfového vybavení 3000 Kč na den / max. 15 000 Kč
Pojištění hráčského příspěvku 300 Kč na den / max. 100 000 Kč
Pojištění poplatku za hru 10 000 Kč
Pojištění Hole in one 40 000 Kč

Cena pojištění je 1000 Kč ročně a sjednat si jej můžete ke všem platebním kartám, které J&T Banka vydává. Jsou zde ale i výluky. Například pokud ke škodné události dojde při cestování do oblasti, kterou státní nebo samosprávný či jiný veřejný orgán označil jako válečnou zónu, případně do ní nedoporučil cestovat. Pokud se vám stane pojistná událost na takovém místě, bohužel jste bez pojistného plnění.

Konkrétní místa, kam aktuálně není doporučeno cestovat, najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí, sekce varování před cestami.

Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s Allianz pojišťovnou.

Diners Club

Úvěrová společnost Diners Club nabízí golfové pojištění v rámci platební karty Diners Club Golf+. Ta stojí 1990 Kč ročně a golfové pojištění je v ní obsaženo automaticky. K jiným jej bohužel nelze dokoupit ani za příplatek. Pojištění je platné po celém světě. Týká se však jen držitele karty. Pokud byste chtěli, aby stejné výhody využíval například váš příbuzný nebo kamarád, musíte zažádat o vystavení dodatkové karty právě pro tuto osobu. Na základě dodatkové karty má pak právo využívat stejné služby jako vy.

Golfové pojištění je ve své podstatě soubor dílčích pojištění, vztahujících se výhradně ke golfu, vybavení apod. Součástí tohoto balíčku je:

 • pojištění golfového vybavení,
 • pojištění „Hole in one“,
 • pojištění nákladů na zapůjčení golfového vybavení,
 • pojištění odpovědnosti za škodu,
 • pojištění klubových členských příspěvků.

Pojištění golfového vybavení

Pojištění golfového vybavení se vztahuje na tyto věci:

 • golfové hole,
 • golfový bag,
 • golfový vozík,
 • golfová obuv,
 • golfové oblečení,
 • jiné věci, které přímo slouží ke golfové hře.

Pokud v rámci hry využíváte věci, které nejsou vaše, ale máte je půjčené a dojde k pojistné události, vztahuje se krytí i na ně.

Pojištěni jste proti náhlé a nepředvídatelné škodní události a škody způsobené při přepravě, kdy jste byli zbaveni odpovědnosti za opatrování věcí. Jestliže však došlo k dopravní nehodě v důsledku hrubého porušení dopravních předpisů, jste bez plnění.

Pokud věci necháváte bez dozoru, musí být speciálně zabezpečeny, aby v případě pojistné události došlo k plnění. Dveře musí mít funkční zámek jednoduchého typu s cylindrickou či magnetickou vložkou. Okna a jiné otvory musí být uzavřeny zevnitř, a to tak, že není možné je zvenčí otevřít bez mechanického poškození či zničení. Okna musí být zabezpečena uzavíracím mechanismem.

Pokud toto splníte, vztahuje se pojištění také na odcizení věcí z automobilu.

Pojištění Limit Spoluúčast
Poškození, zničení nebo odcizení golfového vybavení 100 000 Kč 750 Kč

Hole in one

Pokud zahrajete první úder z odpaliště na řádném normovaném golfovém hřišti a míček skončí přímo v jamce, vznikne vám nárok na pojistné plnění v rámci pojištění „Hole in one“.

Pojištění Limit Spoluúčast
Pojištění Hole in one 1000 eur (cca 25 000 Kč) 0 Kč

V tomto případě máte spoluúčast nulovou. Musíte však tento úder zahrát na oficiálním turnaji registrovaném v příslušné golfové asociaci. Zároveň musíte předložit doklad, kterým je v tomto případě score card, který bude podepsaný vámi, zapisovatelem a zástupcem soutěžního výboru turnaje.

Půjčení golfového vybavení

Pokud máte řádně zaregistrovaná zavazadla, která ale při přepravě leteckou společností dorazila více než 10 hodin po vašem příletu, máte v rámci pojištění nárok na proplacení výdajů, které jsou spojené s pronájmem nevyhnutelného golfového vybavení. Výše spoluúčasti se liší podle toho, zda si vybavení jen pronajímáte, nebo kupujete náhradní.

Pojištění Limit Spoluúčast
Pojištění golfového vybavení 15 000 Kč 0 Kč při pronájmu, 30 % při nákupu osobních věcí

Za nevyhnutelné vybavení se dle pojistných podmínek považuje:

 • golfová hole,
 • golfový bag,
 • jiné věci, bez kterých není možné se zúčastnit golfové hry.

Pokud si zároveň potřebujete koupit osobní věci, bez kterých nemůžete hrát (například obuv či oblečení), vztahuje se krytí i na ně, ovšem s 30% spoluúčastí.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se v případě golfového pojištění vztahuje na předem stanovené situace:

 • způsobíte škodu golfovým míčkem,
 • způsobíte škodu golfovou holí,
 • způsobíte škodu golfovým vozíkem.

Škodou se v tomto případě myslí škoda na majetku, ale i na zdraví, která byla způsobena třetí osobě.

Pojištění Limit Spoluúčast Sublimit
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000 Kč 750 Kč 25 000 Kč na ušlém zisku následkem škody na majetku

Pokud svým jednáním způsobíte někomu škodu na majetku, v následku které mu způsobíte ušlý zisk, vztahuje se na takovou situaci krytí do výše 25 000 Kč. A to v rámci sublimitu.

Pojištění členských příspěvků

Pokud nebudete schopni hrát golf v důsledku neočekávaného a nepředvídatelného úrazu či nemoci, bude vám proplacena náhrada členského příspěvku golfovému klubu. A to za období, po které se nebudete schopni účastnit golfové hry.

Toto pojištění se ale nevztahuje na:

 • osoby starší 70 let,
 • členské příspěvky, které nebyly uhrazeny před vznikem úrazu nebo onemocnění,
 • poměrnou část příspěvků ostatních členů v případě společného členství,
 • úrazy nebo nemoci, které vznikly následkem zdravotních problémů existujících před uhrazením členských příspěvků.

Spoluúčast ale máte nastavenou na 14 dní. Pokud je vaše onemocnění kratší než 14 dnů, nemáte na náhradu nárok. Pokud je v délce 15 dnů a více, máte nárok na náhradu členských příspěvků od prvního dne, kdy jste se nemohli zúčastnit hry.

Nárok máte ve výši 1/184 za každý den, kdy jste se nemohli zúčastnit hry.

skoleni_4_3

Pojištění Limit Spoluúčast
Pojištění členských příspěvků 30 000 Kč 14 dnů

Souhrnný přehled veškerého pojištění obsaženého v golfovém pojištění společnosti Diners Club uvádíme v tabulce.

Pojištění Limit Sublimit Spoluúčast
Pojištění golfového vybavení 100 000 Kč 750 Kč
Pojištění nákladů na zapůjčení golfového vybavení 15 000 Kč 0 Kč při pronájmu, 30 % při nákupu osobních věcí
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000 Kč 750 Kč 25 000 Kč na ušlém zisku následkem škody na majetku
Pojištění členských příspěvků 30 000 Kč 14 dnů
Pojištění hole in one 1000 eur (cca 25 000 Kč) 0 Kč

V ceně golfového balíčku máte také bezplatnou přepravu golfového bagu na linkách Austrian Airlines.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).