Hlavní navigace

Pojištění proti zneužití platební karty: kde si jej můžete dokoupit?

15. 9. 2016
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ukradnou vám tašku s peněženkou, platební kartou i mobilním telefonem. Co vše vám pokryje pojištění?

Platební kartu dnes vlastní drtivá většina Čechů. V některých případech mají platební karty i děti. Ne každý má však ke kartě sjednané i pojištění proti její krádeži. To se někdy může vyplatit. Spolu s platební kartou totiž máte v mnoha případech pojištěny i své osobní věci, které by případný zloděj odcizil společně s ní.

Před časem jsme se v článku Co vám pojistí vaše banka a úvěrová společnost zaměřili na to, co si můžete volitelně dokoupit ke svojí platební kartě. Jednou z variant bylo právě pojištění proti zneužití platební karty. Co za své peníze dostanete?

Některé banky mají přesně vyjmenované osobní věci, které se do pojištění počítají. Jiné mají tyto věci rozdělené i dle toho, jak drahou variantu pojištění si zaplatíte. I pojistné plnění bývá oříšek. Někde musíte doložit jen protokol od policie, jinde chtějí i doklady o tom, že jste si věc koupili znovu.

Pojištění proti krádeži platební karty u nás volitelně k dokoupení poskytuje 12 bank a finančních institucí:

Kdo vám pojistí kartu proti krádeži?
Cetelem
Česká spořitelna
Československá obchodní banka
Equa bank
Home Credit
Fio banka
Komerční banka
mBank
MONETA Money Bank
Raiffeisenbank
Sberbank
UniCredit Bank

Cetelem

Pojištění proti zneužití platební karty nabízí Cetelem bezplatně jen u karet GOLD. To vám kryje rizika zneužití karty a ztrátu nebo odcizení dokladů, klíčů a peněženky, a to až do výše 20 000 Kč.

U ostatních typů karet si můžete sjednat samostatně jen variantu BASIC. V takovém případě platíte 1 % z předepsané měsíční splátky jako cenu za toto pojištění a kryje vám pouze zneužití platební karty a ztrátu či odcizení osobních dokladů.

Pojistné plnění můžete uplatnit maximálně 3× za rok.

Pojistné krytí Částka
Neoprávněné transakce 4000 Kč
Osobní doklady 3000 Kč

Nebo si můžete sjednat produkt Pojištění Vaší karty a osobních věcí. To už vám kryje i osobní věci a zaplatíte za něj měsíčně 69 Kč. Zde je škála pojistného krytí nejširší. Pojištění se vztahuje na rizika zneužití karty, nucený výběr, odcizení hotovosti, mobilního telefonu, tabletu nebo časového kupónu na MHD, zneužití mobilního telefonu, ztrátu nebo odcizení klíčů, dokladů, tašky, peněženky, MP3/MP4 přehrávače, fotoaparátu a brýlí.

Pojistné krytí Částka
Zneužití karty s PINem 50 000 Kč
Osobní věci 45 000 Kč

V případě pojistné události je potřeba předložit protokol od policie, kde bude uvedeno, co vše vám bylo odcizeno a v jaké hodnotě. Pokud nějaká osobní věc nebude uvedena v protokolu, stačí čestné prohlášení.

Aby k plnění došlo, nesmí ke ztrátě či odcizení dojít z nedbalosti. Pokud necháte kabelku bez dozoru a někdo vám ji odcizí, bohužel vám nikdo nic nezaplatí.

Česká spořitelna

České spořitelny je pojištění karty a osobních věcí v ceně těchto platebních karet:

 • VISA Business Gold,
 • VISA Gold Exclusive,
 • VISA Gold Charge.

U všech ostatních platebních karet máte možnost si toto pojištění dokoupit v případě zájmu. Na výběr máte ze dvou variant – STANDARD a PLUS.

Pojistné krytí MINI STANDARD PLUS
Zneužití karty s PINem 30 000 Kč 70 000 Kč 100 000 Kč
Neoprávněné transakce bez PINu na internetu Bez omezení Bez omezení Bez omezení
Osobní věci a násilné odcizení hotovosti 15 000 Kč 30 000 Kč 45 000 Kč
Odcizení hotovosti do 48 hodin od výběru 2000 Kč 4000 Kč 6 000 Kč

Variantu MINI si však nemůžete sjednat samostatně. Česká spořitelna má podrobně vypsány všechny osobní věci, na které se pojištění stahuje. Do osobních věcí se v případě varianty STANDARD započítává: peněženka, příruční zavazadlo, klíče od bytu, osobní doklady, inhalátor, klíče od auta, brýle (dioptrické i sluneční), mobilní telefon, zneužití mobilního telefonu, malý technický průkaz, průkazka na MHD, MP3 a MP4 přehrávač, parfém, stravenky a léky na předpis.

U varianty PLUS se kromě všech osobních věcí z varianty STANDARD započítává i notebook, tablet, fotoaparát, hodinky, chytré hodinky a šperky. Musíte tak dobře zvážit, jakou variantu si sjednáte. Pokud vám zloděj odcizí drahý prsten a vy nebudete mít příslušnou variantu pojištění, nedostanete bohužel nic.

Pojištění vám platí v rámci celého světa. Samozřejmě se nevztahuje na podvodné jednání. Nebudou vám plnit ale ani v případě, že vám například notebook či tablet odcizili z auta, které bylo zaparkované na veřejném parkovišti nebo volně přístupné komunikaci mezi 22. hodinou a 6. hodinou. Pokud bude vaše karta již neplatná, rovněž máte smůlu. Pojištění se vztahuje pouze na ty osobní věci, jejichž stáří v době vzniku škody nepřesáhlo 3 roky od data pořízení. Pokud tedy máte mobilní telefon starší 3 let, pojištění vám jej nekryje.

Cenu pojištění uvádíme v tabulce:

Varianta Cena měsíčně
MINI 29 Kč
STANDARD 49 Kč
PLUS 89 Kč

Československá obchodní banka

Československá obchodní banka tento typ pojištění nenabízí k žádné své platební kartě automaticky. Umožňuje ale ke všem typům karet toto pojištění dokoupit. Nabízí jej ve 3 variantách:

 • Basic,
 • Classic,
 • Extra.

Pokud pojištění máte, případná krádež a zneužití platební karty se pokrývá právě z něj. Kromě toho banka zaplatí i náklady na znovupořízení osobních věcí, pokud byly odcizeny společně s platební kartou. Limity plnění se odvíjí od toho, jakou variantu pojištění si sjednáte:

Pojistné krytí Basic Classic Extra
Pojištění finanční ztráty 20 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
Vydání PINu Ne Ano Ano
Expresní vydání karty do 3 dnů Ne Ano Ano
Vydání náhradní karty nebo hotovosti v zahraničí Ne Ne Ano
Osobních věcí 5000 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč
Mobilní telefon 2000 Kč 5000 Kč 10 000Kč
Brýle Ne 15 000 Kč 50 000 Kč
Tablet či elektronická čtečka knih Ne 10 000 Kč 15 000 Kč
Kabelka či aktovka Ne Ne 15 000 Kč

Osobními věcmi má banka na mysli peněženku, klíče, doklady nebo ztracenou hotovost. Podmínkou je, aby byly tyto věci ukradené společné s platební kartou, jinak se na ně pojištění nevztahuje.

A pokud budete chtít od banky plnění, musíte také dokázat, že jste na jejich znovupořízení vynaložili náklady:

 • U osobních dokladů a klíčů musíte předložit doklad o zaplacení nákladů na jejich znovupořízení.
 • U peněženky a mobilního telefonu musíte předložit doklad o zaplacení nákladů na znovupořízení věcí ve srovnatelné hodnotě.
 • Při odcizení hotovosti musíte předložit kopii policejní zprávy a kopii stvrzenky z bankomatu či výpisu z účtu.

Cenu za pojištění uvádíme v tabulce:

Varianta Cena ročně
Basic 135 Kč
Classic 390 Kč
Extra 800 Kč

Vzhledem k tomu, že tyto produkty poskytuje ČSOB, která vydává platební karty i dalším finančním institucím, máte možnost si doplňkové pojištění sjednat i jako zákazník těchto institucí:

Equa bank

Equa bank sice nabízí pojištění karty a osobních věcí v rámci všech balíčků ke svým zlatým platebním kartám, ale i tak jsou s poplatkem. Bez poplatku toto pojištění u banky nezískáte. K těmto kartám jej nabízí ve variantě Premium za 89 Kč měsíčně a ve variantě Premium Plus za 129 Kč měsíčně.

Ke všem ostatním platebním kartám je možné si jej volitelně dokoupit.

Pojistné krytí Základní balíček Komplexní balíček
Transakce provedené 96 hodin před blokací karty (včetně transakcí s PINem, internetových a bezkontaktních) 30 000 Kč 50 000 Kč
Odcizení vybrané hotovosti do 48 hodin od výběru 3000 Kč 6000 Kč
Odcizení osobních věcí 30 000 Kč 50 000 Kč

Za osobní věci banka považuje: mobilní telefon, hudební přehrávač, brýle, stravenky, léky na předpis, klíče od domu, bytu a automobilu, osobní doklady, kupon na MHD, malý technický průkaz, kabelku, batoh, peněženku a inhalátor. 

Zde se rozsah pojištěných věcí s variantou pojištění nemění. Mění se pouze výše pojistného plnění v případě pojistné události.

Varianta Cena měsíčně
Základní balíček 29 Kč
Komplexní balíček 59 Kč

Home Credit

Společnost Home Credit má také ve své stávající nabídce pojištění zneužití karty. Nabízet jej ale bude jen do listopadu 2016, kdy spustí nový typ tohoto pojištění. Aktuálně si ale stále ještě můžete sjednat tento stávající typ.

Automaticky jej nenabízí k žádné platební kartě, u všech je volitelné. Je také jen jedna varianta pojištění, která měsíčně stojí 15 Kč.

Pokud si jej sjednáte, platí na finanční škody, které vznikly právě v souvislosti s odcizením a zneužitím platební karty, ale i na osobní věci, a to: mobilní telefon, klíče a doklady. Musí však dojít k odcizení společně s platební kartou, jinak pojišťovna neplní.

Kromě protokolu od policie musíte doložit i příslušné doklady, aby k plnění došlo:

 • u osobních dokladů potvrzení správních orgánů o jejich odcizení,
 • potvrzení o úhradě správních poplatků za vystavení nových dokladů,
 • doklady prokazující vaše bydliště,
 • doklady o výdajích vynaložených v souvislosti s náhradou ztracených či odcizených klíčů a odbornou výměnou zámkové vložky a zámků se specifikací bytu nebo obytné budovy či jiné nemovitosti na území ČR.

Pokud vám byl ukraden mobilní telefon, musíte kromě protokolu od policie doložit také:

 • souhlas se znemožněním provozu odcizeného mobilního telefonu zaregistrovaného Policií ČR do centrální databáze požadavků, 
 • potvrzení provozovatele veřejné mobilní telefonní sítě o blokaci odcizené SIM karty (neplatí pro předplacenou službu)
 • potvrzení o zakoupení nového mobilního telefonu, případně i o výdajích vynaložených v souvislosti s blokací SIM karty.

Pokud něco z toho nedoložíte, k plnění bohužel nedojde. Pokud tedy například nedáte souhlas s tím, aby policie znemožnila provoz vašeho telefonu a zablokovala jej, peníze na nový nedostanete.

Pojistné krytí Částka
Finanční škoda související se zneužitím karty 4000 Kč
Mobilní telefon 2000 Kč
Klíče 2000 Kč
Osobní doklady 2000 Kč

V současné době má Home Credit poměrně omezenou škálu věcí, na které pojištění poskytuje. To by se však od listopadu mělo s novou verzí produktu změnit.

Fio banka

Fio banka rovněž toto pojištění nabízí ke všem platebním kartám pouze jako volitelné.

Pojistné krytí Basic Classic Extra
Blokace karty a její znovuvydání 30 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
Škody vzniklé zneužitím karty 30 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
Expresní vydání karty 0 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
Vydání karty v zahraničí 0 Kč 0 Kč 500 000 Kč
Vydání náhradní hotovosti v zahraničí 0 Kč 0 Kč 500 000 Kč
Odcizení hotovosti, vydání osobních dokladů, klíčů či ztráta peněženky 5000 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč
Mobilní telefon 2000 Kč 5000 Kč 10 000 Kč

U varianty Basic platí souhrnný limit 30 000 Kč pro obě položky dohromady, tedy pro blokaci i škody vzniklé zneužitím karty. U varianty Classic je rovněž limit 100 000 Kč souhrnný pro všechny položky, u kterých je uveden, dohromady. V případě varianty Extra máte souhrnný limit 500 000 Kč na všechny uvedené položky.

Varianta Cena měsíčně
Basic 10 Kč
Classic 30 Kč
Extra 60 Kč

Pokud dojde k pojistné události, má banka poměrně rozsáhlý dokument, který konkretizuje, co vše musíte doložit v případě, že žádáte finanční náhradu za konkrétní ukradenou věc.

Rozsah podmínek, které je nutné splnit při pojistné události.
Autor: Fio banka

Rozsah podmínek, které je nutné splnit při pojistné události.

Komerční banka

Komerční banka nabízí pojištění proti zneužití karty pod názvem Merlin. I zde si jej můžete dokoupit ke všem libovolným kartám. Automaticky není v ceně žádné.

Pojistné krytí Částka
Platby kartou 30 000 Kč
Výběry kartou KB z bankomatu KB, výběry jinými kartami z bankomatů 10 000 Kč
Osobní věcí, klíče, doklady, mobilní telefon a hotovost 15 000 Kč
Znovuzaslání PINu 1000 Kč
Náklady na kurýrní službu při zaslání PINu do zahraničí 12 000 Kč
Vydání náhradní karty či duplikátu 1000 Kč
Vydání peněžní hotovosti 15 000 Kč
Zneužití mobilního telefonu 5000 Kč

V případě osobních věcí máte v rámci pojištění nárok na 3000 Kč za jednu položku. A v případě mobilního telefonu se limit zvyšuje na 5000 Kč.

Cena za pojištění činí 348 Kč ročně u prvního pojištěného. U druhého pojištěného ke stejnému účtu KB zaplatíte rovněž 348 Kč ročně.

Na rozdíl od jiných bank, které toto pojištění nabízejí, zde je ve výlukách platba na internetu.

mBank

mBank máte pojištění proti zneužití platební karty automaticky zahrnuto u mKreditky eshop. Ta je určena k on-line nakupování. Ke všem ostatním kartám je možné pojištění dokoupit, a to za 29 Kč měsíčně. Banka má na výběr pouze jednu variantu pojištění.

Pojistné krytí Částka
Zneužití karty při internetové transakci včetně zneužití s použitím PIN v době maximálně 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení karty 30 000 Kč
Zneužití karty, včetně zneužití s použitím PIN v době maximálně 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení karty 30 000 Kč
Nucený výběr nebo odcizení vybrané hotovosti při násilném přepadení v době do 6 hodin od výběru z bankomatu, na pobočce banky nebo v rámci služby cashback 30 000 Kč
Doklady 3000 Kč
Klíče 5000 Kč
Hotovost, výběr, ke kterému došlo odcizenou/ztracenou kartou, nejpozději do 48 hodin od výběru 2000 Kč
Mobilní telefon včetně zneužití 30 000 Kč
Peněženka 30 000 Kč
Kabelka či taška 30 000 Kč
Brýle (sluneční i dioptrické) 30 000 Kč
Přehrávač 30 000 Kč

U zneužití karty na internetu, s PINnem a v případě nuceného výběru platí souhrnný limit 30 000 Kč dohromady na všechny tyto položky. V případě krádeže mobilního telefonu, peněženky, kabelky, brýlí a přehrávače platí další souhrnný limit, také 30 000 Kč dohromady za tyto položky.

Pokud je vaše pojištěná elektronika starší 3 let, již patří mezi výluky. Rovněž pokud jste své osobní věci nechali v autě na veřejné komunikaci mezi 22. hodinou a 6. hodinou, nevztahuje se na ně pojištění.

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank nabízí toto pojištění automaticky a bezplatně k debetní Gold kartě. Pokud ji nemáte, je možné si pojištění dokoupit ke všem běžným účtům, které jsou vedeny v české měně od 18 let, a to za 79 Kč měsíčně.

Primárně se pojišťuje zneužití platební karty, ale i osobní věci. Mezi ty banka řadí mobil, kabelku, klíče od bytu a automobilu a následná škoda, inhalátor, stravenky, notebook, fotoaparát, doklady, zneužití mobilního telefonu, přehrávač MP3/4, tablet, parfém, naslouchátko, služební notebook, tablet, šperky, hodinky na sobě, brýle sluneční i dioptrické, MHD kupon.

Pro uplatnění škody v tomto případě není nutná ztráta nebo krádež platební karty. V případě pojistné události bance postačí, když donesete protokol od policie a prokážete, že jste danou věc vlastnili.

V případě, že necháte například notebook v osobním automobilu a bude vám odcizen, nevztahuje se na něj pojištění. U peněženky a kabelky vám ale pojištění pokryje i ztrátu, nejen krádež. Nemusíte tedy mít protokol od policie.

Pojistné krytí Částka
Zneužití platební karty s PINem 100 000 Kč
Odcizení hotovosti do 48 hodin po výběru 6000 Kč
Osobní věci 40 000 Kč

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank vám pojištění proti zneužití platební karty nabídne bez poplatku automaticky:

 • ke kreditní kartě STYLE,
 • ke kreditní kartě DELUXE,
 • k debetní kartě GOLD.

K nim je nabízen balíček pojištění KOMFORT. Ten obsahuje pojištění prodloužené záruky, garanci nejnižší ceny, pojištění zakoupených věcí, pojištění zneužití kreditní karty a pojištění osobních věcí (kabelka/taška, peněženka, dioptrické brýle, klíče, osobní doklady, mobilní telefon, tablet). Pojistné limity jsou nastaveny takto:

Pojistné krytí Částka
Prodloužená záruka 20 000 Kč/událost
Garance nejnižší ceny 15 000 Kč/událost
Pojištění zakoupených věcí 30 000 Kč/událost
Osobní doklady 4000 Kč
Znovupořízení klíčů 5000 Kč
Kabelka/taška/aktovka 3000 Kč
Peněženka 2000 Kč
Dioptrické brýle 5000 Kč
Mobilní telefon a tablet 10 000 Kč
Neoprávněné transakce s PINem 25 000 Kč
Ostatní neoprávněné transakce 4000 Kč
Znovupořízení platební karty 2000 Kč

K ostatním debetním platebním kartám je možné jej dokoupit, a to ve 2 variantách: ZÁKLAD (15 Kč měsíčně) a PLUS (69 Kč měsíčně). U varianty základ se pojištění vztahuje jen na zneužití debetní karty. Pokud si sjednáte variantu PLUS, vztahuje se vám pojištění i na osobní věci.

V případě varianty ZÁKLAD je limit nastaven na ekvivalent 150 EUR. U Pojištění plus už jsou limity vyšší.

Pojistné plnění Částka
Zneužití platební karty 100 000 Kč
Osobní věci 4000 Kč/položka

V případě pojistné události vám stačí protokol od policie. Pokud ale byla například vaše kabelka bez dozoru, nevztahuje se na ni pojištění.

Sberbank

Sberbank nemá toto pojištění automaticky k žádné platební kartě. U všech si jej musíte dokoupit. V nabídce je jedna varianta pojištění, a to za 59 Kč měsíčně. Pojištění se vztahuje na zneužití platební karty, a to včetně transakcí, při nichž byl zadán PIN, ale i na osobní věci, které byly zcizené společně s platební kartou jako na doklady, peněženku, klíče, notebook, fotoaparát, MP3 a mobil.

Pojistné krytí Částka
Zneužití karty (včetně internetových plateb a bezkontaktních transakci) 4000 Kč
Zneužití karty s PINem 50 000 Kč
Přepadení u bankomatu 10 000 Kč
Odcizená hotovost 2000 Kč
Ztráta či krádež klíčů, dokumentů, peněženky, kabelky, brýlí, fotoaparátu, přehrávače, notebooku, zneužití SIM karty, mobilního telefonu 20 000 Kč

V případě, že se vám taková situace přihodí, je potřeba doložit protokol od policie a následně doklady či čestné prohlášení s tím, jak byly věci ukradeny a jakou měly hodnotu.
Ke ztrátě nebo krádeži ale nesmí dojít nedbalým chováním. Nesmíte tedy nechat například kabelku bez dozoru a odejít na toaletu nebo ji nechat otevřenou.

UniCredit

UniCredit Bank nabízí pojištění proti zneužití platební karty pod názvem SAFE.  Automaticky jej dostanete k:

 • Visa Platinum.

Ke všem ostatním kartám, které banka vydává, je možné si pojištění zakoupit ve dvou variantách:

Pojistné krytí SAFE Basic SAFE Plus
Zneužití platební karty 30 000 Kč 50 000 Kč
Náklady na znovupořízení nebo zneužití mobilního telefonu 5000 Kč 10 000 Kč
Znovupořízení ztracené peněženky 3000 Kč 3000 Kč
Multimediální přehrávač 0 Kč 5000 Kč
Dioptrické brýle 0 Kč 5000 Kč

Případné prokazování je řešeno formou škodního protokolu, který sepíšete s policií.

Varianta Cena měsíčně
SAFE Basic 30 Kč
SAFE PlusC 40 Kč

Kde to máte bez poplatku

Některé banky nabízejí pojištění proti zneužití platební karty bez poplatku automaticky. Nebývá to ale ke všem typům platebních karet.

Společnost Diners Club má toto pojištění standardně u všech svých typů platebních karet v rámci komplexního balíčku pojištění, které zahrnuje mimo jiné i cestovní pojištění a další.

Zavazadla a věci osobní potřeby jsou zde na osobu pojištěny částkou 35 000 Kč a na kartu částkou 140 000 Kč. Společně s vámi jsou totiž pojištěni i vaši spolucestující, když cestují společně s vámi.

Například Expobank nabízí toto pojištění jen u karet MasterCard Gold a u firemních karet MasterCard Business. K jiným platebním kartám si jej nemůžete ani dokoupit.

Pojištění k těmto kartám nabízí ve dvou variantách:

Pojistné krytí Standard Comfort Plus
Neoprávněné transakce 30 000 Kč 100 000 Kč
Odcizení hotovosti při přepadení 10 000 Kč 10 000 Kč
Osobní věci 20 000 Kč 25 000 Kč
Zachraňovací náklady 500 Kč 500 Kč

ZUNO Bank máte pojištění proti zneužití automaticky zahrnuto v případě, že máte u banky zřízen ÚČET PLUS. V ostatních případech si pojištění nesjednáte.

FIN21

Pojistné krytí ÚČET PLUS
Zneužití platební karty (u obchodníka, na internetu i při výběru hotovosti) 4100 Kč
Krádež peněz vybraných z bankomatu do dvou hodin od výběru 5500 Kč
Osobní doklady 2800 Kč

Vše je nutné doložit

V případě pojistné události je nutné veškeré materiály doložit. Je důležité si také ohlídat, které banky vyžadují jaké dokumenty. Někomu stačí pouze čestné prohlášení, pokud danou věc nemáte zaprotokolovanou od policie. Jiné banky vyžadují protokol od policie, ale víc nepotřebují.

A někde musíte dokazovat, že jste danou věc vlastnili, například doložením účtenky o zaplacení.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).