Hlavní navigace

Cestovní pojištění k platebním kartám (PŘEHLED)

1. 8. 2016
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

Aktualizováno 15. 8. 2016 10:31
Cestovní pojištění si nemusíte vždy sjednávat samostatně ve chvíli, kdy se chystáte na dovolenou. Často jej můžete mít i jako součást platební karty. A nemusí být vůbec špatné.

Chystáte se na dovolenou a tentokrát jste zapomněli na cestovní pojištění. Samozřejmě se obáváte, jak se bude situace řešit v případě, že nastanou nějaké komplikace. Kdo zaplatí léčebné výlohy? Zní to možná trochu zvláštně, ale možná vám je proplatí banka.

Některé banky totiž nabízejí k platební kartě cestovní pojištění. V některých případech či u vybraných typů karet je automaticky zahrnuto. Jinde si jej musíte dokoupit zvlášť, pokud o něj stojíte. A některé banky ho neumí sjednat vůbec.

Cetelem

Cetelem nabízí cestovní pojištění ke kreditní kartě pouze jako volitelně dokoupitelné. Automaticky vám jej nenabídne k žádné platební kartě. Pojištění je nabízeno ve 4 variantách:

Pojistné krytí /Limit Single Family Single Plus Family Plus
Léčebné výlohy 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Akutní ošetření zubů 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Výše limitu na léčebné výlohy se v jednotlivých variantách neliší. Vyšší pojistné krytí je následně u pojištění zavazadel a dalších parametrů. Pokud máte variantu Family, můžete pojistit i tyto osoby:

 • Manžela/manželku či druha/družku nebo registrovaného partnera, pokud je mladší 75 let.
 • Rodiče
 • Sourozence.
 • Libovolný počet dětí do 18 let, pokud mají trvalé bydliště ve stejném státě jako vy.

V případě varianty Family platí výše limitů pro pokrytí léčebných výloh pro všechny účastníky dohromady. Musíte se tedy vejít do výše uvedené částky.

Pojištění Cena
Single 35 Kč měsíčně
Family 45 Kč měsíčně
Single Plus 45 Kč měsíčně
Family Plus 75 Kč měsíčně

Pojištění se vztahuje na zahraniční cestu, která netrvala déle než 90 po sobě jdoucích dnů. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s pojišťovnou BNP Paribas Cardif, která má i svou asistenční službu – Cardif Assistance.

Česká spořitelna

Česká spořitelna má službu cestovního pojištění ve 3 variantách:

 • Comfort.
 • Exclusive.
 • Gold.

V této formě platí pouze pro vás coby držitele karty. Ke všem variantám lze dodatečně přikoupit i variantu Family, v rámci které můžete pojistit:

 • 1 dospělou osobu.
 • Maximálně 3 děti.

Variantu Comfort si můžete sjednat ke všem mezinárodním platebním kartám, s výjimkou:

 • Karet vydaných v rámci Osobního účtu České spořitelny,.
 • Chytré karty České spořitelny.
 • Kreditních karet Kredit+.

Varianta Exclusive je automaticky součástí těchto platebních karet:

 • Visa Business debetní.
 • Visa Business charge.

Zakoupit jej k platebním kartám nelze. Varianta Gold je poskytována automaticky k platebním kartám:

 • Visa Gold Exclusive.
 • Visa Business Gold Kredit+.
 • MC Gold/ Kredit+.
 • MC Gold UK.
 • Kredit+ Visa Gold.
 • Visa Gold charge.

K jiným platebním kartám jej nemůžete ani zakoupit. Můžete si ale zakoupit variantu Family, pokud tuto kartu máte. Ceny pojištění se pohybují následovně:

Varianta pojištění Cena
Comfort 300 Kč/rok
Comfort Family 450 Kč/rok
Exclusive Family 750 Kč/rok
Gold Family 1500 Kč/rok

Léčebné limity jsou u pojištění dle jednotlivých variant poskytovány takto:

Událost/Varianta Comfort Exclusive Gold
Léčebné výlohy 1 500 00 Kč 2 500 000 Kč 3 500 000 Kč
Repatriace 500 000 Kč 1 500 000 Kč Bez limitu
Repatriace tělesných ostatků 250 000 Kč 500 000 Kč Bez limitu

V případě varianty Comfort a Exclusive je pojištění poskytováno na zahraniční cestu, která nepřesáhla 90 po sobě jdoucích dnů. U varianty Gold je tento limit zvýšen na 120 dnů. Rámcovou pojistnou smlouvu má pojišťovna sjednanou s pojišťovnou Kooperativa. Asistenční služby poskytuje společnost Global Assistance.

ČSOB/Era/Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelny nemáte cestovní pojištění k platební kartě automaticky. V případě potřeby si jej můžete dokoupit, a to ve 4 variantách:

Varianta pojištění Cena
Classic 500 Kč ročně
Classic Family 1200 Kč ročně
Extra 1250 Kč ročně
Extra Family 2500 Kč ročně

Pokud si sjednáte pojištění ve variantě Family, vztahuje se na vás a na:

 • Jednu další dospělou osobu.
 • Max. 3 děti do věku 18 let.

Pokud nemáte sjednanou variantu Family, platí cestovní pojištění a léčebné výlohy pouze pro vás. Léčebné výlohy jsou v těchto variantách pokryty těmito limity:

Varianta pojištění Limit
Classic 1 500 000 Kč
Classic Family 1 500 000 Kč
Extra 3 500 000 Kč
Extra Family 3 500 000 Kč

Tyto limity se na každého pojištěného vztahují zvlášť. Pokud máte individuální variantu, platí samozřejmě pouze pro vás. U varianty Family je tento limit pro jednotlivé pojištěné. Pojistné limity se vztahují na jeden rok.

Pojištění se vztahuje na různé druhy cest, ať už cestujete soukromě, v rámci studia či pracovně. Musíte však splnit podmínku, že vaše zahraniční cesta netrvala déle než 120 po sobě jdoucích dnů. Rámcovou smlouvu má banka uzavřenu s ČSOB Pojišťovnou. Asistenční službu zajišťuje ČSOB Pojišťovna asistence.

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo vydává svým klientům karty od Československé obchodní banky. Cestovní pojištění je tedy navázáno také na ČSOB. V Záložně Creditas jej získáte se stejnými podmínkami k těmto kartám:

 • Maestro.
 • MasterCard Standard.

V případě platební karty MasterCard Gold máte v ceně karty pojištění Extra a můžete si případně dokoupit variantu Extra Family za 1250 Kč na rok.

Raiffeisenbank im Stiftland

Raiffeisenbank im Stiftland nabízí cestovní pojištění k těmto platebním kartám:

 • MasterCard Standard.
 • MasterCard Chip

Není ale automatické. Musíte si jej sjednat za poplatek. Banka vydává platební karty vydané Československou obchodní bankou, takže i cestovní pojištění sjednává přes ČSOB. Vybírat tedy můžete z výše uvedených možností.

Výjimku tvoří platební karta MasterCard Gold. Ta obsahuje automaticky cestovní pojištění ve variantě Extra a v případě zájmu lze sjednat i variantu Family.

Waldviertler Sparkasse Bank

Ve Waldviertler Sparkasse Bank vydává platební karty Československá obchodní banka. Stejně jako u ní si tedy i u této banky můžete vybrat ze 4 variant vyjmenovaných výše a za uvedený poplatek si v případě zájmu pojištění dokoupit.

Peněžní dům

Peněžní dům vydává platební karty vydané ČSOB. Cestovní pojištění, které si zde v případě zájmu můžete k platební kartě dokoupit, se tedy rovněž řídí výše uvedenými pravidly.

Artesa spořitelní družstvo

Karty vydávané ČSOB vydává i Artesa, spořitelní družstvo. I zde vám tak nabídnou k dokoupení k platebním kartám cestovní pojištění. Ceny a limity se zde ale mírně liší. V nabídce máte 6 variant:

Varianta pojištění Cena Limit plnění léčebných výloh
Classic 300 Kč ročně 1 000 000 Kč
Classic Family 800 Kč ročně 1 000 000 Kč
Exclusive 1000 Kč ročně 2 000 000 Kč
Exclusive Family 2200 Kč ročně 2 000 000 Kč
Gold 1400 Kč ročně 2 000 000 Kč
Gold Family 2600 Kč ročně 2 000 000 Kč

U varianty Family můžete ke svému pojištění pojistit i další osoby:

 • Jednu další dospělou osobu.
 • Nejvýše 3 děti do věku 18 let.

Limity plnění se ve variantě Family vztahují na každou osobu zvlášť.

Diners Club

Diners Club poskytuje cestovní pojištění k platebním kartám, ale ne ke všem. V případě platební karty Diners Club Pure- není cestovní pojištění v rámci karty automaticky a není možné jej ani dokoupit.

U ostatních platebních karet získáváte balíček cestovního pojištění. Ten neplatíte a Diners Club je tak jednou z mála bank, které toto pojištění poskytují bezplatně.

V rámci balíčku cestovního pojištění máte léčebné výlohy pojištěny do následujících limitů:

Úkon Limit
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 3 500 000 Kč
Akutní zubní ošetření 10 000 Kč

V rámci pojištění smíte pojistit až 3 další osoby. Musí ale cestovat společně s vámi. Máte však také omezen počet událostí na zahraniční cestu, a to na jednu pojistnou událost na spolucestujícího.

Cestovní pojištění se vztahuje na zahraniční cestu, která svou délkou nepřesáhla 90 po sobě jdoucích dní. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s pojišťovnou MetLife. Asistenční službu zajišťuje společnost Europ Assistance.

Equa bank

Equa bank vám nabídnou cestovní pojištění automaticky s platební kartou pouze u těchto platebních karet:

 • MasterCard Gold Premium (léčebné výlohy 2 500 000 Kč, z toho na ošetření zubu 10 000 Kč).
 • MasterCard Gold Premium+ (léčebné výlohy 2 500 000 Kč, z toho na ošetření zubu 10 000 Kč).

U všech ostatních platebních karet si cestovní pojištění musíte dokoupit. Na výběr máte tyto varianty.

Varianta pojištění Cena za jednotlivce Cena za rodinu
Standardní 49 Kč měsíčně (588 Kč ročně) 69 Kč měsíčně (828 Kč ročně)
Sport+ 59 Kč měsíčně (708 Kč ročně) 79 Kč měsíčně (948 Kč ročně)

U individuálního pojištění se případné léčebné výlohy vztahují jen k vaší osobě. V případě pojištění celé rodiny smíte do pojištění zahrnout:

 • Manžela/manželku či druha/družku nebo registrovaného partnera, pokud je mladší 75 let.
 • Rodiče
 • Sourozence.
 • Libovolný počet dětí do 18 let, pokud mají trvalé bydliště ve stejném státě jako vy.

Limity plnění má banka nastaveny takto:

Událost/Varianta Jednotlivec Rodina
Léčebné výlohy a asistenční služby 1 700 000 Kč 2 500 000 Kč
– z toho akutní zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč

Výše limitu na léčebné výlohy je u obou variant shodná a vztahují se na pojistné události, ke kterým může na zahraniční cestě dojít. V případě rodinného pojištění se uvedené limity vztahují na všechny účastníky dohromady. Dražší varianta se liší limity krytí na pojistné události v souvislosti s vybranými sporty v rámci úrazového pojištění.

Pojištění se vztahuje na zahraniční cestu, která netrvala déle než 90 po sobě jdoucích dnů. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s pojišťovnou BNP Paribas Cardif, která má i svou asistenční službu – Cardif Assistance.

ERB Bank

Ačkoli ERB Bank platební karty k účtům standardně vydává, cestovní pojištění vám k nim bohužel nenabídne ani za příplatek. Jediná platební karta, u které je cestovní pojištění možné, je VISA Gold Comfort. U té si nemusíte pojištění dokupovat, je již v ceně. Ta je ale vysoká. Roční poplatek za vedení karty je 4450 Kč.

Léčebné výlohy, které vám kryje cestovní pojištění u platební karty, mají následující limity:

Úkon Limit
Pojištění léčebných výloh 2 000 000 Kč
Repatriace a transport reálné náklady do maximálního limitu
Ošetření zubů 15 000 Kč
Převoz tělesných ostatků 750 000 Kč
Ortézy 10 000 Kč

Kromě vás lze pojistit i rodinné příslušníky:

 • Manžel či manželka.
 • Děti do 18 let věku.

Tyto limity se vztahují na každého účastníka samostatně.

Expobank

Expobank nabízí pouze tři typy platebních karet:

 • MasterCard Standard.
 • Maestro.
 • MasterCard Gold.

U platebních karet MasterCard Standard a Maestro není cestovní pojištění zahrnuto automaticky, ale v případě zájmu si jej můžete dokoupit, a to za 30 Kč měsíčně (360 Kč ročně) v případě individuálního pojištění, nebo za 60 Kč měsíčně (720 Kč ročně) v případě rodinného pojištění. U varianty Family smíte pojistit i tyto osoby:

 • Manžela/manželku či partnera/partnerku.
 • Spolucestující děti do 18 let.

Limity na léčebné výlohy máte následně na platební kartě nastaveny takto:

Pojistná událost Single Family
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření 15 000 Kč 15 000 Kč

Limity jsou v tomto případě nastaveny na součet všech pojistných událostí, které mohou nastat v rámci jedné zahraniční cesty. I v případě, že máte zaplacenou variantu Family, musíte se jako rodina vejít do výše uvedeného limitu.

V případě, že vlastníte platební kartu MasterCard Gold, máte cestovní pojištění již v ceně karty. Limity na léčebné výlohy jsou zde o něco vyšší.

Pojistná událost Single Family
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření 25 000 Kč 25 000 Kč

Pojištění se vztahuje na zahraniční cestu, která netrvala déle než 45 po sobě jdoucích dnů. Rámcovou smlouvu má banka uzavřenou s pojišťovnou AIG Europe, které zajišťuje asistenční službu společnost AIG Travel Guard.

Fio banka

Pokud máte účet u Fio banky, můžete si cestovní pojištění k platební kartě dokoupit. Výjimku tvoří platební karta VISA PayWave Gold, u které je cestovní pojištění sjednáno ve variantě Gold automaticky. Tato platební karta ale stojí 275 Kč měsíčně. Pokud tedy prahnete jen po cestovním pojištění, toto není ekonomická varianta.

U ostatních platebních karet je sjednání cestovního pojištění zpoplatněno následovně:

Varianta pojištění Cena
Standard 25 Kč měsíčně (300 Kč ročně)
Exclusive 60 Kč měsíčně (720 Kč ročně)
Gold 75 Kč měsíčně (900 Kč ročně)

Pojištění v jakékoli variantě se kromě vás coby držitele karty vztahuje i na rodinné příslušníky:

 • Manžel či manželka.
 • Děti do 18 let věku.

Ačkoli je pojištění i pro rodinné příslušníky, zde uvádíme limity pojištění léčebných výloh pro jednotlivé varianty. Jedná se o limity na jednu pojistnou událost:

Událost/Varianta Standard Exclusive Gold
Náklady na léčení při onemocnění nebo úrazu, z toho: 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč
– ošetření zubů 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
– náklady na ortézu v jednoduchém provedení 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
– náklady na opravu zubních protéz 2000 Kč 2000 Kč 2000 Kč
– doprava do zdravotnického zařízení do maximálního limitu do maximálního limitu do maximálního limitu
– repatriace pojištěného do maximálního limitu do maximálního limitu do maximálního limitu
– repatriace tělesných ostatků do maximálního limitu do maximálního limitu do maximálního limitu
– návštěva rodinným příslušníkem 9000 Kč + jízdné 9000 Kč + jízdné 9000 Kč + jízdné
– doprovázející opatrovník 9000 Kč + jízdné 9000 Kč + jízdné 9000 Kč + jízdné
– přivolaný opatrovník 9000 Kč + jízdné 9000 Kč + jízdné 9000 Kč + jízdné
– zmeškání odjezdu 5000 Kč 5000 Kč 5000 Kč
– zpoždění odjezdu 5000 Kč 5000 Kč 5000 Kč
– ztráta dokladů 4000 Kč 4000 Kč 4000 Kč
– zprostředkování finanční pomoci do výše 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
– únos letadla 5000 Kč/den, max. 20 000 Kč 5000 Kč/den, max. 20 000 Kč 5000 Kč/den, max. 20 000 Kč

Kromě klasického limitu na pojištění léčebných výloh máte v tomto případě ještě sublimity na některé události. V případě, že částka bude vyšší než zmíněný sublimit, pojištění vám ji nepokryje.

Kromě toho máte ještě v cestovním pojištění zakotveno, že dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, které ohrožuje váš život, pojišťovna vám poskytne plnění v rozsahu okamžitého nezbytného lékařského zákroku nebo hospitalizace. Případně vám zajistí i repatriaci. Vše ale maximálně po dobu 2 dnů a do celkové maximální výše 50 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na zahraniční cestu, která netrvala déle než 180 po sobě jdoucích dnů. Cestovní pojištění Standard se vztahuje na soukromou i pracovní zahraniční cestu. Cestovní pojištění Exclusive a Gold se vztahují i na cesty spojené s cíleným rekreačním provozováním rekreačních sportů. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s Českou pojišťovnou, které zajišťuje asistenční službu společnost Europ Assistance.

J&T BANKA

Abyste mohli mít u J&T Banky platební kartu, musíte mít primárně v aktivech u banky uložen alespoň 1 000 000 Kč. Ani poté však není cestovní pojištění součástí platební karty. Můžete si je však dokoupit v balíčku za poplatek:

Varianta pojištění Cena
J&T Premium 750 Kč/ rok
J&T Exclusive 2250 Kč/rok

V rámci pojištění J&T Exclusive si můžete zvolit až 5 blízkých osob, které zahrnete do cestovního pojištění společně s vámi. Pokud pak s vámi budou cestovat, vztahuje se pojištění a pojistné plnění i na ně.

Pojištění se vztahuje na zahraniční cestu, která netrvala déle než 45 po sobě jdoucích dnů. Rámcovou smlouvu má pojišťovna uzavřenou s Generali Poisťovnou (Slovenská republika), které zajišťuje asistenční služby společnost Europ Assistance.

Komerční banka

Komerční banky vám cestovní pojištění platí automaticky. Sjednává se se zřízením platební karty k účtu a neplatíte za něj. Musíte ale mít jednu z následujících platebních karet:

 • Embosovaná karta,
 • Embosovaná G2 karta,
 • Stříbrná firemní karta,
 • Business Silver Card,
 • Prestige Card,
 • firemní karta Prestige,
 • osobní kreditní karta MasterCard.

V tomto případě se cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh vztahuje na vás jako na držitele karty a také na vaše dítě, pokud je nezaopatřené, mladší 21 let a cestuje společně s vámi.

Úkon Limit
Léčebné výlohy 1 000 000 Kč
Lékařský převoz a repatriace 1 000 000 Kč
Převoz zesnulého 100 000 Kč

Limity se vztahují na každou pojištěnou osobu samostatně. Vy tedy můžete svůj limit na léčebné výlohy vyčerpat na nulu a vaše dítě stále smí čerpat léčebné výlohy až do výše 1 000 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na soukromé i pracovní zahraniční cesty, kdy délka cesty nepřesáhla 180 po sobě jdoucích dnů. Rámcovou smlouvu má banka uzavřenu s Komerční pojišťovnou, které asistenční služby zajišťuje společnost AXA ASSISTANCE.

mBank

mBank si můžete cestovní pojištění k platební kartě dokoupit, pokud o něj budete stát. Automaticky jej máte pouze u zlaté mKarty.

Úkon mKarta
Léčebné výlohy včetně asistenčních služeb 2 000 000 Kč
Repatriace a transport Až do výše limitu
Akutní zubní ošetření 10 000 Kč

Stejně jako u jiných bank i zde máte možnost si kromě sebe připojistit i svou rodinu, pokud zvolíte dražší variantu pojištění. Následně pak do pojištění lze zahrnout i:

 • Manžela/manželku či druha/družku nebo registrovaného partnera, pokud je mladší 75 let.
 • Libovolný počet dětí do 18 let, pokud mají trvalé bydliště ve stejném státě jako vy.

Aby byli pojištěni, musí však cestovat s vámi.

Varianta pojištění Cena
Osobní 35 Kč/měsíc
Rodinné 60 Kč/měsíc
Rodinné – varianta Gold 75 Kč/měsíc

Limity pojištění léčebných výloh jsou pak nastaveny následovně:

Úkon Osobní pojištění Rodinné pojištění Rodinné pojištění – varianta Gold
Léčebné výlohy včetně asistenčních služeb 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč
Akutní zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Limity pojistného plnění platí v případě rodinné varianty pro všechny účastníky dohromady. Pojištění platí pro zahraniční cestu, soukromou i pracovní,  která nepřesáhne délku 90 dnů. Rámcovou smlouvu má banka uzavřenou s pojišťovnou BNP Paribas Cardif. Asistenční službu zajišťuje společnost AXA ASSISTANCE.

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank poskytuje cestovní pojištění pouze k následujícím platebním kartám:

 • MasterCard stříbrná.
 • MasterCard Gold.

Pojištění je poskytováno pouze v jedné variantě s názvem Komfort. U těchto karet je cestovní pojištění přímo navázáno na platební kartu a pojistit se s vámi smí i tyto osoby:

 • Manžel/manželka či registrovaný partner/partnerka.
 • Děti.
 • Rodiče.
 • Prarodiče.
 • Vnuci.
 • Druh/družka či partner/partnerka.

Celkově ale s vámi smí cestovat maximálně 3 osoby. Respektive banka jich více v rámci jedné karty nepojistí. Limity léčebných výloh jsou u banky nastaveny takto:

Úkon Limit
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 
1 700 000 Kč
Repatriace nemocného nebo tělesných pozůstatků 1 700 000 Kč
Zubní ošetření 10 000 Kč

U MONETA Money Bank se limity plnění nenavyšují společně s tím, že se navyšuje počet osob, které s vámi budou cestovat. Ať už bude počet jakýkoli, všichni účastníci se musejí vejít do zmíněného limitu.

K ostatním platebním kartám už banka cestovní pojištění nenabízí. V tomto případě jej navazuje nikoli k platební kartě, ale k běžnému účtu a k typu tohoto účtu. Cestovní pojištění se vztahuje na zahraniční cestu, která netrvala déle než 90 po sobě jdoucích dní. Pojištěny jsou soukromé i pracovní zahraniční cesty. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s Generali pojišťovnou. Asistenční službu zajišťuje společnost Europ Assistance.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank neúčtují poplatek za cestovní pojištění u těchto vybraných karet:

 • Debit MasterCard GOLD,
 • VISA Gold,
 • MasterCard Gold.

U všech ostatních si ho můžete dokoupit v případě, že o něj budete mít zájem. K pojištění lze připojit osoby:

 • Manžel/manželka či druh/družka.
 • Děti do 18 let.

Raiffeisenbank nemá omezen počet osob, které k pojištění v rámci své cesty připojíte. Cena za cestovní pojištění činí 89 Kč měsíčně (1068 Kč ročně). Kromě pojištění léčebných výloh má banka stanoveny i sublimity:

Úkon Limit
Pojištění léčebných výloh 2 000 000 Kč
Repatriace 2 000 000 Kč

Dle pojistných podmínek má ale banka na rozdíl od jiných vyjmuta z pojištění léčebných výloh akutní zubní ošetření. Pojištění se vztahuje na všechny pojistné události, které se stanou během jedné zahraniční cesty. Stejné limity platí i pro každého dalšího pojištěného v rámci vaší platební karty.

Cestovní pojištění vám poskytnou na zahraniční cestu, která nepřesáhla 60 po sobě jdoucích dní. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s UNIQA pojišťovnou. Asistenční službu zajišťuje společnost Europ Assistance.

Sberbank

Sberbank nabízí cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh ke všem platebním i kreditním kartám, a to ve dvou variantách:

 • Single – za 49 Kč měsíčně (588 Kč ročně), které platí pouze pro vás.
 • Family – za 79 Kč měsíčně (948 Kč ročně), které platí i pro vaši rodinu.

V případě varianty Family se pojištění léčebných výloh vztahuje i na vaši rodinu:

 • Manžela/manželku či druha/družku nebo registrovaného partnera, pokud je mladší 75 let.
 • Rodiče
 • Sourozence.
 • Libovolný počet dětí do 18 let, pokud mají trvalé bydliště ve stejném státě jako vy.

Limity plnění jsou pak u banky nastaveny takto:

Událost/Varianta Single Family
Léčebné výlohy a asistenční služby 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
– z toho akutní zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč

Výše limitu na léčebné výlohy je u obou variant shodná a vztahuje se na všechny pojistné události dohromady v rámci jedné zahraniční cesty pro všechny účastníky. Jako rodina se tedy všichni dohromady musíte vejít do výše uvedeného limitu.

Cestovní pojištění vám banka poskytne na zahraniční cestu, která netrvala déle než 90 po sobě jdoucích dní. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s pojišťovnou BNP Paribas Cardif, které zajišťuje asistenční služby Cardif asistence.

UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí cestovní pojištění k platebním kartám ve dvou variantách:

 • Travel Basic.
 • Travel Plus.

Základní varianta pojištění se vztahuje jen na držitele platební karty, tedy na vás. Varianta Travel Plus ale zahrnuje tyto osoby:

 • Manžela/manželku či registrovaného partnera/partnerku.
 • Děti mladší 18 let.

V případě varianty Travel Plus vám platí varianta Basic na vaši osobu a varianta Plus na spolucestující pojištěné osoby. Samozřejmostí však je, že tyto osoby cestují společně s vámi.

Pojištění automaticky v ceně karty

Pojištění Travel Basic nabízí banka k některým typům platebních karet bez poplatku automaticky. Limity pojistného plnění na léčebné výlohy a cena pojištění ale nejsou u všech těchto karet shodné. Liší se právě dle typu karty, kterou vlastníte.

Varianta A

Limity pojistného plnění ve variantě A platí ve variantě Travel Basic pro tyto platební karty bez poplatku:

 • VISA Classic (osobní karta).
 • MasterCard Standard (osobní karta).
 • VISA Generali (kreditní karta).
 • MasterCard AGIP (kreditní karta).
 • MasterCard Miles & More Standard (kreditní karta).
 • VISA Advantage (business karta).
 • MasterCard Preference (business karta).

U těchto platebních karet máte automaticky sjednáno pojištění Travel Basic. Za poplatek si můžete k těmto kartám dokoupit variantu Travel Plus.

Kromě toho ale banka nabízí toto pojištění za poplatek v obou variantách pro tyto platební karty:

 • VISA Electron (osobní karta).
 • Karta EXPRESS (osobní karta).
 • Maestro (osobní karta).
 • VISA Basic (osobní karta).
 • Debit MasterCard (osobní karta).
 • VISA Electron (kreditní karta).
 • VISA Classic (kreditní karta).
 • VISA Professional (business karta)
Úkon Travel Basic Travel Plus
Pojištění léčebných výloh 1 700 000 Kč 3 000 000 Kč
Zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč

Uvedené limity jsou maximální limity plnění za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty. Ceny pojištění se pohybují takto:

Typ karty Pojištění Travel Basic Pojištění Travel Plus
VISA Classic (osobní karta) Bez poplatku 60 Kč/měsíc
MasterCard Standard (osobní karta) Bez poplatku 60 Kč/měsíc
VISA Generali (kreditní karta) Bez poplatku 60 Kč/měsíc
MasterCard AGIP (kreditní karta) Bez poplatku 60 Kč/měsíc
MasterCard Miles & More Standard (kreditní karta) Bez poplatku 60 Kč/měsíc
VISA Advantage (business karta) Bez poplatku 60 Kč/měsíc
MasterCard Preference (business karta) Bez poplatku 60 Kč/měsíc
VISA Electron (osobní karta) 25 Kč/měsíc 60 Kč/měsíc
Karta EXPRESS (osobní karta) 25 Kč/měsíc 60 Kč/měsíc
Maestro (osobní karta) 25 Kč/měsíc 60 Kč/měsíc
VISA Basic (osobní karta) 25 Kč/měsíc 60 Kč/měsíc
Debit MasterCard (osobní karta) 25 Kč/měsíc 60 Kč/měsíc
VISA Electron (kreditní karta) 25 Kč/měsíc 25 Kč/měsíc
VISA Classic (kreditní karta) 25 Kč/měsíc 25 Kč/měsíc
VISA Professional (business karta) 25 Kč/měsíc 25 Kč/měsíc

Varianta B

Varianta B je určena pouze těmto platebním kartám:

 • VISA Business.
 • MasterCard Business.

U obou je varianta Basic automaticky bez poplatku a varianta Plus s možností dokoupení v případě zájmu.

Úkon Travel Basic Travel Plus
Pojištění léčebných výloh 2 000 000 Kč 3 500 000 Kč
Zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč

Variantu s tímto plněním si k jiným platebním kartám sjednat nemůžete.

Typ karty Pojištění Travel Basic Pojištění Travel Plus
VISA Business Bez poplatku 65 Kč/měsíc
MasterCard Business Bez poplatku 65 Kč/měsíc

Varianta C

Limity pojistného plnění nastavené ve variantě C jsou určeny těmto platebním kartám:

 • VISA Gold (osobní karta).
 • MasterCard Gold (osobní karta).
 • Debit MasterCard Gold (osobní karta).
 • MasterCard Miles & More Gold (kreditní karta)
 • VISA Gold Business (business karta).
 • MasterCard Gold Business (business karta).
 • MasterCard Gold Charge (business karta).

Základní variantu Basic zde máte bez poplatku. V případě zájmu je možné pojištění rozšířit a koupit si variantu Travel Plus. Kromě toho si tuto variantu s tímto plněním můžete v obou variantách za poplatek sjednat k těmto platebním kartám:

 • VISA Gold (kreditní karta).

Limity pojistného plnění jsou nastaveny takto:

Úkon Travel Basic Travel Plus
Pojištění léčebných výloh 2 500 000 Kč 4 000 000 Kč
Zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč

Vzhledem k výši limitů jsou i ceny pojištění o něco vyšší než předchozí varianta.

Typ karty Pojištění Travel Basic Pojištění Travel Plus
VISA Gold (osobní karta) Bez poplatku 70 Kč/měsíc
MasterCard Gold (osobní karta) Bez poplatku 70 Kč/měsíc
Debit MasterCard Gold (osobní karta) Bez poplatku 70 Kč/měsíc
MasterCard Miles & More Gold (kreditní karta) Bez poplatku 70 Kč/měsíc
VISA Gold Business (business karta) Bez poplatku 70 Kč/měsíc
MasterCard Gold Business (business karta) Bez poplatku 70 Kč/měsíc
MasterCard Gold Charge (business karta) Bez poplatku 70 Kč/měsíc
VISA Gold (kreditní karta) 35 Kč/měsíc 70 Kč/měsíc

Varianta D

Tato varianta je specificky určena pouze pro platební kartu VISA Platinum. Cestovní pojištění je k ní automaticky bez poplatku a zahrnuje pouze jednu variantu, ve které jste automaticky pojištěni vy coby držitelé karty a vaši spolucestující, pokud splňují výše uvedené podmínky:

Úkon Maximální limit
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
Zubní ošetření 10 000 Kč

Cestovní pojištění vám kryje neomezený počet zahraničních cest, které svou délkou nepřesáhly 90 po sobě jdoucích dní. Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou s Generali Pojišťovnou. Asistenční službu zajišťuje společnost AXA ASSISTANCE.

ZUNO Bank

ZUNO Banky dostanete automaticky cestovní pojištění jen k platinové kreditní kartě. Limity pro pojištění léčebných výloh máte nastaveny takto:

FIN revoluce - tip do článku 1

Úkon Maximální limit
Pojištění léčebných výloh 2 250 000 Kč
Zubní ošetření 8250 Kč

Pojištění je účinné vždy prvních 42 dní vaší zahraniční cesty. Rámcovou smlouvu má banka uzavřenou s UNIQA pojišťovnou.

V ostatních případech vám k platební či kreditní kartě cestovní pojištění nenabídne. Ani automaticky bez poplatku, ani za příplatek v případě vašeho zájmu. Museli byste si u banky sjednat samostatné cestovní pojištění.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).