Hlavní navigace

Férové půjčky pro bezdomovce a sociálně slabé. Banky mohou půjčovat i za mizivý úrok

29. 5. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Zahraniční banky mají v nabídkách i bankovní produkty, které v Česku běžně neznáme. Pod heslem sociální odpovědnosti mohou pomáhat nastartovat lidi i firmy.

Vedle notoricky známých bankovních produktů existuje ještě řada těch méně známých, které jsou v nabídce jenom některých (či jenom několika málo) našich nebo zahraničních obchodních bank. S některými z nich vás chci nyní krátce seznámit a doplnit tak svůj článek Bankovní produkty, které možná neznáte.

Mikroúvěry

Poskytování mikroúvěrů je založeno na správném předpokladu, že ziskové bankovnictví je možné provozovat také prostřednictvím půjčování maličkých částek za mizivý úrok.

S tímto inovátorským přístupem přišel Mohamed Junus, vlastník bangladéšské obchodní banky Grameen, který za něj dokonce v roce dostal Nobelovu cenu (kupodivu za mír, a nikoli za ekonomii), a to za úsilí o ekonomický a sociální rozvoj země s použitím inovativních ekonomických programů.

Jeho koncept je založen na do té doby nevídané důvěře mezi obchodní bankou a jejím klientem – nejčastěji chudým vesničanem, který od banky dostane úvěr. Ekonomicky je splatnost pojištěných úvěrů „pojištěna“ tím, že úvěrující banka požaduje, aby se dlužníci spojovali do společenství, které za splacení poskytnutého úvěru ručí hromadně. Poskytnutý mikroúvěr bývá obvykle splácen každý týden.

Klient nebo klientka si obvykle vypůjčí částku ve výši v přepočtu cca 35 amerických dolarů – tato částka postačuje na nákup tkalcovského stavu či krávy nebo na pronájem rýžového pole. Jakmile dlužník dosáhne ve svém podnikání zisku a splatí alespoň část dluhu, může si půjčit další peníze na rozšíření svojí živnosti.

Mikroúvěry banka Grameen poskytuje dokonce i žebrákům, a to na naprosto stejném principu jako chudým vesničanům.

Ze zkušeností obchodní banky Grameen (možná pro někoho poněkud překvapivě) vyplývá, že ženy poskytnuté mikroúvěry splácejí lépe než muži.

Analogicky rovněž postupují i některé evropské obchodní banky nebo finanční instituce, resp. jejich dceřiné společnosti. Pomocí mikroúvěrů je totiž možné s poměrně velkým úspěchem bojovat proti chudobě i proti sociálnímu vyloučení.

Tollingové financování

Princip tollingového financování spočívá ve využití úvěru, který obchodní banka neposkytne přímo výrobci, ale jinému subjektu (tzv. tollingové společnosti), který je povinen je včas splatit.

Pro celou řadu výrobních podniků, pro které je většina „obvyklých“ způsobů financování z ekonomických důvodů nedostupná, je tollingové financování zajímavá a poměrně výhodná cesta, jak si pomoci z ekonomických potíží. Základním předpokladem jeho úspěšného využití ovšem je, že tyto podniky vyrábějí konkurenceschopné zboží nebo poskytují konkurenceschopné služby.

Tollingová společnost z přijatého úvěru pořizuje materiál a platí spotřebu energií, nutnou pro výrobu. Výrobce ji za zpracovatelskou odměnu, resp. za provizi dodává svoje výrobky, které potom tollingová společnost prodává na svůj účet odběratelům.

Uvedené obchodní vztahy jsou samozřejmě založeny výhradně na smluvních vztazích mezi oběma společnostmi (může se např. jednat o formu obchodního zastoupení). Tímto způsobem může být financována výroba konkrétního produktu či produktů nebo konkrétní projekt.

Výhody tollingového financování

Pro obchodní banku je tento způsob financování, resp. úvěrování vcelku výhodný, protože je chráněna před konkursem výrobní firmy. Poskytnutý tollingový úvěr není proto pro banku tolik rizikový, což má pozitivní dopad rovněž do její kapitálové přiměřenosti. Vlastníkem „vstupů do výroby“ i hotových výrobků je totiž tollingová společnost, která se místo výrobce stává věřitelem odběratelů a dlužníkem jeho dodavatelů.

Pro výrobce je tollingové financování výhodné, protože vztahy s jeho odběrateli zůstávají zachovány, jenom probíhají na jiném základě. A tollingová společnost na takovýchto obchodech vydělává.

Tollingové financování může ovšem být výhodné také pro společnosti, které se nepotýkají s finančními problémy. Tímto způsobem totiž mohou získat více bankovních úvěrů, protože jejich část obchodní banka poskytuje „jinému klientovi“, tedy tollingové společnosti.

Bankopojištění

Bankopojištění představuje současný prodej produktů obchodní banky a pojišťovny, který může probíhat v distribučních sítích obou spolupracujících společností (velmi často ze stejné finanční skupiny). Jedná se tedy o propojení bankovních a pojistných služeb.

Princip bankopojištění vznikl v Belgii v devadesátých letech minulého století.

Obchodní banky nabízejí buď prodej nejrůznějších pojistných produktů svým klientům (např. cestovní pojištění), nebo prodej finančních produktů, ve kterých je úzce propojen bankovní a pojistný produkt (např. pojištění k platební kartě), příp. obě formy společně.

Bankopojištění tedy v sobě obsahuje bankovní a pojistný produkt, který velmi často kryje riziko úmrtí nebo riziko úrazu. Současně si klient v některých případech může spořit, resp. zhodnocovat svoje finanční prostředky.

Význam nabídky bankopojistných produktů pro klienta spočívá především v úspoře jeho času – všechny bankopojistné produkty si totiž může zakoupit „pod jednou střechou“ při jedné návštěvě obchodního místa konkrétní finanční instituce a v řadě případů i podpisem jediné smlouvy.

Výhodou pro klienta může být také relativní jednoduchost nabízeného produktu, jeho „ušití na míru“ konkrétnímu klientovi a často také nižší cena produktu při jeho nákupu v rámci tzv. balíčku produktů a služeb.

Prodej bankopojistných produktů probíhá v různých distribučních sítích, resp. distribučních kanálech obchodních bank i pojišťoven. K tomu je samozřejmě nutné kvalitní proškolení bankovních úředníků o pojistných produktech (a samozřejmě i opačně – pracovníků pojišťovny o bankovních produktech).

dan_z_prijmu

Pro obchodní banku a pojišťovnu znamená prodej bankopojistných produktů zvýšení jejich cross-sellingového ukazatele s pozitivními dopady na „věrnost klientů“ i na výnosy finančních institucí.

Titulek a perex redakční.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).