Hlavní navigace

Kolik zaplatíte v průměru za léky a ošetření a kolik za vás doplácí zdravotní pojišťovna?

29. 5. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Proč musíme za léky doplácet peníze, když máme zdravotní pojištění? Statistiky ale ukazují, že výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho klienta jsou často mnohonásobně vyšší, než kolik zaplatí nemocný.

Platit si zdravotní pojištění je povinné. Buď ho za vás odvádí váš zaměstnavatel, stát, nebo platíte zálohy jako OSVČ, případně platíte jako OBZP měsíčně paušální částku, pokud nemáte žádný příjem.

Ne všem se tento systém líbí. Někteří by volili variantu, kdy se mohou sami rozhodnout, jestli se k platbě zdravotního pojištění přihlásí, nebo nikoli a pak si budou veškeré náklady hradit sami.

A i když takovou volbu zatím v České republice nemáme, můžeme se podívat, jaká je realita, co se týče nákladů na zdravotní péči.

Z dat Českého statistického úřadu je totiž patrné, za co lidé v rámci zdravotního pojištění platí, jakou částku a také jakou částku platí zdravotní pojišťovna.

Největší výdaje jsou za volně prodejné léky

Za rok 2017 utratily domácnosti v České republice za léky dohromady 54 miliard korun. To je souhrnné číslo a o výdajích jednotlivců mnoho neřekne, proto si následně výdaje rozebereme podrobněji.

Z komplexních výdajů ale vyplývá, za jaké typy léků utrácíme nejvíce peněz. Jsou to volně prodejné léky a léčiva.

Výdaje domácností na zdraví za rok 2017.
Autor: Český statistický úřad

Výdaje domácností na zdraví za rok 2017.

Ty tvoří více než čtvrtinu výdajů za zdravotní služby a péči. Následují léky na předpis, které představují pětinu výdajů, které za zdraví máme. Téměř stejně vydáme i za zubaře. Naopak nejméně utratíme za rehabilitační péči a za lůžkovou péči, tedy za pobyt v nemocnici.

Za zdraví přes 5 tisíc ročně

Pokud bychom částku rozpočítali na jednotlivce, tak každý Čech zaplatil za rok 2017 za své zdraví v průměru 5104 Kč, přičemž se tato částka každoročně zvyšuje.

Výdaje domácností za zdravotní péči v roce 2017.
Autor: Český statistický úřad

Výdaje domácností za zdravotní péči v roce 2017.

Z této částky představovalo v průměru 1044 Kč doplatky na léky na předpis a 1372 Kč bylo utraceno za volně prodejné léky. Zbylých 2688 Kč představuje úhradu za zbylou péči, jako je stomatologické ošetření, lůžková péče a další, viz výše.

Za rok 2017 jsme tedy v průměru utratili 5104 Kč za zdraví. Z toho bylo 1044 Kč za léky na předpis, 1372 Kč za volně prodejné léky a 2688 Kč za další služby či pomůcky.

Kdo hradí zdravotní péči v ČR

A teď se na platbu za naše zdraví podíváme z širší perspektivy. Ačkoli totiž platíte za ošetření u lékaře, za léky na předpis, zdravotní pomůcky a řadu dalších služeb, není tato úhrada reálnou cenou. Tvoří pouze část celkových výdajů.

Zdroje financování zdravotní péče v České republice v roce 2017.
Autor: Český statistický úřad

Zdroje financování zdravotní péče v České republice v roce 2017.

Téměř ze dvou třetin hradí zdravotní péči naše zdravotní pojišťovny. Skoro pětina je placena z veřejných rozpočtů, což jsou výdaje ze státního rozpočtu a z krajských a obecních rozpočtů. My jakožto domácnosti platíme pouze 14 % výdajů. A zbylá 2,9 % výdajů připadají na ostatní zdroje financování. Pod těmi si můžeme představit neziskové organizace, platby od zaměstnavatelů v podobě preventivních prohlídek apod.

Výše jsme si uvedli, že domácnosti za rok 2017 za zdravotní péči vydaly 54 miliard korun. Pro srovnání, zdravotní pojišťovny za stejné období zaplatily 252,2 miliardy korun.

Výdaje zdravotních pojišťoven za zdravotní péči v roce 2017.
Autor: Český statistický úřad

Výdaje zdravotních pojišťoven za zdravotní péči v roce 2017.

Největší náklad tvoří ambulantní péče. Za tu domácnosti vydávají jen 12,2 %, zatímco u pojišťoven je to přes 28 % všech nákladů na zdravotní péči. Z jedné pětiny tvoří náklady zdravotních pojišťoven lůžková péče. Naproti tomu u domácností je to 1,8 % z celkových výdajů na zdraví.

A nyní se pojďme podívat, kolik stojí zdravotní pojišťovnu léčba nějaké nemoci u jednoho pojištěného.

Nejdražší jsou nemoci oběhové soustavy

Zdaleka nejvíce stojí zdravotní pojišťovny léčba nemocí oběhové soustavy. Mezi ty patří například ischemcká choroba srdeční, kardiovaskulární onemocnění apod. Za rok 2017 stála zdravotní pojišťovnu léčba takové nemoci v průměru 2404 Kč v případě, že šlo o ženu, a 3184 Kč v případě, že onemocněl muž.

Výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho pojištěnce podle pohlaví a diagnózy. (Údaje jsou za rok 2017.)
Autor: Český statistický úřad

Výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho pojištěnce podle pohlaví a diagnózy. (Údaje jsou za rok 2017.)

U většiny vybraných diagnóz stojí léčba muže více než u žen. Výjimkou jsou například nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně. To jsou například infekce kloubů, onemocnění svalů, artrózy a další. V takovém případě stojí průměrná léčba u mužů 1348 Kč, zatímco u žen 2117 Kč.

Za osobu přes 24 tisíc ročně

Člověk ale může trpět i více nemocemi najednou. Nebo během roku potřebuje ošetřit s více než jednou nemocí. V konečném součtu zaplatila zdravotní pojišťovna za každého mužského pojištěnce v roce 2017 v průměru 23 815 Kč a za každou pojištěnou ženu pak 24 838 Kč.

Výdaje zdravotních pojišťoven za 1 pojištěnce podle věku a pohlaví v roce 2017.
Autor: Český statistický úřad

Výdaje zdravotních pojišťoven za 1 pojištěnce podle věku a pohlaví v roce 2017.

Zdaleka nejdražší zdravotní péče je u nejstarších osob nad 85 let. U nich stojí léčba přes 70 000 Kč ročně u mužů a přes 68 000 Kč ročně u žen.

Naopak nejméně pak zdravotní pojišťovny stojí zdravotní péče u dětí od 5 do 9 let. Tam stojí zdravotní péče v průměru 9000 Kč ročně.

Srovnání se zbytkem EU

Na situaci se pak můžeme podívat ještě z jednoho úhlu pohledu. Můžeme výdaje za zdravotní péči srovnat s tím, jaké částky na zdravotní péči vynakládají občané v jiných státech EU. A kolik % výdajů tam za ně platí zdravotní pojišťovny.

Úhrada zdravotní péče v zemích EU za rok 2016.
Autor: Český statistický úřad

Úhrada zdravotní péče v zemích EU za rok 2016.

V zemích EU hradí zdravotní pojišťovny v průměru 79,5 % nákladů na zdravotní péči. Z tohoto pohledu jsme v České republice nadprůměrní, jelikož naše zdravotní pojišťovny hradí 82,6 % nákladů na zdravotní péči.

Naopak nejméně hradí zdravotní pojišťovny na Kypru, kde uhradí v průměru jen 42,2 % nákladů. Tam je zároveň největší poměr přímých úhrad domácností. Jinými slovy tedy za léčbu platí domácnosti nejvíce na Kypru.

V Rakousku, Slovinsku, ale i na již zmíněném Kypru je také oproti ostatním státům EU nejvíce rozšířeno dobrovolné zdravotní pojištění. To naopak téměř neexistuje u nás a zcela neexistuje na Slovensku.

Úhrada zdravotní péče z ostatních nákladů (neziskové organizace, platby od zaměstnavatelů atd.) je nejvíce rozšířena u nás, v Lucembursku, Finsku, Irsku a Maďarsku. Naopak tuto formu úhrady vůbec nemají v Dánsku, Chorvatsku a v Litvě.

Kde platí domácnosti nejméně?

A posledním úhlem pohledu jsou platby, které musí na své zdraví vynaložit samy domácnosti.

Výdaje domácností na zdravotní péči v zemích EU v roce 2016. (Údaje jsou v EUR na obyvatele).
Autor: Český statistický úřad

Výdaje domácností na zdravotní péči v zemích EU v roce 2016. (Údaje jsou v EUR na obyvatele.)

Průměrný Evropan tedy v roce 2016 zaplatil za zdravotní péči 454 EUR (11 659 Kč). Oproti tomu je Česká republice s přímými platbami hluboko pod průměrem. Čech totiž zaplatil za své zdraví v průměru 179 EUR (4597 Kč) za rok 2016.

Tip do článku - účto fakturace duben

Na výše zmíněném Kypru, kde činí přímá úhrada občanů velkou část z celkových nákladů, platí průměrný občan 661 EUR ročně (16 974 Kč). Naopak nejméně zaplatí za výdaje na zdravotní péči obyvatel Rumunska, a to v průměru 90 EUR ročně (2311 Kč).

Úhrada léků a lékařské péče zdravotními pojišťovnami, potažmo dalšími zdroji, je v České republice nadprůměrná oproti zbytku Evropy. Jsou samozřejmě státy, kde je úhrada ještě o něco vyšší. Ale není jich mnoho a celková úhrada v nich není o tolik vyšší než u nás.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).