Hlavní navigace

FAÚ - Finanční analytický útvar: Cifršpióni na "horké" peníze

23. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Boj s legalizací výnosů z trestné činnosti vedle republikové policie vede i mocný útvar sídlící pod „křídly“ ministerstva financí. Znáte ho? Víte, čím se zabývá?

Co se skrývá za poměrně neurčitou nálepkou Finanční analytický útvar? Čím se útvar zabývá a kdo ho má na povel?

Zpravodajci či policisté v civilu?

Ani jedno, ani druhé, tedy v tom formálním slova smyslu. FAÚ neboli Finanční analytický útvar spadající pod Mnisterstvo financí není žádnou státní ozbrojenou bezpečností složkou. Nefunguje na základě zákona o Policii ČR ani jakéhokoliv zákona upravující postavení zpravodajských služeb v našem státě. Přesto pravomoce toho útvaru jsou poměrně velké.  

Cifršpioni včera, dnes a zítra

Identita lidí, kteří pracují pro FAÚ, je pečlivě skryta. Veřejně (mediálně) je známo především jméno Milana Cícera, bývalého náměstka protikorupční policie a nynější šéfa FAÚ. 

Útvar začal pracovat od roku 1996 a od stejného data je i členem Egmontské skupiny (sdružení finančních zpravodajských jednotek, založeno v roce 1995 v Bruselu). Podle informací od MFČR má Egmontská skupina již více než 100 členů. O členství rozhodují ředitelé členských finančních zpravodajských jednotek na svém jednání v rámci plenárního zasedání, které se koná jednou ročně. 

Kromě toho se dvakrát do roka schází Egmontské pracovní skupiny (Legal Working Group, Training Working Group, Outreach Working Group, IT Working Group a Operational Working Group).

Na konci srpna 2012 se začalo jednat o možnosti, že FAÚ bude pod kontrolou výboru vzniklého v rámci Poslanecké sněmovny. Poslanci tohoto výboru mají mít podobné pravomoce, jako má výbor na kontrolu civilní kontrarozvědky (BIS). Ředitele FAÚ by jmenovala a odvolávala vláda na návrh ministra financí. Tyto změny budou zřejmě vtěleny do novely zákona „proti praní špinavých peněz“. Přečtěte si také: Daňové trestní delikty: Tleskat či „americky“ trestat?

Legislativní rámec

Pravomoce a celková náplň FAÚ je formulována především v následujících předpisech:

 1. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 2. zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
 3. Štrasburská úmluva
 4. Varšavská úmluva

Lex specialis výhradně pro FAÚ však neexistuje. Ministerstvo financí též zmiňuje, že mezi finančními zpravodajskými jednotkami je rovněž zvykem sjednávat tzv. Ujednání o porozumění (Memorandum of Understanding). Ujednání není podmínkou spolupráce se zahraničními partnery.

MF ČR –  Odbor 24 –  Finanční analytický

Výše zmíněný odbor, který spadá do kompetence náměstka ministra financí sekce 04 (finanční, auditní a provozní sekce) Miroslava Matejla,  má čtyři oddělení:

Mezinárodní a právní oddělení č. 241, které např. zajišťuje pro účely provádění šetření o podezřelých obchodech spolupráci se zahraničními partnery, vede správní řízení a zpracovává návrhy rozhodnutí v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí nebo poskytuje právní servis při přípravě českých právních předpisů a mezinárodních smluv v rámci kompetence FAÚ.

Analytické oddělení č. 242, sbírá a analyzuje  informace o tzv. podezřelých obchodech, spolupracuje s ČNB nebo orgány činnými v trestním řízení, vypracovává trestní oznámení, vyřizuje dožádání o poskytnutí informací od zahraničních partnerů a má i přístup do databází jiných správních úřadů.

Kontrolní oddělení č. 243, kontroluje zda např. banky oznamují podezřelé obchody nebo jestli jsou uplatňovány (plněny) mezinárodní sankce.

Oddělení sběru a zpracování dat č. 244, kromě např. správy IS či zpracovávání oznámení od celníků o dovozu a vývozu zlata, provozuje tzv. Moneyweb (elektronické propojení FAÚ např. s bankou).

FAÚ a praní špinavých peněz

Tzv. „praní špinavých peněz“ je obecně známý a jazykově akceptovaný termín pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Samozřejmě, že předmětným výnosem můžou být i jiná aktiva než „hotové peníze“ (např. akcie či nemovitý majetek). Čtěte více: Kdy vám banka může zrušit účet?

Ministerstvo financí (FAÚ) úzce spolupracuje se zahraničními institucemi, jimiž jsou třeba:

 • Světová banka a Mezinárodní měnový fond – metodologie boje proti praní peněz a financování terorismu.
 • Rada Evropy – Moneyval je  Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz“, členem jsou členské státy Rady Evropy, které nejsou členy FATF. Dle MFČR „Česká republika má v Moneyvalu tři stálé členy z resortu Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Vedoucím české delegace je zástupce Finančního analytického útvaru.
 • Evropská komise – při Evropské komisi pracuje Výbor pro prevenci praní peněz a financování terorismu co se schází zpravidla několikrát za rok, FAÚ zde má dva stálé zástupce.
 • FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering  neboli Finanční akční výbor proti praní peněz, jde o „mezinárodní organizaci“, vznikla v rámci summitu G7 v Paříži v roce 1989, Česká republika dosud není členem.

Ministerstvo financí definuje praní špinavých peněz jako jakoukoli činnost směřující k zastření zločineckých zisků a v dokonalejším případě k navození zdání jejich legálnosti. Praní peněz je vlastně poslední fází zahlazení stop nezákonného jednání, které současně umožní použít takto získané prostředky v legální ekonomice.

Administrativní jednotka v ČR

Na podkladě doporučení FATF byla vybraným subjektům tzv. „náchylným ke zneužití pro praní peněz a financování terorismu“ uložena zákonným předpisem povinnost hlásit vyspecifikované finanční operace, tj. podezřelé obchody (např. výběry či převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech nebo jsou prováděny převody majetku, co zjevně nemají ekonomický důvod). Výčet těchto subjektů (povinných osob) je poměrně obsáhlý, uveďme si tedy alespoň některé z nich:

 • banky
 • kampeličky
 • pojišťovny
 • penzijní fondy
 • směnárny
 • sázkové společnosti
 • realitní kanceláře
 • podnikatelé přijímající platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR a vyšší.

Ve vztahu k této problematice jsou zpravidla zřizovány v jednotlivých státech složky, co výše uvedená hlášení přijímají a též prošetřují. V určitém neformálním označení se jedná o finanční zpravodajské jednotky. Ty fungují např. jako policejní či civilně úřednická jednotka.

Tip do článku - účto fakturace duben

Ministerstvo financí tuto civilně úřednickou jednotku (FAÚ) nazývá jako administrativní jednotkou. Ze zdrojů MF ČR lze i dohledat, že ojediněle se vyskytují i jiné typy jednotek, např. justiční nebo smíšené. Administrativní jednotky jsou např. v České republice, Belgii, Francii, Nizozemí, Polsku, Itálii, Španělsku, USA, Kanadě a Rusku; policejní na Slovensku, v Německu, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Finsku; justiční v Dánsku.

FAÚ tedy není jednou institucí, v niž by došlo k plnému spojení pravomocí policie a zpravodajských služeb. Kalouskův úřad definuje v souhrnu základní úkoly FAÚ jako přijímání od povinných osob a šetření oznámení o podezřelých obchodech, kontrola, zda povinné osoby plní stanovené povinnosti, zajišťování spolupráce se zahraničními institucemi a vytváření legislativy pro boj proti praní peněz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).