Hlavní navigace

Při saunování mu ukradli auto, dostal za něj 5000 Kč

24. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přijedete před hotel, zaparkujete a jdete si užívat saunování. Mezitím vám ukradnou auto, protože vám vykradli skříňku i s klíčemi. Pokud nemáte pojištění, spravedlnosti se nedovoláte.

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá občanovi za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném (nebo na místě, kam se obvykle odkládají) právě provozovatel.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá jen do výše 5000 Kč. Pouze pokud by byla škoda na těchto věcech způsobena těmi, kteří v provozu pracují, nebo by byly převzaty do zvláštní úschovy, hradí se bez omezení. Za cennost lze považovat i osobní vozidlo zaparkované u budovy, kde se služba poskytuje. Pak provozovatel za jeho ztrátu (odcizení) odpovídá, ale právě jen do výše 5000 Kč. Čtěte více: Ručí podnikatel za odložené věci v provozovně?

Místo 300 000 náhrada 6500 korun

Žalobce se domáhal zaplacení 300 900 Kč s příslušenstvím na náhradě škody, která mu vznikla ve večerních hodinách dne 28. 6. 2006 odcizením osobního vozidla značky Audi A6 2.5 TDI z parkoviště hotelu, kam přijel za účelem saunování. 

K odcizení došlo zřejmě za pomoci klíčů, které si žalobce s ostatními osobními věcmi odložil do skříňky v šatně při návštěvě sauny provozované v hotelu žalovanou a které byly ze skříňky také odcizeny. 

Místem, které bylo určeno k odkládání veškerých věcí v souvislosti s použitím sauny nebo bazénu, byly skříňky umístěné v šatnách situovaných před vstupem do prostoru bazénu a sauny. Žalobce uplatnil u žalované a její pojišťovny nárok na náhradu škody, pojišťovna vyplatila žalobci částku 6500 Kč jako odškodné za osobní věci a cennosti, hodnotu odcizeného vozidla odmítla uhradit.

Soud prvního stupně žalobu zamítl. Odvolací soud jeho rozsudek potvrdil. Nejvyšší soud ČR dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zamítl svým rozsudkem spis. zn. 25 Cdo 4170/2010, ze dne 21. 9. 2012.

Podle čeho posoudit zodpovědnost provozovatele?

Provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

V posuzovaném případě bylo vozidlo odcizeno z parkoviště hotelu, v němž žalobce navštívil saunu, kde si své osobní věci včetně klíčků od vozu odložil do šatnové skříňky. Žalobce nebyl v hotelu ubytován, ani parkoviště nemělo charakter hlídaného parkoviště, na němž by se provozovatel zavázal zaparkované dopravní prostředky střežit. Odpovědnost žalovaného provozovatele hotelu resp. sauny za škodu způsobenou odcizením vozidla je proto nutno posoudit podle ust. § 433 odst. 2 občanského zákoníku. 

Objektivní odpovědnost

Úprava objektivní odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou na odložených věcech, se týká výkonu takových činností, při nichž je jejich adresát (zákazník) za účelem využití poskytované služby nucen na určitou, většinou poměrně krátkou dobu, přerušit dohled nad svými věcmi a tzv. je odložit. 

Mezi takové služby patří nepochybně i návštěva sauny, při níž si musí uživatel v šatně odložit věci. Z věcí ve smyslu ustanovení § 433 odst. 2 občanského zákoníku nejsou vylučovány jmenovitě určité věci či jejich druhy (zákon neobsahuje ani jejich pozitivní výčet), ale je pouze stanoveno, že musí jít o věci, jejichž odkládání je v souvislosti s provozem nějaké služby zpravidla spojeno, tj. je obvyklé. 

Z povahy sauny (obdobně jako plaveckého bazénu, lázní apod.) vyplývá, že k jejímu využití je třeba odložit si oděvy a osobní věci běžně nošené (klíče, mobilní telefon, peněženku, průkazy a další) v šatně, která je nezbytnou součástí provozního zařízení. Právě to, že se uživatel sauny svlékne a přeruší dohled nad věcmi, ve kterých se do sauny dostavil, vymezuje náhled na charakter věcí obvykle odkládaných. 

V daném případě nebylo sporu o tom, že provozovatelem sauny je žalovaná, která k odkládání svršků a dalších drobných věcí určila skříňky v šatnách nacházejících se před vstupem do sauny, kam také žalobce odložil své oděvy a další osobní věci spolu s klíčky od vozidla zaparkovaného před hotelem.

Odložené klíčky nebo samotné auto?

Žalobce uplatnil nárok na náhradu škody spočívající v hodnotě vozidla, které bylo odcizeno z parkoviště před hotelem. Bez ohledu na to, zda jsou klíčky od vozu jeho součástí či příslušenstvím, i bez ohledu na to, že odcizené klíčky byly s největší pravděpodobností použity k odcizení vozidla, je z hlediska objektivní odpovědnosti provozovatele sauny třeba odlišit ztrátu klíčků od ztráty vozidla samotného. 

Vznikla-li tedy škoda ztrátou vozu z parkoviště před hotelem, odpovídá za ni provozovatel sauny bez ohledu na způsob odcizení (ať s pomocí klíčků odcizených ze skříňky či jinak), jestliže lze dovodit, že vozidlo (nikoliv klíčky) bylo věcí odloženou při využití sauny. 

Majitel auta měl pravdu, náhrada je ale ubohá

Odvolací soud vyšel ze zjištění, že hotel, v němž se nachází sauna, je situován mimo město tak, že se zpravidla nepředpokládá jiný způsob dopravy k němu než motorovým vozidlem. V této specifické situaci lze vozidlo zaparkované u hotelu považovat za věc odloženou v souvislosti s využitím sauny ve smyslu ust. § 433 odst. 2 občanského zákoníku, a to na místě k tomu určeném či alespoň obvyklém. Pak sice provozovatel sauny za ztrátu vozu odpovídá, ovšem jen do výše dané limitem plynoucím z ust. § 434 občanského zákoníku, tedy do 5000 Kč. (Byla-li by škoda na těchto věcech způsobena těmi, kteří v provozu pracují, hradí se bez omezení.)

Uvedená částka představuje limit odůvodněný požadavkem, aby přísná objektivní odpovědnost provozovatele nevedla k příliš vysokým náhradám při odložení věcí, které pro svou hodnotu vyžadují zvýšenou ochranu. 

FIN21

Auto do úschovy 

Zákon hovoří výslovně o klenotech a penězích, pojem jiná cennost je pak otevřen výkladu, který za ně považuje takové drahocenné předměty, které svou cenou výrazně přesahují hodnotu běžných věcí obvykle odkládaných. Za jinou cennost v tomto smyslu lze proto považovat i osobní motorové vozidlo vyšší ceny. 

Protože vozidlo žalobce nebylo předáno do úschovy a nebylo zjištěno, že by je odcizili pracovníci provozu, správně odvolací soud rozsah požadované náhrady za vozidlo (vedle náhrady za odcizené věci, které limitaci nepodléhají) omezil právě částkou 5000 Kč. Čtěte také: Bouřka zničila věci ubytovaným v autokempu. Provozovateli se ale platit škodu nechce

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).