Hlavní navigace

Důchody v ČR: Užijete si penze?

16. 4. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Životní úroveň evropských penzistů je poměrně vysoká. V současné době dosahuje státní penze v některých zemích více než 80 % čisté mzdy občana dosahované před odchodem do důchodu. Jak dlouho si ale penze důchodci užijí? Kde pobírají občané nejdéle penzi a kde naopak nejméně?

Samotná výše státní penze se v jednotlivých zemích značně liší, stejně jako doba, po kterou je státní penze pobírána (závisí na státem stanoveném důchodovém věku a průměrné délce života).

Evropané stárnou

Důchodová politika státu patří mezi nejsledovanější a nejdiskutovanější. Vždyť podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva z celkového počtu obyvatelstva staršího 15 let činí v mnoha členských zemí EU méně než 60 %.

Výdaje členských zemí EU na penze jejich občanů dosahují okolo 13 % k HDP. Nejvíce obyvatel starších 65 let žije v Itálii (18,4 %), v Německu (17,7 %) a v Řecku (17,4 %). Nejmladší obyvatelstvo žije v Irsku, kde je podíl občanů starších 65 let nejnižší (11,1 %), následuje Slovensko (11,5 %) a Kypr (11,7 %).

Důchodový věk v Česku

Na penzi se mnoho občanů po letech tvrdé pracovní dřiny těší, a proto Evropanům nedělá příliš velkou radost současné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.Ve většině členských zemích Evropské unie je stanoven důchodový věk 65 let pro muže i ženy. V Evropě se věková hranice pro odchod do důchodu neustále prodlužuje.

V údajích za loňský rok činil důchodový věk 67 let pro muže i ženy ve třech evropských zemích: Dánsko, Island a Norsko. V zemích východní Evropy chodí občané do důchodu dříve, prozatím… I ve východní Evropě totiž dochází ke zvyšování věkové hranice pro nárok na státní penzi. Většina zemí východní Evropy počítá s postupným prodlužováním věkové hranice pro odchod do důchodu.

Důchodový věk se v Česku v současné době zvyšuje tak, aby v roce 2012 byl potřebný věk pro odchod do důchodu 63 let pro muže. U žen závisí na počtu vychovaných dětí (63 let pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, 62 let pro ženy, které vychovaly jedno dítě, 61 let pro ženy, které vychovaly dvě děti, 60 let pro ženy, které vychovaly tři nebo čtyři). Záměr vládní reformy veřejných financí hovoří o dalším postupném zvyšování věku odchodu do důchodu až na 65 let pro všechny.

Nejvyšší státní penze v Lucembursku, nejnižší v Irsku

Nejvyšší průměrná penze je v Lucembursku, naopak nejnižší v Irsku a Velká Británii. V těchto zemích jsou celkově nízké státem poskytované důchody, současně však občané během svého produktivního života přispívají méně do systému (odvádí nižší sociální pojištění než v ostatních zemích).

V Irsku dostávají důchodci necelých 40 % průměrné mzdy před odchodem do důchodu, ve Velké Británii necelých 50 %. V obou zemích jsou pouze základní schémata, a výše státních náhrad je tak nízká.

<calculator id=„16“></cal­culator>

Francouzi pobírají penzi více než 20 let

Ve všech zemích je pro přiznání státního důchodu potřeba splnit dvě základní podmínky: důchodový věk a potřebný počet let pojištění (placení sociálního pojištění).

Nejkomplexnějším ukazatelem penzijních příslibů je ukazatel penzijního bohatství. Bere v úvahu úroveň, ve které jsou penze propláceny, věk, ve kterém mají lidé nárok na důchod, průměrnou délku života lidí a způsob, jakým jsou penze upravovány po odchodu do důchodu s ohledem na růst mezd nebo cen.

Nejvyšší penzijní bohatství má Lucembursko a dosahuje téměř 600 tisíc dolarů v době odchodu do důchodu (což odpovídá cca 18násobku průměrné mzdy), v Irsku činí penzijní bohatství pouze šestinásobek průměrné mzdy. Současně však Irové během svého produktivního života odváděli nižší daně a značnou část svých příjmů mohli vkládat do finančních produktů určených k zajištění na stáří. Z tohoto důvodu jejich celkový příjem v penzi je dostatečný (v mnoha případech vyšší než činí státní penze ve štědrých západoevropských zemích – např. v Rakousku), takže se mohou věnovat svým koníčkům a např. cestovat po světě.

Nejvíce je státní systém zatížen zvyšující se průměrnou délkou dožití a nízkým důchodovým věkem ve Francii. Muži v průměru ve Francii pobírají penzi 16,7 let a ženy 23,8 let. Dalšími zeměmi, kde občané pobírají státní penzi dlouho, jsou:

  • muži (Malta 14,9 let, Švédsko 13,4 let a Španělsko 12,2 let),
  • ženy (Itálie 22,9 let, Malta 21,0 let a Velká Británie 20,0 let).

Nejvyššího věku se dožívají Švédové a Španělky

Kvalita a dostupnost zdravotní péče rok od roku roste a tím i průměrný věk dožití Evropanů. Evropané jsou vychováváni k vlastní zodpovědnosti za své zdraví. Zdraví je nejcennější hodnota, které si musíme všichni vážit a pečovat o ni.

Nejvyššího průměrného věku u mužů se dožívají Švédové (78,4 let), Španělé (77,2 let) a Italové (76,8 let), nejnižšího průměrného věku se naopak dožívají Litevci (66,4 let), Lotyši (65,5 let) a Estonci (65,3 let).

Ve všech členských zemí Evropské unie se dožívají ženy v průměru vyššího věku (o více než šest let), nejvyššího průměrného věku se dožívají Španělky (83,8 let), Francouzsky (83,8 let) a Italky (82,9 let), nejméně se naopak v průměru dožívají Rumunky (75,1 let) a Bulharky (76,0 let).

Tip do článku - účto fakturace duben

Zatímco ve Skandinávských zemích je průměrný věk dožití připisován velice kvalitní lékařské péči a zdravému životnímu stylu „seveřanů“ (nízká spotřeba alkoholu, cigaret, zdravá strava a nejvíce hodin strávených sportem), v jižních členských zemích Evropské unie (Itálie, Španělsko, Francie) je to připisováno nepřipouštění si stresu. Španěl nebo Ital, když má siestu, tak odpočívá a netrápí se potřebou neustále pracovat, „Jižané“ se více baví, tančí a smějí a smích prodlužuje život.

Očekávaná délka života a důchodový věk v EU (údaje za rok 2006)
Země Průměrná délka života (muži) Důchodový věk pro muže Počet let pobírání penze muži Průměrná délka života (ženy) Důchodový věk pro ženy Počet let pobírání penze ženy
Belgie 75.1 65 10.1 81.1 63 18.1
Bulharsko 68.9 64 4.9 76.0 59 17.0
Česko 72.6 63* 9.6 79.0 63* 16.0
Dánsko 75.2 67 8.2 79.9 67 12.9
Estonsko 65.3 63 2.3 77.1 59.5 17.6
Finsko 75.3 65 10.3 82.3 65 17.3
Francie 76.7 60 16.7 83.8 60 23.8
Irsko 76.4 66 10.4 81.2 66 15.2
Itálie 76.8 65 11.8 82.9 60 22.9
Kypr 76.6 65 11.6 81.7 65 16.7
Litva 66.4 62.5 3.9 77.8 59.5 18.3
Lotyšsko 65.5 62 3.5 77.2 62 15.2
Lucembursko 76.0 65 11.0 82.2 65 17.2
Maďarsko 68.6 62 6.6 76.9 62 14.9
Malta 75.9 61 14.9 81.0 60 21.0
Německo 75.7 65 10.7 81.4 65 16.4
Nizozemí 76.4 65 11.4 81.1 65 16.1
Polsko 70.0 65 5.0 79.2 60 19.2
Portugalsko 74.9 65 9.9 81.4 65 16.4
Rakousko 76.4 65 11.4 82.1 65 17.1
Rumunsko 67.7 65 3.7 75.1 60 15.1
Řecko 76.6 65 11.6 81.4 65 16.4
Slovensko 70.3 62 8.3 77.8 62 15.8
Slovinsko 73.5 63 10.5 80.7 61 19.7
Španělsko 77.2 65 12.2 83.8 65 18.8
Švédsko 78.4 65 13.4 82.7 65 17.7
Velká Británie 75.9 65 10.9 80.5 60 20.5

* Důchodový věk je individuální (viz vysvětlení v textu), uvedli jsme nejvyšší hodnotu platnou od roku 2012.

Pramen:

  • Eurostat: Europe in Figures: Eurostat yearsbook 2006–2007, Publications of the European Communities, 2007 ISBN 92–79–02489–2
  • Europäische Komission: „Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen Union 2006“ 

Anketa

Jak dlouho očekáváte pobírání starobní penze?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).