Hlavní navigace

Překlenovací úvěry: Co jsou a za kolik?

17. 4. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Stavební spořitelny se snaží konkurovat bankovním hypotékám především překlenovacími úvěry ze stavebního spoření. Jak tento druh úvěru funguje? Při překlenovacím úvěru půjčujete sami sobě! Jaké jsou aktuální podmínky a úrokové sazby překlenovacích úvěrů?

Překlenovací úvěry, někdy také nazývané meziúvěry či rychlé půjčky, jsou jednou z forem financování bydlení, kterou svým klientům stavební spořitelny nabízejí. Klienti stavebních spořitelen je využívají v okamžiku, kdy ještě nesplnili všechny požadavky spořitelen pro získání klasického úvěru ze stavebního spoření. Nejčastěji se jedná o nesplnění spoření po dobu delší než dva roky, naspoření určitého podílu z cílové částky a dostatečně vysoké hodnotící číslo.

Hodnotící číslo umožňuje stanovit pořadí klientů, kteří čekají na úvěr. Je tvořeno několika kritérii – výší vložených vkladů a připsaných úroků a variantou spoření (ta může být rychlá – hodnotící číslo roste rychleji, či pomalejší). Například Českomoravská stavební spořitelna počítá hodnotící číslo takto:

Hodnotící číslo

Hodnotící číslo se vypočítává na 3 desetinná místa. Velikost hodnotícího číselného faktoru závisí na volbě varianty spoření, u rychlé varianty je nejvyšší, u dlouhodobé varianty je nejnižší (klient má nárok na úvěr až po delší době, kdy spoří menší částky). Výkonnostní faktor je podíl zůstatku na účtu a 50 % cílové částky.

Princip překlenovacích úvěrů

Klient stavební spořitelny spoří na měsíční či roční bázi na svou cílovou částku. Může se však stát, že se dostane do situace, kdy bude nutně potřebovat finanční prostředky na řešení své bytové situace. Jelikož na naspořené prostředky by neměl sáhnout, aby nepřišel o státní podporu, nabízí se mu možnost požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr ze stavebního spoření, i pokud nesplňuje výše zmíněné požadavky.

Stavební spoření se tak rozdělí do tří částí. První je fáze spořící, kdy klient spoří měsíčně či ročně cílovou částku. Druhou fází je fáze překlenovacího úvěru, kdy klient stále spoří na svou cílovou částku a současně splácí úroky překlenovacího úvěru. Jistina překlenovacího úvěru se v této fázi nesplácí. Úroky z úvěru jsou tak po celou dobu splácení překlenovacího úvěru stejné. Třetí fází je poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření, kdy klient splácí jak jistinu, tak úroky z úvěru. Úroky z úvěru se tak postupem času snižují (snižuje se jistina). Překlenovací úvěr zaniká poskytnutím řádného úvěru.

Fáze stavebního spoření

Je důležité ještě zmínit, že pokud je klientovi poskytován překlenovací úvěr v době, kdy už má nějaké prostředky naspořené, na tyto prostředky se nebere ohled.

Například klientova cílová částka bude 400 000 Kč, bude mít naspořeno 100 000 Kč a bude chtít překlenovací úvěr. Překlenovací úvěr mu nebude poskytnutý v částce 300 000 Kč, ale v částce 400 000 Kč, což je objem cílové částky. Klient tak v případě překlenovacího úvěru platí úroky i z peněz, které už naspořil. Uložené peníze se zároveň úročí.

Může nastat i situace, kdy klient má naspořenou požadovanou procentní část cílové částky, ale nesplňuje například podmínku hodnotícího čísla nebo dobu spoření. V tomto případě již klient nespoří, ale pouze splácí úroky z překlenovacího úvěru.

<calculator id=„2“></calcu­lator>

Kdo získá překlenovací úvěr

Překlenovací úvěry jsou poskytovány klientům stavebních spořitelen po splnění určitých podmínek. Na překlenovací úvěr není právní nárok. Pokud vaše stavební spořitelna usoudí, že pro ni nejste dostatečně bonitní klient, nemusí vám překlenovací úvěr přiznat.

Maximální částka, kterou lze překlenovacím úvěrem získat, nesmí přesáhnout klientem zvolenou cílovou částku. Překlenovací úvěry mají pevně daný účel, na který mohou být použity, a to financování bytových potřeb účastníka stavebního spoření, resp. osoby blízké účastníkovi (příbuzní v přímé řadě). Povinností klienta je prokázat, jak byly finanční prostředky použity, a stavební spořitelna má právo tuto skutečnost kontrolovat.

Pokud spořitelna zjistí, že finanční prostředky nebyly použity pouze v souvislosti s bytovou situací klienta, má nárok požadovat vrácení celého objemu poskytnutých finančních prostředků nebo jeho části.

K čemu lze tedy překlenovací úvěr použít? Jsou to následující možnosti:

  • rekonstrukce nemovitosti
  • pořízení nemovitosti
  • koupě stavebního pozemku
  • výstavba nemovitosti
  • převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, včetně práva nájmu k družstevnímu bytu
  • přestavba nebytového prostoru na byt
  • změna, modernizace, údržba, popř. rekonstrukce nemovitosti
  • splácení jiných úvěrů na bydlení
  • vypořádání dědictví v souvislosti s bydlením
  • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s bydlením

Stavební spořitelny většinou požadují naspoření určitého procenta cílové částky k tomu, aby překlenovací úvěr poskytly. V současné době se toto procento pohybuje od 0 % do přibližně 40 %. V případě naspoření 0 % cílové částky je úvěr nevýhodnější oproti situaci, kdy už klient nějaké peníze naspořené má. Většinou jsou k takovému úvěru stanovovány vyšší úrokové sazby a stavební spořitelny navíc požadují ručení, v drtivé většině se jedná o zástavu nemovitosti ve prospěch stavební spořitelny.

Doba splatnosti překlenovacích úvěrů se pohybuje od 6 měsíců cca 30 let. Záleží na velikosti měsíčních splátek a na výši částky, kterou si klient vypůjčil.

Hypotéka, nebo překlenovací úvěr? – ptejte se Pavla Kühna, zástupce ředitele úseku pro hypoteční bankovnictví České spořitelny.

Překlenovací úvěr může být na žádost klienta vyplácen buď jednorázově, nebo postupně. Vše záleží na dohodě stavební spořitelny s klientem. Jednorázové poskytnutí se používá například v případech, že je nutné ihned zaplatit např. kupní cenu nemovitosti či nějakou jinou jednorázovou částku. Postupné vyplácení úvěru probíhá na základě předložených faktur jednotlivých dodavatelů. Klient se může se stavební spořitelnou domluvit také na zálohovém vyplacení na svůj účet. V tomto případě bývá jako záloha stanovena procentní část cílové částky a před dalším čerpáním zálohy musí klient doložit účelové vynaložení finančních prostředků.

dan_z_prijmu

Klient, který má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, může požádat o poskytnutí překlenovacího úvěru většinou jen jednou.

Úrokové míry těchto úvěrů se v převážné většině mění v závislosti na době splácení, výši akontace a míře zajištění. Nejnižší sazby se pohybují okolo 3 %, nejvyšší kolem 6,5 %. Klient také zaplatí 1 % z cílové částky za založení úvěru (maximální částka je většinou 10 000 Kč) a platí roční poplatky za vedení účtu, které se vesměs pohybují okolo tří set korun. Další poplatky jsou rozdílné u jednotlivých stavebních spořitelen.

Anketa

Uvažujete o čerpání překlenovacího úvěru?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).