Hlavní navigace

DPFO - za chyby se platí!

26. 3. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně vyprší už o středeční půlnoci. Nestihnout jej nebo mít v daňovém přiznání chyby se může prodražit. Jaké sankce vám finanční úřad může uložit? A jak se jim nejsnáze vyhnout?

Jedna moudrost praví, že chybovat je lidské. Uděláte-li podstatnou chybu v daňovém přiznání a placení daní nebo nestihnete-li stanovený termín, vzpomeňte si však spíše na jiné rčení – že za chyby se platí. Už tak dost nepříjemná povinnost se pro vás může stát ještě nepříjemnější, dorazí-li na vaši adresu z finančního úřadu platební výměr doplněný o zvýšení daně, penále či pokutu.

Když je něco špatně

Zjistíte-li, že jste se při vyplňování daňového přiznání spletli nebo třeba něco opomněli vyplnit, můžete do konce lhůty stanovené pro podání daňového přiznání podat opravné daňové přiznání. Finanční úřad v tomto případě použije pro vyměření daně opravné daňové přiznání a k předchozím daňovým přiznáním přihlížet nebude. Oprava chyby vás tak bude stát pouze čas věnovaný vyplnění dalšího tiskopisu a jeho doručení finančnímu úřadu.

Zjistíte-li chybu v již podaném daňovém přiznání po uplynutí lhůty pro jeho podání, měli byste podat dodatečné daňové přiznání a případně doplatit daň. Z daně, doměřené podle dodatečného daňového přiznání, budete sice muset zaplatit penále, avšak čtyřikrát nižší (tj. 0,05 %), než kdyby na chybu přišel finanční úřad. Příliš otálet se zde většinou nevyplatí, protože zahájí-li u vás finanční úřad kontrolu, je už na podání dodatečného daňového přiznání pozdě.

Opozdilci si připlatí

Nechávat podání daňového přiznání na poslední chvíli se nemusí vyplatit. Nestihnete-li podat daňové přiznání ve stanovené lhůtě, finanční úřad může zvýšit daň až o deset procent. Zejména v případě vyšší daňové povinnosti tak lze přijít o docela dost peněz. Přitom lze očekávat, že letos budou, ostatně stejně jako každý rok, před podatelnami finančních úřadů mnohahodinové fronty a ne všem se podaří získat potřebné razítko do konce jejich pracovní doby. O mnoho lépe asi nedopadnou ani ti, kteří budou chtít daňové přiznání poslat na poslední chvíli poštou. Lítý boj o razítko na podacím lístku patrně vypukne na hlavní pražské poště krátce před středeční půlnocí.

„Mrtvý brouk“ za dva milióny

Jestliže daňové přiznání nepodáte vůbec, přestože jste povinni tak učinit, finanční úřad vás k jeho podání zpravidla vyzve. Pokud byste na výzvu nereagovali, může správce daně zjistit základ daně a stanovit daň sám podle pomůcek, které má k dispozici, anebo které si sám opatří. Stejně bude postupovat, pokud jsou ve vašem daňovém přiznání uvedeny zjevně nesprávné nebo neúplné údaje a vy nedostatky ani na výzvu neodstraníte. Je nasnadě, že nechat si takto vyměřit daň pro vás zrovna moc výhodné nebude. Navíc můžete dostat až dvoumiliónovou pokutu. Finanční úřad se vyplatí příliš nedráždit a nelaškovat, protože berní úředníci zavalení haldou daňových přiznání většinou ztrácí i zbytky smyslu pro humor.

Podat daňové přiznání a zaplatit daň

Podat včas daňové přiznání nestačí. Ve stejném termínu je třeba i zaplatit daň. Na placení daně v hotovosti v pokladně finančního úřadu na poslední chvíli rovnou zapomeňte. Pokud se neradi mačkáte a alespoň trochu se ceníte svého času, o posílání peněz složenkou na poště asi také příliš uvažovat nebudete. Nejrozumnějším řešením tedy bude daň zaplatit bezhotovostně převodním příkazem z vašeho bankovního účtu. Platební příkaz je ovšem třeba také podat včas, protože za den platby se považuje datum, kdy banka odepsala peníze z vašeho účtu. Pozdě zaplacená daň se zvýší o penále ve výši 0,1 % z nedoplatku daně za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Dvakrát měř, jednou řež

S podáním daňového přiznání a platbou daně se vyplatí neotálet, ale na druhou stranu ten, kdo spěchá, často udělá chybu. Poslat peníze sice včas, ale na špatné číslo účtu vyjde nastejno, jako neposlat je vůbec. Pamatujte na to, až budete ve středu ráno třesoucí se rukou vyplňovat převodní příkaz, abyste ho stihli podat.

skoleni9_11

Poslední možnost pro ty, kdo nestíhají

Možností, jak oddálit termín pro podání daňového přiznání a placení daně, je využít služeb daňového poradce. V tomto případě musíte stihnout tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Získáte tak čas do konce června a za správnost vašeho daňového přiznání ponese odpovědnost daňový poradce. Na druhou stranu vás to bude stát minimálně pár tisícikorun.

Nastanou-li u vás skutečně závažné důvody, bránící vám ve včasném podání daňového přiznání, můžete svého správce daně požádat, aby vám v souladu s § 40 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků prodloužil lhůtu pro podání přiznání. Můžete, ale také nemusíte takto získat odklad až o tři měsíce. Zřejmé snad je, že za závažný důvod určitě nebude pokládáno jen to, že prostě nestíháte.

Anketa

Stihnete vyplnit daňové přiznání včas?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).