Hlavní navigace

Dotace na výměnu starého kotle poběží ještě rok, rodiny s nižšími příjmy dostanou víc

30. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dotace na výměnu starých neekologických kotlů budou pokračovat do září 2022, kdy už v nich nebude možné topit. Nově se jejich výše bude počítat podle příjmů domácnosti.

Jaké kotle skončí

Od 1. září 2022 už nepůjde topit ve starých kotlích na uhlí a dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Prodej těchto kotlů, které nejvíc zatěžují životní prostředí, skončil už v roce 2014 a od příštího roku je podle zákona na ochranu ovzduší nebude možné ani provozovat.

Jak se vyhnout sankcím

Stát prostřednictvím ministerstva životního prostředí od roku 2015 poskytuje na výměnu starých kotlů dotace. Ty měly letos skončit, nakonec však budou pokračovat až do samotného zákazu v roce 2022.

O dotaci tak bude možné požádat nejpozději do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz, o kterém bylo rozhodnuto v roce 2012. Pokud do stanovené lhůty nestačíte starý kotel vyměnit, ale požádáte o dotaci a doložíte to úřadům, nebudete podle MŽP v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci, která může být až 50 tisíc Kč, a dostanete další rok na výměnu kotle bez finančního postihu.

Dotace nově podle příjmů

Nově budou dotace vypláceny podle příjmů domácností.

Nízkopříjmové domácnosti mohou získat dotaci ve výši až 95 % uznatelných nákladů a bude možné o ně žádat jako dosud na krajských úřadech.

Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o dotaci na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, a to s dotací až 50 % uznatelných nákladů. Nově bude možné čerpat finanční prostředky i na výměnu starých kotlů v bytových jednotkách bytových domů a v trvale obývaných rekreačních objektech. Příjem žádostí do NZÚ začne letos v říjnu.

V programu NZÚ nově funguje systém takzvaných bonusů, na které dosáhnete kombinací více ekologických opatření. V případě rodinného domu získáte za každou kombinaci navíc 10 tisíc Kč, v případě bytového domu 20 tisíc Kč. Bonusy se mohou sčítat. To znamená, že pokud vyměníte kotel a k tomu dům zateplíte, získáte za tuto kombinaci bonus 10 tisíc Kč.

S jakým příjmem dosáhnete na vyšší dotaci?

MŽP nadefinovalo domácnosti s nižšími příjmy podle modelu Agentury pro sociální začleňování, který vychází z dosavadní praxe s různými typy sociální podpory. Na dotaci s až 95% podporou dosáhne (při splnění dalších podmínek) domácnost, kde jeden její člen vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého.

Výdělky dětí se považují vždy za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 Kč. To znamená, že na 95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého. 

Až 380 tisíc domácností bydlících ve vlastním domě s kotlem na tuhá paliva nedosahuje na celkový příjem ve výši 170 900 Kč na osobu ročně. Z nich je to pak 100 tisíc, které si nemohou dovolit mimořádný výdaj už 11 tisíc Kč, to znamená, že těch, kdo si nemohou dovolit koupit nový kotel, bude řádově více, uvedl náměstek pro evropské fondy MŽP Jan Kříž.

Domácnosti, v níž žijí jen důchodci pobírající starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, mají na 95% dotaci automaticky nárok (při splnění dalších podmínek stanovených programem). Kraje by měly nejpozději na začátku příštího roku začít s výzvami pro občany k podání žádostí.

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
Podporované zdroje tepla Maximální výše dotace v Kč
Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  130 000
 Tepelné čerpadlo 130 000

Z Nové zelené úsporám můžete žádat o dotaci na výměnu:

skoleni_13_10

  • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy         
  • lokálních topidel      
  • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická tepelná čerpadla)        
  • bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními – výše bonusu podle počtu a typu opatření        
  • financování jen zpětně – vyplacení dotace až po výměně zdroje
Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
Typ zdroje tepla Max. dotace rodinný dům (Kč) Max. dotace bytový dům (Kč / b.j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 80 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

Jak v případě kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy, tak v případě dotací z NZÚ platí, že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Ruší se také bonus 7500 Kč v oblastech se zvýšeným znečištěním ovzduší, ale zůstává dlouhodobý 10% bonus z celkové výše dotace v programu Nová zelená úsporám pro domácnosti z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Na výměnu kotlů půjde nejméně 14 miliard

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard Kč, z toho 5,5 miliardy Kč se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy Kč bude možné využít přes program Nová zelená úsporám. Podle odhadů MŽP by to mělo stačit na výměnu dalších minimálně 150 tisíc starých kotlů.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).