Hlavní navigace

Dobře placená práce vyžaduje kvalitní vzdělání

24. 10. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Investovat do vzdělání se vyplácí. A nemusí jít jen o to, kdo má více titulů nebo vystudovaných škol. Studovat lze souvisle a v nabídce je mnoho literatury i kurzů, které zvýši šanci na trhu práce. Má to minimálně jednu výhodu: to co víte, vám nikdo nevezme.

V Česku rostou v soukromém sektoru náklady práce rychleji než ve většině evropských zemí. Přesto je Česko stále atraktivní pro zahraniční investory. Také kvůli nižším mzdovým nákladům. Vždyť cena práce je pro zaměstnavatele v Česku čtyřikrát nižší než ve Skandinávii.

Atraktivní Česko

Stabilní finanční situace, výhodná poloha ve střední Evropě, kvalifikovaná a přesto ještě poměrně levná pracovní síla. To jsou hlavní důvody, proč patří Česko již několik let po sobě mezi 20 nejatraktiv­nějších trhů pro zahraniční investice a zakládání poboček světových firem. Je však otázkou, jak dlouho se to ještě zahraničním investorům vyplatí.

Lákavé daňové výhody

Mnoho renomovaných světových firem ze západní Evropy zakládá či rozšiřuje své pobočky v atraktivních lokalitách Asie, východní Evropy či jižní Ameriky. Samozřejmě nejatraktivnější jsou trhy v Číně a Indii. Jsou to totiž obrovské trhy s netušenými možnostmi a zvýhodněnými daňovými podmínkami pro zahraniční společnosti.

Východní Evropa je ve srovnání s asijskými zeměmi již poměrně drahá. Avšak stále lákavá. Především díky fungujícímu podnikatelskému prostředí, legislativě harmonizované s Evropskou unií a schopným zaměstnancům. Začínají se sem stěhovat i technologicky náročnější výroby s inovačními prvky. A investice do vzdělání jsou pro každou ekonomiku pozitivní.

Skandinávie: draze, ale kvalitně

Nejvyšší mzdové náklady mají zaměstnavatelé v severských zemích. Ve Švédsku a Norsku je to 32,50 euro. Nejnižší zase v Polsku a Maďarsku.

Vyšší cena práce v severských zemích se projevuje koncentrací investic do high-tech oborů, IT, elektroniky či biotechnologií. Vysoce kvalifikovaní pracovníci, kultivované podnikatelské prostředí, fungující právní a kontrolní režim, průhledná a rychlá státní správa, minimální korupce. To jsou aktiva, kterými se mohou pochlubit tyto vyspělé země Skandinávie a důvody pro příliv zahraničního kapitálu. A to i přes vysoké zdanění a vysoké mzdové nároky pracovníků.

Cena práce v Evropě v soukromém sektoru
Země Cena hodiny práce v euro
Belgie 31,5
Česko 7,4
Dánsko 32,5
Finsko 27,2
Francie 30,3
Itálie 22,6
Lucembursko 31,8
Maďarsko 6,2
Německo 26,7
Nizozemí 27,4
Polsko 6
Portugalsko 10,8
Rakousko 26,7
Řecko 15,8
Španělsko 15,8
Švédsko 32,5
Velká Británie 25,4

Pramen: Böckler Institut, Böcklerimpuls Nr. 13/2007

Česko: špička v růstu mezd

Průměrná hrubá mzda za druhé čtvrtletí letošního roku činila 21 462 Kč měsíčně. To je o 7,4 % více než loni ve stejnou dobu. Zaměstnavatele tak pracovník s průměrnou mzdou stojí 28 975 Kč. Na svém bankovním účtu pak svobodný a bezdětný zaměstnanec s průměrnou mzdou najde 16  478 Kč. Roli zde hraje daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.

Nejvyšší průměrná mzda v Česku je samozřejmě v Praze (26 429 Kč), následuje Středočeský (21 924 Kč) a Moravskoslezský kraj (19 936 Kč). Naopak nejnižší průměrná mzda je v Karlovarském kraji (17 912 Kč), Pardubickém (18 329 Kč) a Olomouckém kraji (18 338 Kč).

Česko patří spolu s pobaltskými zeměmi mezi absolutní špičku v růstu mezd. Důvodem je především výkonná domácí ekonomika. Šanci na dobré zaměstnání zvyšuje v dnešním, na výkon orientovaném světě vysoká kvalifikace. Schopní mají šanci rychle reagovat na měnící se požadavky trhu práce.

Zdroje nových pracovních míst

Změny životního stylu, věkové skladby obyvatel, rodiny nebo nové aspirace starších lidí a seniorů přinášejí nové potřeby občanů. Mnohé tyto potřeby ještě čekají na své plné uspokojení, což bude generovat nová pracovní místa.

Další pracovní místa budou vznikat z nezbytnosti napravit škody způsobené na životním prostředí či z potřeby obnovy městských oblastí. V budoucnosti budou žádaná zaměstnání zabezpečující například domácí práce pro seniory a pečovatelskou službu, opatrování dětí v předškolním věku, pomoc mladým lidem, udržování přírodních oblastí a veřejných prostranství (odvoz odpadků, čištění ulic a chodníků, …), rozvoj místní dopravy, která bude pohodlnější a přístupnější pro seniory a hendicapované lidi.

FIN21

Je nutné do sebe investovat

Do budoucna se očekává také ještě častější změna zaměstnání. Zaměstnavatelé budou vyžadovat buď velice úzkou odbornou specializaci, nebo naopak velmi široký záběr.

Nejvyšších příjmů dosahují ti, kteří do sebe investují jako do lidského kapitálu a neustále si rozšiřují a zvyšují své know-how. Celoživotní vzdělávání je dnes naprostou nutností.

Anketa

Investujete do svého vzdělání?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).