Hlavní navigace

Do kdy se počítají úroky z prodlení, když dluh platíte exekutorovi?

19. 11. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
Přestanete dlužit poté, co zaplatíte exekutorovi, nebo až ve chvíli, kdy exekutor peníze předá věřiteli? Ale co když exekutor poslání peněz zdržuje?

V dnešním článku se budeme zabývat otázkou, zda končí prodlení s úhradou dluhu už jeho zaplacením exekutorovi nebo až připsáním na účet věřitele. Co když exekutor přeposlání peněz zdržuje? Musíte stále platit úroky z prodlení?

Otázkou, kdy je splněn dluh při úhradě dluhu k rukám exekutora v rámci exekuce, tedy do kdy trvá prodlení dlužníka se zaplacením dluhu, který je uhrazen až v rámci exekuce jeho vymožením ze strany exekutora, se zabýval Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku (spis. zn. 32 Cdo 3594/2007, ze dne 18. 2. 2009).

Nejvyšší soud rozhodl takto:

  1. Zaplacením dluhu na účet exekutora závazek vůči věřiteli zaniká a případné prodlení exekutora s předáním vymožené částky oprávněnému je pak věcí vnitřního vztahu mezi nimi (tj. mezi exekutorem a oprávněným), nemůže však jít jakkoliv k tíži povinného, který dluh splnil.
  2. Věřitel nemá právo na úroky z prodlení ze zaplacené částky od okamžiku, kdy dlužník dluh zaplatil v rámci exekučního řízení do rukou soudního exekutora.

Žalovaná dlužnice si k Nejvyššímu soudu ČR podala dovolání, když byla přesvědčena, že odvolací soud uvedenou otázku nesprávně posoudil, jestliže dospěl k závěru, že prodlení žalované s úhradou jistiny dluhu vůči žalobci (věřiteli) skončilo až okamžikem, kdy exekutor vyplatil vymožené plnění žalobci. 

Dovolatelka si obhájila názor, že je-li dluh vymožen cestou exekuce, dochází k zániku prodlení dlužníka již okamžikem, kdy exekutor plnění pro věřitele vymůže. 

To koresponduje i s právní úpravou obsaženou v exekučním řádu, podle níž pověření exekutora k provedení exekuce zaniká již vymožením pohledávky exekutorem, a nikoli až vyplacením vymožené pohledávky ze strany exekutora oprávněnému. 

Jiný výklad nemůže podle dovolatelky obstát, neboť doba „prodlení“ mezi okamžikem vymožení částky exekutorem a její skutečnou výplatou oprávněnému nemůže jít k tíži dlužníka (povinného), protože dlužník (povinný) nemá žádný nástroj k tomu, aby toto „prodlení“ ovlivnil. Plněním exekutorovi, kterého lze podle dovolatelky považovat za „místo plnění“, vymáhaný dluh a tím i prodlení dlužníka s úhradou dluhu zaniká.

Čtěte také: Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1.1. 2014

Naproti tomu žalující věřitel ve svém vyjádření k dovolání žalované přitakal odvolacímu soudu a souhlasil s ním, že i v případě zaplacení dluhu v rámci exekučního řízení zaniká závazek dlužníka vůči věřiteli až připsáním příslušné částky na účet věřitele vedený u banky nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti.

Anketa

Dlužil vám někdy někdo?

Od kdy už se úroky z prodlení nepočítají?

Nejvyšší soud ČR, který předchozí rozhodnutí zrušil, odkázal na právní závěry formulované již Krajským soudem v Hradci Králové (v rozsudku ze dne 17. 1. 2006, spis. zn. 26 Co 504/2005). Tento soud, který v rámci odvolacího řízení přezkoumával správnost rozsudku soudu prvního stupně v jiné obdobné věci, dovodil, že věřitel nemá právo na úroky z prodlení ze zaplacené částky od okamžiku, kdy dlužník dluh zaplatil v rámci exekučního řízení do rukou soudního exekutora. 

K tomuto posouzení dospěl na základě úvahy, že platba exekutorovi provedená v rámci nařízené exekuce je plněním vymáhané pohledávky, neboť exekutor přijímá plnění jako osoba oprávněná plnění jménem věřitele přijmout. 

skoleni_4_3

To má tedy ten důsledek, že zaplacením dluhu dlužníkem na účet exekutora dluh dlužníka vůči věřiteli zaniká a že případné prodlení exekutora s předáním vymožené částky oprávněnému je pak věcí vnitřního vztahu mezi nimi (tj. mezi exekutorem a oprávněným), nemůže však jít jakkoliv k tíži povinného, který dluh splnil.

Přečtěte si také: Jaký je rozdíl mezi smluvenými úroky a úroky z prodlení?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).