Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2021. Čas máte až do 1. dubna

5. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat bez sankcí až do 1. dubna. Kvůli pandemii koronaviru je až do tohoto data prominuta pokuta za opožděné podání. Standardní termín byl 1. února.

Kdo podává daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Daňové přiznání k této dani musíte podat v případě, že jste loni nabyli do vlastnictví nemovitost (koupí, darováním nebo dědictvím). Daňové přiznání musíte podat také v případě, že jste na svých nemovitostech prováděli zásadnější rekonstrukce, přístavby, přestavby či měnili výměru či charakter nemovitosti.

Pokud jste nabyli více nemovitostí, pak je všechny uvedete do jednoho daňového přiznání, pokud jsou tedy všechny v jednom kraji.

Jak na daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti, a stačí ho tedy vyplnit a odeslat pouze jednou. Finanční úřad vás pak už jen každoročně vyzve k zaplacení příslušné částky a nové přiznání je třeba podat pouze v případě, že u vaší nemovitosti dojde k nějakým podstatným změnám.

Datum, do kdy musíte daňové přiznání podat příslušnému správci daně, byl letos posunut pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna. Do tohoto data je možné daňové přiznání podat bez rizika sankcí, tedy aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.

Termíny pro daň z nemovitých věcí v roce 2021
Standardní termín 1. 2. 2021
Prodloužený termín vlivem pandemie 1. 4. 2021
Možnost platby bez úroku z prodlení do 31. 5. 2021

Kde podat daňové přiznání?

Přiznání je nutné podat místně příslušnému správci daně, kterým je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se stavba, jednotka či pozemek nachází. Jestliže přiznáváte nemovitosti v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, musíte daňové přiznání podat samostatně u každého z nich.

Kdo nepodává daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí už znovu nepodáváte, pokud jste jej podali na některé z předchozích zdaňovacích období a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (zpravidla nabytí či pozbytí nemovitosti).

Daňové přiznání se tak například nepodává v případě změn sazeb, koeficientů či místní příslušnosti. Jinými slovy, pokud se u vás nic zásadního nezměnilo, přiznání znovu nepodáváte.

Kdo platí daň z nemovitých věcí?

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou veškeré zdanitelné stavby a jednotky, jež se nachází na území České republiky, a všechny pozemky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Skládá se tedy ze dvou dílčích daní, které se stanovují samostatně:

  • daň z pozemků,
  • daň ze staveb a jednotek.

V případě daně z pozemků je poplatníkem vlastník pozemku, u pronajatých či propachtovaných nemovitých věcí pak nájemce či pachtýř, který splňuje dané podmínky. Pokud jde o daň ze staveb a jednotek, zde se za poplatníka považují vlastníci zdanitelných nemovitostí, ale v některých případech také nájemci či pachtýři.

Do výpočtu daně z nemovitostí vstupují mimo jiné i koeficienty, které mohou být ze strany měst a obcí změněny. Vyšší daň kvůli nim letos zaplatí obyvatelé Strakonic nebo Slavkova u Brna, jak už jsme psali v tomto článku.

Kdy se daň platí?

V případě, že roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Pokud jde o vyšší daň z nemovitých věcí, platba může proběhnout ve dvou stejných splátkách, které musíte uhradit nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Výjimku mají pouze lidé, kteří se starají o zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti sice také mohou platit daň ve dvou splátkách, ale termíny pro jejich uhrazení se mění na 31. srpna a 30. listopadu.

Jak daň zaplatit?

Finanční správa bude jako tradičně rozesílat složenky poštou. Majitelé datových schránek dostanou místo složenky podklady k platbě do nich. Do loňska platila povinnost podat daňové přiznání elektronicky v případě, že jste měli zřízenou datovou schránku. To už nyní neplatí pro ty, kdo ji mají zřízenou dobrovolně. Pokud do této skupiny patříte, můžete si nyní zvolit i jiné formy podání.

Zároveň s tím se snižuje také pokuta za nedodržení elektronické formy podání. Nově bude ve výši 1000 Kč místo současných 2000 Kč.

skoleni_4_3

Podklady pro platbu daně je možné dostávat také prostřednictvím SIPO. K tomu však bylo nutné se přihlásit nejpozději do 31. ledna. Do 15. března však ještě můžete podat na finanční úřad žádost v případě, že chcete podklady pro platbu dostávat e-mailem.

Daň z nemovitých věcí není daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se může snadno zaměnit s daní z nabytí nemovitých věcí. Ta byla součástí české daňové soustavy a mohli jste ji znát také jako daň z nabytí nemovitostí, daň z nabytí pozemku nebo daň z koupě nemovitostí. Tato daň byla k 26. září 2020 zrušena. Dopady této změny jsme popsali například v tomto článku.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).