Hlavní navigace

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí znamená úspory stovky tisíc. Projděte si hlavní změny

15. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zrušení této daně bylo odůvodněno potřebou rozhýbání realitního trhu a z dlouhodobého hlediska také zlepšení dostupnosti vlastního bydlení, které se v uplynulých letech stalo s ohledem na raketově rostoucí ceny nemovitostí pro řadu lidí téměř nedosažitelnou metou.

V pátek 18. září 2020 prezident republiky podepsal zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která se doposud řídila úpravou obsaženou v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle kterého doposud měl při každém převodu nemovitosti povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí kupující, a to do tří měsíců od uskutečnění převodu.

Proč je daň zrušená?

Daň z nabytí nemovitých věcí doposud činila 4 % z tzv. nabývací hodnoty nemovitosti, kterou byla buď sjednaná kupní cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena, v závislosti na její výši, přičemž tuto daň mel povinnost platit kupující, pokud nesplnil podmínky k osvobození od daně.

Zákonem, kterým se ruší zákonné opatření Senátu a který v tuto chvíli má již svou konečnou podobu a prošel celým legislativním procesem, jenž byl zakončen podpisem zákona prezidentem republiky, došlo k úplnému zrušení povinnosti tuto daň platit.

Odlehčí se tím zejména kupujícím, pro které byla úhrada daně z nabytí nemovitých věcí výrazně finančně zatěžující, vezmeme-li v úvahu, že od roku 2005 se ceny nemovitostí přinejmenším zdvojnásobily, a významně tak zatížily peněženky kupujících, načež povinnost k platbě daně z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z už tak dost vysokých cen na realitním trhu situaci ještě zhoršovala.

Jelikož se v posledních letech státu stále nedaří ceny nemovitostí „zkrotit“ a dostat je na přijatelnější úroveň tak, aby si nové bydlení mohly dovolit například i rodiny s dětmi s průměrnými příjmy, které mají často potřebu nového a většího bydlení, ale stává se pro ně stále nedostupnějším. Mimo jiné i z důvodu nedostatečné schopnosti státu podpořit a zrychlit výstavbu nových bytových projektů, která se v posledních letech „zasekla“, jakož i vhodnou legislativou, pobídkami nebo i třeba vlastní developerskou činností.

Příchod pandemie viru COVID-19 tak byl zjevně poslední kapkou k definitivnímu odhodlání se k tomuto kroku a ke zrušení daně z nabytí nemovitosti, jež už dlouhá léta představovala další finanční překážku už na beztak dlouhé a nákladné cestě za vlastním bydlením.

Zpětná účinnost zákona a prodloužení časového testu

Zrušení daně z nabytí nemovitosti pro kupující bezesporu představuje významnou úsporu v řádu desítek až stovek tisíc korun. Nadto zrušení daně bude platit pro všechny, kteří nemovitost nabyli do svého osobního vlastnictví už od prosince roku 2019. Podle schváleného zákona totiž platí, že pokud daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí vznikla přede dnem účinnosti zákona a současně lhůta pro podání daňového přiznání k dani uplynula dne 31. března 2020 nebo později, povinnost k zaplacení daně z nabytí nemovitosti zanikne.

Zánik daňové povinnosti se proto nevztahuje jen na budoucí převody, nýbrž i na převody nemovitostí, u kterých byl vklad do katastru nemovitostí povolen a proveden od prosince roku 2019. Fakticky má tedy schválený zákon zpětné účinky.

Již zaplacená daň se v uvedených případech nicméně stane daňovým přeplatkem, o jehož vrácení budete muset aktivně požádat – schválený zákon tedy nepočítá s automatickým vracením již zaplacené daně v případech, kdy nárok na vrácení daně vznikne.

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti došlo i ke změně zákona o dani z příjmu, u které dochází k prodloužení lhůty tzv. „časového testu“ k osvobození od daně z příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí, které nebyly pořízeny za účelem zajištění vlastního bydlení, a to z pěti na 10 let. Předmětná změna se nicméně dotkne pouze nemovitostí, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení. U nemovitostí určených k vlastnímu bydlení tak časový test zůstává ve stále stejné délce 2 let.

Prodloužení časového testu u nemovitých věcí, které nebyly pořízeny za účelem zajištění vlastního bydlení, se nicméně dotkne až nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021. Pokud se tedy chcete předmětnému prodloužení lhůty u časového testu vyhnout za předpokladu, že se na vás uvedená změna vztahuje, je třeba si s pořízením nemovitosti pospíšit a uskutečnit jej ještě do konce tohoto roku.

Závěr

Zrušení daně z nabytí nemovitosti je pro nabyvatele nemovitostí bezesporu dobrou zprávou, jelikož při nákupu nemovitosti budou s ohledem na současné ceny nemovitostí schopni na dani jednorázově ušetřit částku v řádu až stovek tisíc korun.

Bez ohledu na to, že za současné situace na trhu s nemovitostmi se rozhodně jedná o vhodnou úsporu pro nabyvatele, je však stále nasnadě položit si otázku, zda podobné kroky opravdu jsou tou správnou cestou k nalezení reálného řešení problému nedostupného bydlení a zda nejde jen o dočasné uklidnění veřejnosti, které však problém vysokých cen nemovitostí dlouhodobě nevyřeší.

Autor článku

Jiří Matzner zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).