Hlavní navigace

Další pomoc pro OSVČ: kompenzační bonus a ošetřovné. Projděte si pravidla

19. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Podnikatelé dostanou pomoc od státu. Vláda odsouhlasila ošetřovné pro OSVČ i kompenzační bonus pro podnikatele, kteří museli kvůli mimořádným opatřením omezit nebo zastavit svou činnost. Podle jakých pravidel se budou dávky vyplácet?

Vláda ještě před víkendem na svém jednání odsouhlasila ošetřovné pro OSVČ, které musí zůstat doma s dětmi kvůli karanténě nebo uzavření škol. Podpořila i návrh na znovuzavedení kompenzačního bonusu pro podnikatele, který ale bude mít jiná pravidla než na jaře.

Ošetřovné: 400 Kč za den

Ošetřovné se bude vyplácet z programu podpory Ošetřovné II pro OSVČ Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Dosáhnete na něj, pokud jste přišli o výdělek kvůli tomu, že:

 • musíte z důvodu uzavření škol či jiného zařízení nebo kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 10 let,
 • pečujete o osobu, jež je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotním stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a kvůli mimořádným opatřením nemůže využívat nějakou formu sociálních služeb,
 • pečujete o nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

Podpora je určená pro OSVČ, které kvůli výše zmíněným důvodům nemohou vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Splníte-li podmínky pro získání podpory, budete čerpat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den.(alespoň podle toho, co zmiňuje web MPO).

O ošetřovné budete žádat přes online formulář, který MPO zpřístupní na svém webu. K žádosti nebude nutné připojovat žádné přílohy, postačí jen vaše čestné prohlášení. Apelujeme na všechny podnikatele, aby své žádosti posílali pouze elektronicky, dostanou tak mnohem dříve své peníze, uvedl k procesu žádání o podporu ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Nárok na ošetřovné nemají OSVČ, které:

 • pobírají invalidní nebo starobní důchod,
 • mají jiné zaměstnání,
 • pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Program Ošetřovné II pro OSVČ bude vyhlašován prostřednictvím výzev. V první etapě na něj MPO vyčlenilo 200 mil. Kč. Nyní (poznámku vkládáme 23. října) ještě není možné žádat. Podle webu MPO bude výzva zveřejněna začátkem listopadu a na základě té bude možné požádat o ošetřovné pro OSVČ zpětně

Další formy podpory pro podnikatele sleduje náš sesterský server Podnikatel.cz. Najdete je vyjmenované v článku Které podpory a úlevy pro podnikatele lze ještě využít a které už jsou passé?

Kompenzační bonus už jen pro někoho

Kompenzační bonus bude mít tentokrát přísnější pravidla pro vznik nároku. Podle vládního návrhu zákona je podpora určena pro:

 • OSVČ,
 • společníky vybraných s. r. o.,
 • osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ),

s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky.

Nově tedy bude podmínkou čerpání převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí.

Ministerstvo financí navrhuje příspěvek ve výši 500 Kč za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí.

Žádosti o kompenzační bonus se budou podávat na místně příslušný finanční úřad:

 • osobně,
 • datovou schránkou,
 • e-mailem.

Příspěvek bude možné čerpat jen za tzv. bonusové období vymezené nouzovým stavem, které zatím trvá od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností prodloužení. Žádost o příspěvek bude možné podat nejpozději dva měsíce po skončení bonusového období.

V souvislosti s nárokem na tuto podporu tentokrát nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale jen tzv. dominantní zdroj obživy za období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi:

 • provozování restauračních zařízení a barů;
 • provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení;
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;
 • provozování cirkusů a varieté;
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí;
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;
 • pořádání veletrhů;
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení;
 • provozování zoologických zahrad;
 • provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Kromě těchto oblastí podnikání budou moci o bonus požádat i podnikatelé (OSVČ a společníci s. r. o.), kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tedy například v případě, že podnikatelé ze „zavřených“ oborů odebírají většinu jejich služeb. Omezení této dodavatelské činnosti musí být nejméně o 80 % za období od června do září 2020. Zároveň musí platit, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

Jedná se o dodavatele v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Typicky třeba trenér v posilovně nebo šatnář v nočním klubu, vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová s tím, že ve stejné výši budou kompenzováni také pracovníci na DPP či DPČ, kteří ztratili tento příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu.

V současnosti (pozn. vkládáme k 23. říjnu)  je zákon o kompenzačním bonusu v legislativním procesu a zatím proto není možné o něj požádat, jak upozorňuje Finanční správa ČR na svém účtu na Twitteru. Až bude mít návrh zákona přiřazeno číslo tisku, můžete se přes něj prokliknout na grafické znázornění fáze schvalování materiálu.


O bonus mohou žádat:

skoleni_29_6

 • OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020,
 • společníci v s. r. o., která má nejvýše 2 společníky anebo se jedná o rodinné s. r. o.,
 • tzv. „dohodáři“ musí prokázat práci na DPP či DPČ v rozhodném období, v jejímž důsledku byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění.

K žádosti o kompenzační bonus se bude opět připojovat jen čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek. Podle zprávy ministerstva financí by finanční úřady neměly nárok zdlouhavě ověřovat. Případné kontroly oprávněnosti čerpání budou probíhat zpětně.

Finanční podporu v podobě kompenzačního příspěvku nemůžete kombinovat s jinou přímou pomocí (například z programu COVID – Kultura).

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).