Hlavní navigace

Ošetřovné nově: méně peněz než na jaře, ale po celou dobu zavření škol

14. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Všechny školy od prvních stupňů výše se k dnešku uzavřely. Podle jakých pravidel budete čerpat ošetřovné?

Od dnešního dne (14. 10. 2020) došlo k uzavření všech škol s výjimkou mateřských školek. Řada rodičů tak opět musí zůstat doma s dětmi. Místo klasické mzdy či platu budou zaměstnanci čerpat ošetřovné.

Vláda začátkem října schválila nové podmínky pro jeho čerpání. Návrh na tzv. krizové ošetřovné nyní ve zrychleném řízení projedná Sněmovna. Nová právní úprava by měla zůstat v platnosti po dobu mimořádných opatření, nejdéle však do 30. června 2021.

Sněmovna schválila návrh ošetřovného. Zároveň odsouhlasila pozměňovací návrh, podle kterého bude vypláceno ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu (nikoli 60 %, jak bylo navrhováno původně. Text níže jsme tedy aktualizovali a přidali tabulku příkladů, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce.

Namístě je dodat, že předloha, která se kvůli zavřeným školám dotkne řady lidí už ode dneška, se teprve schvaluje proto, že hnutí ANO původně odmítalo úpravu podmínek u ošetřovného připustit. Ministryně práce Jana Maláčová přitom s tímto návrhem přišla už začátkem září.

Pro koho, kolik a na jak dlouho

Podle nových pravidel by měli na ošetřovné z důvodu uzavření škol nárok rodiče dětí do 10 let (na jaře platil limit do 13 let) a také lidé pečující o osoby od I. stupně závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních a týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

V případech, kde rozhoduje věk dítěte, je zásadní datum, kdy podáte žádost. Aby vznikl nárok na dávku, musíte ji podat ještě před tím, než vaše dítě dosáhne 10 let. (Původně Maláčová navrhovala, aby se krizové ošetřovné vyplácelo rodičům dětí až do 13 let, tento bod ale schválením neprošel.)

O dávku můžete požádat také v případě nařízení karantény dítěti nebo někomu v rodině v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.

Ošetřovné bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně. (Na jaře rodiče dostávali 80 %.)

Ošetřovné se nevyplácí po skončení zaměstnání a např. také v době školních prázdnin či ředitelského volna.

Dávku bude možné čerpat po celou dobu platnosti mimořádných opatření. Dojde tak ke zrušení časového omezení podpůrčí doby, podle kterého je obecně možné čerpat dávku jen po 9 kalendářních dnů (v případě samoživitelů 16 kalendářních dnů). Prodloužená podpůrčí doba má platit i v případě, že klasická podpůrčí doba podle zákona o nemocenském pojištění už uplynula před dnem nabytí účinnosti této předlohy. Pokud tedy začnete čerpat ošetřovné před účinností schvalované předlohy a vyčerpáte klasickou podpůrčí dobu (tedy 9, resp. 16 kalendářních dnů), měla by vám být dávka doplacena i za další dny péče, pokud ta trvala až do účinnosti schvalované předlohy (počítá se s ní na konci října).


MPSV

Rodiče se mohou v péči o dítě střídat bez omezení po celou dobu platnosti mimořádných opatření (standardně je možné se v péči vystřídat pouze jednou). Podmínky nároku a rozhodné období se u každého rodiče/oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče.

O ošetřovné mohou požádat i osoby, které pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Ale pouze za podmínky, že za ně zaměstnavatel ve třech předchozích měsících platil nemocenské pojištění.

Nově pro uplatnění nároku na ošetřovné nebudete muset žádat školu či výchovné zařízení o potvrzení o uzavření. Bude vám stačit prohlášení o uzavření školy (či dětského zařízení), kde vyplníte dobu uzavření a počet dní péče o dítě a odevzdáte ho spolu se žádostí o ošetřovné svému zaměstnavateli.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.

Zatím není jasné, zda bude i během této vlny umožněno čerpat ošetřovné i osobám samostatně výdělečně činným. Navrhovaná předloha se týká pouze zaměstnanců. Původní podpora pro OSVČ pečující o malé děti skončila s minulým školním rokem.

Co dělat, když musíte zůstat s dětmi doma

V případě, že musíte se svými dětmi zůstat doma, informujte o tom svého zaměstnavatele. Jazykem práva jde o vznik překážky v práci na straně zaměstnance kvůli uzavření škol a obdobných zařízení.

Po skončení kalendářního měsíce (nebo po ukončení péče v průběhu měsíce) předáte svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení by měla připravit jednodušší formulář žádosti, který bude ke stažení na ePortálu ČSSZ.

Na žádosti by se mělo uvádět:

skoleni_29_6

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo dítěte,
  • název a adresa školského zařízení, které je uzavřeno.

V případě, že se v péči budete pro účely ošetřovného střídat s druhým rodičem, se na tiskopis uvádí i dny, v nichž o dítě pečoval druhý oprávněný.

Součástí této žádosti bude také vaše prohlášení o tom, po jakou dobu byla škola či dětské zařízení uzavřené a kolik kalendářních dnů jste pečovali o dítě.

Poté, co žádost předáte zaměstnavateli, ten do ní doplní své záznamy, převede ji do elektronické podoby a zašle na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).