Hlavní navigace

Dá se po smrti životního partnera zjistit, jestli a kde měl dluhy?

29. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak po smrti blízké osoby zjistíte, jestli neměla nějaké dluhy? Pokud se vám před smrtí nesvěřila, sami toho moc nezjistíte. Neznamená to ale, že byste měli svázané ruce. Možnosti, jak situaci řešit, tu jsou. Nesmíte ale prošvihnout příležitost.

Zemře vám manžel či nějaký příbuzný a vy máte dědit. Zároveň ale přemýšlíte i nad tím, jestli neměl zemřelý nějaké dluhy. Například proto, že by při dědictví mohly přejít na vás, nebo by mohly tyto dluhy po čase vyplavat. Lhostejno, jestli jste o nich věděli, nebo ne.

Sami v podstatě nic nezjistíte

Smutnou zprávou je, že sami v podstatě nejste schopni zjistit skoro nic. Můžete samozřejmě po zemřelém překontrolovat písemnosti, pokud máte tu možnost, ale pokud se vám ještě za svého života daná osoba nesvěřila s různými půjčkami a dluhy, sami se ničeho nedopátráte. Svépomocí de facto není dědic schopen zjistit, zda po sobě zůstavitel zanechal dluhy a případně v jaké výši, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková Krpcová.

Na druhou stranu to ale neznamená, že neexistují prostředky, které byste nemohli využít.

Co se bude dít v praxi

Po smrti osoby, po které máte dědit, přebírá celou situaci jako první notář. Ten si udělá soupis majetku na základě registrů (katastr, obchodní rejstřík), na základě informací od finančních institucí, které s ním musí spolupracovat (banky, pojišťovny apod.) a popřípadě na základě toho, co se dozví od příbuzných, uvedl pro Měšec.cz Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnýAdvokát.cz

I tak se samozřejmě může stát, že v soupisu nebude uveden všechen majetek zemřelého a všechny jeho dluhy. Protože se na to zkrátka nepřijde. Proto se snadno stane, že i po nějakém čase se najde nějaký věřitel, který bude chtít splatit dluh po zesnulém, dodává Ondřej Preuss.

Pozor, ať nezdědíte jen dluhy

Jako dědic, případně dědicové, pokud je jich více, dědíte nejen majetek, ale i dluhy. A nemůžete si bohužel vybrat, že byste zdědili jen něco. Pokud dluhy tvoří významnou část, resp. přesahující nad aktiva, je možnost odmítnout dědictví jako celek. Tento institut se ale nedá vrátit zpět, a proto je to na zvážení dědice, informuje Ondřej Preuss.

Pokud tedy o dědictví stojíte, ale výše dluhů je vysoká, nemáte jinou možnost než dluhy doplatit. Pokud tedy nechcete celé dědictví odmítnout.

Problematické může být, když se nějaké dluhy objeví až po čase, případně když dluhy přesahují hodnotu dědictví. Proti oběma případům se dá účinně a včas bránit, ale nesmíte prošvihnout možnost.

Uplatněte výhradu soupisu

Občanský zákoník vám dává možnost obrátit se na soud s žádostí o vyhledání dluhů a věřitelů. Dědic, který chce zjistit existenci dluhů a jejich výši a před eventuálními dluhy zůstavitele se chránit, má možnost uplatnit u soudu výhradu soupisu, informuje Vodičková Krpcová.

Tuto žádost vznesete prostřednictvím notáře. Ten jakožto soudní komisař totiž činí úkony v rámci dědického řízení.

Touto výhradou dědic dosáhne toho, aby v případě, že se později ukážou dluhy, resp. dluhy budou převyšovat majetek pozůstalého, splatil tyto dluhy pouze do výše majetku pozůstalého, a tudíž aby neručil za dluhy i ze svého majetku, dodává Ondřej Preuss. Nestane se vám tedy, že byste hradili více, než jste zdědili.

Nemáte na to ale neomezený čas. Tuto výhradu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy jste byli jako dědicové poučeni soudem o tomto právu.

A zkuste požádat soud o dohledání věřitelů

Pokud uplatníte u soudu výhradu soupisu, otevře se vám ještě další možnost, a to požádat soud ještě před rozhodnutím o potvrzení dědictví, aby vyhledal všechny zůstavitelovy věřitele. Vyhoví-li soud dědicovu návrhu, vydá usnesení, ve kterém vyzve všechny dosud neznáme věřitele, aby se u soudu (resp. notáře jakožto soudního komisaře) přihlásili se svými pohledávkami a tyto pohledávky řádně doložili listinami – jedná se o tzv. konvokaci věřitelů, informuje Bohumila Vodičková Krpcová.

Soud pak v praxi určí lhůtu, do které se mohou případní věřitelé přihlásit a do kdy mohou doložit své pohledávky. Tato lhůta ale musí trvat minimálně 3 měsíce od vynesení usnesení na úřední desce. Případně může usnesení o konvokaci věřitelů zveřejnit v hromadných sdělovacích prostředcích. To už záleží na soudu.

O konvokaci věřitelů může požádat pouze dědic, který uplatnil výhradu soupisu.

A pokud se někteří věřitelé nepřihlásí, mají smůlu. V případě, pokud se tak nestane a pozůstalost bude vyčerpána na ohlášené pohledávky, věřitel nemá právo na uhrazení těchto dluhů ze strany dědiců, dodává Ondřej Preuss. Jinými slovy, pokud nebude co dědit, nemá věřitel právo na to, aby dluhy přešly na vás jakožto na dědice.

A když výhradu neuplatníte?

Neuplatnění výhrady se vám může v budoucnu prodražit. Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu (v případě více dědiců pak dědicové hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně), říká Bohumila Vodičková Krpcová.

Může se pak stát, že budete hradit i dluhy nad rámec dědictví.

Účto_tip_změny21

U SJM je situace komplikovaná

A ještě komplikovanější je situace v případě, že vám zemře manžel či manželka a měli jste společné jmění manželů. Tam se totiž jako pozůstalí nemůžete vzdát dluhů a ani nemůžete uplatnit výhradu soupisu vůči všem dluhům. Naopak se v takové situaci stáváte spoludlužníkem.

Dle § 710 občanského zákoníku jsou součástí společného jmění dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže
a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

V tomto případě je tedy nejjednodušší variantou ta, kdy o dluzích v manželství mluvíte a máte přehled o tom, kde a jaké dluhy váš manžel či manželka mají. Utéct před těmito dluhy totiž většinou nemůžete.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).