Hlavní navigace

ČSA: Palivové příplatky nezrušíme

21. 10. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Proč jsou jednosměrné letenky dražší než zpáteční na stejné trase? Zajímá vás, kdy ČSA zruší palivové příplatky k letenkám? A kolik zaplatí ČSA na odškodném za zpožděné lety? Tyto a mnohé další otázky jsme položili Bohuslavu Šantůrčkovi, viceprezidentovi obchodu a prodeje ČSA.

Vysoké ceny ropy v posledních měsících zvyšují náklady leteckých společností. Jak se náklady promítnou do hospodaření ČSA a jak se odrážejí v současných cenách letenek?

Vysoké nárůsty cen leteckých pohonných hmot se do nákladů ČSA v letošním roce promítnou o více než jednu miliardu korun oproti schválenému plánu. Tyto vícenáklady se fakticky neodráží do cen letenek (tarifů), ale do palivových příplatků (tax), ale i tak se snažíme na cestující přenést pouze jejich malou část.

Zavedení/zruše­ní/zvýšení poplatků je vázáno právě na cenu pohonné hmoty. Klesne-li cena ropy pod 40 USD za barel, dojde ke snižování/rušení tohoto příplatku.

Jaké ceny ropy očekáváte do konce roku a v příštím roce? Mohou ohrozit hospodaření ČSA a jak ovlivní cenu letenek?

Jak rádi bychom znali ceny ropy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, to by se nám pak sestavovaly plány a prognózy! Pracujeme velmi intenzivně uvnitř společnosti na takových opatřeních, abychom ohroženi nebyli: Restrukturalizujeme svou síť i kompletní obchodní činnost v České republice i na zahraničních trzích, zrychlujeme zavádění moderních technologií (elektronické obchodování, vč. elektronické letenky apod.) a samozřejmě stále hledáme úspory v nákladech. Nedá se proto ani tak mluvit o ohrožení jako spíše o dynamice rozvoje a investic. Dosud nás ropa nutí k úspornému programu.

Promítnutí cen rop do palivového příplatku (byl zaveden v roce 2004) je následující: 12 EUR na evropských linkách a 38 na dálkových tratích, kde palivo tvoří značnou část nákladů.

Cena letenky je rozdělena do celé řady dílčích cen – vedle ceny letenky se mnohdy zvlášť účtují různé příplatky a letištní poplatky. Proč tomu tak je a jaký je váš názor na „skládání“ koncové ceny jednoho produktu z více částí?

Ještě před „nedávnem“ (dejme tomu před nástupem low cost přepravců) se uváděla skutečně jedna cena za přepravu celkem, která se skládala z tarifu (ceny za letenku pro leteckou společnost) a letištních tax (ty však nepřísluší leteckým společnostem, které je pouze vybírají a ihned odevzdávají buď letištím, anebo příslušným vládním agenturám).

Nízkonákladové aerolinky však přišly s „marketingovou“ cenou, která je jakousi „holou“ cenou, bez tax a příplatků a mnohdy začíná „od“… Ale za takovouto marketingovou cenu si často zákazník může koupit jednu či málo letenek na inzerovaný let. Cena má přilákat potenciálního cestovatele na internetové stránky, no a pak se uvidí…

Po 11. září 2001 byla ještě zavedena „bezpečnostní taxa“ a od roku 2004 již zmíněný palivový příplatek. Některé low cost společnosti zavedly příplatky za odbavení zavazadel, za občerstvení na palubě, za placení kreditní kartou a možná i některé další. Ptáte-li se na můj názor, doporučoval bych „uzákonit“ (v některých zemích, např. v USA, tomu tak je), že letecké společnosti musí uvádět konečnou cenu, kterou zákazník zaplatí.

Nízkonákladové společnosti, které nabízejí letenky v ceně od 1 EUR, jsou velkým konkurentem národních aerolinek. Jak vnímáte tuto hrozbu a jakým způsobem jejich konkurenci čelíte? Co je předností národních leteckých společností?

Nízkonákladové společnosti jsou nejen určitě hrozbou, ale na druhé straně, díky svému marketingu a skutečně velmi atraktivní ceně, přilákaly k letecké přepravě nové zákazníky, letecká doprava více zlidověla, vygenerovaly novou poptávku.

Čelit nízkonákladovým společnostem musíme předně vysokou kvalitou přepravy (bezpečností a pravidelností), širokou škálou komplexních služeb a samozřejmě i cenou. Předností národních leteckých společností je, kromě již uvedené vysoké bezpečnosti a pravidelnosti, i možnost navazujících letů (snadných přestupů). S jednou letenkou ČSA a ve spolupráci s ostatními členy SkyTeamu vykonáte „cestu kolem světa“, což se vám s low cost nikdy nepovede („umí“ jen z jednoho bodu do druhého). Dále nabízíme věrnostní programy (stříbrné a zlaté či bonusové letenky lákají!), nabízíme občerstvení na palubě, je toho pořád ještě dost…

Svým klientům nabízíte bonusový program. Můžete stručně popsat, v čem spočívá?

ČSA nabízí pro své stálé zákazníky Frequent Flyer program OK Plus a Frequent Buyer program OK Plus Corporate. V rámci programu OK Plus mohou naši cestující sbírat míle za lety s ČSA a aliančními partnery, ale i za využití služeb našich neleteckých partnerů po celém světě. Míle tak lze získávat na každém kroku, který souvisí s cestováním – za ubytování v hotelu, pronájem vozu, telefonování, platbu kreditní kartou, nákupy v Duty Free nebo u čerpací stanice či dokonce za útratu v restauraci.

Získané míle mohou naši zákazníci využít na bonusové letenky po celém světě včetně cesty kolem světa, upgrade do třídy Business, pronájem vozu, vstup do salonku a další. Naši nejvěrnější zákazníci získávají Stříbrné nebo Zlaté karty OK Plus, které jim garantují nadstandardní servis a řadu exklusivních výhod nejen na linkách ČSA. Mezi tyto výhody patří více mil, možnost upgrade do třídy Business, přednostní odbavení, priorita na čekací listině při rezervaci letu, bezplatná nadváha zavazadel, vstup do více než 390 salonků po celém světě včetně hosta, preferované místo v letadle nebo přednostní vyložení zavazadel.

Pro naše firemní zákazníky nabízíme program OK Plus Corporate. Firmy, které se přihlásí do programu, získávají na svůj účet body za nákupy letenek pro své zaměstnance. Členství pro firmy je bezplatné a přináší jim řadu výhod. Firma může snížit své náklady na cestování využitím volných letenek na služební cesty, letenku může také darovat zaměstnancům nebo obchodním partnerů. Navíc firma za nákup letenky získá body a zaměstnanci i nadále získávají míle na svůj účet v OK Plus.

Samozřejmostí je komfortní uživatelské rozhraní – firma má možnost kompletní správy účtu včetně výpisu a rezervací na internetu on-line.

ČSA je jednou z posledních (ne-li poslední) národních leteckých společností, které ještě na palubách letadla podávají jídlo i při vnitroevropských letech. Ostatní společnosti z úsporných důvodů podávání jídla omezily či zcela zrušily. Uvažujete o podobném kroku? Jaké úspory takový krok může přinést?

Neuvažujeme o úplném zrušení občerstvení na evropských linkách. Určitá změna se plánuje od letní sezóny 2006, ale spíše s ohledem na délku a čas letu. Ano, může se jednat o nemalý zdroj úspor. Opakuji, zatím není u ČSA na pořadu dne.

Od února letošního roku se podle úpravy práv pasažérů v letecké dopravě Evropské komise zvýšily náhrady pasažérů za odmítnutí přístupu na palubu letu (při přebookování) a za zpožděný let. Kolika cestujícím byla náhrada vyplacena a v jaké výši?

Původně jsme očekávali ještě vyšší nárůsty, než tomu ve skutečnosti je. Zavedli jsme ale také řadu preventivních opatření, jako je například zálohování flotily 4 letadly, přijali jsme opatření k zajištění vysoké pravidelnosti letového provozu. Výsledkem je 7. místo v pravidelnosti letového provozu ve statistice evropských leteckých dopravců AEA. Náklady na tzv. DBC (Denied Boarding Compensation) neboli náhrady za zpoždění způsobené leteckým přepravcem (proto se např. netýká počasí) se budou v letošním roce pohybovat v řádech desítek milionů korun.

Nejednou jsem se setkal s tím, že jednosměrná letenka byla dražší než letenka zpáteční na stejné lince, a to i dvojnásobně než oba lety na zpáteční letence. Proč tomu tak je?

Důvod pro tento zdánlivě nelogický jev vychází z minulosti. Letecké společnosti byly nuceny se během posledních cca 10 let vyrovnat se stále klesající cenou letecké přepravy. Stále častěji tak byly nabízeny levné (a současně i velmi restriktivní) zpáteční letenky, které cestujícího svou cenou motivovaly k nákupu celého směrování s jedním dopravcem. Jednosměrné tarify byly udržovány vlastně jen jako doplněk vysokých nerestriktivních tarifů a dlouhou dobu neprocházela jejich podoba žádnou podstatnou změnou. Pod vlivem konkurenčního prostředí však tento trend ustupuje do pozadí a v poslední době stále častěji dochází k zavádění tarifních struktur na bázi jednosměrných tarifů, případně kombinovaných struktur nabízejících standardní zpáteční tarify společně s rozšířenými konceptem jednosměrných cest.

Poslanci a senátoři mohou využívat vnitrostátní leteckou dopravu ČSA zdarma. Využívají ji často a kolik to ČSA stojí?

ČSA přeprava poslanců a senátorů nestojí nic, jejich ceny letenek jsou postaveny na obchodní ceně.

Využívají ČSA především čeští pasažéři, případně jaký poměr na celkově přepravených cestujících představují? Jak se změnila struktura přepravovaných osob po roce 1989 a s naším vstupem do Evropské unie?

Poměr českých a zahraničních cestujících se stále pohybuje blízko poměru 80 : 20 ve prospěch zahraničních. Po roce 1989 se letecká přeprava ČR (= ČSA) změnila zásadně. Myslím si, že poměr se mírně vylepšil ve prospěch českých cestujících, ale předně se více než 5× zvýšil počet cestujících na linkách ČSA.

ČSA je členem SkyTeam aliance. Jaké výhody vám to přináší a jakým způsobem probíhá spolupráce mezi členy Sky Team aliance?

Možnost obchodní spolupráce společností sdružených v letecké alianci SkyTeam umožňuje Českým aeroliniím prodej do destinací, které nejsou přímo nalétávány vlastními linkami ČSA. Tato spolupráce probíhá samozřejmě obousměrně, ČSA rovněž umožňují prodej ostatním členům aliance do své sítě. Společně tak mají všichni členové možnost efektivního rozvoje.

Spolupráce v rámci aliance SkyTeam nám také umožnila rozšířit poskytování benefitů pro naše stálé zákazníky na celou síť všech aliančních partnerů (sbírání a čerpání mil na bonusové letenky, přednostní odbavení, salonky atd). Propojením našich Frequent Flyer programů také motivujeme cca. 120 milionů cestujících (členů jednotlivých FFP) k zakoupení letenky s ČSA.

V srpnu došlo k několika nehodám letadel. Ohrozí leteckou dopravu jako celek?

V žádném případě. Všechny „standardní“ airlines si však technickou kvalitu svého letadlového parku pečlivě hlídají a i za cenu obrovských finančních nákladů dbají především na bezpečnost svých cestujících.

Jaký je váš názor na vydání společné černé listiny leteckých společností, které budou mít zakázaný vstup do vzdušného prostoru Evropské unie? Někteří experti údajně její smysl zpochybňují a Itálie by raději uvítala seznam bezpečných leteckých společností.

Nebráním se mu, pokud bude sestaven a vydán oprávněnými úřady.

Jak stará letadla ČSA využívá? V současné době připravujete obnovu některých strojů. Jak bude výměna probíhat a kterých letadel se týká?

Letadlový park ČSA dosáhl letos průměru 9,5 let. V průběhu příštích 3 let bude provedena obnova 12 střednětraťových letadel Boeing 737 za modernější Airbusy 320 a 319.

skoleni_4_3

Často skloňovaným výrazem je „terorismus“. Zvýšili jste bezpečnostní opatření po červencových teroristických útocích na londýnské metro? Může se terorismus a obava z něj negativně projevit ve využívání letecké dopravy?

Bezpečnost ČSA, pražského letiště a vůbec všech činností souvisejících s leteckým provozem je v České republice na vysoké úrovni, což dokazují různá ocenění a certifikáty od mezinárodních auditorských organizací. I tato opatření nás stojí nemalé prostředky. Hrozbu terorismu úplně však vyloučit nelze. Stejně tak jako negativní projevy na využívání letecké dopravy z toho plynoucí.

Najděte si nemovitost či podnájem na reality.mesec.cz.

Anketa

Jak často létáte?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).