Hlavní navigace

Co je letos jinak u daně z příjmů?

14. 3. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Většinu lidí, jichž se tato povinnost týká, při vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za loňský rok žádné velké novinky nepřekvapí. Pouze někteří podnikatelé se budou muset vypořádat s nově zavedeným institutem minimálního základu daně.

Jeden z Murphyho zákonů říká, že každá změna je k horšímu. Možná je tedy dobře, že u daně z příjmů fyzických osob (DPFO) zůstalo pro tentokrát – s výjimkou zavedení minimálního základu daně a několika dalších nepříliš významných změn – v podstatě vše při starém. Ne, že by nebylo co zlepšovat nebo zjednodušovat, ale stávající dočasně setrvalý stav je asi lepší, než třeba nedávný zmatek kolem nejasných změn DPH.

Podstatné změny DPFO nás však neminou už při sestavování daňového přiznání za letošní rok. Navíc po tom, co se náš současný sociálně-demokratický premiér historicky znemožnil a připravil tak podmínky pro vítězství strany z opačné části politického spektra, lze očekávat další radikální změny v daňové oblasti. Ale zpět k tomu, co je a není u DPFO nového již nyní.

Formuláře zůstaly skoro stejné

Na toho, kdo vyplňoval formulář daňového přiznání za rok 2003, nečekají žádná velká překvapení. Aktuálně platné formuláře pro DPFO jsou těm loňským hodně podobné. Jak ale bude rozvedeno dále, v několika maličkostech se přece jen liší. Než se tedy odhodláte vyplňovat daňové přiznání, vyzvedněte si aktuální formulář(e) na finančním úřadě nebo si je stáhněte z internetu. Chcete-li je mít přímo z první ruky, zkuste stránky ministerstva financí.

A nebo B

Formuláře pro přiznání se k DPFO jsou dvojího druhu. Zjednodušený typ A je určen zaměstnancům, tedy poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, kteří nepožádali svého zaměstnavatele, aby za ně sám provedl roční zúčtování daně. Jedná se zejména o případy, kdy zaměstnanec uplatňuje odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru nebo měl v průběhu zdaňovacího období minimálně dva zaměstnavatele souběžně.

Typ B je pak určen osobám, které ve zdaňovacím období dosáhly příjmů i z jiných zdrojů – např. z podnikatelské činnosti, pronájmu, kapitálového majetku nebo měly příjmy ze zahraničí. Nejste-li si jisti, který formulář je pro váš případ tím správným, klidně můžete vyplnit univerzální formulář typu B. Budete-li se při tom řídit příslušným poučením a vlastním logickým úsudkem, máte slušnou šanci to bez větších problémů zvládnout.

Přiznání po internetu

Letos poprvé se mohou radovat lidé, kteří by s okolním světem nejraději komunikovali jen prostřednictvím klávesnice a myši. Kromě přiznání k dani z nemovitosti, dani silniční a DPH mohou nově podat v elektronické formě prostřednictvím internetu i přiznání k dani z příjmů. Nutnou podmínkou možnosti podávat daňová přiznání čistě v elektronické podobě však je jejich opatření platným elektronickým podpisem, který lze získat zatím jen u firmy První certifikační autorita za cenu přes 750 Kč.

Za tuto cenu pak můžete na dobu jednoho roku zapomenout na papíry při komunikaci s některými úřady státní správy, zdravotními pojišťovnami a několika dalšími institucemi. Výhodnost elektronického podpisu pro běžného občana kromě poměrně vysoké ceny eliminuje fakt, že třeba při podání daňového přiznání většinou stejně bude muset na poštu s povinnými přílohami, které má pouze v papírové podobě (potvrzení o příjmech, zaplacených úrocích atd.).

Co je letos nového?

Pro jistotu nejprve uvedu, co nového zatím není. Novela zákona o dani z příjmů, která přinesla mj. společné zdanění manželů a daňové úlevy pro rodiče pečující o nezaopatřené děti, se bude týkat až zdaňovacího období roku 2005. Při vyplňování daňového přiznání je tedy třeba vycházet z právní úpravy platné pro zdaňovací období roku 2004.

Letošní změny u DPFO potěší především osoby s menšími občasnými příjmy, zaměstnance a rodiny s dětmi. Ti všichni mají šanci zaplatit na dani z příjmů o něco málo méně než loni. Naopak pocity podnikatelů mohou být spíše smíšené. Zatímco řadě velkých podniků může ušetřit spoustu peněz snížení sazby daně z příjmů právnických osob z 31 % na 28 %, podnikatele – fyzické osoby čeká novinka v podobě minimálního základu daně.

Podnikat se ztrátou se už nevyplatí

Ve formuláři přiznání k DPFO typu B lze oproti loňsku nalézt řádek 37a. Za touto drobnou změnou je skryta patrně největší letošní novinka, která nepotěšila spoustu podnikatelů zvyklých na to, že se jich daň z příjmů v podstatě netýká.

Zavedení institutu minimálního základu daně na jednu stranu bohužel dopadlo nepříznivě na řadu drobných živnostníků, kteří se svým podnikáním balancovali na hranici ziskovosti, a zažene je na úřady práce, ale na druhou stranu tím skončí zlaté časy podnikatelů, kteří podle daňového přiznání třeli bídu s nouzí, ale přitom si žili na vysoké noze. Otázkou je, co je prospěšnější. V každém případě bude této změně věnován samostatný článek, takže ji zde nebudeme dále rozvádět.

Další změnou, týkající se zejména podnikatelů a lidí s příjmy z pronájmu, je zkrácení lhůty, v níž lze uplatnit odpočet daňové ztráty z minulých let ze sedmi na pět let. I v tomto případě však platí, že pětiletá lhůta se bude vztahovat až na daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období roku 2004 a let následujících, tzn. že účinnost změny nezasahuje do minulosti. Uplatnit lze tedy letos ztrátu ze zdaňovacího období roku 1997 a let následujících.

Drobné výhody pro zaměstnance…

Zaměstnanci mohli vydělat na zvýšení částky příjmů mimo zaměstnání (příjmy z podnikání, z pronájmu, z kapitálového majetku atd.) bez povinnosti podat daňové přiznání ze 4 000 na 6 000 Kč ročně. Pro některé z nich je také příjemná možnost přivýdělku ve vedlejším pracovním poměru u jiného zaměstnavatele až 5 000 Kč měsíčně namísto dosavadních 3 000 Kč se zatížením tohoto přivýdělku konečnou 15% srážkovou daní.

Až do výše 20 000 Kč je od DPFO osvobozen příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci na rekreaci. Příspěvek přitom bylo možno použít nejen na tuzemskou, ale i na zahraniční rekreaci. Odboráře v daňovém přiznání potěší nový řádek 57a přinášející možnost odpočtu příspěvků zaplacených odborové organizaci ve výši do 1,5 % zdanitelných příjmů, nejvýše však 3 000 Kč.

… rodiče, studenty a ostatní

Nepatrně se při placení daní uleví rodičům díky možnosti uplatnit odpočet na dítě ve výši 25 560 Kč ročně, tzn. o 2 040 Kč více než loni. Větší efekt však pro ně bude mít až letošní uplatnění změn daných zmíněnou novelou zákona o dani z příjmů.

Daňové přiznání letos nejsou povinni podávat poplatníci, jejichž zdanitelné příjmy nepřekročily 15 000 Kč za rok, s výjimkou příjmů od daně osvobozených nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby. Neplatí to jen u poplatníků, kteří vykazují daňovou ztrátu.

Řady osob povinných podat daňové přiznání k DPFO mohou trochu prořídnout také díky zdvojnásobení částky tzv. příležitostných příjmů osvobozených od daně z 10 000 na 20 000 Kč. Podle zákona se jedná se o příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem. Nemůže se však jednat o příjem z podnikání nebo z pronájmu nemovitosti.

Životní pojištění s omezením

Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění lze od základu daně od letoška odečíst jen při splnění nové podmínky, která se týká minimální výše pojistné částky. Pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let je hranice minimální pojistné částky zákonem stanovena na 40 000 Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na 70 000 Kč. Ostatní podmínky pro uplatnění odpočtu zůstaly zachovány.

Co dělat, když si nevíte rady?

Nemáte-li na vyplňování daňových formulářů buňky nebo je-li váš případ natolik specifický, že nevíte kudy kam, máte v podstatě dvě možnosti. Buď se můžete pokusit nalézt informace někde na internetu, nebo se obrátit na daňového poradce. Rozhodnete-li se pro první z možností, možná uděláte nejlépe, přečtete-li si nejdřív příslušnou pasáž zákona o dani z příjmů. Někdy je to rychlejší a spolehlivější řešení než hledat informace v populárních článcích. Dejte však přitom pozor, abyste vždy použili znění zákona platné pro zdaňovací období, kterého se týká.

skoleni_27_5

Rozhodnete-li se pro daňového poradce, ušetříte si námahu, ale nejspíš si v praxi ověříte platnost lidové moudrosti, že dobrá rada bývá drahá. Na zpracování jednoduššího daňového přiznání si připravte minimálně několik tisícikorun. Tímto způsobem však kromě přenesení odpovědnosti za správnost daňového přiznání na někoho jiného získáte i tříměsíční odklad pro jeho podání a také pro platbu daně. Musíte však o tom finanční úřad včas, tzn. do konce března, písemně informovat.

Podáním daňového přiznání povinnosti nekončí

Termín podání daňového přiznání k DPFO je i termínem, v němž je nutno daň zaplatit. Tím však povinnosti pro některé poplatníky nekončí. Osoby samostatně výdělečně činné a spolupracující osoby mají osm dnů od podání daňového přiznání na odevzdání přehledů o příjmech a výdajích svým zdravotním pojišťovnám, zúčtování zaplacených záloh a doplacení případného nedoplatku na zdravotním pojištění. Jednoměsíční lhůta od podání daňového přiznání pak je na odevzdání vyplněných formulářů správě sociálního zabezpečení a dalších osm dnů na doplacení sociálního pojištění.

Anketa

Vyplňujete letos přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

18 %
68 %
3 %
6 %
5 %
Odpovědělo 178 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).