Hlavní navigace

Co byste měli vědět o exekuci?

29. 4. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Exekuce je pro spotřebitele tajemným strašákem. Které informace byste měli znát, abyste si věděli rady, nastane-li problém?

Jaká fakta by vám neměla o exekuci uniknout, abyste v případě, že se do ní dostanete vy či váš blízký, věděli, co dělat?

Neoprávněná exekuce

Obdrželi jste vyrozumění o zahájené exekuci, která je podle vás neoprávněná a nenašli jste ve schránce ani exekuční titul? Pak musíte podat návrh na zastavení exekuce. Stihnout byste to měli do 30 dnů od doby, kdy vám přišlo vyrozumění. Návrh pošlete soudnímu exekutorovi, v jehož moci je exekuci zastavit.

Návrh na zastavení je podán a exekuce přesto pokračuje

I přesto, že odešlete návrh na zastavení exekuce, může dojít k tomu, že exekutor už začne postihovat váš majetek. Soudní exekutor má totiž právo zjišťovat a postihovat váš majetek a vydávat exekuční příkazy až do doby, než rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce nabude právní moci. Realizovat exekuční příkaz (tedy například prodávat sepsané věci, dražit nemovitost apod.) ale může až poté, co padne rozhodnutí o vašem návrhu.

Uhrazená pohledávka ještě před zahájením řízení

V případě, že jste celou pohledávku oprávněnému zaplatili ještě před zahájením exekučního řízení, podejte okamžitě (opět soudnímu exekutorovi) návrh na zastavení exekuce a zároveň i návrh na odklad exekuce.

V případě, že jste pohledávku zaplatili před začátkem řízení jen zčásti, podejte návrh na částečné zastavení exekuce. Před tím ale zkontrolujte, jestli už je tato vaše platba zohledněna v návrhu vašeho věřitele na nařízení exekuce.

To, že jste zaplatili část nebo celý dluh, musíte samozřejmě nějak doložit.

Anketa

Máte zkušenosti s exekucí?

Šance na odložení exekuce

Pokud jste v exekuci a nemáte momentálně na to splácet své dluhy, může exekutor na váš návrh (návrh na odklad exekuce) exekuci odložit. To jen za situace, že prokážete, že jste se bez svého zavinění octli přechodně v takovém postavení, že by provádění exekuce mohlo mít na vás či vaši rodinu zvláště nepříznivé důsledky. Exekutor na návrh může přistoupit, pokud nebude věřitel odkladem vážně poškozen a vy svou prosbu řádně odůvodníte a podpoříte důkazy. 

Přečtěte si také: Exekutor si od letoška ukrojí ze mzdy dlužníka více

Vaše věc v soupisu povinného

Pokud jste zjistili, že se do soupisu movitých věcí dlužníka neoprávněně dostala i věc, kterou vlastníte vy, a přitom se na vás účinky exekuce vztahovat nemohou, musíte podat u exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Obraťte se přímo na exekutora, který soupis vyhotovil. Návrh na vyškrtnutí byste měli podat nejdéle do jednoho měsíce od doby, kdy jste se o soupisu dozvěděli. Připojte také doklad, který prokazuje vaše vlastnictví. Exekutor o návrhu musí rozhodnout do 15 dnů.

Pokud by vám exekutor nevyhověl, podejte do 30 dnů od doručení zamítavého stanoviska proti oprávněnému (tedy věřiteli) žalobu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí. Bude se jednat o tzv. excindační žalobu. Obraťte se s ní na exekuční soud. Do doby rozhodnutí soudu pak nesmí exekutor danou věc prodat.

Soupis majetku a výměna zámku ve vaší nepřítomnosti

Ač to může znít neuvěřitelně, vykonavatel exekutora vám může vyměnit i zámek na dveřích. Přístup do bytu, sídla firmy nebo jenom místnosti dlužníka si může zjednat i v době vaší nepřítomnosti. Vyměnit zámek ale může jen za tím účelem, aby bylo možné byt či místnost zase zamknout, a nikoli proto, abyste se tam už nedostali.

Soupis věcí při oznámení exekuce

Pokud jste nespláceli své dluhy, může se vám stát i to, že u vás zazvoní vykonavatel exekutora, předá vám usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz a rovnou začne provádět soupis věcí. Tento postup je ale možný jen v případě, že je exekuce prováděna prodejem movitých věcí. Pak se totiž exekuční příkaz může doručit povinnému až při samotném provedení exekuce. Nebudete-li doma, může vykonavatel doručit příkaz až následně poštou.

Prodejem věcí exekuci splácet nesmíte

Pokud jste v exekuci a uvažujete o tom, že splatíte dluhy prodejem svého majetku na vlastní pěst, raději na to zapomeňte. V průběhu exekučního řízení se totiž nesmíte zbavovat majetku prodejem či darováním.Výjimkou je situace, kdy se sami postaráte o to zpeněžení majetku, ale to pouze pokud vám k tomuto kroku udělí písemný souhlas se zpeněžením majetku exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé. Majetek, který byste chtěli takto prodávat, ale nesmí být postižen další exekucí.

Prodej pak musíte uskutečnit za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a musí být navíc ujednáno, že kupní cena bude splatná při podpisu smlouvy přímo k rukám exekutora.

Blokace vymáhané částky na účtu

Pokud vám exekutor obstavil účet a podařilo se mu blokovat celou vymáhanou částku, neznamená to, že budete ihned moci opět nakládat se svým majetkem.

Ze zablokovaného účtu totiž může banka exekutorovi poslat peníze až po 30 dnech po tom, co vám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce.

Pokud máte obstavený účet, máte podle § 304b o.s.ř. nárok požádat banku o jednorázový výběr dvojnásobku životního minima. Životní minimum na dospělého pro letošní rok odpovídá částce 3410 Kč. Pokud tedy nevyživujete žádné další osoby, můžete jednorázově vybrat 6820 Kč.

Částka životního minima se zvyšuje podle toho, zda vyživujete další osoby.

Pokud jste podali návrh na zastavení exekuce do 30 dnů od doby, kdy jste dostali vyrozumění o zahájení exekuce, na obstaveném účtu máte celou vymáhanou částku a další zajišťování majetku by tedy bylo zbytečné, můžete navrhnout exekutorovi zrušení zákazu nakládání s majetkem, který v návrhu vyjmenujete.

Zároveň musíte doložit, že zbývající majetek stačí k úhradě vašeho dluhu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).