Hlavní navigace

Exekuce si najde i váš důchod či nemocenské. Jak probíhá?

20. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Jste-li v exekuci, neochrání vaše peníze ani fakt, že jste v důchodu či na nemocenské. Na co se připravit a kolik vám zbyde?

Exekutor vám může zabavit leccos v domácnosti, obstavit účet nebo přikázat vašemu zaměstnavateli srážet ze mzdy splátky vašeho dluhu. Tím ale jeho pravomoc nekončí. Dosáhne třeba i na důchod či nemocenské.

Podle statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se navíc počty nařízených srážek z těchto dávek zvyšují. 

Stále více důchodců v exekuci

Jen za loňský rok poukázala ČSSZ na účty oprávněných a exekutorů srážky ve výši 1 527 884 000 Kč. Ke konci roku 2014 prováděla srážky u 75 315 důchodů, což je oproti prosinci v předchozím roce zhruba o 4300 více.

Počet důchodů s nařízenou exekuční srážkou k 31. 12. 2014. Zdroj: ČSSZ
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Celkem 40 718 46 121 51 184 60 874 67 614 70 997 75 315

V „bezpečí“ není žádný důchod

ČSSZ provádí srážky ze všech důchodů, tedy ze starobních, invalidních, pozůstalostních a také z příplatků k důchodu.

Ke srážkám přistoupí poté, co obdrží tzv. exekuční příkaz (výkon rozhodnutí může vyplynout z rozhodnutí soudu, správního řízení, exekučního příkazu soudního exekutora nebo konkurzního či insolvenčního řízení)

Pak je povinna vám splátky dluhu strhávat z důchodu do té doby, než je pohledávka věřitele splacena včetně všeho příslušenství, do kterého spadají úroky a náklady řízení. 

Než dojde ke stržení první splátky, zašle ČSSZ vždy písemné oznámení, ve kterém najdete i jednací číslo exekučního titulu a název orgánu, který ho vydal. 

I z tohoto důvodu byste se ve vlastním zájmu měli starat o to, aby měla ČSSZ údaje o vaší korespondenční adrese stále aktuální. Budete v obraze a navíc získáte čas na reakci v případě neplatně vedené exekuce (s tím se ale musíte obrátit na orgán, který exekuční titul vydal, nikoli na ČSSZ)

Všechno exekutor sebrat nemůže

Ačkoli si exekuce najde i váš důchod, celý na splácení vašich dluhů rozhodně padnout nemůže. Srážet se dá maximálně do hranice tzv. nezabavitelného minima. Z toho důvodu eviduje ČSSZ u více než 40 tisíc důchodů exekuční titul, ale srážky provést nemůže. Důchod jednoduše nedosahuje zabavitelné výše. 

To, že není možné nic strhnout, ale neznamená, že váš dluh zanikne. ČSSZ musí výkon rozhodnutí evidovat tak dlouho, než například částka důchodu přesáhne nezabavitelné minimum nebo se změní počet vyživovaných osob u důchodce tak, aby bylo možné srážku provést. (Více o nezabavitelném minimu na konci článku.)

Další cesta? Oddlužení

Pokud už vám vaše dluhy přerostly přes hlavu a neexistuje cesta, jak si s nimi poradit (například rozumnou konsolidací), můžete požádat o osobní bankrot podle insolvenčního zákona

O samotné insolvenci ale rozhodne insolvenční soud, který vám v lepším případě může umožnit oddlužení pomocí splátkového kalendáře. I v tomto případě ale vaše dluhy dosáhnou až na dávky důchodu. 

Po schválení splátkového kalendáře začne totiž ČSSZ z vašeho důchodu srážet stanovené částky a posílat je insolvenčnímu správci. Srážky se pak provádí po dobu pěti let, pokud insolvenční soud nerozhodne o jejich dřívějším ukončení. 

Více si o osobním bankrotu můžete přečíst v článku Oddlužení: Výhra dlužníka nebo okradení věřitele podle zákona?

Stále více srážek z nemocenských dávek

Stejně jako v případě důchodů roste i počet a výše srážek z dávek nemocenského pojištění. V minulém roce provedla ČSSZ kvůli nařízeným exekucím a insolvencím srážky z 88 682 dávek nemocenského pojištění (mezi dávky nemocenského pojištění patří peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)

To je skoro o 27 tisíc srážek více než v předchozím roce. Objem částky vyplácené na srážkách se přitom zvýšil více než dvojnásobně (loni téměř 122 mil. Kč)

Srážky z dávek nemocenského pojištění v letech 2013 a 2014. Zdroj: ČSSZ
 Rok 2013 2014
Počet srážek 61 745 88 682
Výše srážek (v tis. Kč) 57 952 121 679

Srážka jen z dávky za celý měsíc

Srážky se v tomto případě mohou provádět pouze z dávek za celý kalendářní měsíc. Pokud trvá nárok na výplatu nemocenského a potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) je vystaveno k jinému než k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, OSSZ musí počkat na doručení dalšího potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, aby bylo osvědčeno trvání nemoci po celý kalendářní měsíc, vysvětlila mluvčí ČSSZ Jana Buraňová

Příklad

Zaměstnanec, jehož příjem podléhá exekuci, je od prosince 2014 do současnosti nemocný. OSSZ obdržela lístek na peníze k 15. 1. 2015, OSSZ dávku nemůže vyplatit, protože není osvědčeno trvání nemoci po celý leden 2015. Až poté, co OSSZ obdrží další tzv. lístek na peníze např. k 5. 2. 2015, může provést srážku z dávky a vyplatit dávku za měsíc leden 2015.

Zdroj: ČSSZ

Pravidlo srážky dávek za celý měsíc neplatí na začátku či konci sociální události, kdy je dávka většinou vyplácena jen za část kalendářního měsíce.

Nemocenské dávky se podle zákona vyplácejí nejpozději do jednoho měsíce následujícím po dni, ve kterém OSSZ obdržela doklad o nároku na dávku.Tato lhůta ale neběží po dobu, po kterou nejsou splněny podmínky pro výplatu dávky. Běžně však OSSZ vyplácejí dávky nemocenského pojištění průběžně, v podstatně kratších lhůtách, uvedla Buraňová.  

Opět platí nezabavitelné minimum

Stejně jako u důchodu platí, že nemůžete přijít o celé dávky. Z vyplácené mateřské či nemocenského vám vždy musí zůstat už zmíněná nezabavitelná částka.

Kolik činí nezabavitelné minimum?

Nezabavitelná částka pro dlužníka, který nevyživuje žádnou osobu, se letos (kvůli nižším cenám elektrické energie) snížila o 71 Kč z původních 6189 Kč na 6118 Kč.

Částka se zvyšuje v případě, že povinný vyživuje ještě jiné osoby, tedy například děti. Podrobné informace a výpočty najdete v článku Exekutor si od letoška ukrojí ze mzdy dlužníka více.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).