Hlavní navigace

Řada exekucí je vedena neplatně. Jak zjistit, jestli to není i ta vaše?

12. 12. 2014
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Někteří dlužníci v exekuci mají díky rozhodnutí soudu možnost je zastavit a podstatně si snížit vymáhanou částku.

Řada dlužníků má nyní možnost navrhnout zastavení exekuce, která je proti nim vedena. Soud totiž rozhodl, že exekuce, která probíhá na základě nálezu netransparentně vybraného rozhodce, musí být zastavena.

Co říká rozhodnutí Ústavního soudu?

Ústavní a Nejvyšší soud před časem rozhodl, že exekuce, která je vedena na základě rozhodčího nálezu, je neplatná, pokud byl rozhodce vybrán netransparentně. 

Pokud je tedy proti vám vedena exekuce na základě nálezu rozhodce (nejčastěji kvůli nesplácené půjčce), máte docela slušnou šanci, že uspějete s návrhem na její zastavení.. V rozsudku Ústavního soudu se totiž výslovně stanovuje, že: nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost zastavit.

Nejvyšší soud pak ve svém rozhodnutí nařídil, aby se platnost rozhodčích doložek zkoumala v exekučním řízení. Pokud doložka nevyhoví zákonu, musí soudy exekuci zrušit nebo ji nezačít, a to bez ohledu na to, zda dlužník namítl její neplatnost. Těžko lze ale od soudců očekávat zkoumání platnosti rozhodčích doložek u probíhajících exekucí, takže navrhnout zastavení musí dlužník.

Od smlouvy až k soudu

Co je to vlastně rozhodčí doložka a jak souvisí s neplatnou exekucí? Rozhodčí doložka ve smlouvě znamená, že v případě sporu o něm nebude rozhodovat soud, ale rozhodce, kterého určí soukromý rozhodčí soud nebo podobná instituce (což ani náhodou neznamená záruku nestranného rozhodce)

Spotřebitel tak při podpisu smlouvy netuší, jaká osoba bude v případě sporu o jeho výsledku rozhodovat, a právě takovéto neurčité stanovení rozhodce má podle soudů za následek neplatnost nálezu vydaného rozhodcem.

Na základě rozhodčího nálezu (ve kterém rozhodce stanovil o tom, kolik má dlužník zaplatit) pak věřitel (pokud dlužník dobrovolně stanovenou částku v nálezu neuhradil) inicioval u exekutora či exekučního soudu zahájení exekučního řízení. 

Jak judikoval Nejvyšší soud, rozhodci nemohli v případě neplatné rozhodčí doložky nikdy rozhodovat, a proto je uplatněný rozhodčí nález nezpůsobilý k tomu, aby podle něj byla vedena exekuce, uvedl pro server Měšec.cz právník a mediátor Petr Němec.

Najít ten správný papír

Co byste tedy měli udělat, abyste se dozvěděli, zda není exekuce vedená proti vám neplatná? Dlužník si může vzít téměř jakýkoliv papír od exekutora a v několika prvních odstavcích může nalézt, na základě čeho je jeho exekuce vedena, zda dle pravomocného a vykonatelného rozsudku, platebního rozkazu a nebo právě rozhodčího nálezu, který vydal nějaký rozhodce, vysvětlil serveru Měšec.cz Němec s tím, že pokud ve svých papírech narazíte na zmínku o rozhodci, měli byste zpozornět a najít původní úvěrovou smlouvu. 

Posoudit, zda rozhodčí doložka ve vaší smlouvě odporuje zákonu, byste ale měli nechat raději advokáta, ne všechny rozhodčí doložky jsou totiž neplatné. 

Podle soudu může rozhodčí spor řešit jen právnická osoba, kterou ustanovil zákon. Tímto sítem prochází jen Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře (RSHKAK). U soudu ale podle Němce mohou z hlediska formy obstát i další rozhodčí položky a to ty, které znějí na konkrétní osobu. 

Ústavní soud označil za protiprávní, pokud je rozhodčí doložka skryta malým písmem v obchodních podmínkách a není v hlavní smlouvě. Tedy lze vyvodit závěr, že i formálně správná rozhodčí doložka může být neplatná, pokud je skryta v obchodních podmínkách, popsal Němec další vlastnost doložky, pro kterou může být neplatná.

Máte ve smlouvě neplatnou rozhodčí doložku?

Pokud ve své smlouvě máte neplatné ustanovení o rozhodčí doložce, na základě které byl vydán neplatný rozhodčí nález, měli byste navrhnout zastavení exekuce kvůli nevykonatelnosti exekučního titulu. Návrh na zastavení exekuce se podává u soudního exekutora, informoval Němec.

Současně může dlužník podat návrh na odklad do doby, než soud rozhodne o návrhu na zastavení, informovala server Měšec.cz mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová

Po podání návrhu na zastavení exekuce je ten předán věřiteli, který vyjádří svůj (ne)souhlas. V případě, že věřitel s návrhem souhlasí, exekutor vaši exekuci zastaví. Pokud nesouhlasí, postoupí exekutor případ exekučnímu soudu a ten o něm rozhodne. Pokud exekuční soud rozhodne o neplatnosti exekuce, nezbývá věřiteli, než se s vymáháním obrátit na civilní soud.

S novým vymáháním můžete „ušetřit“

A právě rozhodnutí o zastavení původně vedené exekuce na základě neplatného rozhodčího nálezu může mít podstatný vliv na peněženku dlužníka. Netvrdíme samozřejmě, že by se váš dluh někam ztratil, ale vymáhání se tak vrací na začátek, jako by žádné rozhodčí řízení neproběhlo.

Dluh vymáhaný exekutorem se tedy snižuje o veškeré jím požadované náklady, o náklady rozhodčího řízení i o náklady advokátů. Tyto všechny náklady většinou převyšují samotný dluh, zdůraznil Petr Němec a dodal, že mnohdy se dluh zmenšuje i o neplatné úroky a úroky z prodlení, či o neplatné pokuty, když věřitelé vědí, že u soudu by s tímto neuspěli. Že jim tyto nároky „nezávislý“ rozhodce přiznal, to je na jiné a velmi smutné povídání, dodal Němec.

Zastavení exekuce je podle něj pro mnohé šancí, jak dluh srazit do reálné výše a férově jej uhradit v částkách, které jsou skutečně oprávněné.

V případě, že soudem stanovená lhůta pro plnění uplyne dlužníkovi marně a ten opětovně nezaplatí, může věřitel znovu podat návrh na nařízení exekuce, upozornila mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová

I kdyby se u někoho uplatnil nejčernější scénář, tedy že by byl znovu zažalován, neuspěl s promlčením a opět spadl do exekuce, i zde by byl na tom lépe, neboť došlo k výraznému snížení odměn advokátů, připomněl Němec. 

Pro ilustraci také redakci serveru Měšec.cz poskytl podrobnosti k částkám vyplývající z exekuce vedené na základě neplatného rozhodčího řízení, kterou se podařilo projektu Exekutor má smůlu.cz zastavit: 

  • jistina: 22 951,74 Kč
  • smluvní pokuta 191 Kč
  • poplatek za rozhodčí řízení 1113,60 Kč
  • náklady nalézacího řízení 14 208 Kč
  • úrok 7 % z částky 22 951,74 Kč byl účtován od 1.9.2010 do zaplacení
  • předběžné náklady exekuce exekutor určil na 24 500 Kč

Zastavením exekuce se dluh snížil o poplatek za rozhodčí řízení, o náklady nalézacího řízení a náklady exekutora, (jinde se mohou výdaje dlužníka snížit i o náklady advokátů v exekuci). 

Dluh se tedy snížil minimálně o 39 821,60 Kč, což je víc než celá dlužná jistina. Celkové náklady se tak dlužníkovi snížily o více než polovinu. 

Banky a úvěrové společnosti se zastavením někdy souhlasí a někdy ne, liší se to společnost od společnosti, ale někdy i záleží jen na tom, která advokátní kancelář danou společnost zastupuje. Vše začíná od znova, tedy jako kdyby nikdy nebyl dlužník o dluh zažalován. Právě proto může u mnoha pohledávek dojít k promlčení. Úvěrová společnost musí k normálnímu soudu, získat rozsudek a s ním jít znovu za exekutorem. Vše však může skončit i rozumnou dohodou mezi dlužníkem a věřitelem, vysvětlil možnosti Němec a zdůraznil, že promlčení je ale velkou otázkou, protože zde existují protichůdná rozhodnutí soudů a bude potřeba počkat si na sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu.

100 000 neplatných exekucí?

Podle právníka a mediátora Petra Němce, který stojí za projektem Exekutor má smůlu.cz, se neplatné rozhodčí doložky nacházejí například ve smlouvách společností Home Credit, Essox, Cetelem či Komerční banka. Tyto společnosti si ve svých smlouvách sjednávaly, že v případě sporu nebude rozhodovat soud, ale tzv. rozhodce určeným soukromým rozhodčím soudem či obdobnou institucí. Běžný spotřebitel tak v době podpisu smlouvy nemohl vědět, kdo bude jeho spor rozhodovat, což je protiprávní, uvádí zpráva projektu Exekutor má smůlu.cz. Podle našich dotazů na soudy je v současné době vedeno na 100 000 protiprávních exekucí, uvedl také Tomáš Pospíšil, ekonom projektu.

Petr Němec i Petra Báčová také potvrdili, že už evidují několik desítek zastavených exekucí. 

Rozhodčí doložky ve svých smlouvách se spotřebiteli nikdy nesjednávala Air Bank, Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Hypoteční banka, mBank, Oberbank, Sber­bank, UniCredit Bank, Wüstenrot a Zuno.

Expobank proti dlužníkům vede exekuce z titulu rozhodčího nálezu, ale vydaným pouze Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Několik málo exekucí vedla v minulosti na základě nálezu téhož rozhodčího soudu také GE Money Bank.

Společnost Home Credit uvedla, že rozhodčí doložky používala v souladu s platnou legislativou, respektive v souladu s tím, jak se postupně litera zákona proměňovala. Rozhodčí smlouvy v současnosti ve smluvní dokumentaci nemáme. Spory zahájené od roku 2013 řešíme u místně příslušných soudů. Případy zahájené dříve se řešily jak u rozhodců, tak i místně příslušných soudů, uvedla mluvčí Zuzana Bienvenu.

Komerční banka přestala rozhodčí doložky používat v roce 2010, stejně jako Raiffeisenbank. Obě banky spolupracovaly se Společností pro rozhodčí řízení. 

Společnost Provident na základě rozhodčích doložek nikdy žádné exekuce nevedla, a proto je ze svých smluv odstranila v roce 2010. 

Od společnosti Cetelem a Cofidis jsme žádné odpovědi o podrobnostech k používání rozhodčích doložek ve smlouvách se spotřebiteli do doby vydání článku neobdrželi.

Co rozmyslet předem?

Neplatnost některých rozhodčích položek a šance na úspěch dlužníků, kteří mohou na svůj návrh nechat exekuci zastavit, je opět šancí na slušný přivýdělek advokátů a subjektů, které zprostředkují jejich služby dlužníkům, kteří chtějí podat návrh na zastavení exekuce. Náklady řízení nese dle zákona ten, kdo procesně zavinil jeho zastavení. Toto určí soudní exekutor svým rozhodnutím, které je soudem přezkoumatelné. Kdo ponese náklady exekuce, tedy v každém konkrétním případě určuje usnesení o zastavení exekuce, vysvětlila Báčová.

Právě na zprostředkování právní pomoci se specializuje projekt Petra Němce Exekutor má smůlu.cz. 

Dlužník projekt zplnomocní k výběru advokáta, který ho pak zastupuje. Jeho služby jsou hrazeny z náhrady nákladů řízení o zastavení exekuce. Další služby, jako třeba jednání s věřitelem po zastavení exekuce ohledně nějakého splátkového kalendáře, jsou ale už na individuální dohodě klienta a advokáta. Pokud jde o vymáhání nákladů exekuce, tedy toho, co již bylo zaplaceno v exekuci, preferujeme, že advokát získá na vymožených penězích podíl. Bohužel zde protistrana již nic hradit nemusí. Tedy ano, lze říci, že v konečném důsledku, pokud nedošlo jen k zastavení exekuce, ale v exekuci byly protiprávně zabaveny peníze, zabaven majetek atd., a je třeba toto řešit a člověk k tomu využije pomoci advokáta, tak mu to jde bohužel ke škodě, připustil Petr Němec. 

Ještě než se tedy pustíte do boje o zastavení exekuce a necháte se zastupovat advokátem Exekutor má smůlu.cz, rozmyslete si, zda jste ochotní vynaložit prostředky za právní služby i po té, co dojde k vyrovnání nákladů řízení (právě kvůli dořešení zbylého dluhu nebo vrácení zabavených peněz), protože pak už je budete platit z vlastní kapsy. Týkat se to bude zejména klientů, od kterých už exekutor vymohl nějaké prostředky.

Dodatečné náklady na právní zastoupení pak může dlužník požadovat po věřiteli či dokonce po státu. Ty už by se ale staly předmětem dalšího sporu s nejistým výsledkem. Je na judikatuře nalézacích soudů, aby posoudily, zda za podání sporného rozhodčího nálezu může samotný věřitel, nebo spíše stát, který měl prostřednictvím exekučního soudu lépe hrát roli hlídače spravedlnosti a nepřipustit zahájení exekuce nebo výkonu rozhodnutí na základě těchto sporných rozhodčích nálezů. V současné době nemá Exekutorská komora ČR vědomost o tom, že by tato otázka již byla některým soudem řešena, dodala Báčová

Prodloužení sporů kvůli exekutorům

Petr Němec, který už řeší několik návrhů na zastavení exekuce, upozornil na další věc, která může paradoxně klientům projektu Exekutor má smůlu.cz spor prodražit o vyšší náklady na právní zastoupení, které už nemusí být započteny do nákladů řízení.

Podle Němce totiž právníci naráží na obstrukční chování i ze strany exekutorů. Když věřitel se zastavením exekuce souhlasí, tak exekutor exekuci zastaví, ale má zároveň rozhodnout i o nákladech. V takových případech exekutoři dlužníkům často nepřiznávají náhradu nákladů řízení o zastavení exekuce a dokonce jim ukládají, že mají zaplatit náklady exekuce. To jde zcela proti judikatuře a exekutoři to zkoušejí opakovaně, i když už jim to jednou či dvakrát vytýkal odvolací soud, vysvětlil Němec s tím, že obstrukce činí také ohledně vrácení vymožených peněz, a proto v brzké době plánuje podat první stížnosti.

FIN21

Pozor na plané sliby 

To, že se na trhu pro právníky tvoří další příležitost si přivydělat, potvrzuje i vznik dalšího subjektu, který dlužníkům slibuje právní oporu v boji o zastavení exekuce. 

Dejte si pozor na to, s kým začnete spolupracovat, pokud už se do boje o zastavení exekuce pustíte. Některé subjekty totiž slibují, že všechny exekučně zabavené věci a peníze budou dlužníkům vráceny, což je slib, který by nemusely ve skutečnosti dodržet. Co bylo zabaveno a prodáno v dražbě, to je prostě pryč a je právně nemožné to získat zpět, myslí si Němec.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).