Hlavní navigace

Cizince žádající o trvalý pobyt v Česku čeká těžší a dražší zkouška z češtiny

20. 9. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Cizinci, kteří žádají o trvalý pobyt v Česku, budou muset skládat těžší jazykovou zkoušku, než bylo dosud nutné. A s úrovní půjde nahoru i cena, kterou za to zaplatí.

Změna vyplývá z novely nařízení vlády (č. 31/2016 Sb.) o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu. Tuto zkoušku musejí (až na výjimky) složit cizinci ze třetích zemí, kteří podají na ministerstvo vnitra žádost o trvalý pobyt v Česku. Dosud bylo nutné splnit zkoušku na úrovni A1 (začátečníci), od 1. září se požadovaná úroveň zkoušky zvyšuje na A2 (mírně pokročilí).

V České republice požadovaná úroveň znalostí pro získání trvalého pobytu je jednou z nejnižších v Evropské unii. Strategie migrační politiky České republiky uvádí, že v současnosti požadovaná znalost češtiny na úrovni A1 (zavedená v roce 2009) již není dostatečná pro samostatnou komunikaci, vysvětluje ministerstvo školství důvod zvýšení úrovně zkoušky.

Cizinec se znalostí češtiny na úrovni A2 by měl být podle resortu schopen například vést rozhovor s lékařem o základních zdravotních problémech, komunikovat se školou o prospěchu svého dítěte, klást jednoduché otázky týkající se například bydlení, nakupování, zajišťování základních potřeb a zvládnutí další běžné komunikace. Udělením trvalého pobytu získává cizinec řadu práv, měl by tedy zároveň mít také dostatečné jazykové schopnosti na to, aby jich mohl využít a nepotřeboval v běžném životě tlumočníka či jakéhokoliv jiného prostředníka, uvedlo dále ministerstvo.

Termíny: kdy se skládá ještě jednodušší zkouška a kdy už těžší?

Novela nařízení vlády nabyde účinnosti 1. září 2021. To znamená, že všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt do 31. srpna, budou skládat ještě jednodušší zkoušku na úrovni A1.

Zkoušku vyšší úrovně budou skládat všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt 1. září 2021 nebo později. První termíny zkoušky A2 proběhnou podle ministerstva školství v listopadu.

Ale pozor. Pokud cizinec nesplní v rámci žádosti podané do 31. srpna všechny podmínky k získání trvalého pobytu (například prokázání pětiletého pobytu v ČR) a žádost o trvalý pobyt mu bude zamítnuta, čeká ho celé kolečko znovu. Tedy znovu bude muset podat žádost o trvalý pobyt a opět bude muset složit jazykovou zkoušku (a to i v případě, že ji složil úspěšně už předtím), po 31. 8. 2021 už ale bude nutná zkouška vyšší úrovně A2, i když by předtím skládal A1.

Kde se zkouška skládá a jak se přihlásit

Zkoušku je možné složit jen na vybraných školách. Na zkoušku je možné přihlásit se buď osobně ve škole, nebo přes speciální online formulář. Přes něj to ale oficiálně půjde nejdříve v říjnu.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část testuje čtení, psaní a poslech, ústní schopnost odpovídat na otázky a reagovat na různé situace. Ústní část trvá 15 minut, písemná téměř dvě hodiny.

Po úspěšném složení zkoušky škola vystaví Osvědčení o znalosti českého jazyka. To si absolvent vyzvedne buď na místě, nebo mu jej škola zašle do 30 dnů po termínu zkoušky na uvedenou adresu.

Ke zkoušce je nutné přijít s platným pasem a uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • státní občanství,
 • číslo pasu,
 • kontaktní adresu v Česku pro zaslání osvědčení,
 • e-mail, telefon

Vyšší level, vyšší cena

S jazykovou úrovní vzroste i poplatek za složení zkoušky. Ten nyní činí 1500 Kč, nově bude ve výši 2500 Kč. Na složení zkoušky jsou maximálně 3 pokusy za rok.

Pokud však cizinec skládá zkoušku poprvé, může využít speciální poukaz (Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR), který na žádost vydávají pracoviště oddělení pobytu cizinců ministerstva vnitra. S ním je zkouška zdarma. Pokud to však napoprvé s poukazem nevyjde, každý další pokus už se platí, a to zmíněných 2500 Kč.

skoleni_21_6

Kdo musí zkoušku skládat

Zkoušku z českého jazyka musí složit občané třetích zemí (mimo země EU a EHP), kteří žádají o povolení trvalého pobytu za těchto podmínek:

 • buď žádají o trvalý pobyt po 5 letech pobytu v ČR,    
 • nebo jsou držiteli modré karty EU.

Po složení zkoušky je vydán doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka, který poté cizinec přikládá k žádosti o trvalý pobyt.

Doklad prokazující požadovanou znalost češtiny nemusí předkládat ten, kdo:     

 • nedosáhl věku 15 let,    
 • prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl nejméně jeden školní rok nepřetržitě žákem základní anebo střední školy nebo nejméně jeden akademický rok studoval vysokou školu v češtině anebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole,
 • prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která je pro účely zákona stanovena prováděcím právním předpisem jako rovnocenná zkoušce z jazyka,
 • žádá o povolení k trvalému pobytu nebo po zániku oprávnění k trvalému pobytu,     
 • prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, které má vliv na jeho schopnost komunikovat, nebo    
 • dosáhl věku 60 let.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).