Hlavní navigace

Multibanking je s námi 3 roky, umí jej ale jen 7 bank

20. 9. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
API už zpřístupnily téměř všechny banky, multibanking ale nabízí jen třetina. Je za tím malý zájem klientů a jiné priority ze strany bank.

Když se v roce 2016 začalo mluvit o nové směrnici PSD 2 a jejím dopadu na český bankovní trh, málokdo věděl, co si pod zkratkou představit a jak se bankovní trh změní, až evropskou směrnici implementujeme do českého právního řádu. Tak se stalo v roce 2018 a ještě nějakou dobu trvalo, než všechny banky na směrnici zareagovaly. Jaká je situace teď, 3 roky po nabytí účinnosti?

Možnost ovládat z jednoho místa účty různých bank

Cílem směrnice bylo umožnit klientům bank, aby mohly z jednoho místa ovládat účty u různých institucí.

Pod zkratkou PSD 2 se skrývá anglický výraz Payment Services Directive, který jsme do českého právního řádu implementovali jako Směrnici o platebních službách (č. 2015/2366). A tu jsme prostřednictvím transpozice následně přijali jakožto nový Zákon o platebním styku 370/2017 Sb.

Na základě tohoto zákona musely banky s vaším souhlasem zřídit třetí straně jednoduchý a bezpečný přístup k vašim bankovním platebním službám. A touto třetí stranou mohla být buď jiná banka, nebo například maloobchodník či nějaká mobilní aplikace atd.

Díky tomuto zpřístupnění jste pak z jednoho místa, například z jedné bankovní aplikace, mohli ovládat své účty u jiných bankovních a nebankovních institucí.

Přes API, nebo přes screenscraping?

Umožnit přístup k bankovním platebním službám na základě vašeho souhlasu mohly banky dvěma způsoby. Buď skrze API, nebo přes screenscraping.

API (Application Programming Interface) je technické rozhraní, které propojuje aplikace tak, aby mezi sebou mohly komunikovat. Screenscraping funguje jako scan obrazovky. Výpočetní systém nějaké aplikace se připojí k vašemu internetovému bankovnictví vaším jménem a heslem, jelikož jste jim dali souhlas, a chová se tam jako vy coby klient. Je to ale stroj, a tak prostě a jednoduše přečte strojově to, co je na obrazovce (tzv. screenscraping). Podle nastaveného mustru pak například vyplní do potřebných kolonek platební údaje a odešle platbu.

Z hlediska bezpečnosti není screenscraping bezpečnou variantou a původní myšlenka PSD 2 byla nahradit screenscraping právě metodou API.

Lhůtu většina bank nestihla

Účinnost zákona byla nastavena od 13. ledna 2018, což bylo zároveň datum, do kdy musely banky svá API zpřístupnit třetím stranám. Existoval ale i „odložený termín“, protože ne všechny banky byly k tomuto datu připraveny svá API zpřístupnit. Zpráva Ministerstva financí proto uváděla, že banky prostě musí umožnit přístup, ať skrze API, nebo přes screenscraping.

V termínech a povinnostech k nim se vázajících byl tehdy poměrně zmatek. Setkali jsme se tehdy s dvouznačným výkladem zákona. Podle některých bank bylo zprovoznění API požadováno legislativou ke 13. lednu 2018, tedy k nabytí účinnosti zmíněného zákona.

Některé banky si ale zákon vykládaly tak, že zpřístupnění API je povinné nejpozději od 13. září 2019. Svá tvrzení opíraly o to, že směrnice sice vešla v platnost 13. ledna 2016 a nabyla účinnosti 13. ledna 2018, ale ukládá bankám splnit povinnost do 18 měsíců, tedy do 13. září 2019.

Druhé formě výkladu zákona se nelze moc divit. V lednu 2018 totiž nebyly k dispozici ani prováděcí předpisy, a tak banky vlastně nevěděly, jak mají celou situaci správně uchopit. Zároveň ale musely API zpřístupnit. A právě ona prováděcí vyhláška nabyla účinnosti až 13. září 2019.

Jaká je situace dnes?

V současné době uplynulo od nabytí účinnosti zákona více než 3 a půl roku. Od nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky uplynuly téměř 2 roky. V současně době by se vám tedy nemělo stát, že byste měli účet u banky či finanční instituce, která neumožňuje s vaším svolením třetí straně přístup k vašim bankovním platebním službám, protože banky to podle zákona udělat musí. Výjimky se ale najdou.

Banky a finanční instituce Otevření API rozhraní
Air Bank Ano
Artesa, spořitelní družstvo Ano
Banka CREDITAS Ano
Česká spořitelna Ano
ČSOB Ano
Equa bank Ano
Expobank Ano
Fio banka Ano
Hello bank! Ano
J&T Banka Ano
Komerční banka Ano
mBank Ano
MONETA Money Bank Ano
NEY, spořitelní družstvo Ano
Oberbank Banka tuto možnost zpřístupnila pouze firemní klientele.
Peněžní dům, spořitelní družstvo Ne
Poštovní spořitelna Ano
Raiffeisenbank Ano
Sberbank Ano
TRINITY BANK Ano
UniCredit Bank Ano

Některé banky či finanční instituce zpřístupnily API až v roce 2020, což bylo prokazatelně po nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky, a došlo tím k nedodržení termínu i s přihlédnutím k prodloužené lhůtě. Na druhou stranu se ale i kvůli legislativním zmatkům, které kolem PSD 2 byly, nelze divit.

V současné době najdeme na českém trhu pouze 2 instituce, které svá API nezpřístupnily. Jednou z nich je Peněžní dům, spořitelní družstvo. Peněžní dům, spořitelní družstvo, doposud nespustil API rozhraní pro své klienty. Realizace se bude spíše řídit zájmem klientů Peněžního domu, spořitelního družstva, o tuto funkcionalitu. uvedla pro Měšec.cz Kateřina Jedelská z Peněžního domu.

Druhou institucí je Oberbank. Ta sice možnost napojení svých účtů na jiné aplikace či bankovní systémy zpřístupnila, ale pouze firemním klientům. Pro ty soukromé není možnost k dispozici.

Umožnit ovládání z jejího rozhraní je ale dobrovolné

Zpřístupnit svá data třetím stranám na vaši žádost musely banky nejpozději ke 13. lednu 2018, eventuálně ke 13. září 2019, pokud využili odloženou lhůtu.

Co už ale banky nemusí, je vyvíjet platformu, v rámci které budete vy v internetovém bankovnictví moci spravovat účty třetích bank. Jinými slovy, všechny banky musí být schopny nabídnout svá internetová bankovnictví k napojení na jiné internetové bankovnictví dalších bank. Ne všechny banky ale budou nabízet variantu, že skrze jejich účet budete ovládat i další.

A takovou možnost u nás moc bank nenabízí.

Banky a finanční instituce Multibanking
Air Bank Ano – Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank.
Artesa, spořitelní družstvo Ne.
Banka CREDITAS Ano – České banky: Air Bank, Equa bank, Fio banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Komerční banka, ČSOB, Poštovní spořitelna, MONETA Money Bank, mBank, Česká spořitelna, J&T Banka, Sberbank, slovenské banky: Raiffeisen BANK, ČSOB, Tatra Banka, VÚB Banka, UniCredit Bank SK, Slovenská spořitelna.
Česká spořitelna Banka je ve fázi analýz.
ČSOB Ano – Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, Equa bank, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank.
Equa bank Banka tuto možnost neplánuje.
Expobank Banka tuto možnost zvažuje.
Fio banka Banka tuto možnost zvažuje.
Hello bank! Banka tuto možnost letos neplánuje.
J&T Banka Banka tuto možnost neplánuje.
Komerční banka Ano – České banky: Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Fio banka, J&T Banka, MONETA Money Bank, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, Sberbank, UniCredit Bank. Slovenské banky: Tatra Banka, UniCredit Bank SK, Raiffeisen BANK.
mBank Ne.
MONETA Money Bank Ano – Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, Fio banka.
NEY, spořitelní družstvo Družstvo tuto možnost nezvažuje.
Oberbank Ne.
Peněžní dům, spořitelní družstvo Ne.
Poštovní spořitelna Ano – Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, Equa bank, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank.
Raiffeisenbank Ano – Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, MONETA Money Bank.
Sberbank Ne.
TRINITY BANK Banka tuto možnost neplánuje.
UniCredit Bank Banka tuto možnost v budoucnu upřesní. Zatím mají přednost jiné projekty.

Multibanking v současné době nabízí pouze 7 bank, což je třetina. Využít ho můžete v Air Bank, Bance CREDITAS, ČSOB, Komerční bance, MONETA Money Bank, Poštovní spořitelně a Raiffeisenbank.

Někde jen pasivní prohlížení účtů, jinde i aktivní operace

Operace, které můžete u jednotlivých multibankingů provádět se svými účty, se liší. A stejně tak se liší i banky, které si do svého multibankingu můžete napojit. Neplatí totiž, že kdo poskytuje multibanking, nabízí napojení na všechny banky.

Například Air Bank vám umí v rámci multibankingu napojit účty z 6 bank. U všech máte možnost sledovat zůstatek na účtu a historii plateb. Aktivně zadávat platbu ale můžete jen u účtů napojených z České spořitelny a z Komerční banky.

Banka CREDITAS je v počtu napojených bank jednoznačně nejdál, nabízí jich 20, včetně několika slovenských bank. V rámci napojených účtů banka umožňuje jak prohlížení zůstatku, historie a náhled na připojený účet, tak i aktivní zadávání plateb. Kromě toho nabízí automatické třídění transakcí a možnost sestavení statistiky příjmů a výdajů a rozpočtů či zobrazení zůstatků v blocích jednotlivých účtů.

Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna umí do svého multibankingu napojit 7 bank. U všech napojených bank si můžete prohlížet aktuální zůstatek na svém účtu a historii pohybů. Zadávat aktivní operace pak můžete jen u účtů napojených z Air Bank, Equa bank, České spořitelny, Komerční banky a MONETA Money Bank.

I Komerční banka umí do svého internetového bankovnictví napojit poměrně dost bank, a to 14. Tak jako u ostatních platí, že u všech připojených účtů můžete kontrolovat zůstatky. U účtů Air bank, Banky CREDITAS, České spořitelny, ČSOB, Equa banky, J&T Banky a Raiffeisenbank můžete provádět i platby.

MONETA Money Bank umí napojit do svého multibankingu účty 4 bank. Skrze multibanking si pak můžete zobrazit zůstatky a historii plateb, ale i provádět platby skrze QR kód.

Raiffeisenbank vám v rámci multibankingu umí připojit 5 bank. U všech si ale můžete pouze prohlídnout historii pohybů a aktuální zůstatek. Aktivní operace, jako je zadání platby, banka neumožňuje.

Proč tak málo bank? Nízký zájem a jiné priority

Důvodů, proč většina bank multibanking nespustila a nejspíš ani nespustí, jsou různé. Například Česká spořitelna provedla na jaře 2021 interní pilot, během kterého testovala multibanking v rámci internetového bankovnictví George. Aktuálně vyhodnocuje zpětnou vazbu a na základě ní se rozhodne, jestli multibanking nabídne klientům, či nikoli. Klienti ale dle banky projevují zájem spíše o jiné služby. O služby, které umožňuje využití bankovní identity, sledujeme daleko větší zájem než o zmiňovaný multibanking, říká Lukáš Kropík, tiskový mluvčí České spořitelny.

Podobné ohlasy ale mají i jiné banky. Na základě velmi nízkého zájmu našich klientů o tomto zatím neuvažujeme, uvedla pro Měšec.cz Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank.

Některé banky také mají jiné priority, ačkoli možnost multibankingu nezavrhly, například v oblasti digitální identity a dalších.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).