Hlavní navigace

Chystá se past na majitele výkonnějších elektrokoloběžek

2. 2. 2024
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Některé silnější elektrokoloběžky z pohledu zákona vůbec nesmí na pozemní komunikaci. Musely by mít homologaci, platné STK a registrační značku. A jak elektrokoloběžky správně pojistit?

Kolem elektrokol a elektrokoloběžek koluje plno mýtů a nepřesností, takže než se podíváme, jak to je s tím povinným ručením, musíme si vyjasnit, co je elektrokolo a elektrokoloběžka. A také na nejdůležitější důsledky v pravidlech provozu. Pokusím se najít vhodný kompromis mezi přesností a stručností. A vysvětlíme si, proč povinné ručení je víceméně past pro nelegální elektrokoloběžky, tedy prakticky všechny nad 250 W bez sedátka.

Jaké pojištění mám mít u bicyklu

Klasické kolo (bicykl) je nejjednodušší. Selsky řečeno, myšlen je prostě stroj čistě poháněný člověkem. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je na cyklisty nachystán. Cyklista není omezen v rychlosti, kterou jede, ani hmotností. Tedy pokud to silově dá, není problém jet legálně rychlostí třeba 60 km/h. 

 • Cyklisté mají své vyhrazené cyklostezky, které jako jediné jsou povinné, pokud tomu něco nebrání, a kde na oplátku nesmí ani chodci (vyjma chodců vedoucích kolo).
 • Mohou kolonu předjíždět zprava. 
 • Nesmí jet na silnici pro motorová vozidla, dálnici a tak podobně.
 • Cyklisté do 18 let musí mít helmu. 
 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. V Brně dokonce místní policisté instruují rodiče, aby s dětmi jeli po chodníku. Co je chodník a jak ho v praxi spolehlivě a jednoznačně poznat, bohužel nevím, zákon k tomu mlčí.

Dovolím si dodat, že kolo je dle mě významný dopravní prostředek, zvláště pro děti, které jsou díky němu schopny přepravit se na delší vzdálenost samy (do 10 let po chodníku), nad 10 let nejlépe po cyklostezkách, případně silnicích. 

A přiznejme si, že pokud jsou ohleduplní a opatrní, většina řidičů, chodců i policistů je raději vidí na chodnících než na silnicích, i když tam dle zákona nemají být.

Cyklista obecně nemusí mít řidičské oprávnění, ono také jak byste chtěli třeba i tříleté dítě otestovat na pravidla, která už může klidně znát, tedy samozřejmě tu podmnožinu, kterou reálně potřebuje, ale neumí číst ani psát, natož chápat konkrétní výrazy testu, které chápe intuitivně, ale ne striktně dle zákona. Natož případ, kdy se dítě naučí bezchybně např. cestu do školy, kroužku, za přáteli, ale definice, proč se tak chová, nebude schopno sdělit. To všechno jsou důvody, proč nedává smysl povinnost mít řidičák a další regulace pro všechny, včetně cyklistů. 

Bohužel pro cyklisty neexistuje tak dobré pojištění jako pro řidiče motorových vozidel, které by krylo škodu až do limitu stovek miliónů na každou (!) zraněnou osobu. Jediná možnost, jak pojistit cyklistu, je přes pojištění občanské odpovědnosti, v tuto chvíli u jedné pojišťovny seženete maximální celkový limit pouhých 50 milionů Kč. A stát zná jen povinnost mít povinné ručení a nemožnost si ho sjednat dobrovolně pro nepovinné osoby, nic mezi tím.

Pojištění (elektro)kol a (elektro)koloběžek: lze to, ale ne jako u auta Přečtěte si také:

Pojištění (elektro)kol a (elektro)koloběžek: lze to, ale ne jako u auta

Koloběžka (čistě na mechanický pohyb) je stále celkem jednoduchá z hlediska pravidel. Dle § 57 zákona č. 361/2000 Sb. se jízdním kolem z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Takže řidič mechanické koloběžky má stejná práva i povinnosti jako cyklista, včetně možnosti se dobrovolně pojistit v rámci pojištění občanské odpovědnosti. A stejně jako cyklista nemá povinnost, ale ani možnost si pojistit dostatečné limity na případnou škodu. Ve srovnání s kolem je koloběžka, obvykle s výrazně menšími koly, o něco málo nebezpečnější pro řidiče.

Co znamená, když se řekne elektrokolo

Elektrokolo, aby bylo považováno za „kolo“ z hlediska provozu na pozemních komunikacích, musí splňovat několik omezení. 

 • Výkon pomocného motoru musí být do 250 W. 
 • Celkové napětí elektrického systému nesmí být vyšší než 48 V. 
 • Do rychlosti 25 km/h vám motor pomáhá šlapat, při rychlosti nad 25 km/h se vypíná.
 • Ještě existuje možnost asistenta při chůzi, kdy elektrokolo může jet dokonce samo, ale jen do rychlosti 6 km/h.
 • Nicméně není stále omezena rychlost, kterou s elektrokolem jedete, stejně jako u běžného mechanického kola, jen vám nesmí nad rychlost 25 km/h pomáhat motor. Takové elektrokolo je považováno za kolo se všemi právy a povinnostmi. 

Cyklisté přesedlající z klasického kola by si měli dát pozor na výrazně vyšší hmotnost, tím pádem i setrvačnost, a být minimálně ze začátku opatrnější. Takové elektrokolo lze pojistit dobrovolně v rámci pojištění občanské odpovědnosti, nebude povinnost ho pojistit povinným ručením v ČR a bohužel opět ani nepůjde. 

Pozor na zahraničí, např. v Německu existuje povinnost povinného ručení i pro výkonnější elektrokola. Myslete na to již nyní, pokud jedete se svým elektrokolem za hranice, a sjednejte si zahraniční (hraniční) pojištění dřív, než s ním vyjedete mimo území ČR.

Pokud splníte rychlost do 25 km/h, ale motor máte do 1000 W, je tu šance, že vás nechají být a budete stále považován za cyklistu. Do detailů se nechci pouštět, je to spíše právní otázka. Stručně se jedná o to, jestli byl motor z výroby, nebo byl dodatečně přimontován. Pokud byl dodatečně přimontován, je umožněn výkon až 1000 W dle českého práva.

U elektrokoloběžek na vás čekají záludnosti

U elektrokoloběžek je to ještě komplikovanější. Nemluvě o tom, že název „elektro“ varianty koloběžky už neodpovídá realitě, spíše bychom měli používat termín „elektrostojka“. 

Aktuálně jste považováni za cyklistu, pokud má elektrokoloběžka motor do 250 W a maximální rychlost 25 km/h (při jízdě z kopce může jet rychleji, ale bez pomoci motoru). Pojištění je opět dobrovolné přes pojištění občanské odpovědnosti. Opět bez možnosti sjednat povinné ručení s výrazně vyššími limity. A pozor, toto bude stále platit až do účinnosti nového zákona. Aktuálně se právníci pojišťoven liší v tom, jestli lze vůbec vyplatit pojistné plnění dřív, než nabude účinnosti nový zákon (neoficiálně by se pojišťovna snažila plnit, ale nespoléhal bych na to). 

Pokud překročíte výkon, ale stále se vejdete do výkonu 1000 W, jsme opět v (ještě větší) právní nejistotě jako u elektrokol. Tím větší o to, že u elektrokoloběžek neznám žádný případ, kdy by se jednalo o dodatečně přimontovaný motor. Někdo tvrdí, že už nejste cyklistou a potřebujete mimo jiné řidičské oprávnění, jiný zase, že jste stále cyklistou, např. i pojišťovna Kooperativa. 

Pokud elektrokoloběžka nesplňuje tyto parametry, máte už nyní s vysokou pravděpodobností povinnost si sjednat povinné ručení, protože vaše elektrokoloběžka je brána ne jako koloběžka/kolo, ale jako moped, nebo dokonce motorka

Takové povinné ručení nabízí už delší dobu např. ČSOB za 350 Kč. Ale je to bohužel ještě složitější, čtěte dál.

Nově přibude ještě podmínka hmotnosti, tedy budete považováni za cyklistu a budete se pojišťovat dobrovolně rodinným pojištěním občanské odpovědnosti, pokud splníte všechny tyto podmínky: 

 • motor do 250 W, 
 • hmotnost elektrokoloběžky do 25 kg, 
 • rychlost do 25 km/h (nemají ti zákonodárci nějakou oblibu v čísle 25 a jeho násobcích?). 

Pokud překročíte jen hmotnost, budete sice stále považováni za cyklistu, nicméně musíte si sjednat povinné ručení (pokud tedy zároveň nemáte maximální rychlost jen 14 km/h – pak stále nemusíte mít povinné ručení – v praxi se taková elektrokoloběžka snad ani nevyskytuje). 

Pojištění občanské odpovědnosti už vás nebude krýt od data povinnosti sjednat si povinné ručení, protože je to ve výlukách ve znění např.: Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž: a) obecně závazný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění)

Nový zákon o povinném ručení začne platit na jaře

S účinností zcela nového zákona o povinném ručení bude povinnost, a tím pádem možnost si takovou elektrokoloběžku pojistit. Původní termín od 23. 12. 2023 se s přijetím pozměňovacího zákona změnil na druhý kalendářní měsíc po schválení zákona, tedy nejdříve mohl platit od 1. února 2024. Senát zákon schválil, zákon by tak mohl začít platit v jarních měsících. 

Mimochodem, proč je kritérii zrovna rychlost a hmotnost? Z fyziky si možná vzpomenete, že kinetická energie roste lineárně s hmotností a kvadraticky s rychlostí a dle mě korelace mezi kinetickou energií vozidla a výší škody bude značná.

Ale co máte dělat, když už nyní vaše elektrokoloběžka překračuje rychlost nebo výkon? 

Takovou elektrokoloběžku nemůžete bez obav pojistit. Existují sice pojišťovny, které plní i za takové elektrokoloběžky. Písemně mám od jedné, co plní, pokud je taková elektrokoloběžka provozována v režimu s omezením na 25 km/h, a z doslechu vím o případu, že ještě jiná pojišťovna plnila, ale s povinným ručením i toto přestane platit. 

Na druhou stranu dobrovolné pojištění občanské odpovědnosti neplní jen za elektrokoloběžky, ale i za škody vás a vaší rodiny na mnoha místech, takže přes tuto nejasnost a riziko neplnění doporučuji sjednat pojištění občanské odpovědnosti každému.

Jak je to s legálností elektrokoloběžek? Některé vůbec nesmí na pozemní komunikaci

Zcela legální elektrokoloběžka je ta s rychlostí do 25 km/h a s výkonem motoru do 250 W, pak je to víceméně kolo dle zákona č. 361/2000 Sb., nepotřebujete řidičák, povinné ručení, registraci. Nad ostatními elektrokoloběžkami (víc než 25 km/h nebo víc než 250 W) se vznáší plno otazníků. S jistým právním rizikem lze provozovat elektrokoloběžku s výkonem 1000 W vzhledem k rozšířenosti tohoto mýtu i mezi policií i pojišťovnami. 

Podobně rizikově lze provozovat elektrokoloběžku s vyšším výkonem, schopnou
jet víc než 25 km/h, se kterou jedete v módu, který to dočasně neumožňuje. Nicméně může být obří rozdíl, jestli ten mód snadno přepnete během vteřiny a k tomu je popsán v návodu, anebo se jedná o mód nepopsaný v návodu a jehož přepnutí je náročné. Ale všechno je to na vaše riziko. 

Dle striktních výkladů elektrokoloběžka nad 25 km/h nebo nad 250 W prostě není povolena pro provoz na pozemních komunikacích. Vše řeší zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, který se následně odvolává na Nařízení EU č. 168/2013. Tam najdete zařazení jednostopých vozidel do jednotlivých kategorií vozidel, z čehož následně vyplývá potřeba být držitelem určitého řidičského oprávnění a dalších povinností.

Řidičský průkaz (ŘP) nepotřebujete na koloběžku s výkonem do 250 W a konstrukční rychlostí do 25 km/h, jak už bylo řečeno. V případě výkonnějšího a rychlejšího modelu se technicky jedná o malý moped či skútr – tedy motorové vozidlo. V tomto případě může být, zjednodušeně řečeno, potřeba mít homologaci, platné STK, registrační značku, povinné ručení a řidičský průkaz (skupiny AM, A1, A2, B dle typu)

Dále se na vás může vztahovat povinná výbava, helma. Konkrétně pokud je výkon koloběžky v rozmezí 250–4000 W a konstrukční rychlost nepřesáhne 45 km/h, potřebujete ŘP skupiny AM, jelikož se již jedná o kategorii dvoukolový moped. 

Pokud je výkon v rozmezí 4000 – 11 000 W a poměr výkon/hmotnost nepřesáhne hodnotu 0,01, jedná se o lehký motocykl a na něj potřebujete ŘP skupiny A1. To je stále ještě běžně splnitelné.

Ale pozor na ještě výkonnější koloběžky, na které již potřebujete mít ŘP skupiny A2. Ten už tak běžný není. Pokud máte na koloběžce (s výkonem nad 250 W) sedátko, podléhá taková koloběžka registraci a měla by mít registrační značku (RZ, dříve SPZ). A vlastně pokud by vaše elektrokoloběžka měla sedátko, byla tím pádem registrovatelná, jedná se z hlediska legálnosti o ten lepší případ, prostě ji dokážete zaregistrovat a tím pádem pojistit. Elektrokoloběžku bez sedátka nad 250 W nebo nad 25 km/h dle mých informací nedokážete zaregistrovat, a tím pádem ji nedokážete legálně provozovat na pozemních komunikacích.

Na tyto všechny příliš výkonné koloběžky (více než 250 W) byste také měli mít tzv. povinnou výbavu, dále zde máme pravidla pro helmy, povinné svícení, pravidelnou STK, řidiči motorek znají lépe než já.

Je na vaší odpovědnosti splnit všechny zákonné požadavky, pokud provozujete danou elektrokoloběžku, nespoléhejte na informace od prodejců. Na druhou stranu může být užitečné mít aspoň písemně od prodejce, že daná elektrokoloběžka splňuje požadavky na provoz na pozemních komunikacích v ČR, jinou bych nekupoval, i když se tím značně omezuje výběr.

Past na elektrokoloběžky aneb splňte požadavky

Na jedné straně máme v provozu plno elektrokoloběžek, které se chovají, jakoby splňovaly omezení pro „kolo“ (250 W, 25 km/h), a jezdí se s nimi rychle, bez řidičského oprávnění, bez pojištění. Nicméně spousta lidí kupuje elektrokoloběžky, spoléhají, či dokonce věří na mýtus typu „však by se to neprodávalo, kdyby to nebylo legální“, a tak to nikdo moc neřeší. Pojistit výkonnější elektrokoloběžky nyní bez rizika prakticky nejde.

Bohužel pro mnohé z nich to bude past. Dosud o elektrokoloběžce stát nevěděl, na první pohled při zastavení nešla poznat od legálních. Když se něco stalo, teprve pak se řešilo, jestli je legální, nebo ne. A občas i pojišťovna plní pro tyto nadvýkonné koloběžky.

Nyní s povinností povinného ručení mají vlastníci, provozovatelé neřešitelný problém. Pokud je dneska určitá šance, že pojišťovna z pojištění občanské odpovědnosti proplatí škodu z nadvýkonných elektrokoloběžek, tato šance se snižuje k nule s dnem, kdy nabyde účinnosti zákon o povinném ručení elektrokoloběžek kvůli obecné výluce těchto pojištění. Vznikne tak evidence elektrokoloběžek, které budou snadněji kontrolovatelné i z hlediska dalších požadavků (řidičské oprávnění, RZ, helma atd). Když se této evidenci vyhnete a nesjednáte si povinné ručení, zas máte prakticky jistotu, že se velmi prohnete finančně, když způsobíte škodu. 

Navíc zkontrolovat existenci pojištění při silniční kontrole už bude výrazně jednodušší než zkontrolovat elektrokoloběžku, že je schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Samozřejmě se tu nabízí otázka, proč si pořizovat povinné ručení, když stejně neplním všechny povinnosti používáním nelegální elektrokoloběžky a pojišťovna s vysokou pravděpodobností bude škodu regresovat po „pojištěném“.

 • Za prvé, pojistit si musíte i legální elektrokoloběžky těžší než 25 kg, které jedou do 25 km/h. 
 • Za druhé, je jen na vás, jestli a jak splníte ostatní povinnosti, vždy máte možnost takovou elektrokoloběžku nepoužívat na pozemních komunikacích, nekoupit nebo ji prodat dřív, než nabyde účinnosti zákon. 
 • Za třetí, na jedné straně máte riziko pokuty, na druhé straně máte riziko viny, že případnému poškozenému nebudete schopni zaplatit způsobenou škodu, která může jít do desítek milionů (pokud způsobíte invaliditu mladému vysoce vydělávajícímu člověku, platíte mu mimo jiné dorovnání mzdy až do důchodu). Pojišťovna tu škodu poškozenému zaplatí (dokonce i když budete opilí nebo i když vozidlo nebylo vůbec schváleno pro provoz na pozemních komunikacích), ale v některých případech ji bude vymáhat po vás, a to kompletně (např. právě z důvodu opilosti), nebo částečně (z důvodu jiných menších prohřešků). Vy pravděpodobně skončíte v insolvenci, nezaplatíte celou škodu, ale poškozenému škodu pojišťovna zaplatí.
 • Za čtvrté, když nebudete mít povinné ručení, je jistota, že případnou škodu budete platit ze svého. Když povinné ručení budete mít, je tu šance, že alespoň některou škodu (případně částečně) pojišťovna nebude regresovat, tu, která by se stala, i kdybyste neměli výkonnější elektrokoloběžku. 

Mimochodem limit 300 tisíc Kč pro škodu, co zaplatí nepojištěný provozovatel vozidla, s novelou pravděpodobně končí.

Vyplatí se platit povinné ručení? Přečtěte si také:

Vyplatí se platit povinné ručení?

A co takové segwaye, jednokolky, dvoukolky, tříkolky, zahradní traktůrky, golfové vozíky, pracovní stroje, sněžné skútry a podobně? I všechna tato vozidla podléhají budoucí povinnosti mít povinné ručení, pokud jsou těžší než 25 kg (a jedou více než 14 km/h) nebo mají vyšší rychlost než 25 km/h. I u těchto vozidel si dejte pozor i na další povinnosti, registraci, řidičák, legálnost.

FIN24

Kde pojištění seženu a kolik stojí?

Zatím je na pojištění dost času, účinnost zákona bude nejdříve 1. března 2024.

Vidím zde dva reálné scénáře. Za prvé, postupně se vyženou všechny nelegální elektrokoloběžky z provozu, ztratí na hodnotě, nebo se draze doplní o dávno povinné náležitosti, pokud to jde. Druhou možností je, že se naopak upraví vyhlášky, zákony tak, aby odpovídaly reálné situaci – vzhledem k tomu, že se jedná o právo EU, tato možnost je výrazně méně pravděpodobná.

Jak na pojištění elektrokoloběžek v kostce

 • Pokud máte legální elektrokoloběžku (do 250 W, do 25 km/h) a máte již sjednané dobrovolné pojištění občanské odpovědnosti na limit 50 mil. Kč, nemusíte nyní nic dělat v žádném případě. 
 • Pokud má navíc elektrokoloběžka méně než 25 kg, nebude se vás ani týkat povinnost povinného ručení. 
 • Pokud je těžší, po schválení zákona si od účinnosti zákona sjednejte povinné ručení, to je celé. 
 • V případě, že vlastníte nelegální elektrokoloběžku (větší výkon než 250 W, vyšší rychlost než 25 km/h), zbavte se Černého Petra a pořiďte si něco legálního. 
 • Pracnější cestou je pokusit se splnit všechny náležitosti, ale je zde riziko, že se vám to nepodaří (např. pokud nemáte sedátko, vozidlo asi nezaregistrujete).
 • Zvláště si dejte pozor na to, abyste měli správné řidičské oprávnění (především pro elektrokoloběžku mající výkon vyšší než 11 000 W, řízení bez řidičského oprávnění je trestný čin, hrozí až roční trest odnětí svobody, trest zákazu činnosti (od 1 roku do 10 let) nebo peněžitý trest, který se obvykle pohybuje v desetitisícových částkách. 
 • Pokud pojedete za hranice, nastudujte místní pravidla, a to i když máte elektrokolo, které povinnostem povinného ručení v ČR nepodléhá.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).