Hlavní navigace

Cestovní pojištění nepodceňujte

27. 6. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ať už se v létě chystáte k moři, do hor nebo třeba na olympijské hry, nezapomeňte si přibalit cestovní pojištění. Na která rizika bychom rozhodně neměli zapomenout a které připojištění je zbytečné? Pro šetřílky máme i pár tipů na levné a přitom dostačující pojištění.

Chystáte se strávit letošní dovolenou v zahraničí? Pak zřejmě také řešíte otázku, zda je nutné sjednat si komerční cestovní pojištění nebo ne. Zatímco při cestách mimo starý kontinent většina z nás příliš neváhá a pojistí se, při cestách po Evropě často spoléháme pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten nám sice na území jiného členského státu EU garantuje nárok na nezbytnou zdravotní péči po dobu našeho pobytu v této zemi na účet naší zdravotní pojišťovny v České republice, a to za stejných podmínek, jaké mají místní pojištěnci, ale spoléhat se pouze na něj se nedoporučuje, protože nás nezbavuje řady rizik a jsou s ním spojena i jistá omezení.

Prvním z nich je nutnost čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Dále se připravte na to, že budete muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci, přičemž tyto náklady vám po návratu domů zdravotní pojišťovna neproplatí. Navíc, necháte-li se ošetřit v zařízení, které není napojeno na veřejný systém, zpravidla budete muset zaplatit celou péči ze svého. Nárok na zdravotní péči ze zákona také nekryje náklady na přepravu zpět do České republiky, ani náklady na repatriaci ostatků.

Sjednáte-li si připojištění u některé komerční pojišťovny, uhradí vám nejen náklady na spoluúčast a náklady na převoz zpět do vlasti a repatriaci ostatků, ale proplatí vám i náklady na péči ve zcela privátních zařízeních a k dispozici vám bude také asistenční služba.

Pozor na duplicitní pojištění

Připojistit se na dovolenou do zahraničí je tedy určitě vhodné, ale někdy už pojištěni být můžete, aniž o tom třeba tušíte. Než vyrazíte do pojišťovny sjednat si jednorázové cestovní pojištění, ověřte si, zda není součástí služeb, které vám banka poskytuje k vaší platební kartě. Pokud ano, zkontrolujte si zejména rozsah pojistných rizik a výši pojistných limitů. Cestovní pojištění může být i součástí jiných finančních produktů, ale zpravidla s ním bývá spojeno mnoho výluk.

Pokud jste se rozhodli využít služeb cestovní kanceláře nebo agentury, může být cestovní pojištění zahrnuto již v ceně zájezdu. I v tomto případě byste se měli blíže seznámit s pojistnými podmínkami již zakoupeného pojištění. Pozornost věnujte zejména jeho rozsahu a informujte se, do jaké výše limitů vám budou uhrazena jednotlivá rizika a které zákroky pojišťovna nehradí.

Nezapomeňte také porovnat pojistné podmínky se zaměřením zájezdu. Pokud se jedná o aktivní dovolenou spojenou se sportovními výkony, zjistěte si, co vše z plánovaných aktivit je zahrnuto v základní sazbě pojistného a které aktivity je vhodné si připojistit. Hodláte-li během volna provozovat extrémní sporty, informujte se, zda je váš sport skutečně pojistitelný.

Důležité je i místo vašeho pobytu. Chystáte-li se vyrazit za exotikou, ověřte si, zda vaše destinace nepatří do oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojišťovny své klienty upozorňují, že na cesty do těchto oblastí se buď pojistná ochrana vůbec nevztahuje (např. válečné zóny), nebo v nich existuje zvýšené riziko vzniku škod, kdy je pojišťovna oprávněna, v souladu s pojistnými podmínkami, odmítnout pojistné plnění. Seznam rizikových oblastí naleznete na internetových stránkách pojišťoven nebo na webu Ministerstva zahraničních věcí.

Co vše si pojistit?

Rozhodnutí, které pojištění a připojištění je vhodné si sjednat, záleží především na našich preferencích, averzi k riziku, možné výši škody, místu, kam jedeme, aktivitách, které tam budeme provozovat a mnoha dalších faktorech. Ovšem odborníci se shodují, že pojištění léčebných výloh je základ, na který bychom rozhodně neměli zapomenout. Z něj se totiž hradí nezbytné náklady spojené s léčením případného úrazu nebo nemoci v zahraničí. Asistenční služba pojišťovny vám také zajistí a uhradí převoz do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa vašeho pobytu v zahraničí, případně převoz zpět do vlasti.

Podle pojišťoven bychom neměli zapomínat ani na úrazové pojištění pro případ, že na cestách utrpíme úraz, který zanechá trvalé následky nebo nám dokonce přivodí smrt, a pojištění odpovědnosti za škodu, kdy za nás pojišťovna uhradí škodu, kterou v zahraničí způsobíme jiné osobě na zdraví, majetku či životě a za niž podle právních předpisů dané země odpovídáme. Pokud svou neopatrností někomu způsobíme újmu na zdraví, může po nás poškozený vyžadovat velmi vysoké odškodné, proto se doporučuje toto připojištění nepodceňovat.

Vždy se informujte, jaké základní výluky jednotlivá rizika mají a jaká je výše pojistných limitů.

Naopak pojištění zavazadel, které standardně bývá součástí balíčku cestovního pojištění, se pro všechny cestovatele nehodí. Je s ním totiž spojeno mnoho výluk. Většinou se nevztahuje na peníze v hotovosti, doklady, úvěrové a jiné magnetické karty, jízdenky, letenky, peníze, šeky, cenné papíry, ceniny, cestovní pasy, klenoty a jiné cennosti aj. Pokud vám byla zavazadla ukradena, musíte své pojišťovně rovněž prokázat, že v době vzniku pojistné události byla uložena v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru v řádně zajištěném dopravním prostředku a nebyla zvenku viditelná.

Mnoho výluk je spojeno i s pojištěním stornovacích poplatků, kdy vám pojišťovna uhradí nevratné náklady, které jste zaplatili své cestovní kanceláři nebo leteckému dopravci za neuskutečněný zájezd nebo služby. První omezující podmínkou je, že si jej musíte sjednat nejpozději se zaplacením poslední splátky na zájezd nebo služby, případně před nebo současně s plným zaplacením zájezdu nebo služby. Pojišťovna dále neposkytuje pojistné plnění, pokud jste neodcestovali, protože jste například neobdrželi víza, zaměstnavatel vám nepřidělil dovolenou, máte neplatné cestovní doklady nebo v důsledku chronického onemocnění.

Připojistit si můžete i amatérské a profesionální rizikové sporty, zpoždění zavazadel, přerušení nebo zrušení cesty a u některých pojišťoven si můžete sjednat i pojištění pro vašeho čtyřnohého miláčka, který cestuje s vámi. Nabídka cestovního pojištění, které pojišťovny působící v České republice nabízejí, je opravdu široká. Pojišťovny si konkurují nejen rozsahem pojištění a limity pojistného plnění, ale především cenou. Ta se odvíjí od cíle naší cesty, její délky, počtu krytých rizik, výše pojistných limitů, počtu a věku cestovatelů, našich aktivit v zahraničí, způsobu sjednání pojištění a mnoha dalších faktorů. Pojišťovny lákají klienty také na různé slevy a výhody.

Které pojištění vybrat?

Zorientovat se v nabídkách pojišťoven není někdy vůbec jednoduché. Zkusme je tedy porovnat na konkrétním příkladě.

Mladá čtyřčlenná rodina se chystá na desetidenní dovolenou do Řecka, kam se dopraví vlastním vozem. Otec (35 let), matka (34 let) i obě děti (5 a 7 let) se chystají relaxovat na pláži u moře a občas vyrazit na krátký výlet po okolí. Nehodlají provozovat žádné nebezpečné sporty.

Cena kompletního cestovního pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu) pro rodinu se dvěma dětmi
Pojišťovna Produkt Cena kompletního cestovního pojištění (v Kč)* Limity pojistného plnění (v Kč)
Léčebné výlohy Úraz Osobní věci Odpovědnost za škodu
trvalé následky smrt na zdraví na majetku
Allianz pojišťovna Platinum 1 320 neomezeno 400 000 200 000 50 000 10 000 000 5 000 000
Česká podnikatelská pojišťovna KOMPLET, Rodinné pojištění 1 000 1 250 000 200 000 100 000 15 000 2 000 000 500 000
Česká pojišťovna Pojištění GLOBUS, limit A 1 360 1 500 000 200 000 100 000 10 000 2 000 000 1 000 000
ČSOB pojišťovna ATLAS, tarif Rodina 1070 1 500 000 200 000 100 000 10 000** 1 000 000** 500 000**
Evropská cestovní pojišťovna Single Trip – Rodina, varianta Standard 1 680 3 000 000 400 000 200 000 30 000 4 000 000 2 000 000
Generali pojišťovna Exkluziv, tarif Rodina 640 1 700 000 200 000 100 000 30 000 1 000 000 1 000 000
Hasičská vzájemná pojišťovna klasické cestovní pojištění 1 160 5 000 000 200 000 100 000 15 000 2 000 000 100 000
Komerční pojišťovna Komplexní program, varianta Rodina 933 1 250 000 100 000 (do 1­7 let), 200 000 (od 18 let) 20 000 (do 17 let), 100 000 (od 18 let) 15 000*** 2 000 000 1 000 000
Kooperativa Kolumbus, KLASIK 1 000 1 500 000 200 000 100 000 15 000 2 000 000 1 000 000
UNIQA Rodinné pojištění, tarif K2 560 2 000 000 300 000 150 000 15 000 1 000 000 1 000 000
Vitalitas pojišťovna krátkodobé cestovní pojištění 1 240 1 500 000 200 000 100 000 20 000 1 500 000 1 500 000
Wüstenrot pojišťovna balíček SUPERPLUS 805 2 000 000 200 000 údaj není znám 20 000 2 000 000 500 000

* Pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu.
Uvedená cena je celková cena cestovního pojištění pro 4 osoby (2 dospělé a 2 děti) na 10 dní dovolené v Řecku.
Pokud pojišťovna nabízí více druhů cestovního pojištění odstupňovaných podle výše limitů, je vždy bráno v úvahu pojištění s nejnižším limitem plnění.
** spoluúčast 3 %, min. 500 Kč
*** spoluúčast 500 Kč


Tipy na závěr

Téměř všechny pojišťovny nabízejí při sjednání pojištění online slevu 10 procent. Časté jsou také slevy pro rodiny s dětmi, zvýhodněny jsou i některé věkové kategorie. Některé velké pojišťovny mají nyní dokonce poloviční slevu na online pojištění

Pokud do zahraničí cestujete častěji, můžete si místo krátkodobého pojištění jednotlivých cest sjednat celoroční pojištění.

Jde to i levně

Cestujete-li do zahraničí častěji, chcete klid a nechcete platit dražší komerční pojištění, můžete si vybrat z nabídek dvou pojišťoven. Ty nabízejí připojištění ke kartě EHIC, kterou má každý pojištěnec v rámci České republiky od své zdravotní pojišťovny. Princip připojištění je jednoduchý. Jako občan EU máte právo na ošetření v rámci navštívené země na stejné úrovni jako místní občan. K tomu vám stačí karta vaší zdravotní pojišťovny. Případnou spoluúčast, náklady, které neproplatí český zdravotní pojišťovna nebo případnou repatriaci kryje připojištění ke kartě EHIC od České podnikatelské pojišťovny a od Slavia pojišťovny. Za pár korun získáte jistotu, že budete-li potřebovat lékařskou pomoc, nepřijde vám domů faktura. Oproti klasickému cestovnímu pojištění je toto připojištění velmi levné a má celoroční platnost. Daní za to je podmínka ošetření ve zdravotnických zařízeních v rámci veřejné péče. U soukromého zařízení nebo lékaře vám připojištění nepomůže, musíte mít běžné cestovní pojištění.

FIN21

Přestože nabídky obou pojišťoven vypadají podobně, Slavia Pojišťovna kryje léčebné výlohy ve více státech než Česká podnikatelská pojišťovna.

Připojištění ke stávajícímu průkazu zdravotního pojištění EHIC

Připojištění k evropskému zdravotnímu průkazu
Připojištění k průkazu EHIC Česká podnikatelská pojišťovna Slavia pojišťovna
Limit na léčebné výlohy 1 250 000 Kč 1 000 000 Kč
Limit na pojištění zavazadel 10 000 Kč 10 000 Kč
Limit na ošetření zubů 5 000 Kč 5 000 Kč
Smrt úrazem 100 000 Kč 100 000 Kč
Trvalé následky úrazu 200 000 Kč (plnění od 10 %) 200 000 Kč (plnění od 8 %)
Limit na pojištění oddpovědnosti 100 000 majetek, 1 mil. zdraví 500 000 Kč
Osoba ročně 590 Kč 490 Kč
Rodina ročně (2 dospělí a max. 2 děti) 1 290 Kč 960 Kč
Platnost pojštění Země EU, EHP, Švýcarsko, Chorvatsko Země EU, EHP, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko

Země EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko.


Anketa

Studujete před cestou pojistné podmínky k vašemu cestovnímu pojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).