Hlavní navigace

Co je dobré vědět o pojištění zavazadel

24. 7. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zloději se činí nejen v České republice, ale i v oblíbených turistických destinacích v zahraničí. Navíc vaše zavazadla neohrožují pouze oni. Pojištění zavazadel by vám mělo pomoci minimalizovat vzniklé škody. Které pojišťovny ho nabízejí a jaké je jejich maximální plnění? Na které věci se pojištění nevztahuje a co je třeba předložit při hlášení události o škodě?

Co všechno se dá pojistit?

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu (např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, hodinky, fotoaparát aj.) a které patří pojištěnému, a dále na věci, které si pojištěný prokazatelně pořídil v průběhu dovolené. Jedná-li se o pracovní cestu, vztahuje se pojištění zavazadel u některých pojišťoven (např. Evropské cestovní pojišťovny) i na věci náležející zaměstnavateli. Jde o věci, které si pojištěný vzal s sebou na cestu a užívá je k práci (např.osobní počítač, mobilní telefon, drobné vzorky zboží, knihy apod.). Věci, které jsou předmětem pojištění, jsou detailně vyjmenovány v pojistných podmínkách pojišťovny.

Z pojištění jsou většinou vyloučeny peníze v hotovosti, doklady, úvěrové a jiné magnetické karty, jízdenky, letenky, peníze, šeky, cenné papíry, ceniny, cestovní pasy, klenoty a jiné cennosti, věci umělecké hodnoty, starožitnosti, nosiče záznamů (např. filmy, videokazety, CD, diskety) a záznamy na nich uložené apod.

Kdy vzniká nárok na pojistné plnění?

Jestliže jste si před odjezdem na dovolenou nebo na služební cestu sjednali pojištění zavazadel, nárok na pojistné plnění vzniká, pokud byla vaše zavazadla odcizena, zničena nebo poškozena některým z pojistných nebezpečí specifikovaných v pojistné smlouvě. Pojištění se nejčastěji sjednává pro případ odcizení, poškození nebo zničení věcí:

  • krádeží vloupáním,
  • loupežným přepadením,
  • živelní událostí,
  • při dopravní nehodě,
  • ztrátou při přepravě.

Pokud byla vaše zavazadla odcizena, musíte své pojišťovně většinou prokázat, že předměty pojištění byly v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru v řádně zajištěném dopravním prostředku. Další podmínkou pojišťovny bývá to, že zavazadla nebyla zvenku viditelná.

Výše pojistného

Cena pojištění závisí většinou na věku pojištěné osoby a na druhu cesty, přičemž pojišťovny rozlišují cesty turistické a cesty pracovní. U některých z nich si lze samostatně sjednat i připojištění zpoždění zavazadel. Výši pojistného většiny českých pojišťoven na osobu a den nám přiblíží následující tabulka.

Výše pojistného
Pojišťovna Druh cesty Věk pojištěného Pojistné na osobu a den
Česká podnikatelská pojišťovna turistická děti (0–17 let) od 2 Kč
dospělí (18–79 let) od 7 Kč
pracovní dospělí (18–79 let) od 14 Kč
turistická – připojištění zpoždění zavazadel nerozlišeno 8 Kč na celou dobu pobytu
Česká pojišťovna turistická zahraniční děti do 14 let 8 Kč
dospělí 10 Kč
turistická tuzemská děti do 14 let 5 Kč
dospělí 10 Kč
ČSOB pojišťovna nerozlišeno nerozlišeno 10 nebo 18 Kč (dle zvolené varianty)
Komerční pojišťovna turistická dítě 0–17 let (necestující samo) 3 Kč
18 a více let, dítě cestující samo 5 Kč
pracovní dítě 0–17 let (necestující samo) 3 Kč
18 – 69 let, dítě cestující samo 8 Kč
sportovní dítě 0–17 let (necestující samo) 3 Kč
18 – 69 let, dítě cestující samo 8 Kč
riziková dítě 0–17 let (necestující samo) 3 Kč
18 – 69 let, dítě cestující samo 8 Kč

Některé pojišťovny nenabízejí pojištění zavazadel samostatně, ale pouze v rámci balíčku cestovního pojištění. To je případ Allianz pojišťovny, Evropské cestovní pojišťovny, Generali pojišťovny, Kooperativy a pojišťovny UNIQA. 

Výše pojistného plnění

Pokud pojišťovna uzná, že vám vznikl nárok na pojistné plnění, neproplatí veškeré ztracené či zničené věci, ale jen škodu do určité výše. Někdy po vás bude požadovat i určitou spoluúčast. Maximální limity pojistného plnění jednotlivých pojišťoven přiblíží následující tabulka.

Výše pojistného plnění
Pojišťovna Druh cesty Výše pojistného plnění (v Kč) Jiné
za jednu pojistnou událost za jednu věc
Allianz pojišťovna nerozlišeno 20 000 (resp. 50 000)* neuvedeno
Česká podnikatelská pojišťovna turistická 15 000 10 000
turistická – připojištění zpoždění zavazadel 5 000 neuvedeno
pracovní 30 000 10 000
Česká pojišťovna nerozlišeno 10 000 5 000
ČSOB pojišťovna nerozlišeno 10 000 nebo 20 000 neuvedeno spoluúčast pojištěného 3 % (min. 500 Kč)
Evropská cestovní pojišťovna turistická (HolidayPass) 30 000 15 000 žádná spoluúčast pojištěného
připojištění zpoždění zavazadel (HolidayPass) 10 000 2 000 za 1 hodinu zpoždění
turistická (HolidayHelp) 20 000 10 000 spoluúčast pojištěného 800 Kč
turistická (WinterSport) 10 000 5 000 spoluúčast pojištěného 800 Kč
pracovní (BusinessPass) 50 000 25 000 žádná spoluúčast pojištěného
připojištění zpoždění zavazadel (BusinessPass) 20 000 2 000 za 1 hodinu zpoždění
Generali pojišťovna nerozlišeno (balíček Exkluziv) 30 000 neuvedeno
nerozlišeno (balíček Manažer) 50 000 neuvedeno
Komerční pojišťovna nerozlišeno 15 000 10 000 spoluúčast pojištěného 500 Kč
Kooperativa nerozlišeno 15 000 Kč (varianta Klasik) neuvedeno volitelná spoluúčast pojištěného
nerozlišeno 30 000 Kč (varianta Plus) neuvedeno
nerozlišeno 10 000 Kč za každé pojištěné dítě do šesti let cestující zdarma společně s alespoň jednou dospělou osobou neuvedeno
UNIQA nerozlišeno (balíček K2) 15 000 5 000
nerozlišeno (balíček D2) 15 000 5 000
nerozlišeno (balíček K4) 25 000 5 000
nerozlišeno (balíček KS) 15 000 5 000

* K pojištění zavazadel s limitem pojistného plnění na jednoho pojištěného 20.000,– Kč lze sjednat připojištění s navýšením základní pojistné částky o 30.000,– Kč. Při sjednání připojištění zavazadel je maximální limit pojistného plnění ve výši 50.000,– Kč na jednoho pojištěného. V připojištění zavazadel je zahrnuto pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel s max. limitem pojistného plnění 5 000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Pojištění zpoždění zavazadel

Většina pojišťoven působících v České republice a zabývajících se cestovním pojištěním klientům nabízí i možnost pojistit si zpoždění zavazadel. Aby vám vznikl nárok na pojistné plnění, musí být vaše zavazadla řádně registrována a jejich zpoždění musí přesáhnout určitý počet hodin od vašeho příletu do místa pobytu. Zpravidla to bývá 5 nebo 6 hodin. Další podmínkou je písemné potvrzení dopravce, kterým pojišťovně prokážete dobu zpoždění zavazadel. Pojišťovny uhradí nákup nezbytně nutných náhradních věcí, a to ve výši prokazatelně doložených nákladů. Často ale jen do určité výše.

Co je nutné předložit při hlášení pojistné události?

Při hlášení pojistné události po vás bude pojišťovna požadovat předložení některých dokumentů, které pomohou prokázat újmu, jež vám vznikla. Jaké dokumenty to jsou?

dan_z_prijmu

K formuláři o hlášení škodní události nezapomeňte přiložit doklad o pojištění, policejní zprávu a originály nabývacích dokladů. Pokud je již nemáte, postačí pojišťovně i podrobný seznam věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří. Policejní protokol by měl obsahovat seznam odcizených věcí, přibližnou dobu jejich odcizení a určení místa, kde byly odcizené věci uloženy. Jestliže vám byly věci odcizeny z vozidla, je třeba uvést, jestli bylo vozidlo řádně zabezpečeno. V tomto případě pojišťovny zpravidla požadují i doklad autoservisu o opravě části vozidla, která byla podle policejního protokolu poškozena při násilném vniknutí. Pokud ke škodě na zavazadlech dojde v ubytovacím zařízení, požádejte písemně provozovatele zařízení o náhradu škody a převzetí žádosti si nechejte potvrdit.

Jestliže jste si před odjezdem na dovolenou sjednali i pojištění zpoždění zavazadel, přiložte k hlášení o škodní události tyto dokumenty: letenku nebo obdobný cestovní dokument, písemný doklad od leteckého dopravce s uvedením důvodu a délky zpoždění zavazadel a účty za nákup nezbytných náhradních věcí.

Anketa

Pojištění zavazadel při cestách považuji za...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).