Hlavní navigace

Česko: Počet milionářů vzrostl na 13 tisíc

21. 6. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vloni se na světě pohybovalo 8,7 milionu dolarových milionářů. Více než 13 tisíc z nich žilo v Česku, což bylo o téměř 10 % více než v roce předešlém. Jak milionáři své prostředky investují? Na kterém kontinentu jich žije nejvíce? Jaké jsou expertní odhady budoucích trendů?

Již po desáté vydala společnost Capgemini ve spolupráci s Merill Lynch studii o bohatství ve světě, která naznačuje hned několik trendů. Časová řada zahrnující uplynulých deset let umožňuje vyvodit řadu zajímavých závěrů.

V oblasti správy bohatství jednotlivců lze vypozorovat narůstající informovanost klientů a informací jim dostupných. Vedle toho se změnila i očekávání klientů o jejich budoucích výnosech a narostla konkurence v tomto segmentu finančních služeb. Odborníci do budoucna očekávají rostoucí úroveň znalostí klientů o možnostech umístění jejich aktiv a změny ve způsobech, jakými klienti za správu bohatství finančním poradcům platí. Zároveň upozorňují na stěžejní význam informací pro správu majetku a globální charakter správy majetku investorů.

Celkové finanční bohatství velmi bohatých investorů se za uplynulých deset let téměř zdvojnásobilo, přičemž průměrné tempo nárůstu jejich majetku dosáhlo osmi procent. Na konci roku 2005 tak bohatí investoři obhospodařovali majetek za více než 33 bilionů dolarů a jejich počet vzrostl ze 4,5 milionu na 8,7 milionu.

Finanční bohatství
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Průměrný meziroční růst
Finanční bohatství (biliony USD) 16,6 19,1 21,6 25,5 27 26,2 26,7 28,5 30,7 33,3 8%
Počet velmi bohatých osob (v mil.) 4,5 5,2 5,9 7 7,2 7,1 7,3 7,7 8,2 8,7 7,60%

Pramen: World Wealth Report 2006

Poznatky za rok 2005

Během roku 2005 se počet osob disponujících majetkem nad jeden milion dolarů zvýšil oproti roku předešlému o více než šest procent a dosáhl rekordní výše 8,7 milionu osob. Výsledek je dán zejména vývojem světové ekonomiky, které se v loňském roce poměrně dařilo, a současně vývojem na kapitálových trzích, který zvyšuje hodnoty akcií držených investory. A to i přesto, že se růst oproti roku 2004 zpomalil.

Počet tzv. ultra bohatých, tedy osob s finančním majetkem vyšším než 30 milionů dolarů, vzrostl o více než 10 procent a dosáhl 85 400.

Afrika, ačkoliv má nejmenší množství dolarových milionářů, vykázala v loňském roce nejrychlejší tempo růstu jejich počtu – 11,7 %. Naopak nejpomaleji se zvýšil počet milionářů v Evropě, kde jich bylo celkem 2,8 milionu, tedy o 4,5 % více než v roce 2004. Nejvíce milionářů se tak i nadále vyskytuje v Severní Americe a dosahuje 2,9 milionů, což je o 6,9 % více než v roce předešlém.

Rekordně se zvýšil počet milionářů v Jižní Koreji (o 21,3 %), Indii (o 19,3 %) a v Rusku (o 17,4 %).

Čeští milionáři v roce 2005

V roce 2005 se počet českých milionářů zvýšil o 10,6 % na více než 13 tisíc. Výrazně vyšší hodnota růstu oproti roku 2004 (5,7 %) se odvíjí od vynikajících hospodářských výsledků, kterých česká ekonomika vloni dosáhla. Hrubý domácí produkt vzrostl o 6 procent a tržní kapitalizace firem (počet akcií násobených jejich aktuální hodnotou na kapitálovém trhu) vzrostla o celých 55,2 %.

Na tomto místě je nutno dodat, že jde o milionáře dolarové, respektive jejich bohatství přepočtené na americké dolary. Zohledníme-li tak vývoj na měnovém trhu, na němž česká koruna vůči americkému dolaru posílila jen za loňský rok o 7 %, lze rychlé tempo růstu českých milionářů vysvětlit z části i posílením domácí měny. Tento faktor sehrál obdobnou roli i v případě ostatních zemí, neboť dolar oslaboval vůči většině světových měn.

Jak milionáři investují?

Velmi bohatí investoři vykazují poměrně konzistentní chování při rozhodování o tom, kam své prostředky umístí. Většinu z nich vkládají do investic s jistým výnosem, nemovitostí a nejlikvidnějších instrumentů. Přesto lze v posledních letech vypozorovat trend rostoucího významu cenných papírů a alternativních instrumentů, i když může jít o zkreslení v důsledku velmi rychlého růstu tržní kapitalizace firem na světových kapitálových trzích.

Zajímavé jsou i závěry studie týkající se teritoriálního rozmístění investic. Podle nich se většina investic stále soustřeďuje do Severní Ameriky, jejíž podíl se snižuje ve prospěch Asie-Pacifiku a Středního Východu. Zhoršila se i pozice Afriky.

Bohatství

Pramen: World Wealth Report 2006

Analytici pro příští období očekávají rostoucí zájem o Asii-Pacifik a Latinskou Ameriku. Svou pozici dále oslabí Evropa a Severní Amerika. Jejich domněnky potvrzuje i rostoucí zájem bohatých investorů směřovat prostředky do zahraničí a technologický i institucionální pokrok, který umožňuje odbourat technické překážky pro kapitálové toky.

skoleni_29_6

Studie v této souvislosti dokonce uvádí, že se finanční instituce budou muset přizpůsobit potřebám investorů, kteří budou aktivní hned v několika zemích současně a svůj majetek budou přesouvat ve stále větší míře. Jen v USA se odhaduje majetek připravený k transferu do roku 2053 na 41 bilionů amerických dolarů, a to už jen vzhledem ke skutečnosti, že američtí investoři doposud ve srovnání s ostatními investory ze světa opomíjeli možnosti investovat v zahraničí. V případě Spojených států tak pravděpodobně podle odborníků půjde o nejvýznamnější transfer bohatství v historii.

Právě rostoucí mobilita kapitálu tak bohatým investorům umožní diverzifikovat nejen tržní rizika portfolia v rámci domácího regionu, ale i v rámci celého světa. Studie přitom odhaduje zlepšující se pozici rozvíjejících se trhů.

Anketa

Poroste počet milionářů v ČR stejně rychle jako vloni i letos?

74 %
26 %
Odpovědělo 82 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).