Hlavní navigace

Česká spořitelna mění karty

4. 4. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Česká spořitelna v současné době reformuje platební karty - od konce dubna se klient bude moci pojistit proti zneužití karty a nastavit až šest různých limitů. Jaké limity půjde nastavit? Bude pojištění přínosem pro klienta? Je výhodnější než pojištění karet ČSOB?

Česká spořitelna přistoupila od 1. dubna k úpravě podmínek platebních karet. Jde vesměs o změny pro klienty příznivé, přestože nepřijala „Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků“ (pdf, 259 kB) vydané Českou národní bankou. Ty hovoří o ručení klienta za zneužití platební karty před ohlášením ztráty do výše 4500 Kč, pokud se nedopustil závažné nedbalosti nebo podvodu, a po ohlášení ztráty banka přebírá zodpovědnost zcela.

Omezené ručení klienta do nahlášení ztráty je odmítáno jednoznačně všemi bankami a od okamžiku nahlášení ručí za škody v plné výši pouze Komerční banka (od 1. 4. 2003, ovšem u transakcí, kde nelze zjistit čas uskutečnění, ručí až od půlnoci) a Raiffeisenbank, u níž klient musí blokaci karty potvrdit do 24 hodin na pobočce. Většina ostatních bank si přebírá odpovědnost až od půlnoci po nahlášení ztráty. (Aktuální konkrétní informace o ručení bank po blokaci/stoplistaci čtěte v článku Tomáše Pevného „Banky nechtějí ručit za platební karty“.)

Česká spořitelna, jak jsem již nadnesl, nepřijala „Vzorové podmínky“ ČNB, ale přebírá odpovědnost až úderem dvanácté hodiny půlnoční. Jako malou záplatu klientům přinesla dvě změny – telefonická blokace nemusí být potvrzena osobně na pobočce (jako doklad o zablokování/sto­plistaci obdrží klient sadu identifikačních čísel, která slouží pro případnou reklamaci) a zlevnění blokace a stoplistace.

Oproti původním 300 až 500 Kč za blokaci elektronické karty si spořitelna bude účtovat 200 Kč bez rozdílu, stoplistace embosovaných karet zlevní z 3500 Kč na 2000 Kč. Domácí ebosovanou kartu MasterCard stačí též „pouze“ zablokovat za 200 Kč oproti původním 300 Kč.

Nové limity
Česká spořitelna 28. dubna zavede až šest limitů platebních karet – limit pro hotovostní operace (výběr z bankomatu a kartou na přepážce), limit pro platbu u obchodníků za přítomnosti karty a čtyři limity pro embosované karty k platbám bez fyzické přítomnosti plastu (zabezpečené/ne­zabezpečené internetové transakce, telefonické platby a pravidelné platby).

Přednastavené limity


Tabulka č. 898
Typ operace Elektronické karty Standardní embosované karty
Hotovostní operace 15 000 Kč/den 15 000 Kč/den
Platba u obchodníka 30 000 Kč/5 dní 70 000 Kč/ 5 dní
Internet – zabezpečená platba nelze 5 000 Kč/den
Internet – nezabezpečená platba nelze 0 Kč/den
Platba poštou/telefonem nelze 3 000 Kč/den
Pravidelná platba nelze 1 000 Kč/den

Většina limitů se obnovuje každý den (tj. každý den je možné provést transakce do uvedené výše), za povšimnutí však stojí pětidenní limit u plateb u obchodníka. Nejedná se o „kalendářní čas“, kdy by se limit obnovoval po pěti dnech, ale čas se začíná počítat od první provedené transakce.

Dva limity pro platby na Internetu se vztahují na zabezpečené a nezabezpečené transakce. Rozdíl mezi nimi je ten, že u zabezpečených transakcí má obchodník kryptovaný přenos dat a údajů o platební kartě, což lze poznat tím, že na internetové stránce obchodníka je na pravé spodní liště logo zlatého zámku, který v sobě zahrnuje informace o certifikátu, garantujícím kryptovaný přenos dat a údajů o platební kartě. U nezabezpečených transakcí nemá obchodních kryptovaná data a údaje a proto může dojít ke stáhnutí těchto dat během jejich přenosu a pozdějším zneužití.

Další limity jsou pro objednávky zboží či služeb poštou nebo prostřednictvím telefonu a pravidelně se opakující platby kartou.

Změna limitů
Přednastavené limity vycházejí ze statistik České spořitelny o výši transakcí jednotlivými kanály a měly by vyhovovat většině klientů. Protože vyhovět požadavkům držitelů více než 2,4 mil. platebních karet (45 % všech karet vydaných v České republice; SBK IV. čtvrtletí 2002) jednotným nastavením je nemožné, mohou je jejich držitelé změnit.

Pro změnu limitů mohou uživatelé služby Servis 24 využít telefonního bankéře, změnu lze provést na pobočce a spořitelna připravuje ještě jednu cestu, aby umožnila i klientům, kteří Servis 24 nevyužívají, nastavit limity bez návštěvy pobočky.

Vedle základní volby výše limitů uvedených v tabulce „Přednastavené limity“ mohou klienti volit ze sad podle typu karty. Elektronické platební karty dovolují nastavení pětidenního limitu plateb u obchodníka vedle základních 30 000 Kč též 20 000 Kč a 10 000 Kč, pro hotovostní operace krom přednastaveného denního limitu 15 000 Kč i 10 000 Kč, 5 000 Kč a 2 000 Kč.

Embosované karty mají použitelnost širší a tím i větší množství limitů. Klient si může zvolit z připravených bankou nebo individuální, přičemž limit u obchodníka nesmí klesnout pod 20 000 Kč/5 dní a všechny limity musí být dělitelné bezezbytku 1000 Kč. Limity pro alternativní kanály navíc nesmí být vyšší než limit pro obchodníka. U vyšších individuálních limitů se zkoumá bonita klienta (s výjimkou držitelů zlatých platebních karet, kteří si mohou nastavit limit do výše 500.000,– Kč / 5 dní pro bezhotovostní transakce).

Pojištění proti zneužití platební karty
S pojištěním platební karty přišla jako první v úvodu letošního roku ČSOB. Česká spořitelna, snad po vzoru své konkurence, zavádí pojištění od 28. dubna 2003 – stejně jako ČSOB – ve třech variantách podle pojistného krytí.

Pojištění proti zneužití platebních karet ČS


Tabulka č. 902
Pojistné (roční) Pojistná částka
170 Kč 10 000 Kč
320 Kč 30 000 Kč
480 Kč 50 000 Kč

Pojištění proti zneužití platebních karet ČSOB


Tabulka č. 903
Pojistná částka Spoluúčast Pojistné (roční)
15 000 Kč 10 %, min. 300 Kč 150 Kč
50 000 Kč 10 %, min. 300 Kč 650 Kč
85 000 Kč 10 %, min. 300 Kč, max. 5 000 Kč 1 300 Kč

Narozdíl od ČSOB nevyžaduje Česká spořitelna klientovu spoluúčast. U variant, které si jsou nejblíže (pojistné krytí do 50 000 Kč), je navíc pojištění České spořitelny levnější. Držitelé zlatých platebních karet dostanou toto pojištění navíc zdarma. ČSOB naopak nabízí levnější nejnižší variantu s vyšším plněním a možnost pojištění až do 85 tisíc korun.

Je otázkou, zda má pojištění platebních karet smysl. Banky se pravděpodobně v rámci konkurenčního boje budou přibližovat podmínkám ČNB, po jejichž přijetí bude pojištění nadbytečné. Od roku 2005 by navíc všechny vydávané platební karty měly být čipové, což dále zvýší jejich bezpečnost. Dokud se tak nestane, může být pro některé klienty přínosné moci se pojistit na dobu od nahlášení ztráty karty do půlnoci toho dne.

Anketa

Líbí se vám možnost nastavení více limitů?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).