Hlavní navigace

Česká republika, země exekutorů a inkasních agentur. Blýská se na lepší časy?

10. 10. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V ČR se počet exekucí blíží k 1 milionu. Pomůže novela zákona o spotřebitelském úvěru tento trend zvrátit?

Počet exekucí trvale roste. Zatímco v roce 2001 bylo podle dat Exekutorské komory České republiky nařízeno jen 4 302 exekucí (návrh na řízení exekuce bylo možné podat až od 1.9.2001), o rok později už jich bylo 57 954, v roce 2003 přes 130 000.Trend se ustálil až v roce 2007, kdy docházelo k 35% nárůstu.

Zdálo se, že se situace pozvolna zlepšuje a to v roce 2010, kdy nastal pokles o téměř 60 000 exekucí. Ten se však ukázal jako dočasný a v minulém roce počet exekucí znovu narostl, bylo jich více než 936 000. Lidé se sice v minulosti A tento rok nejspíše bude překonaná hranice 1 milion nařízených exekucí. Čtěte více: Počet exekucí roste, v letošním roce jich nejspíše bude více než 1 milión

Počet exekucí v jednotlivých letech
Rok Počet
2001 4302
2002 57 954
2003 132 469
2004 177 060
2005 270 480
2006 309 457
2007 427 800
2008 554 128
2009 760 923
2010 701 900
2011 936 219

Statistiky za první roky fungování exekucí prováděných soudními exekutory nevypovídají o dluhových potížích obyvatel také z toho důvodu, že řada věřitelů se stále obracela na soudy a požadovala provedení soudního výkonu rozhodnutí, uvedla tisková mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Z dluhů se stal výnosný byznys

Z malého dluhu vlivem nejrůznějších poplatků, především inkasním agenturám a soudním exekutorům, naroste dluh až na několikanásobek původní částky. Dlužník také musí uhradit obrovské soudní výlohy a to kvůli bagatelním (nízkým či zanedbatelným) pohledávkám. Čtěte článek našeho odborníka: Malé dluhy, přemrštěné platby právníkům: Co proti tomu stát dělá?

Je také zajímavé, že v letech 2008, 2009 a 2010 bylo vyhlášeno 380 000 exekucí jen u černých pasažérů Pražského dopravního podniku. Černí pasažéři, kteří svůj dluh neuhradili včas, mají samozřejmě být potrestáni, je však otázkou, zdali kvůli jedné nezaplacené pokutě, se mají stát dlužníky na celý život. A to především kvůli inkasním agenturám a exekutorům, kteří původní dluh navýší i o desítky tisíc korun.

Počet exekucí už je natolik vysoký, že může výrazně zasahovat i do ekonomického vývoje České republiky. Většina lidí, která má dluhy propadá depresím, beznaději a svou situaci neřeší. Ztrácejí jakoukoliv motivaci postupovat v práci a zvyšovat svojí kvalifikaci. Svůj život nežijí, ale přežívají.

Osobní bankrot není pro každého

Naději pro zadlužené může v některých případech být osobní bankrot. Ani ten však neřeší obtížnou situaci většiny zadlužených. V případě, že nejste schopni splatit 30 % pohledávky (nesmí se však jednat o dluhy z podnikání) během 5 let a nemáte stálou práci (což je v případě beznaděje spojené s vysokým zadlužením značně obtížné), pak vám soud osobní bankrot nepovolí. V roce 2011 soud vyhlásil 11 451 osobních bankrotů, což je vzhledem k počtu exekucí zanedbatelné číslo. Čtěte také: Důvody zadlužení: Lidé přeceňují své schopnosti a doufají, že „se to nějak vyřeší“

Finanční gramotnost se stala otřepanou frází. A dobrým zdrojem peněz

Z finanční gramotnosti se v posledních letech stala otřepaná fráze. Na stát jsou navázané neziskové organizace a občanská sdružení, které čerpají finanční prostředky, a to na nejrůznější programy týkající se právě finanční gramotnosti. Na semináři o dluhové pasti a finanční gramotnosti, který se konal v Poslanecké sněmovně, jsme se mohli dozvědět, jak důležité je věnovat peníze ze státního rozpočtu těmto organizacím.

Stát také z Evropských fondů čerpá 300 milionů korun na program, ve kterém chce údajně vyškolit 360 lektorů. Ti pak budou nabízet rekvalifikační program socioekonomických kompetencí (SEKO), především v oblasti finanční gramotnosti, který by měl uchazečům o zaměstnání pomoci najít práci.

Vláda se rozhoupala. Jsou tam však rezervy

Na současnou situaci reaguje také Evropská unie svou směrnici. Vláda ji přijme s drobnými změnami a to novelou zákona o spotřebitelském úvěru  č. 145/2010 Sb. Co přinese?

Hlavní změny:

 • Předsmluvní informace (§ 5) – Zprostředkovatel má stejné informační povinnosti jako věřitel.
 • Náležitosti smlouvy (§ 6) - Jsou stanoveny požadavky na kvalitu informací obdobným způsobem, jako informací uváděných v reklamě.
 • Informační povinnosti za trvání smlouvy (§ 7) – Pro nepokryté smluvní vztahy uzavřené na dobu neurčitou se zavádí stejná informační povinnost, jaká platí pro spotřebitelské úvěry.
 • Soukromoprávní sankce (§ 8) – V případě porušení informační povinnosti – vyšší sankce (například při nedostatku písemné formy nebo nepředání smlouvy spotřebiteli).
 • Posouzení úvěruschopnosti (§ 9) - Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná.
 • Zprostředkovatelé (§ 17) - Má-li spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel nesmí požadovat zaplacení odměny dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil.
 • Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru (§ 17a) – (1) Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí být mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy podle § 17b. Má-li odměnu zprostředkovatele platit spotřebitel, musí být odměna v této smlouvě dohodnuta.
  (2) Jedno vyhotovení smlouvy podle odstavce 1 musí být předáno spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
  (3) Pokud smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebyla uzavřena v souladu s odstavcem 1, je neplatná.
 • Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy (§ 17b) – bez uvedení důvodů a sankce lze odstoupit do 14 dnů.
 • Směnky a šeky (§ 18) – Nelze použít k zajištění nebo splacení spotřebitelského úvěru.
 • Zajištění spotřebitelského úvěru (§ 18a) – Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. 
 • Volání na linky začínající 90× (§ 18b) - Při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou podle právních předpisů upravujících podnikání v oblasti elektronických komunikací. 
 • Veřejnoprávní sankce (§ 20) – Zcela přepracovány a rozšířeny. Pokrývají naprostou většinu hmotněprávních povinností.
Zdroj: Prezentace Lukáše Vacka z ministerstva financí (odbor finanční trhy II) 

Finanční arbitr se snaží. Většině lidí ale pomoci nedokáže

Institut finančního arbitra je další možnosti, kterou mohou dlužnicí využívat. Povědomí je o něm stále malé, což se snaží současný finanční arbitr Monika Nedelková změnit: Odeslali jsme prostřednictvím datových schránek všem starostům měst a obcí informace o finančním arbitrovi a jak se na něj lidé mohou obrátit. Podle ní se ozval velký počet starostů, kteří požadovali další informace, aby mohli informovat o finančním arbitrovi své občany.

Bohužel většině lidem pomoci nedokáže. Často totiž lidé přestávají svojí situaci řešit a propadají zoufalosti. Když nás lidé obeznámí se svým případem, dáme jim vědět, jaké všechny dokumenty, smlouvy a údaje potřebujeme k tomu, abychom se daným případem mohli zabývat. Bohužel se pak více než 95 % lidí neozve, dodává Nedelková.

Anketa

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste nebyli schopni splácet své dluhy?

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).