Hlavní navigace

Česká pošta: nenechte se okrást!

19. 4. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Přehlédnout a přepočítat se může každý. Každému se to stalo, každý se s tím musel vypořádat. Co když se ale ten, kdo manipuluje s vašimi prostředky, přepočítá úmyslně? Buďte důslední a nenechte se okrást! Malé přehmátnutí vás může přijít na tisíce korun.

Čtenářská zkušenost:

Před časem jsem na České poště platil složenkou částku 23 000 Kč. Přepážkové úřednici jsem omylem na místo částky 25 000 Kč, tj. pět pětitisícovek, dal šest pětitisícikoru­nových bankovek. Ona ode mne peníze vzala, vůbec je přede mnou nepřepočítala (přiznávám se, že mě dost znervóznila tím, že už je polední přestávka a já zdržuji) a vrátila mi pouze 2 000 Kč do částky 25 000 Kč.

Vrátil jsem se na firmu a zjistil chybějící pětitisícikorunovou bankovku v peněžence, a tak ihned jsem zašel zpět na poštu. U přepážky po vystřídání směny byla ale jiná úřednice, proto jsem ji poprosil, aby zavolala paní poštmistrovou.

Paní poštmistrová se se mnou nehodlala vůbec bavit, i když jsem několikrát slušně poprosil o to, aby se se mnou pokusila nalézt způsob řešení mé situace. Jediné, co mi neustále opakovala, bylo, že na skle u přepážky je napsáno, že si mám své peníze přepočítat ihned, protože na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ona pošta nemá kamerový systém (mimochodem v mé bance nad přepážkovou úřednicí bdí kamera a vše zaznamenává, takže bych s reklamací snadno uspěl), a pokud úřednici vznikne na pokladně přeplatek, měla by ho nahlásit při předávání směny. Pokud si je ale přeplatkem jista (byl víceméně úmyslný), tak ho bez problému může odvést do své vlastní peněženky a vůbec nic se nestane, protože zpětná kontrola není vůbec možná.

Požádal jsem paní poštmistrovou, aby mi sdělila, kdy bude mít ona úřednice zítra službu, abych se s ní pokusil lidsky domluvit. Po nahlédnutí do rozpisu služeb mi řekla, že mám přijít odpoledne.

Realita byla ale taková, že když jsem odpoledne přišel, tak úřednice na poště nebyla a její kolegyně mi sdělila, že měla službu dopoledne. Dostal jsem tedy mylnou informaci.

Co mne mrzí nejvíc, je, že přestože jsem byl slušný a na nikoho nezvyšoval hlas, nikdo se mnou nehodlal mluvit a bylo mi zřetelně dáváno najevo, že jsem nepohodlná, obtěžující osoba. Ostatním bych tedy doporučil pečlivě přepočítat peníze u přepážky a v případě, že uděláty chybu vy i přepážková úřednice, je šance, že přeplatek nahlásí. Výsledek bude ale asi stejný – na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Týden na to jsem měl opět „příjemnou“ zkušenost s Českou poštou. Přišel jsem pět minut před zavírací dobou a měl jsem hodně plateb k vyřízení. Úřednice se mi na přepážce věnovala přesně do 17:00 hodin a další složenky mi nevzala s tím, že je po zavírací době, a ona chce už jít domů. Tak si mám přijít zítra ráno.

Celý problém tkví v tom, že Česká pošta je státní podnik, má dominantní postavení na trhu, a tak mají někteří zaměstnanci přístup odpovídající komunistické pracovní morálce – já nejsem jejich klient, ale já je obtěžuji.

Jan Holub, Brno
(text prošel redakční úpravou)

Reakce České pošty:

Věc: Podání pana Holuba

Skutečnosti uvedené v podání pana Jana Holuba z Brna, ve kterém jsou uváděny údajné nedostatky v práci pošty, byly posouzeny odborem peněžních a obstaravatelských služeb generálního ředitelství České pošty, s. p.

Postup při příjmu peněz a nakládání s nimi upravuje vyhláška České národní banky č. 37/1994 Sb. Podle § 2. odst. 1) této vyhlášky přechází na příjemce peněz jejich převzetím odpovědnost za jejich správný počet a pravost. To platí jak pro převzetí peněz pracovníkem pošty, tak pro převzetí vrácené (příp. vyplacené) částky zákazníkem.

Ve svém podání pan Holub uvádí, že při platbě částky 23 000,– Kč složenkou (příp. poštovní poukázkou A) předal přepážkové pracovnici pětitisícikorunové bankovky, přičemž mu pracovnice přepážky vrátila pouze 2 000,– Kč do částky 25 000,– Kč. Zřejmě opomenul skutečnost, že Česká pošta, s. p., za své služby účtuje cenu stanovenou v Poštovních podmínkách – Ceníku. Za poukázání částky 23 000,– Kč složenkou nebo poštovní poukázkou A je stanovena cena 31,– Kč. Vrácená částka by tedy v tomto případě byla 1 969,– Kč.

V zájmu toho, aby si zákazníci pošty mohli kontrolovat správnost předávaných i vracených částek, je u každé přepážky instalován zákaznický displej, na kterém se zobrazuje celková výše částky účtované poštou (v tomto případě součet poukazované částky a ceny), částka předaná poště plátcem a částka vracená poštou plátci. Tyto údaje odpovídají údajům, pořízeným pracovnicí přepážky do počítače, cenu vypočítává systém automatizovaně. Zákazník má tedy možnost na případné nesrovnalosti ihned upozornit a dožadovat se nápravy. Postupy v těchto případech jsou upraveny příslušnými provozními předpisy. Rovněž je upraven postup v případech, kdy zákazník reklamuje peněžní rozdíl dodatečně. Pokud je zjištěn pokladní přebytek, lze při splnění stanovených podmínek tento přebytek uvolnit. Projednávat případné reklamace předaných peněžních částek se zákazníkem patří do povinností vedoucích pracovníků na poště, nelze je projednávat s přepážkovými pracovníky. K postupu poštmistrové popsaném v podání se bez projednání s touto pracovnicí nemůžeme vyjádřit (pan Holub nesdělil konkrétní poštu, kde k události mělo dojít).

K dalšímu případu, který pan Holub popisuje ve svém podání, uvádíme, že obecně platí zásada, že zákazníci, kteří se na poštu dostaví před ukončením hodin pro veřejnost, jsou v plném rozsahu obslouženi. Pan Holub uvádí, že měl „hodně plateb“, pro řádné posouzení případu je nutné znát celkový počet těchto plateb, počet plateb přijatých a počet plateb, jejichž přijetí bylo odmítnuto. Článek 51, odst. 5. Poštovních podmínek – Základní poštovní služby, stanoví, že větší počet poštovních poukázek lze v souladu s ustanovením. § 6, odstavce 7 Zákona o poštovních službách, současně předat jen po dohodě s podnikem (tedy s Českou poštou, s. p.). Důvodem tohoto opatření není jen pracovní doba zaměstnanců, ale i nutnost vypravit přijaté zásilky i peněžní hotovosti ve stanovené době apod.

Závěrem uvádíme, že skutečnosti uvedené panem Holubem pokládáme za závažné, avšak vzhledem k tomu, že v podání nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje o poště a datu, kdy ke kritizovaným případům došlo, nelze provést jejich přešetření a přijmout příslušná opatření k nápravě.


Ing. Dana Hickelová v. r.
ředitelka odboru peněžních a obstaravatelských služeb

Redakce

Tabulka č. 319
Pracovnice České pošty věděla, že od pana Holuba přijala vyšší hotovost, přesto ho na tuto skutečnost neupozornila a o peníze ho okradla. Druhá pracovnice pošty pana Holuba odmítla „odbavit“, přestože přišel k přepážce před zavírací dobou. Za obě pracovnice nese zodpovědnost zaměstnavatel, proto České poště na návrh čtenáře udělujeme zlámanou grešli. Na druhou stranu musíme ocenit způsob, jakým přistupuje k závažným pochybením svých zaměstnanců a důslednost prošetření podání.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni9_11

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).