Hlavní navigace

Cena elektřiny roste, vyplatí se fixace? Pokud víte, kdy můžete smlouvu ukončit

20. 4. 2018
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Když se rozhodnete pro zafixování ceny, dobře si zapište datum možného ukončení smlouvy. Jinak se ze smlouvy vyvážete jen po zaplacení pokuty. Varuje před tím i Energetický regulační úřad a navrhuje změny v zákoně, aby spotřebitele více chránil.

Cena elektřiny zdražuje, možnost zafixovat ceny se tak může zdát stále výhodnější. Pokud i vy uvažujete o tom, že se výměnou za levnější energii dodavateli upíšete na rok, dva nebo i déle, pak nezůstaňte jen u propočtů za spotřebu. Myslete na to, že z takové smlouvy se hůře vystupuje, a pokud si nepohlídáte omezený časový úsek na konci fixačního období, prodlouží se vám automaticky smlouva nejčastěji opět na dobu určitou. A tentokrát už to nemusí být výhodné.

O tom, že fixace ceny může být na první pohled výhodnější, jste se mohli přesvědčit na začátku dubna. ČEZ oznámil, že od června elektřinu zdraží v průměru o čtyři procenta. Týkat se to nebude právě těch, kteří dříve ceny zafixovali.

Na velkoobchodních burzách za poslední dva roky stouply ceny elektřiny téměř na dvojnásobek. Energetické firmy tak mají důvod zdražovat a k podobnému navýšení cen jako ČEZ už od začátku roku přistoupil například i další dominantní dodavatel, společnost E.ON.

Fixujte opatrně

Odborníci momentálně zafixování cen, právě s ohledem na jejich růst, opatrně doporučují.

Nové podmínky? Můžete odejít

Pokud dodavatel energií mění podmínky či ceny, můžete bez sankcí smlouvu vypovědět. Taková situace tak může být vhodným okamžikem pro ukončení případné nevýhodné smlouvy. Nemusí se přitom měnit ceny, stačí, když se mění podmínky.

Obchodník má ze zákona povinnost zveřejnit nové smluvní podmínky nejpozději 30 dní před účinností změny a adresně klienta o změně informovat. Ten má pak právo na odstoupení od smlouvy, a to nejpozději 10 dnů před dnem účinnosti změny s tím, že obvykle odstupuje k datu, kdy začínají platit podmínky nové, říká Martina Slavíková, mluvčí společnosti E.ON.

Pokud dodavatel nesplní výše zmíněné podmínky informování o změně, můžete odstoupit od smlouvy až tři měsíce od účinnosti změny.

Obecně dávám přednost smlouvám na dobu neurčitou. Jednak se tím eliminuje hrozba sankce za předčasné ukončení smlouvy, jednak tím získává odběratel svobodu volby a možnost kdykoliv využít lepší nabídky. Fixovaná smlouva vás nutí hlídat datum ukončení, jinak se automaticky prodlužuje a v dalším období už pak zdaleka nemusí být tak výhodná, říká Jiří Gavor, jednatel konzultační společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Přesto nyní čekám období spíše zvyšování cen energie, a proto fixace se může vyplatit, zvláště pokud jde o velmi výhodnou nabídku. V takovém případě ale radím spotřebitelovi si dobře zapsat datum možného ukončení, dodává Gavor.

Podle Jana Schindlera, analytika kalkulátoru cen energií TZB-info, trh nabízí celou řadu produktů s garancí fixní ceny po dobu závazku, které jsou pro zákazníky výhodné. Nejvýhodnější produkty na trhu jsou podle něj většinou nabízeny pouze touto formou. 

Jiná situace podle Schindlera může nastat v případě podomního prodeje nebo prodeje po telefonu. Tam se často jedná o ne příliš výhodné nabídky. Oslovení lidé přitom příliš nezkoumají výhodnost smluv, které podepsali, a často podepisují další smlouvu při následovném oslovení, říká. Čtěte také: Falešní zástupci ČEZ lákají na nevýhodné smlouvy. Počet podvodů podle firmy roste

Pro ilustraci jsme porovnali cenu u smlouvy na dobu neurčitou a na dva roky u největšího dodavatele, společnosti ČEZ. Domácnost s průměrnou spotřebou 2200 kWh za rok, která elektřinu používá jen pro svícení a běžné spotřebiče za rok s fixní smlouvou ušetří zhruba 266 korun, oproti ceně bez fixace je to úspora ve výši 7,8 procenta. U domácnosti s přímotopem a roční spotřebou 600 kWh ve vysokém a 14 400 kWh v nízkém tarifu roční úspora dělá 2345 korun, což je 9,3 procenta.

ERÚ chce změny v zákoně

Za takovou úsporu se vzdáváte možnosti měnit po dobu trvání smlouvy dodavatele v případě, že naleznete výhodnější nabídku. Ze smlouvy je možné se vyvázat jen při zaplacení pokuty (v ideálním případě se může se stát, že ji za vás zaplatí nový dodavatel).

Náhrada škody při výpovědi? Neplaťte, radí právník

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest, varuje před dalšími praktikami některých dodavatelů: Vedle smluvní pokuty v řádech tisíců korun někteří dodavatelé požadují po spotřebiteli při předčasném ukončení smlouvy i náhradu škody. Dodavatelé totiž tvrdí, že jim vznikla škoda tím, že zákazník neodebere v budoucnu elektřinu či plyn za období, na které se smlouvou zavázal. To je ale z právního hlediska nesmysl, už jen proto, že výše škody se musí vždy prokázat. V případě odběru energií se však spotřebitel nezavazuje k odběru konkrétního množství energií, takže nelze výši náhrady škody stanovit. I kdyby tomu tak ale bylo, nelze škodu stanovit dle ceny, kterou spotřebitel platí za dodávky energií, jak to dodavatelé dělají. Výše škody by tedy měla odpovídat pouze marži dodavatelů. A dodavatel by musel dále k tomu prokázat, že energii takzvaně neudal jinde, což neprokáže už vzhledem k tomu, že přijímá stále nové zákazníky a musí počítat i s jejich odlivem. Má tedy vždy dopředu nakoupenou energii, kterou takzvaně udává. Spotřebitelům radíme, aby náhradu škody odmítli dodavatelům hradit právě z uvedených důvodů.

Pokutu jen obecně reguluje občanský zákoník, musí být přiměřená. Dále je jen na dodavatelích, jak vysoká je. Běžně vybírají i pokuty v řádech několika tisíc korun. Například u největšího alternativního dodavatele Bohemia Energy to je 6050 korun, u ČEZu se při předčasném ukončení smlouvy platí u hlavních produktů mezi 70 a 150 korunami za jeden každý měsíc, po který zákazník smlouvu nedodržel.

Pozor si musíte dát také na konci smlouvy na dobu určitou. Dodavatelé totiž nejčastěji prodlužují na konci fixace smlouvy opět na dobu určitou. Pokud s tím nesouhlasíte, máte ve smlouvě od dodavatele stanovený termín, ve kterém je možné si o další neprodloužení smlouvy říci. I v tomto případě si podmínky určují jednotliví dodavatelé. Například u Innogy to musíte dát firmě vědět 20 nebo 40 dnů (podle produktu, který odebíráte) před koncem fixačního období. Podobné je to u dalších společností.

Pokud tedy uvažujete o smlouvě na dobu určitou s výhodnější cenou, měli byste podepsat jen takovou smlouvu, ze které vám bude stoprocentně jasné, kdy můžete ze smlouvy bez sankcí vystoupit. V krajním případě se vám může stát, že smlouvu společnost automaticky prodlouží a nové podmínky budou nevýhodné. Vy pak nebudete mít možnost ze smlouvy vystoupit jinak než při zaplacení pokuty.

Až polovina spotřebitelských sporů v energetice se týká nejasností kolem termínu vypovězení či ukončení smluv a jejich prolongace, říká Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu. Do připravované novely energetického zákona proto ERÚ navrhuje několik změn, které by posílily ochranu zákazníka.

Prosazujeme, aby na faktuře za odebraný plyn nebo elektřinu byla uvedena doba trvání smlouvy (doba určitá/neurčitá) a datum možného ukončení smlouvy bez sankcí. Právo na sdělení tohoto data už sice zavádí i současný energetický zákon, nicméně hovoří nejasně a nejasné znění způsobuje v praxi problémy, říká Kebort.

dan_z_prijmu

Kromě toho ERÚ navrhuje omezit dobu, na niž lze smlouvu na dobu určitou uzavřít. V praxi jsme narazili i na smlouvy výrazně přesahující desetiletou dobu určitou, což je skutečně nepřiměřené. Změna by se týkala také prolongace smluv na dobu určitou, zejména v tom, že po prvním prodloužení by se smlouva změnila na dobu neurčitou. Tím by se omezily případy, kdy zákazník zmešká lhůtu pro zamezení prodloužení již třeba nevýhodné smlouvy, pokračuje Kebort. 

Než k těmto změnám v budoucnu dojde, myslete na slova Jiřího Gavora: pokud se rozhodnete pro zafixování ceny, dobře si zapište datum možného ukončení smlouvy.

ERÚ: Pozor na zprostředkovatelské smlouvy

Energetický regulační úřad se v případě sjednávání nové smlouvy doporučuje zaměřit i na další podmínky než jen pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou nebo podmínky jejího ukončení. Ptejme se, za jakých podmínek spotřebitel smlouvu podepsal, nakolik transparentně s ním bylo jednáno a byly mu známy podstatné smluvní náležitosti. Narážíme na nejrůznější zprostředkovatele, ať už jde o podomní, telefonický prodej, nebo některé rádoby aukce, říká Michal Kebort, mluvčí úřadu.

Tito prodejci často vedle samotných smluv o dodávce energií nechávají své klienty podepsat ještě zprostředkovatelské smlouvy. Velká část jich zahrnuje další sankce, které v samotné smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nejsou, protože by byly protizákonné.

Například v nich stojí, že pokud vypovíte smlouvu (uzavřenou mimo provozovnu držitele licence) s dodavatelem energií do 15 dnů po zahájení dodávek, na což máte podle energetického zákona právo bez sankcí, zaplatíte zprostředkovateli „úhradu za jeho služby“, tedy sankci. Smlouvy se zprostředkovateli jsou ovšem uzavírány v obecném režimu občanského zákoníku, kvůli čemuž má ERÚ relativně svázané ruce. Naši gesci v ochraně spotřebitele vymezují energetický zákon a zákon o ochraně spotřebitele, varuje Kebort.

Podobně k zavázání nového zákazníka slouží i dárky zdánlivě zdarma – například LED žárovky či bezplatné energetické poradenství. Jejich cena vzroste v okamžiku, kdy se zákazník rozhodne smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny předčasně vypovědět.

Opět platí, že jde o doprovodné smlouvy, které se mají údajně řídit občanským zákoníkem. Usnesení Ústavního soudu už ale například u LED žárovek prohlásilo kupní smlouvu a smlouvu s dodavatelem energií za vzájemně závislé. V praxi by tedy kupní smlouva (vedlejší) neměla blokovat výpověď smlouvy o dodávkách, resp. výpovědí hlavní smlouvy o dodávkách byste měl za stejných podmínek vypovědět i smlouvu vedlejší (kupní k LED), říká Kebort. Dárky zdarma by tak podle něj rozhodně neměly být jediným důvodem ke změně dodavatele energie.

Veřejnosti neustále připomínáme, aby navrhovaným smlouvám věnovala maximální pozornost. Zákazník by si smlouvu (a veškerou související dokumentaci!!!) měl pozorně přečíst, porovnat s dalšími nabídkami, zajímat se o možnosti ukončení, respektive vypovězení smlouvy a případná ujednání sankčního charakteru. Za tímto účelem je nezbytné si vždy vyžádat dostatečný časový prostor ze strany nabízejícího a předložené nabídky bezmyšlenkovitě nepodepisovat, shrnuje Kebort.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).