Hlavní navigace

Být nezaměstnaným nebude tak snadné

26. 11. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Omezení zaměstnání na dobu určitou je jen jednou z novinek, které chystá novela zákona o zaměstnanosti. Nezaměstnaní se mohou těšit na legální přivýdělek, vyšší podporu v nezaměstnanosti, ale také na přísnější podmínky na úřadech práce. Má novela šanci snížit nezaměstnanost?

Vláda České republiky schválila návrh nového zákona o zaměstnanosti, který vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zákon by měl začít platit od 1. 5. 2004. Cílem novely zákoníku práce je především implementace směrnic Evropské unie do českého právního řádu a vytvoření podmínek pro snižování dnešní vysoké nezaměstnanosti. Podaří se to? Které změny postihnou nás, občany, nejvíce?

Zlatý Měšec

Hlasujte v anketě Zlatý Měšec 2003!

Máte svého favorita v oblasti financí? Oblíbenou banku, pojišťovnu, penzijní fond či jiné? Dejte jim svůj hlas v anketě Zlatý Měšec 2003 a budete moci získat zajímavé ceny.

Mezi nejžhavější novinky, které novela přináší, patří omezení soustavného a bezdůvodného opakování pracovních poměrů na dobu určitou a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce. Absolventi škol, kteří dosud nikdy nepracovali, nebudou dostávat podporu v nezaměstnanosti (nárok na podporu získají až po odpracování alespoň jednoho roku). Absolventi tak budou nuceni hledat si práci sami (v opačném případě budou nuceni přijmout dotované místo).

Z hlediska zaměstnanosti není nic horšího, než když si mladý člověk neosvojí pracovní návyky hned po škole, a proto tento krok vlády vítám (v minulosti se již osvědčil v zemích Evropské unie).

Nezaměstnaní si dále budou moci k podpoře přivydělat až polovinu minimální mzdy (v současné době tedy 3 100 Kč hrubého). Tím se „šedá“ ekonomika omezí, odstranit ovšem nepůjde nikdy.

Zpřísnění podmínek pro vyřazení z evidence úřadů práce

Z evidence bude vyřazen člověk, který:

  • Odmítá nastoupit do vhodného zaměstnání.
  • Odmítá se podrobit lékařskému vyšetření zdravotního stavu.
  • Nespolupracuje s úřadem práce (nedochází na pravidelné konzultace).
  • Neplní podmínky stanovené v individuálním akčním plánu, který budou úřady práce povinny nabídnout obtížně zaměstnatelným občanům, absolventům škol, lidem po rodičovské dovolené a starším občanům.

Příspěvek na dopravu a na zapracování

Příspěvek na dopravu zaměstnanců bude moci čerpat zaměstnavatel, jehož zaměstnanci nemají možnost dopravit se veřejnými dopravními prostředky nebo MHD do zaměstnání. Výše příspěvku může pokrýt až 50 % nákladů vynaložených na dopravu.

Příspěvek na zapracování může dostat zaměstnavatel, který přijal uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči (absolventi škol, lidé po rodičovské dovolené, zdravotně postižení, občané starší 50 let…). Příspěvek může zaměstnavatel pobírat po dobu tří měsíců a jeho výše může dosahovat až poloviny minimální mzdy.

Nadále je ponechána možnost, že zaměstnavatel, který vytvoří vhodné pracovní místo, může požádat o dotaci úřad práce. Zůstává ovšem také podmínka, že zaměstnavatel nebude moci rozvázat pracovní poměr se zdravotně postiženým zaměstnancem bez souhlasu úřadu práce.

Větší pravomoci úřadu práce

Úřad práce bude mít možnost přezkoumat na vlastní náklady zdravotní stav uchazeče o zaměstnání, který odmítl nastoupit na pracovní místo nabídnuté úřadem práce.

Novela vytváří úřadům práce podmínky pro širší zaměstnanost zdravotně postižených osob. Obsahuje nové povinnosti pro zaměstnavatele – vytváření vhodných pracovních míst, možnost provádění rehabilitace, zaměstnávání určitého procenta handicapovaných osob…

Upravení práce dětí

Zákon zapracovává ochranu dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti v souladu s požadavky Směrnice Rady ze dne 22.6.94 č. 94/33/EC o ochraně mladých lidí při práci:

  • Práce dětí do 15-ti let je zakázána.
  • Povolena je pouze činnost umělecká, kulturní, reklamní a sportovní.
  • Povolení k činnosti bude vydávat příslušný úřad práce.
  • Povolení se nebude vyžadovat pouze v případě, že se bude jednat o zájmovou činnost dětí ve školách, ústavech sociální peče či školských zařízeních a dítě za vystoupení nedostane žádnou peněžní odměnu.

Další změny

Další novinky již vyvolávají mezi ekonomickými odborníky rozporuplné reakce.

Občané ve věku 50 až 55 let budou moci pobírat podporu v nezaměstnanosti až tři čtvrtě roku, starší občané potom dokonce celý rok. Dosud dostával nezaměstnaný v prvních třech měsících podporu ve výši poloviny platu v posledním zaměstnání a v následujících třech na úrovni 40 %. Podle novely se podpora zvýší ve druhých třech měsících na 45 %.

Nesníží se motivace nezaměstnaných k hledání práce? Myslím si, že ne. Více než podpora v nezaměstnanosti od práce odrazují naše štědré sociální dávky, kdy stát v mnoha případech přispívá lidem více, než by si dokázali vydělat sami vlastní prací.

Dle mého názoru je potřeba omezovat vliv státu v pracovněprávních vztazích a posilovat smluvní charakter těchto smluv. Pracovní právo významně ovlivňuje ekonomické vztahy, neboť má vliv zejména na podmínky pro podnikání, zaměstnanost, flexibilitu pracovních sil, konkurenceschopnost zaměstnavatelů a další ekonomické faktory.

dan_z_prijmu

Rychlé rozšiřování a zužování některých pracovních činností povede zaměstnavatele v budoucnu k tomu, že budou získávat část zaměstnanců pracujících doma na dobu určitou nebo na základě občasné výzvy zaměstnavatele. Dále budou na pracovním trhu žádaní zaměstnanci, kteří jsou ochotni a schopni s plným nasazením zastávat více často zcela různorodých náročných pracovních činností a současně být ještě podle potřeby i postupně na více místech (někdy i mimo republiku).

Naše vláda schválením novely zákona o zaměstnanosti sleduje jednoznačný cíl – co nejvyšší zaměstnanost. Je důležité vytvářet takové podmínky, aby všichni zaměstnanci mohli rychle měnit zaměstnání a získávat novou kvalifikaci.

Anketa

Kolikrát jste byl/a registrována na úřadu práce?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).