Hlavní navigace

Výhody pro nezaměstnané

18. 9. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Termín "nezaměstnaný" je v dnešní době často používané slovo. V České republice je míra nezaměstnanosti kolem 10,2 %, tj. 528 195 lidí. Prvním krokem nezaměstnaného je registrace na Úřadu práce. Pojďme si ukázat, jaké výhody a nevýhody registrace má.

Pokud se dostanete do těžké životní situace, jakou je ztráta zaměstnání, nedívejte se na to pesimisticky. Také jsem bývala registrovaná a moje navržené hmotné zabezpečení představovalo jednu mou útratu v nočním podniku. Naopak se snažte z této situace vytěžit všechna pozitiva.

Jak se registrovat na Úřadu práce

Pro registraci na Úřadu práce budete potřebovat občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o způsobu a důvodu ukončení pracovního nebo obdobného vztahu, výši průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání nebo poslední vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění u osob samostatně výdělečně činných a doklad o zdravotním stavu, pokud uchazeč uvádí zdravotní omezení.

Máte-li pohromadě potřebné dokumenty, zahájí s vámi Úřad práce správní řízení o výši hmotného zabezpečení – podpoře v nezaměstnanosti. První tři měsíce dostanete 50 % vašeho vyměřovacího základu, následující tři měsíce již jen 40 %. Po půl roce jste odkázáni pouze na sociální dávky.

Výše podpory nesmí přesáhnout 2,5 násobek životního minima samostatně žijícího občana, v případě rekvalifikace 2,8 násobek.

Registrovaný nasmí být v žádném pracovně-právním vztahu, ani osoba samostatně výdělečně činná. Zároveň nesmí být studentem.

Doplněno 19. 09. 2003 11:30

Co je však zásadní, je platba zdravotního pojištění. Pokud se nezaměstnaný na Úřadě práce nepřihlásí, musí si sám pojištění platit alespoň v minimální výši 837 Kč měsíčně. Je-li registrovaný, hradí ho stát.

Uchazeč o zaměstnání má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Ale v dnešní době s tímto právem nemůžete moc počítat. Dále registrovaní uchazeči mají možnost si zvolit vzdělávací kurz, tzv. rekvalifikaci, nezbytnou k pracovnímu uplatnění ve vhodném zaměstnání. Tyto rekvalifikační kurzy jsou nejlepší služby, které úřad práce nabízí. Pokud víte, že máte nedostatek ve vzdělání, stačí se zeptat, zda Úřad práce nemá v nabídce nějaký kurz. Nabídka je opravdu široká: autoškoly, počítačové a jazykové kurzy a mnohé další.

Pokud registrovaný uchazeč o zaměstnání nastoupí do nějakého rekvalifikačního kurzu, činí výše jeho hmotného zabezpečení 60 % jeho vyměřovacího základu po celou dobu trvání rekvalifikace.

Další nezvratnou výhodou je možnost zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Existuje dohoda uzavřená v roce 1991 mezi Českou republikou, Slovenskem a Německem o vzájemném zaměstnávání občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí. Do tohoto programu mohou vstoupit občané jednotlivých států ve věku 18 – 40 let, kteří mají odborné znalosti. Doba trvání pracovního poměru je zpravidla jeden rok (s možností prodloužení na 18 měsíců). Existuje jedno omezení: počet občanů jednoho státu, které je možno zaměstnat na území druhého státu, je stanoven na 1000 osob ročně.

Podobná dohoda je uzavřená se Švýcarskem z roku 1997. Pro tento program platí obdobné podmínky, jen je více omezen počet osob, a to na 100 osob ročně.

skoleni9_11

Výhodou registrace na Úřadu práce je, že při nastoupení do nového zaměstnání může váš zaměstnavatel dostat příspěvek od státu. Může se stát, že vám při výběrovém řízení z tohoto titulu dá přednost – jako registrovanému – před člověkem stejné kvalifikace.

Jak zvýšit vyhlídky na nové zaměstnání

Za prvé, nezaměstnaní by měli určitě využít bezplatné rekvalifikace k doplnění svých vědomostí a zkušeností. Vždyť vzdělání je to nejcennější, co máme. Dále mají možnost využít personálních agentur, které nabízejí své služby zdarma. Jejich přehled a další podrobné informace můžete nalézt na http://ssz.mpsv.cz.

Anketa

Využil/a jste nabídky rekvalifikačních kurzů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).