Hlavní navigace

Byrokracie roste. K vyplacení daňového bonusu doložit další doklad

21. 3. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daňová přiznání, účetní závěrky, kontrolní hlášení pro všechny plátce DPH, neustále narůstající hromada formulářů. Je to jen zlomek toho, s čím si plátci daní musí v roce 2017 poradit.

Místo toho, aby Finanční správa procesy a dokumenty zjednodušovala, což by osobám samostatně výdělečně činným přineslo úlevu, naopak přichází s dalšími novotami. Kvůli nim se administrativní břímě na bedrech OSVČ a dalších podnikatelů či firem, potažmo na jejich účetních, stále zvětšuje.

Daňoví poplatníci i jejich účetní se už vypořádali s povinností podávat tzv. kontrolní hlášení, kterou má od počátku loňského roku každý plátce daně z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení se sice podávají pouze elektronicky, avšak kvůli administrativně náročné agendě se nápor a časový pres související s jejich zhotovením v době účetních závěrek značně znásobil.

Dalším nechtěným „bonusem“ je nežádoucí prodloužení lhůty podání kontrolního hlášení, což s sebou ve výsledku přináší komplikace a přísné pokuty pro plátce DPH, kteří se do dané lhůty nevešli. Omluva neexistuje, sankce nastupují automaticky ze zákona s presumpcí viny.

K ulehčení administrativní zátěže OSVČ nepřispělo ani zavedení elektronické evidence tržeb. První etapu zavedení EET mají již za sebou od prosince minulého roku OSVČ působící v segmentu ubytování, stravování a pohostinství a rozšíření na další podnikatele, včetně nesmyslného dopadu na e-shopy, se spustilo 1. března 2017.

Ovšem novinkou, o níž se zatím moc nemluví a nepíše, je další dodatečná administrativa a nejasný postup spojený s daňovými bonusy. Probereme si, o co jde.

Chceš peníze? Dolož dokumenty

Daňový bonus je finanční částka, kterou stát vrátí daňovému poplatníkovi s vyživovanými dětmi při splnění běžných podmínek. Hovorově napsáno, jde o tzv. „přeplatek“ na dani, tedy situaci, kdy se vaše daňová povinnost dostane do „mínusu“. A nejsou to zrovna malé peníze.

Pokud máte hodně dětí, můžete dosáhnout na maximální výši daňového bonusu, která činí 60 300 Kč. To je maximální částka, kterou stát vrátí rodině s dětmi přes podané daňové přiznání.

Daňový bonus na vyživované děti dostanete jen v případě, že máte reálné příjmy ze závislé činnosti nebo z příjmů ze samostatné činnosti. Nově se již do příjmů nezapočítávají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku.

Co je daňový bonus

Daňový bonus vzniká tehdy, je-li daňové zvýhodnění na dítě vyšší než daňová povinnost. Vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti je daňovým bonusem a plátce daně v takovém případě nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem, nebo prostřednictvím jeho zaměstnavatele, vyplacen daňový bonus.

Bonus můžete využít jen v případě, pokud jste měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro zdaňovací období roku 2016 to je min. 59 400 Kč, pro rok 2017 to bude min. 66 000 Kč.

Novinkou ale je, že zaměstnanci finančních úřadů už požadují po daňových poplatnících, aby k žádosti o úhradu daňového bonusu přikládali i další dokumenty, které prokazují jejich nárok na vyplacení tohoto konkrétního bonusu. V praxi to znamená, že zaměstnavatel ke každé žádosti o vyplacení daňového bonusu, ať už při ročním, či měsíčním vyúčtování, musí přiložit mzdový list příslušného zaměstnance, kterému je daňový bonus vyplácen, vyúčtování mezd a výpis z účtu prokazující úhradu mzdy. Způsob předložení je pak různý, stěžuje si na novou byrokracii Zuzana Pšeničková, místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních.

Zatímco některé pracovnice akceptují podání přílohy přes datovou schránku, jiné trvají na zaslání e-mailem. V každém případě se však nejedná o povinnost, která by byla zakotvena v zákoně o daních z příjmů, a dokonce není uvedena ani v daňovém řádu. Jedná se tedy jen o další interní pokyn finanční správy, na jehož základě musí pracovnice požadovat důkladné prokázání každé takové žádosti automaticky i přesto, že jí tato povinnost není dána zákonem. Stát tak regulérně vymýšlí další překážky pro to, aby snížil svoji povinnost vyplatit peníze daňovým poplatníků.

Optimalizace daní přes spolupracující osobu

Ale pojďme zpět k daňovému bonusu. Pokud patříte mezi OSVČ, daňové přiznání si děláte sami a vaše manželka je doma na mateřské, pakliže uplatňujete paušální výdaje a máte děti, jde o vražednou kombinaci a nesmíte si je z daní odečíst. Na daňový bonus nemáte nárok. Ledaže byste z manželky udělali spolupracující osobu (funguje to ale i obráceně).

školení účto Kučerová

Celá finta spočívá v tom, že OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost část svých příjmů převede na manželku či manžela, který nevydělává, anebo jsou jeho příjmy velmi nízké, takže by sám na daňový bonus nedosáhl.

Příklad

Pokud máte příjmy 400 000 Kč ročně, používáte třeba 60% výdajový paušál a na manželku či manžela převedete 160 000 Kč, získáte daňový bonus, a to i přesto, že vaše paní neměla žádné příjmy kromě rodičovského příspěvku.

Převodem příjmů na spolupracující osobu dle příkladu jí takto „vyrobíte“ roční příjem 64 000 Kč (160 000 Kč minus 60% paušál ve výši 97 000 Kč = zdanitelný příjem 64 000 Kč).

Jde o optimální částku, která splňuje minimální výši příjmů pro vyplacení daňového bonusu a zároveň ještě nespadne do povinnosti hradit pojistné na sociální zabezpečení, protože nepřekročí tzv. rozhodnou částku, která pro rok 2016 činila 64 813 Kč.

V důsledku ušetříte na dani z příjmů, na sociálním pojištění a ještě dostanete přeplatek za děti. Na zdravotním pojištění neušetříte, to bude muset spolupracující osoba řádně uhradit. Formálně jí přitom nic platit nemusíte, takže nemusíte ani dokládat, že jste jí posílali/vypláceli nějaké peníze. Jen část svých příjmů přenesete přímo na spolupracující osobu.

Vše je zcela legální a podle zákona. Má to ale i nevýhody. Spolupracující osobu už „nevyrobíte“ zpětně. Ta se navíc musí řádně registrovat na finančním úřadu, sociální správě a zdravotní pojišťovně, nemusí mít přitom živnostenský list ani IČ. Pokud vaše manželka či manžel zároveň podniká a je to jeho jediný hlavní zdroj příjmů, ani on nesmí používat paušální výdaje (pokud ale nepodniká, použít může přerozdělením příjmu od vás). Finta není dostupná ani pro uchazeče o zaměstnání, protože, lidově napsáno, nula od nuly pošla – měli nulové příjmy, nemají nárok na daňový bonus, ale mohou získat další sociální dávky.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).