Hlavní navigace

Konec školního roku je tady. Jak se studentům mění zdravotní pojištění?

29. 6. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním během prázdnin? Záleží, v jaké fázi studia se právě nacházíte. Přinášíme podrobný přehled, na co se o prázdninách musíte připravit.

Konec školního roku se blíží a mnoha současným studentům se změní životní situace. Někteří za sebou mají úspěšně ukončenou vysokou školu a chystají se do práce. Jiní pokračují v dalším vzdělávání například právě formou vysoké školy nebo jazykové školy. Další dělají přijímací zkoušky a ještě neví, jak to dopadne a kam povedou jejich kroky. Přinášíme proto souhrn informací, jak postupovat v konkrétní životní situaci.

Mám po maturitě

Pokud jste právě ukončili středoškolské vzdělání a úspěšně složili maturitní zkoušku, máte ze zákona nejdelší ochranné období. To trvá až do konce školního roku bez ohledu na to, jestli jste maturovali v květnu, červnu či v dubnu. Až do 31. srpna máte statut studenta, a tedy nemusíte řešit sociální ani zdravotní pojištění.

Od 1. září se situace odvíjí od toho, kam dále vedou vaše kroky. V zásadě máte 5 možností:

  • jdete na vyšší odbornou nebo vysokou školu,
  • jdete na pomaturitní studium jazyků,
  • jdete do práce na HPP,
  • jdete se zaregistrovat na Úřad práce,
  • jedete na stáž do zahraničí.

Postupně si tedy rozebereme jednotlivé varianty.

Pokračuji na VOŠ/VŠ

Pokud dále pokračujete na vyšší odbornou školu nebo vysokou školu a již jste na ni zapsáni, nic se pro vás nemění. Vyšší odborné školy začínají výuku již v září, takže během září standardně nastoupíte do školy a plynule pokračujete ve vzdělávání. Vysoké školy začínají během září či října, tudíž opět nastoupíte do školy a nic se pro vás nemění.

Problém nastává v případě, že na školu ještě nejste přijati či nejste zapsáni. Během září se totiž tato situace musí vyřešit. Pokud se totiž během září na žádnou školu nezapíšete, stát na vás hledí jako na nepracujícího člověka a buď se musíte hlásit na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nebo za sebe musíte zaplatit částku 1647 Kč jakožto OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů).

Pomaturitní studium jazyků

V případě pomaturitního studia cizích jazyků se pro vás také nic nemění. Musíte ale splnit podmínku, že do studia jazyků nastupujete v tomtéž kalendářním roce, ve kterém jste úspěšně vykonali svou první maturitní zkoušku. Jazykový kurz musí mít denní výuku a být jednoletý. Kurzy navíc musí probíhat v České republice, a to oprávněnými právnickými a fyzickými osobami, které působí v oblasti jazykového vzdělávání.

Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou, jejichž účastníci mají statut studenta, zveřejňuje MŠMT na svých webových stránkách.

Pokud tyto podmínky nesplňujete, opět spadáte do pozice nezaměstnaného člověka a musíte se buď hlásit na Úřadu práce, nebo za sebe platit zdravotní pojištění. A nebo k tomu chodit do práce, kde by jej za vás odváděl zaměstnavatel.

Pokud měníte školu či přestupujete do dalšího stupně studia, oznamte vaší zdravotní pojišťovně, že nadále pokračujete ve studiu, a do 8 dnů od zápisu jí doneste potvrzení.

Nástup do zaměstnání

Jestliže po maturitě nastupujete do zaměstnání na hlavní pracovní poměr, musíte to stihnout nejpozději během září. Jinak vás čeká stejný scénář, buď Úřad práce, nebo platba zdravotního pojištění na daný měsíc.

V případě, že nastupujete do zaměstnání a stihnete to včas, se pro vás opět nic nemění. Povinné odvody za vás odvede zaměstnavatel a vám přijde na účet mzda či plat očištěné od všech odvodů.

Registrace na Úřad práce

Pokud jste práci nesehnali a na školu vás nepřijali, je nejlepším řešením navštívit Úřad práce. Tam vás zaregistrují jako uchazeče o zaměstnání a tím za vás platí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za vás nikdo nehradí, ale není to povinné a žádný dluh vám nevzniká. Můžete jej za sebe hradit dobrovolně nad rámec vašich povinností, nebo počkat, až nastoupíte do zaměstnání a bude jej za vás hradit zaměstnavatel.

Jedu na stáž

Rozhodli jste se jet na zahraniční stáž? Pak záleží na tom, jak se postavíte ke zdravotnímu pojištění. Sociální pojištění funguje na principu dobrovolnosti a platit jej nemusíte. U zdravotního pojištění je to ale komplikovanější.

U stáží v rámci EU, Evropského hospodářského prostoru a nebo ve Švýcarsku za vás pojistné platí stát, pokud jste registrování na Úřadu práce nebo jste vedeni jako studenti. Nezáleží při tom na tom, jak dlouhá stáž je. Studium však musí být uznávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud jste se přihlásili na Úřad práce nebo jste již zapsáni na nové škole a odjíždíte na stáž, která je kratší než 6 měsíců a koná se v mimo EU nebo v rámci EHP či ve Švýcarsku, tak za vás pojistné hradí stát. Musí se ale jednat o studium, které uznává MŠMT.

V případě, že jedete mimo státy EU, EHP a Švýcarska, případně jedete na delší dobu než na půl roku, záleží na tom, jestli se rozhodnete odhlásit z veřejného zdravotního pojištění. Jestliže ano, neplatíte pojistné ani vy, ale ani stát. Vaší povinností je však po návratu doložit, že jste si po celou dobu platili zdravotní pojištění v cizině. Když se neodhlásíte a studium MŠMT uznává, pojistné za vás hradí po dobu pobytu v cizině stát. Pokud by se jednalo o školu, kterou ministerstvo neakceptuje, museli byste platit opět zálohy jako OBZP.

Obecně platí, že pokud jste se nepřihlásili ani na Úřad práce, ani na školu, nebo jde o neuznávané studium, platíte si vše sami po celou dobu jako OBZP.

Přestupuji z Bc. na Mgr.

Další sporná situace může nastat pro ty studenty, kteří v letošním roce úspěšně ukončili bakalářské studium na vysoké škole a rádi by pokračovali na to magisterské. Tam je nutné dodržet několik pravidel, abyste za sebe nemuseli nic platit.

Do magisterského studia se musíte zapsat nejpozději do 3 měsíců poté, co ukončíte bakalářské studium. Tyto 3 měsíce se navíc počítají od následujícího měsíce, v němž bylo bakalářské studium ukončeno.

Pokud jste tedy studium na bakalářském stupni ukončili například 5. června 2018, musíte být ke studiu na magisterský stupeň zapsáni do 30. září 2018. Když vše stihnete, hradí za vás stát pojistné i v období mezi studiem. Zároveň ale musíte své zdravotní pojišťovně do 30. září 2018 donést potvrzení, že ve studiu pokračujete. A pokud bude zápis ke studiu až v říjnu, musíte potvrzení donést do 8 dnů ode dne zápisu.

Pokud se to nepovede, platí, že stát za vás pojistné hradí jen jeden měsíc poté, co jste ukončili studium. V tomto případě tedy jen za červen a červenec. Nesmíte však po dobu července vykonávat žádnou výdělečnou činnost ani mít nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

V srpnu 2018 už byste tedy měli své pojistné řešit sami. Buď přihlášením na Úřad práce, čímž za vás opět platí pojistné stát, nebo zaměstnáním či podnikáním. Jestliže nevyužijete ani jednu možnost, stáváte se osobou bez zdanitelných příjmů a zdravotní pojištění si musíte hradit sami ve výši 1647 Kč měsíčně. V takovém případě je pojistné splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího měsíce. Za srpen tedy nejpozději do 8. září.

Pokud se ke studiu zapíšete až v říjnu, musíte si za srpen a září zaplatit zdravotní pojištění ve výši 1647 Kč za každý měsíc.

Mám po vysoké škole

Jestliže jste v letošním roce úspěšně zakončili vysokoškolská studia a dále nepokračujete, platí pro vás podobná pravidla. Ochranná lhůta trvá jeden měsíc poté, co jste studium ukončili, tedy pokud jste ukončili v květnu, tak do konce června. A pokud v červnu, tak do konce července.

skoleni_4_3

Chcete-li nyní využít studium cizích jazyků jakožto jednoleté vzdělávání na jazykové škole, samozřejmě můžete, ale už na vás není hleděno jako na studenta, ale jako na OBZP.

V této životní fázi už mnoho na výběr nemáte. Buď nastoupit do práce na HPP, kde za vás bude pojistné hradit zčásti zaměstnavatel a zčásti vy, nebo začít podnikat, kde za sebe odvádíte minimální zálohy. Případně jít na Úřad práce, nebo si jako OBZP platit oněch 1647 Kč měsíčně.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).