Hlavní navigace

BlaBlaCar mění podmínky, spolujízda musí být nezisková

22. 3. 2017
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Spolujízda není jízda služebním autem nebo s kamiónem. Zatímco spolujízda musí být ryze nekomerční, jízda za peníze vyžaduje plnění další legislativních podmínek. BlaBlaCar to nyní více definuje.

Společnost BlaBlaCar komerčně provozuje systém spolujízdy přes webové rozhraní a přes mobilní aplikace pro Android a iOS. Pro Windows Phone můžete použít mobilní verzi. Spolujízda však má svá pravidla hry, a právě ta od 5. dubna 2017 BlaBlaCar mění. Nové podmínky BlaBlaCar jsou dostupné kompletně v češtině. 

Podmínky jsme prošli a vypíchneme ta nejdůležitější pravidla, která musí každý uživatel BlaBlaCar dodržovat.

Jízda musí být nekomerční. Vždy

Pro řidiče platí zásada, že z jízdy přes BlaBlaCar nesmí mít komerční zisk. Proto je zapovězena jízda řidičům, kteří k jízdě používají služební auta. Tím se myslí zvláště:

 1. dodávky využívané k pracovním účelům,
 2. kamiony,
 3. autobusy,
 4. služební auta, u kterých jsou náklady na provoz vozidla hrazeny zaměstnavatelem nebo někým obdobným,
 5. taxíky a různí osobní přepravci, kteří by chtěli pomocí této platformy generovat zisk z komerčně nabízených jízd.

6. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet v případě, že používáte vozidlo se šoférem nebo jiné obchodní vozidlo či taxi nebo služební vozidlo, a vzhledem k tomu generujete zisk z platformy. Zavazujete se poskytnout společnosti BlaBlaCar na její prosté vyžádání kopii osvědčení o registraci svého vozu a/nebo jiný doklad potvrzující, že jste oprávněni používat toto vozidlo na platformě a z této platformy negenerujete žádný zisk.

Společnost BlaBlaCar si rovněž vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že na platformě provozujete aktivity, kdy vzhledem k povaze nabízených jízd, jejich frekvenci, počtu převážených cestujících a požadovaných příspěvků na náklady vzniká situace, při níž generujete zisk, nebo z jakéhokoliv důvodu, kdy je společnosti BlaBlaCar patrné, že generujete na platformě zisk.

Ve všech těchto vyjmenovaných případech totiž řidič na základě přijímání příspěvku na jízdu využíváním služeb BlaBlaCar vytváří zisk. Z právního pohledu pak už nejde o spolujízdu, ale šlo by o obdobu např. Uberu, který na spolujízdu jen hraje, přitom přímo konkuruje taxislužbě a jeho řidiči jezdí za účelem zisku a ne pro radost z jízdy či pro snížení nákladů na spolujízdu.

Nemělo by se proto stávat, že jízdy přes BlaBlaCar budou nabízet řidiči služebních aut a příspěvek budou vnímat jako pestré přilepšení např. na oběd. V současnosti se to sice děje, ale to neznamená, že je to správně.

Generování zisku přes spolujízdu se právě BlaBlaCar ostře vymezuje a pokud zjistí, že někdo nabízí své jízdy jako komerční anebo má z nich finanční profit, bude mu účet suspendován, anebo přímo smazán. To už si nechtěně vyzkoušel i autor článku.

To jistě nebrání použít BlaBlaCar v situaci, kdy svým vozidlem, které jinak používáte ke komerčním účelům, jedete soukromě z bodu A do bodu B a spolujízda vám pomůže pokrýt náklady na cestu, které budete muset zaplatit. Pořád ale nesmíte generovat zisk.

Spolujízda z pohledu legislativy

Spolujízda u nás není nijak zákonem ukotvena, takže je potřeba komunikovat s mnoha institucemi a vysvětlovat jim, jak spolujízda funguje a že nejde o ziskovou činnost – a z principu ani jít o ziskovou činnost nesmí.

Zatímco jedno ministerstvo spolujízdě fandí, druhé neví, jak se k ní postavit.

Finanční správa zaujímá neutrální postoj, takže „je věcí daňového poplatníka řádně přiznat příjem“.

Pokud by se přes BlaBlaCar začaly realizovat komerční jízdy, BlaBlaCar by se ocitl v obtížné situaci a stal by se tak další z nadnárodních služeb zprostředkovávajících přepravu osob, jako jsou v Česku známé služby Liftago, Hopin, Taxify a Uber.

Osobní přeprava z pohledu legislativy

Přepravovat lidi za peníze běžnými auty můžete pouze a jen při splnění těchto podmínek:

 • Živnostenský list.
 • Koncese na přepravu osob vozidly do 3,5 tuny a max. do 9 míst k sezení.
 • Evidence na finančním úřadu, zdravotní pojišťovně a sociální správě z titulu podnikající osoby (např. na vedlejší činnost).

A dále se to větví, podle toho, kde budete jezdit:

1. Pokud budete jezdit pouze v tuzemsku

 • Průkaz řidiče taxislužby.
 • Evidence daného vozidla v seznamu vozidel taxislužby.
 • Místopis, pokud jej daná obec či obce, kde budete lidi vyzvedávat (nikoli přivážet), vyžaduje.
 • Písemná smlouva o probíhající přepravě (vozidlo nesmí být označeno písmeny taxi ani svítilnou) nebo taxametr (vozidlo pak musí mít žlutou svítilnu s nápisem taxi, informaci o ceně a o provozovateli taxi).

2. Pokud budete jezdit pouze do zahraničí

 • Evidence daného vozidla v seznamu vozidel pro komerční přepravu osob u místně příslušného krajského úřadu.

3. Pokud budete jezdit v tuzemsku i do zahraničí

 • Musíte splnit vše popsané výše.

Pokud byť jediná z těchto podmínek není splněna, jde o porušení zákona a následuje sankce od 30 000 do 500 000 Kč. Kontrolu může provádět Policie České republiky, městská/obecní policie a jednotlivé úřady ve spolupráci s jakoukoli policií.

Osobní přeprava neexistuje, vždy jde o taxislužbu

Zákon o silniční dopravě od 1. května 2013 nezná pojem „osobní přeprava“ či „přeprava osob“ nebo „privátní řidič“, ale jen a pouze pojem „taxislužba“. Co vše je potřeba z pohledu legislativy dále plnit, popisuje článek Měsíc taxikářem.

Když taxikáři protestují proti Uberu, není to kvůli samotné aplikaci, ale kvůli obcházení výše uvedených podmínek. Pokud by legislativa taxislužbu liberalizovala, většina stávajících taxikářů by s radostí odhodila taxametry, zbavila se povinné administrativy, nainstalovala aplikace a vyrazila do ulic vydělávat peníze. Jinou věcí je, že samotný protest je nešťastný, Uberu jen nahrává a veřejnost neorientující se v legislativě považuje Uber za „toho hodného“. Dlužno dodat, že taxikáři si za špatnou reputaci mohou sami, podobně jako finanční poradci. I proto se BlaBlaCar vůči osobní přepravě či taxislužbě ostře vymezuje a chce podnikat výhradně v oblasti nekomerční spolujízdy.

6. Jako řidič souhlasíte s tím, že nebudete požadovat příspěvek na náklady vyšší než skutečně vzniklé náklady a kvůli nimž by mohl být generován zisk, přičemž upřesňujeme, že v rámci sdílení nákladů ponesete jako řidič svoji vlastní část nákladů vzniklých při jízdě. Jste sami zodpovědní za výpočet nákladů, které vám mohou při jízdě vzniknout a za kontrolu, že požadovaná částka od vašich cestujících nepřekračuje náklady skutečně vzniklé (bez vašeho podílu na nákladech).

BlaBlaCar navíc chytře uvádí, že řidič vozidla by měl počítat i s tím, že si veze vlastní zadek. Náklady by tak neměly být přeneseny na spolucestující. Jako orientační výpočet může řidiči sloužit, když si vydělí náklady na cestu (pohonné hmoty, mýto apod.) počtem sedadel. Plus případně cesta zpět. A částka, který mu vyjde, by měla odpovídat příspěvku na cestu, protože by měl počítat s variantou, že vozidlo plně obsadí, a zisk přitom generovat nesmí. Například, pokud vyhlašuji spolujízdu z Prahy do Ostravy či zpět, moje nabídka je zpravidla 190 Kč. Kromě samotného ne-zisku musí řidič zvažovat i možnost veřejné dopravy a až na výjimky nedává velký smysl jet s cizím řidičem z Prahy do Ostravy třeba za 350 Kč, když lze jet pohodlně vlakem za cca 280 Kč a méně.

Pojištění pro nekomerční cesty. A ukázat řidičák

Výše pojistného na povinné ručení, resp. havarijní pojištění se odvíjí od vámi deklarovaného užití vozidla. Vše je bez problémů do doby, kdy se něco stane. Pak začne šetření a co nedoložíte, to zaplatíte.

Pokud do auta vezmete spolucestujícího či stopaře, je pojištěný v rámci běžného povinného ručení. Ale to neznamená, že jste tím neporušili třeba nějaké firemní nařízení o nepřepravování třetích osob (ale už víme, že služebním autem přes BlaBlaCar jezdit nesmíte).

Cestující má právo vidět, že auto má technický průkaz, platnou technickou kontrolu, je řádně pojištěno a že máte u sebe platný řidičský průkaz. Na jeho dotaz je povinností řidiče tyto doklady předložit.

8.2 budete používat vozidlo v dobrém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním osvědčením o technické způsobilosti vozidla (STK);

předložíte společnosti BlaBlaCar nebo jakémukoliv cestujícímu, který o to požádá, svůj řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění, vaše osvědčení o technické způsobilosti vozidla (STK) a jakýkoliv doklad prokazující vaši schopnost používat vozidlo jako řidič na platformě;

Ale povinnosti mají i cestující. Řidič i přímo BlaBlaCar je může požádat o předložení dokladu totožnosti. Bezpečnost především, nemusíte nikoho brát anonymně.

8.2 předložíte společnosti BlaBlaCar nebo kterémukoliv řidiči, který o to požádá, váš občanský průkaz nebo jakýkoli jiný doklad prokazující svoji totožnost;

Samozřejmostí je splnění celé řady podmínek dle bodu 4.1:

 • máte platný řidičský průkaz,
 • nabízíte pouze inzeráty pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech jste oprávněni používat vozidlo k účelům spolujízdy,
 • jste i nadále hlavním řidičem vozidla uvedeného v inzerátu,
 • vozidlo má platné pojištění třetích stran, především povinné ručení,
 • nemáte žádné kontraindikace ani zdravotní nezpůsobilost k řízení,
 • vozidlo, které máte v úmyslu použít k jízdě, je osobním vozidlem se 4 koly a maximálně 7 sedadly,
 • nehodláte na platformě zveřejnit další inzerát na stejnou jízdou,
 • nenabízíte více míst, než je počet dostupných sedadel ve vozidle,
 • všechna poskytovaná místa mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu,
 • používáte vozidlo v dobrém technickém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK.

Jen pro lidi. Ne pro balíky a zásilky

Zavazadlo cestujícího je samozřejmost, ale zavazadlo či balíček bez něj už nikoli. Pokud BlaBlaCar zjistí, že jste vezli zásilku bez cestujícího, máte problém. Chyba není v něm, jen se opět vymezuje od komerční přepravy zásilek, což podléhá koncesi pro nákladní přepravu. Od toho je tady spolujízda pro věci jako Bring.cz či Zavezu.cz, kdy tyto aplikace naopak zase nechtějí převážet lidi.

4.2.3 Je zakázáno rezervovat místa pro přepravu jakýkoli objektů, balíčků, osamoceně přepravovaných zvířat nebo jakýchkoliv materiálních položek.

Vlastník/provozovatel vozidla ví o spolujízdě

Užitím BlaBlaCar potvrzujete, že majitel či provozovatel vozidla povolil jeho používání i pro přepravu třetích osob. Je to obdoba, jako když vezmete stopaře. Pokud to vaše pojistka či smlouva o pronájmu/půjčení vozidla neumožňuje, pak rizika s důsledky jdou plně za vámi.

4.1 Nabízíte pouze inzeráty pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech jste oprávněni používat vozidlo k účelům spolujízdy.

Spolujízda dětí jen s omezením

Děti mohou přes BlaBlaCar cestovat samostatně až od 13 let a jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. Otázkou je, jak to řidič v praxi může ověřit. Pokud to risknete, při případné kontrole můžete mít na krku i spolupodíl na únosu dítěte, zvláště, cestuje-li do zahraničí.

skoleni_7_4

4.2.3 Je přísně zakázáno rezervovat místo pro nezletilé osoby mladší 13 let, které cestují samy. V případě, že provádíte rezervaci místa pro nezletilou osobu ve věku nad 13 let, která cestuje sama, zavazujete se vyžádat si předchozí souhlas řidiče a poskytnout mu řádně vyplněný a podepsaný souhlas zákonných zástupců této osoby.

Akademická čtvrthodinka

Jako řidič i spolucestující souhlasíte, že na sebe budete čekat až 15 minut. Takže až čtvrt hodiny by měl čekat řidič na cestujícího, který se neozval, ale je přihlášený na jízdu, a obdobně by měl takto čekat cestující na řidiče, pokud bylo dohodnuto místo vyzvednutí. V původních podmínkách je přitom 30 minut, BlaBlaCar tedy z dlouhého čekání ustoupil.

8.2 počkáte na cestující na dohodnutém místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém čase;
8.3 počkáte na řidiče v místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém termínu;

Spory? Každý sám za sebe

Jde o „dobrovolně povinná“ pravidla používání platformy BlaBlaCar pro řidiče a cestující. Pokud je však někdo závažně poruší, resp. je soustavně bude porušovat, pravděpodobným trestem bude suspendace účtu, tím největším pak jeho smazání. Samotné vztahy mezi českými uživateli a BlaBlaCarem se řídí českým právem, ale vztahy mezi řidiči a cestujícími jsou už jen mezi nimi.

Anketa

Používáte BlaBlaCar?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).